week - page 8

Rond de Linde
Nr. 42
Donderdag 17 oktober 2019
Showkorps O&V doet mee
aan Nationale Muziekloterij
Showkorps O&V | Nuenen doet mee als partner aan de ‘Nationale Muzieklo-
terij’. Deze goede doelen loterij is een nieuwe manier om ons korps, maar
juist ook muziek in het algemeen meer toekomst te geven. En daar worden
wij natuurlijk heel enthousiast van.
Ook als deelnemer maakt u kans op
leuke prijzen. Door mee te doen
maakt u onze vereniging toekomst-
bestendiger, maakt u kans op prijzen,
en wint de muziek in zijn algemeen-
heid. Een win-win-win situatie!
Wij vragen u als inwoner van ons dorp
om ons te steunen.
Door jullie hulp kunnen we hiervan
een gemeenschappelijk succes ma-
ken. Doe mee en…….“Geef toekomst
muziek”.
Wilt u meer weten over de Muzieklo-
terij? Volg de ontwikkelingen via onze
website
-
soracties, Facebook of via
-
ziekloterij.nl. Wilt u graag meespelen
of heeft u hierover vragen, tips of
ideeën? Dan horen we dat natuurlijk
graag. Stuur een e-mail naar info@
showkorpsov.nl
Als vereniging ondersteunen wij veel
jaarlijkse activiteiten binnen onze ge-
meente. Denk bijvoorbeeld aan festivi-
teiten zoals Sinterklaasoptochten, se-
renades, carnavalsoptochten, enzo-
voorts.
Jaarlijks zetten wij ons ook in voor ini-
tiatieven zoals Music Kids om muziek
ook bij kinderen te stimuleren. Dit wil-
len we graag nog jaren blijven doen.
Muziek is tenslotte onderdeel van ons
cultureel erfgoed en we willen dit
graag aan de volgende generaties blij-
ven doorgeven. Dit vraagt van onze
vereniging een investering.
En die doen we natuurlijk graag, maar
dit kunnen we niet alleen.
Om die reden doen we dan ook mee
aan de Muziekloterij.
Hoe werkt het?
De eerstvolgende trekking is op vrij-
dag 25 oktober. Ga naar
-
nemers.muziekloterij.nl/ en steun ons
met een of meerdere loten! Samen
geven we toekomst muziek, voor
onze en komende generaties!
50% van de opbrengst gaat direct
naar onze vereniging. Deze opbrengst
gaan wij inzetten voor instrumenten
en uniformen.
HUNT OR BE HUNTED
EENGPS-GAME INHALLOWEENSTIJL
Start1
ste
groepv.a.20:00uur
Max8personenpergroep7,50europ.p.
Welkegroepoverleeftenwintde felbegeerde jachttrofee!
Kun jijonderhogespanning jebreinnog inzetten?
Raadsels&Codeskraken?
Schrijf jenu inaandebar
@CaféOnsDorpenontvangmeer informatie
SCARY AFTERPARTY @ CAFE ONS DORP
Halloween The Game
Schrijf je nu nog in!
Zaterdagavond 26 oktober zal alles in
en rond Ons Dorp in de sfeer van Hal-
loween zijn. Speel het Halloweenspel
d.m.v. GPS coördinaten en raadsels.
Jaag en gij zult vinden, maak gebruik
van je oren, ogen en brein! Je wordt op
een pad gestuurd vol spanning en ver-
rassingen en dat alles in het donker.
Elk jaar weer een avond vol plezier en
spanning mede mogelijk gemaakt
door een groep enthousiaste demo-
nen en zombies. Je kunt je nu nog in-
schrijven bij Café Ons Dorp aan de bar
of via
Er wordt
gelopen in groepen van +/- 8 perso-
nen. Start eerste groep vanaf 20.00
uur, kosten € 7,50 p.p.
Let op dit evenement geldt voor 18
jaar en ouder.
Na de inspanning tijd voor de ont-
spanning, vlucht Café Ons Dorp in
voor een gezellige Scary Afterparty.
Daar komt u voor naar Stiphout!
Mr. Strikstraat 3, Stiphout, schuin t.o. kerk.
0492 - 523271 • Open van 9.30-18.00 uur.
COLLECTIES
voor een
uitgesproken
HERFST
bijzondere PULLOVERS
praktische
VESTEN & CARDIGANS
assortiment broeken/
pantalons met elastische band
COATS - JASSEN - JACKS
Kinderboekenweek 2019,
de Crijnsschool op reis!
Het thema van de Kinderboekenweekwas‘reismee’enmet de koudewinter-
maanden in zicht hebben wij daarvan de afgelopen week, heerlijk genoten
op onze school. Bij de opening op woensdag 2 oktober betraden alle kinde-
ren vliegveld‘de Crijns’met hun boardingpass die zij de dag tevoren hadden
ontvangen in de klas. Elke klas ging op reis naar een ander land.
goed op te lossen en kon de Kinder-
boekenweek officieel gaan starten.
Veel papa’s, mama’s, opa’s en oma’s
kwamen voorlezen in de klas, want de
eerste leeskilometers moesten natuur-
lijk ook gemaakt worden. Voor alle
Corrie en Donna, onze stewardessen
die iedereen welkom heetten, hadden
eerst hun handen nog vol aan passa-
giers die bij het inchecken allemaal
vreemde dingenmee wilden nemen in
het vliegtuig. Gelukkig wisten zij alles
Exorbitante premieverhogingen
Eind september heb ik de nieuwe polissen ontvangen van de opstalverzekering en de in-
boedelverzekering. Ik schrok van de nieuwe (hoge) maandbedragen. De opstalverzeke-
ring gaat van 28,65 naar 40,79 euro, dat is een stijging van 42 procent en de inboedelver-
zekering stijgt met 24 procent van 22,24 naar 27,79 euro. Dat is een totale stijging van 34
procent (van 50,89 naar 68,58 euro).
Me dunkt dit is nogal rigoureus.
Na een mailtje naar IAK waarin ik aangeef dat deze exorbitante verhoging een vergissing
moet zijn hoor ik, binnen de door IAK aangegeven 5 dagen, helemaal niets.
Tot mijn stomme verbazing ontvang ik, zonder blikken of blozen, zonder enige uitleg over
de extreem hoge maandpremies en zonder excuus, na anderhalve week ongevraagd een
nieuwe premieberekening voor de opstal en inboedelverzekering met acceptabele
maandlasten van respectievelijk 28,85 en 17,05 euro. Hoe dit nu zo ineens allemaal kan
snap ik niet. Geen enkel excuus, gewoon de tekst “Wilt u de verzekering afsluiten? Druk
dan op de oranje knop….”
Ik ben door het IAK dus gewoon voor de gek gehouden. Moet ik zeggen: Het IAK belazert
me waar ik bij sta. Worden alle klanten van IAK op deze manier ....... ( vul zelf maar in).
Inmijn omgeving hoorde ik dat ook andere verzekeraars er deze praktijken op na houden.
Er is zelfs een verzekeraar die de premie met meer dan honderd procent laat stijgen voor
de woonhuisverzekering. De verzekeraars gaan er blijkbaar vanuit dat de mensen dom
zijn en een slaafs gedrag vertonen, de nieuwe premiebedragen niet nakijken en zonder
meer de gevraagde premies betalen.
Rikus Meelker, Vrouwkensakker 15 Nuenen
Heel Nederland is klimaatdol
Het lijkt wel of heel Nederland op hol is geslagen rond de klimaatbeheersing. En als zo
vaak wil iedereen er zijn zegje over doen. De een dramt nog harder door dan de ander.
Men maakt elkaar gek. En met elkaar zijn dat de zich kameleonachtig gedragende linkse
en rechtse politiek, de agressieve milieuactivisten, de hoogdravende wetenschappers, ja
zelfs tot aan de Hoge Raad toe. Nederland wil weer het beste jongetje van de klas zijn en
denkt de wijsheid in pacht te hebben om allerlei ondoordachte regels te moeten invoeren
om de CO2, het stikstofgehalte en FPAS te beperken of uit te bannen. En wie worden de
dupe? Allereerst de gehele agrarische sector die zien dat hun bedrijven verworden tot sta
in de weg. Voorts de bouwwereld die voor een groot gedeelte op non-actief wordt gesteld
omdat zij te veel stikstof en nu ook PFAS (schadelijke stoffen in grond en producten) zou
veroorzaken. En niet op de laatste plaats de belastingbetaler, die door al diemaatregelen,
genomen door personen in driedelig pak achter het bureau, uiteindelijk het financiële ge-
lag gaan betalen. Totaal dolgedraaid als we met zijn allen zijn, wordt het hoog tijd dat we
weer met beide benen op de grond worden gezet en nuchter de zaken gaan bekijken en
heroverwegen om tot een voor ieder aanvaardbare oplossing te komen.
Rens Kuijten, Vondelstraat 7, Nuenen
In deze rubriek neemt de redactie alleen brieven op, die geplaatst kunnen worden
met naam en adres van de inzenders.
Uit de inzendingmoet duidelijk blijken dat deze bedoeld is voor plaatsing.
De redactie heeft allertijden het recht omde ingezonden brieven in te korten.
Ingezonden brieven
Mandala Tekenen en
Persoonlijke Ontwikkeling
Voor wie op zoek is naar meer rust. Een stille plek in jezelf. Een stap richting
meer bewuste worden van wat in jou leeft. Wat voor jou belangrijk is. Meer
bewust keuzes maken. Een steviger staan, meebewegen met wat op je pad
komt, maar je er niet door uit het veld laten slaan. Stap voor stap richting
meer levensvreugde. Kortom er zijn stappen te zetten richting meer per-
soonlijke ontwikkeling. Hiervoor kun je bewust kiezen. Ieder op zijn eigen
manier en in het tempo wat voor jou passend is.
Een laagdrempelige creatieve manier
omhieraan te werken kan door middel
van Mandala Tekenen. Het tekenen in
een cirkel. De cirkel als veilige omslo-
ten ruimte waarin alles er mag zijn. In
de Mandala teken Oriëntatie Cursus,
gericht op persoonlijke ontwikkeling
gaan we stap voor stap op weg. We be-
ginnen iedere avond (of ochtend) met
een korte meditatie of ontspannings-
oefening. Er is iedere keer een andere
mandala teken opdracht.
Vijf Lessen op de woensdagavond of
donderdag ochtend. Start 24 of 30 ok-
tober. Docente Marjo van Meer (AVG),
tekenen, schilderen en psychosynthe-
se coach. In mijn Atelier aan het Boord
in Nuenen.
Iedereen is welkom, ervaring vooraf is
niet nodig, meer info zie website: www.
marjovanmeer.weebly.com Je bent
nooit te oud om te leren en het is nooit
te vroeg om jezelf te leren kennen.
Rondetafelgesprek over
geheugenproblemen en dementie
Maakt u zich wel
eens zorgen over
uw geheugen of
dat van uw naaste?
Kom dan eens kijken bij een pre-
sentatie en rondetafelgesprek over
beginnende geheugenproblemen
met uitleg over de verschillen tus-
sen geheugenachteruitgang pas-
send bij de leeftijd, milde geheu-
genstoornissen en dementie. Ook
wordt er in gegaan op de oorzaken
van milde geheugenproblemen en
de factoren die van invloed kunnen
zijn.
Er wordt een overzicht gegeven en
suggesties gedaan voor specifieke on-
dersteuning. Het gesprek wordt bege-
leid door vrijwilligers van Geheugen-
kracht Eindhoven. Geheugenkracht is
een onderdeel van Alzheimer Zuid-
oost-Brabant; een initiatief om oude-
ren met beginnende geheugenpro-
blemen te ondersteunen.
De bijeenkomst vindt plaats op dins-
dag 22 oktober om 14.30 uur in Ge-
heugenbibliotheek
Geldrop-Mierlo,
Tweede etage, Bibliotheek Dommel-
dal, vestiging Geldrop. De bijeenkomst
is om 16.30 afgelopen.
Kosten en aanmelding: De bijeen-
komst is gratis. Aanmelden verplicht
en per e-mail: aanmelding@levgroep.
nl o.v.v. rondetafelgesprek 22-10, t.a.v.
de geheugenbibliotheek of per tele-
foon via Ellen Kerssemakers (levgroep
Geldrop-Mierlo) : 06-41516453
bladzijden die de kinderen in deze
week zouden lezen, mochten wegwij-
zers naar de verschillende landen in-
gekleurd worden, zo konden zij weer
grote wegwijzers verdienen voor in de
klas. Als beloning voor dat vele lezen
kreeg elke klas een mooi boek uitge-
reikt door Corrie en Donna!
In de Kinderboekenweek werd er na-
tuurlijk heel veel gelezen, maar ook
veel geleerd en geknutseld over het
betreffende land waardoor een gran-
dioze afsluiting met een heus boeken-
bal een groot succes was. Alle ouders,
verzorgers en andere belangstellen-
den waren met een mooie ansicht-
kaart uit het betreffende land uitgeno-
digd in de klas te komen kijken, een
landen quiz te spelen en te genieten
van alle lekkere hapjes die gemaakt
waren door de kinderen. Natuurlijk
houdt het lezen op de Crijnsschool
niet op na de Kinderboekenweek, als
leesschool blijven wij nog steeds lees-
kilometers maken!
Mantelzorgdag
2019
De Levgroep organiseert dit jaar op 8
november de mantelzorgdag in Het
Klooster. Bent u mantelzorger meld u
dan voor 25 oktober aan bij het man-
telzorgsteunpunt. U kunt dan na aan-
melden deelnemen aan de mantel-
zorgdag. Ontvangst met koffie en iets
lekkers, waarna de dag ingevuld wordt
met theater, lunch en een workshop.
Op deze dag kunt u ook de mantel-
zorgwaardering ophalen. U komt hier-
voor in aanmerking als u voor 1 no-
vember als mantelzorger ingeschre-
ven staat bij het steunpunt mantelzor-
ger.
Aanmelden voor demantelzorgdag en
de waardering kan elke dag van 08.30
tot 12.30 uur op De Berg 22 of telefo-
nisch 040-2831675.
NUENEN
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14
Powered by FlippingBook