week - page 1

WE EKD I ENS T EN
Spoeddienst Huisartsen en Ziekenhuis:
____________________________
SPOEDPOST
Spoedpost St. Anna,
St. Annaziekenhuis, Bogardeind 2, Geldrop.
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,
Michelangelolaan 2, Eindhoven.
TEL. 0900 - 8861
‘s Avonds,‘s nachts, in het weekend en op feestdagen.
____________________________
SPOEDDIENST APOTHEKEN:
Centrale Dienstapotheek Eindhoven
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,
Michelangelolaan 2, Eindhoven.
TEL. 040 - 243 66 66
Ma. t/m vrij. van 17.30 - 08.30 uur.
In het weekend en op feestdagen
EXTRA OPENSTELLING IN NUENEN:
Apotheek Nuenen,
Parkstraat 36.
Maandag t/m vrijdag 08.30 - 17.30 uur.
Zaterdag 09.00 - 11.00 uur.
Apotheek Aan de Berg,
Berg 22b.
Maandag t/m vrijdag 08.00 - 18.00 uur.
DEZE WEEK:
Weekblad voor hét nieuws uit Nuenen c.a.
Aanleveren tekst:
Aanleveren advertenties:
De enige échte Nuenense krant •
Optiek Verhoeven
weer open
na grondige
verbouwing
Tien jaar
Atelier
Nuenen
Orkest, koren
en solisten
brengen
Oorlog en Vrede
Aankondiging
Bestemd voor patiënten van
Medisch Centrum Aan de Berg.
Binnenkort is het voor alle geïndiceerde
patiënten weer tijd voor de griepprik. Net
als vorig jaar zal iedereen die voor de
griepvaccinatie in aanmerking komt een
persoonlijke uitnodiging ontvangen. Het
verzenden van deze persoonlijke uitnodi-
gingen kost veel tijd. Deze tijd besteden
we liever aan patiëntenzorg. Daarom
hebben wij als huisartsen, net als vorig
jaar besloten om voor het verzenden van
de griepoproep gebruik te maken van een
mailingbedrijf. Dit bedrijf zal eenmalig
gebruik maken van een lijst met adresge-
gevens van de geïndiceerde patiënten. Er
worden vanzelfsprekend GEEN medische
gegevens meegestuurd. Het adressenbe-
stand blijft vertrouwelijk en wordt alléén
voor de griepoproep gebruikt. Direct na
het versturen van de mailing wordt het
gehele bestand vernietigd. Mocht u in
aanmerking komen voor een griepprik
en ernstige bezwaren hebben tegen het
eenmalig doorgeven van uw NAW gege-
vens voor de oproep, dan kunt u dat tot
woensdag 18 september schriftelijk ken-
baar maken aan uw huisarts.
Jaargang 61 • Nr. 35 • 29 augustus 2019
Laat Nuenen
het weten.....
Al uw verenigingsnieuws,
zakelijk nieuws en al het
nieuws wat u vindt dat
Nuenen moet weten.
Plaats GRATIS
uw redactioneel artikel.
Puzzel mee
Win een kadobon t.w.v. € 10,- van Albert
Heijn Parkstraat. Kijk op de puzzelpagi-
na in ons weekblad voor meer info.
Duivendijk 7B, Nuenen
T 040 - 283 88 37
Wij doen alles voor uw auto.
Quik Service Nuenen
Sterk in elk merk.
APK slechts €18,-
De dierenarts met aandacht
Kapperdoesweg 8,
5674 AJ Nuenen
040-7200862
In het Coppelmans
Tuincentrum
Nieuwe kat of hond?
Wij staan voor u klaar!
Voor verdere informatie kunt u contact
opnemen met de praktijk
Zaterdag 31 augustus
W I N K E L C E N T R U M W O E N S E L
Heel
Woensel
ZINGT
Diverse
podia
met veel
live
muziek
12:30 - 16:30 UUR
Deze week bij Rond de Linde
(Nuenen c.a.) het programma
2019-2020 van Atelier Van Gogh
Stempelactie
Wilt u 1 minuut gratis winkelen? Gedu-
rende de hele maand september kunt
u in het Winkelcentrum Kernkwartier
gaan stempelen voor te gekke prijzen,
waaronder 1 minuut gratis winkelen
bij Jumbo & Albert Heijn. Bij iedere be-
steding van € 10,- ontvangt u een
stempel en een volle spaarkaart telt 10
stempels. Deze kaarten zijn in alle
deelnemende winkels te verkrijgen en
volle kaarten kunnen worden gedepo-
neerd in de rode brievenbussen die in
het winkelcentrum staan.
Dus haal uw spaarkaart vanaf zondag
1 september in het winkelcentrum,
scoor die stempels en wie weet gaat u
binnenkort met een volle boodschap-
penwagen naar huis zonder te betalen!
Nieuwe Nuenense restaurantactie
Hallo Hapweken
bij Jumbo Ton Grimberg
Jumbo Ton Grimberg slaat de handen ineen met zeven lokale restaurants voor
de eerste editie van de Hallo Hapweken. Vanaf woensdag 28 augustus kunnen
klanten vier weken lang zegels sparen. Bij elke 10 euro aan boodschappen
wordt een spaarzegel verstrekt. Een volle spaarkaart met 10 zegels is in de he-
le maand september te verzilveren voor een tweede 3-gangen actiemenu.
Winactie
Wie uit eten gaat tijdens de Hallo Hap-
weken, maakt kans op een dinerche-
que van € 100,- van één van de zeven
deelnemende restaurants of één mi-
nuut gratis winkelen bij Jumbo Ton
Grimberg.
Deelnemende restaurants
Ondernemer Roland Grimberg wist
maar liefst zeven horecaondernemers
in Nuenen, Gerwen en Nederwetten te
strikken ommee te doen: AubergeVin-
cent, Aziatisch restaurant The Yellow
Rabbit, Brasserie/Café De Kruik, Lunch-
café Janssen, Parkstreet BBQ & Grill,
Restaurant De 3 Gebroeders en Res-
taurant Olio. Volop keuze voor de klant
dus, zowel in prijs als smaak.
Deze week wordt bij Rond de Linde
huis-aan-huis een spaarkaart voor de
Hallo Hapweken verspreid, waarbij
de eerste zegel een cadeautje is om
een vliegende start te maken met
sparen. In het hart van deze krant
staat bovendien een grote adverten-
tiemet alle actiemenu’s. Deze zijn ook
na te lezen op de website, waar even-
eens de voorwaarden te vinden zijn.
Spaarkaarten zijn uiteraard ook in de
winkel te verkrijgen.
Koninklijke onderscheiding
voor mevrouw J.W.H.T.
de Zeeuw(Coby)-Dorelijers
Op woensdag 21 augustus heeft mevrouw Coby de Zeeuw uit handen van
burgemeester Maarten Houben de Koninklijke onderscheiding Lid in de Or-
de van Oranje-Nassau ontvangen, tijdens haar afscheid van Hobbycentrum
de Dorpswerkplaats.
Mevrouw de Zeeuw zet zich al 23 jaar
lang in als vrijwilligster en coördinator
van diverse hobbygroepen binnen het
Hobbycentrum de Dorpswerkplaats
Nuenen.
Daarnaast is zij ook vanaf 1994 actief
bezig geweest bij de seniorenvereni-
ging Nuenen, Senergiek als bestuurs-
lid en vrijwilligster. Zij is tot op heden
hier nog steeds actief en dit op een
leeftijd van 81 jaar.
Zij heeft altijd als coupeuse gewerkt
en heeft bij het evenement Nuenen
700 jaar, alle kostuums en kleding ge-
maakt en vermaakt. Ook deed ze dit bij
het 400 jarig bestaan van de St. Cle-
mens parochie, wereldmuziekkoor
Keskedee en manifestatie ‘Dorp in het
Dorp’, met als hoogtepunt het grote
historische schouwspel. Daarnaast
was ze coördinator in Het Trefpunt en
stond mede aan de wieg van leuke
programma’s voor vrouwen in Hobby-
centrum de Dorpswerkplaats.
Mevrouw de Zeeuw is op jonge leeftijd
weduwe geworden. Kon haar werk-
zaamheden niet voortzetten i.v.m. de
zorg voor twee kinderen. Ondanks
haar druk gezinsleven is zij altijd actief
gebleven in de Nuenense gemeen-
schap.
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...20
Powered by FlippingBook