week - page 1

WE EKD I ENS T EN
Spoeddienst Huisartsen en Ziekenhuis:
____________________________
SPOEDPOST
Spoedpost St. Anna,
St. Annaziekenhuis, Bogardeind 2, Geldrop.
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,
Michelangelolaan 2, Eindhoven.
TEL. 0900 - 8861
‘s Avonds,‘s nachts, in het weekend en op feestdagen.
____________________________
SPOEDDIENST APOTHEKEN:
Centrale Dienstapotheek Eindhoven
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,
Michelangelolaan 2, Eindhoven.
TEL. 040 - 243 66 66
Ma. t/m vrij. van 17.30 - 08.30 uur.
In het weekend en op feestdagen
EXTRA OPENSTELLING IN NUENEN:
Apotheek Nuenen,
Parkstraat 36.
Maandag t/m vrijdag 08.30 - 17.30 uur.
Zaterdag 09.00 - 11.00 uur.
Apotheek Aan de Berg,
Berg 22b.
Maandag t/m vrijdag 08.00 - 18.00 uur.
DEZE WEEK:
Weekblad voor hét nieuws uit Nuenen c.a.
Aanleveren tekst:
Aanleveren advertenties:
De enige échte Nuenense krant •
orangenaaid...
Grootste Braderie vanBrabant, gratis toegang.
Met live muziek en attracties voor de kids.
3 e zondag van juni 11-17.00 uur
Woarwordegin
Een geslaagde
vierdaagse
Succesvolle
Van Gogh-
etstoertocht
Jeugdweekend
Juventud:
Het was weer
een groot feest!
Jaargang 61 • Nr. 24 • 13 juni 2019
AutoCrew
ABoschAutomotive
WorkshopBrand
AutoCrew
ABoschAutomotive
WorkshopBrand
Alstublieft,
uw waardecheque!
AutoCrew
ABoschAutomotive
WorkshopBrand
10% korting op uw
werkplaatsfactuur!
Nog niet toe aan onderhoud of reparatie?
Geef dan gerust de service van AutoCrew
cadeau aan iemand anders!
Quik Service Nuenen
Alstublieft,
uw waardecheque!
AutoCrew
ABoschAutomotive
WorkshopBrand
10% korting op uw
werkplaatsfactuur!
Nog niet toe aan o erhoud of reparatie?
Geef dan gerust de service vanAutoCrew
cadeau aan iemand anders!
Quik Service Nuenen
Alstublieft,
uw waardecheque!
AutoCrew
ABoschAutomotive
WorkshopBrand
10% korting op w
werkplaatsfactuur!
Nog niet toe aan onderhoud of reparatie?
Geef dan gerust de service van AutoCrew
cadeau aan iemand anders!
Alstublieft,
uw waardecheque!
AutoCrew
ABoschAutomotive
WorkshopBrand
10% korting op uw
r
f ctuur!
Nog niet toe a n onder
f r aratie?
Geef dan gerust de servi
t rew
cadeau a n iemand an
Quik Service Nuenen
Alstublieft,
uw waardecheque!
AutoCrew
10% korting op uw
werkplaatsfactuur!
Nog niet toe aan onderhoud of reparatie?
Geef dan gerust de service van AutoCrew
cadeau aan iemand anders!
Quik Service Nuenen
Tegen inlevering van deze uitknipbon.
Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels
Tel.: 040 - 283 88 37
Alle mediterraanse planten
30%
KORTING
o.a. olijfbomen, palmen & oleanders
Zondag 16 juni Vaderdag open
Nuenen
kapperdoesweg 8
Aanbieding geldig van 12 t/m 18 juni 2019 en zolang de voorraad strekt.
LENTEACTIE
WIN EEN BBQ of BBQ WORKSHOP
GRATIS OPSTARTKOSTEN T.W.V.
695,-
040 - 711 1152
Spegelt 19, Nuenen
Op zaterdag 2 november vindt de zesde editie van dorpsquiz Heedoedemee
plaats. We hopen bekende teams weer terug te zien zodat we hen weer ink
op de proef kunnen stellen. Maar ook vriendengroepen die voor het eerst
hun samenwerking, creativiteit en kennis willen testen, zijn van harte wel-
kom! Zet alvast in je agenda: in de nacht van vrijdag 28 op zaterdag 29 juni
opent om 00.00 uur de inschrijving op
De quiz is gebaseerd op teams van 20 tot 25 personen met een diverse samen-
stelling in leeftijd, interesses en vaardigheden. Natuurlijk zijn kleinere of grotere
teams ook welkom, want gezelligheid staat voorop. Op zaterdag 9 november,
de week erna, wordt op de feestavond de uitslag bekend gemaakt. Meer infor-
matie volgt te zijner tijd, maar we kunnen alvast verklappen dat oude bekenden
de tent op de Collse Hoeve weer op zijn kop gaan zetten…
Wil je zeker niets missen in de aanloop naar de quiz? Volg ons dan op Facebook
en/of Instagram. Tot gauw! Ook dit jaar is de quiz weer te danken aan de hulp
van vele sponsoren. Wil je ook vriend of sponsor van Heedoedemee worden?
Meld je dan aan bij
DOEN K.P.J. Nederwetten
bestaat 90 jaar!
K.P.J. Nederwetten, tegenwoordig vooral ook bekend onder de naamDOEN!
Nederwetten bestaat dit jaar 90 jaar! DOEN! organiseert elk jaar diverse ac-
tiviteiten voor jong en oud, zoals touwtrekken over water, de Wèttegij’t
Quiz, gezellige activiteiten voor de jeugd en het jeugdkamp.
Zo ook organiseert K.P.J. Nederwetten
elke vijf jaar een groot feestweekend
om het jubileum te vieren. Dit feest
wordt gevierd met het hele dorp en
vindt plaats in het weekend van 14, 15
en 16 juni. De feestlocatie: het terrein
bij de Oude Toren in Nederwetten.
Het programma van dit weekend
Op vrijdagavond 14 juni: 20.30 uur Co-
medy Night. Marlon Kicken, Arie Koo-
men, Gerrie Smits en Roel C. Verburg, DJ
Wouter. Kaarten hiervoor kosten € 8 ,-.
Op zaterdagmiddag 15 juni: 10.30 uur
jeugdtienkamp spellen voor basis-
schoolkinderen. 13.00 uur: rikken en
toepen voor de volwassenen. 20.00
uur: Feestband LIJN 7, DJ Alex Jansen.
Kaarten hiervoor kosten € 10,-.
Op zondagmiddag 16 juni: straten-
tienkamp. Vanaf 11.00 uur zal de drum-
fanfare Jong Leven een tocht door Ne-
derwetten maken om de straten op te
halen en naar het feestterrein te bren-
gen. Rond 12.00 uur zalWethouder Tin-
demans de tienkamp officieel openen.
Donkere wolken
boven Nuenense
begroting
Door Gerrit van Ginkel
Tijdens de raadvergadering van 6 juni
bleek dat er een fors negatief resultaat
voor 2019 is ontstaan. De hoofdoorzaak
zijn de tegenvallende inkomsten van
de septembercirculaire 2018 (geld dat
de Gemeente uit Den Haag ontvangt).
Omdat ook de verwachting van de mei-
circulaire niet al te positief zal zijn, zul-
len de verliezen oplopen tot € 400.000,-.
De VVD en De Combinatie dienden
daarvoor een motie in om geen nieu-
we projecten op te starten tot de resul-
taten van de meicirculaire bekend zijn
en voor 1 september moet het College
aan de raad besparingen voor leggen
om de tekorten af te dekken.
Wethouder van Brakel, die verantwoor-
delijk wethouder Pernot verving, ver-
klaarde dat de raad niet meteen in een
kramp moet schieten bij een verlies
van vier ton op een begroting van 60
miljoen. De gehele raad was voor het
raadsvoorstel tussentijdse rapportage.
Voor de ingebrachte motie stemden:
VVD, De Combinatie en de PvdA.
Tegen de motie stemden: D66, GL,
CDA, W70 en Natuurlijk Nuenen.
Daardoor werd de motie verworpen.
Braderie vult Nuenen centrum
In het centrumvan Nuenen is het ook komende zondagweer een drukte van
belang. Dit keer staan ruimhonderd kramen en de vele winkels die hun deu-
ren openzetten, garant voor veel braderiekoopjes en voor veel gezelligheid.
Het aantal deelnemers staat dit jaar op 153. Vele standhouders zullen oude
bekenden zijn maar er zijn dit jaar ook weer een aantal nieuwe standhou-
ders onder de deelnemers.
dekker is het mobiele theater van Pop-
pentheater Kris Kras. Deze vuurrode
bus wordt opgesteld in de Vincent van
Goghstraat. Daar worden voor de kin-
deren een aantal poppenkastvoorstel-
lingen gegeven. Zij spelen de eerste
om 12.30 uur en ieder uur daarna volgt
nog een voorstelling. De laatste is om
15.30 uur.
De horecagelegenheden aan de straten
van de braderie stellen al hun terrassen
op en op het podium in het Park zorgen
de bands Livestock en Six in the Mix om
en om voor de muzikale omlijsting. Ook
op de hoek Parkstraat/Boordseweg zal
vanaf 14.00 muziek klinken en wel van
het duo Two for You. Op de Facebook-
pagina van de Van Goghmèrt maak je
met een Like en door deze te delen
kans op één van de vijf ijs-stempelkaar-
ten die beschikbaar zijn gesteld door
IJssalon Italia. De winnaars worden tij-
dens de mèrt bekend gemaakt via de
Facebookpagina.
De braderie wordt gehouden op zon-
dag 16 juni. De openingstijden zijn van
11.00 uur tot 17.00 uur. De toegang is
gratis.
Het decor? De Parkstraat vanaf de
Voirt, de Vincent van Goghstraat tot
aan het plein en de Berg tot aan de Lin-
deboom. Op de Parkstraat zijn vier ou-
de ambachten te bewonderen. Voor
de kinderen staan er springkussens
opgesteld in het Park en staat de kin-
derboerderij er ook weer, vlak bij de
lindeboom. Een oude Engelse dubbel-
Na de opening, volgt de jurering van
de zelfgemaakte jokers en gaat de stra-
tentienkamp van start! Er staan leuke
en sportieve spellen klaar.
17.00 uur: prijsuitreiking, DJ Joey.
We hopen iedereen te mogen begroe-
ten op ons jubileumfeestje! Tot dan!
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...14
Powered by FlippingBook