week - page 1

WE EKD I ENS T EN
Spoeddienst Huisartsen en Ziekenhuis:
____________________________
SPOEDPOST
Spoedpost St. Anna,
St. Annaziekenhuis, Bogardeind 2, Geldrop.
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,
Michelangelolaan 2, Eindhoven.
TEL. 0900 - 8861
‘s Avonds,‘s nachts, in het weekend en op feestdagen.
____________________________
SPOEDDIENST APOTHEKEN:
Centrale Dienstapotheek Eindhoven
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,
Michelangelolaan 2, Eindhoven.
TEL. 040 - 243 66 66
Ma. t/m vrij. van 17.30 - 08.30 uur.
In het weekend en op feestdagen
EXTRA OPENSTELLING IN NUENEN:
Apotheek Nuenen,
Parkstraat 36.
Maandag t/m vrijdag 08.30 - 17.30 uur.
Zaterdag 09.00 - 11.00 uur.
Apotheek Aan de Berg,
Berg 22b.
Maandag t/m vrijdag 08.00 - 18.00 uur.
DEZE WEEK:
Weekblad voor hét nieuws uit Nuenen c.a.
Aanleveren tekst:
Aanleveren advertenties:
De enige échte Nuenense krant •
Interieurspuiterij
Jansen
opent uniek
Kleuren Museum
Luuk
Nieuwenhuijzen
nieuwe
jeugdburgemeester
Cornelis le Mair
75 jaar,
een ode aan
het stilleven
Jaargang 61 • Nr. 22 • 29 mei 2019
AutoCrew
ABoschAutomotive
WorkshopBrand
AutoCrew
ABoschAutomotive
WorkshopBrand
Alstublieft,
uw waardecheque!
AutoCrew
ABoschAutomotive
WorkshopBrand
10% korting op uw
werkplaatsfactuur!
Nog niet toe aan onderhoud of reparatie?
Geef dan gerust de service van AutoCrew
cadeau aan iemand anders!
Geldig t/m:
Quik Service Nuenen
Alstublieft,
uw waardecheque!
AutoCrew
ABoschAutomotive
WorkshopBrand
10% korting op uw
werkplaatsfactuur!
Nog niet toe aan o erhoud of reparatie?
Geef dan gerust de service vanAutoCrew
cadeau aan iemand anders!
Geldig t/m:
Quik Service Nuenen
Alstublieft,
uw waardecheque!
AutoCrew
ABoschAutomotive
WorkshopBrand
10% korting op w
werkplaatsfactuur!
Nog niet toe aan onderhoud of reparatie?
Geef dan gerust de service van AutoCrew
cadeau aan iemand anders!
Geldig t/m:
Alstublieft,
uw waardecheque!
AutoCrew
ABoschAutomotive
WorkshopBrand
10% korting op uw
r
factuur!
Nog niet toe a n onder
f r aratie?
Geef dan gerust de servi
t rew
cadeau a n iemand an
Geldig t/m:
Quik Service Nuenen
Alstublieft,
uw waardecheque!
AutoCrew
10% korting op uw
werkplaatsfactuur!
Nog niet t e aan onderhoud of reparatie?
Geef dan gerust de service van AutoCrew
cadeau aan i mand anders!
Quik Service Nuenen
Tegen inlevering van deze uitknipbon.
Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels
Tel.: 040 - 283 88 37
Parking Sale 1 & 2 juni!
Iedereen is welkom van 11-17 uur
Kortingen tot wel 70%
Interieur & verlichting
Spegelt 52, Nuenen
Gratis Parkeren
LENTEACTIE
WIN EEN BBQ of BBQ WORKSHOP
GRATIS OPSTARTKOSTEN T.W.V.
695,-
040 - 711 1152
Spegelt 19, Nuenen
Aanbieding geldig van 29 mei t/m 4 juni 2019 en zolang de voorraad strekt.
Hemelvaartsdag en zondag open
Nuenen
Kapperdoesweg 8 |
*Vernoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW. Daardoor komt de
effectieve kassakorting overeen met 17,36% korting.
BTW
KORTING
*
21%
Tuinmeubelen
W I N K E L C E N T R U M W O E N S E L
Donderdag
30
mei
13:00-17:00
2 JUNI
KOOPZONDAG
13:00 17:00
Hemelvaart
SHOPPEN
775ste Kring Gilde dag
Op zaterdag 1 en zondag 2 juni organiseert het Gerwense Heilig Kruisgilde
de jaarlijkse Kring Gildedag van Kring Kempenland. Ongeveer 2.000 Bra-
bantse gildebroeders en -zusters en uit Duitsland ca. 200 Schützenbrüder
und -Schwestern uit het Duitse Arnsberg en Essen-Fistlaken zullen aanwezig
zijn. Een groots evenement waar natuurlijk de mensen uit Nuenen c.a. van
hartewelkomzijn. Omdat het centrumvanGerwen te klein is voor zo’n groot
evenement is gekozen voor een centraal gelegen plek in de gemeente en
wel op het landgoed van Fons Linders rondomde Gerwensemolen De Roos-
donck. Vandaag deel 3 met meer informatie over deze bijzondere dagen.
Voor u bestaat de gelegenheid te strij-
den om de titel ‘Burgerkoning(in)’. Eer-
vol, maar het burgerkoningschap is niet
zomaar een titel. De Burgerkoning of -
koningin krijgt binnen het Heilig Kruis-
gilde privileges aangeboden die nor-
maal alleen voor leden of hun eigen
koning zijn weggelegd. Zo wordt de
Burgerkoning of -koningin onder ande-
re uitgenodigd voor het bijwonen van
de teerdag op 14 en 15 september
2019, kosteloos en geheel verzorgd.
Wilt u meedoen?
Kom dan op zaterdag 1 juni naar het
feestterrein tegenover de molen waar
het 775-jarig bestaan wordt gevierd.
De wedstrijden beginnen rond 16.15
uur. U kunt zich inschrijven via burger-
. Voor
meer informatie kunt u bellen met Rol-
and v.d. Berk 06-21956659 of René v.d.
Westelaken 040-2834369.
Zaterdag 1 en zondag 2 juni
Kring Gildedag Gerwen
Ruim 1 ½ jaar is het organiserend co-
mité druk bezig geweest om deze
775ste Kring Gildedag voor elkaar te
krijgen. Financieel kost zo’n dag flink
veel geld, denk alleen maar aan de ve-
le, echt zilveren, schilden voor de ver-
schillende prijzen. Ook het vinden van
een geschikt terrein, zeker qua afme-
ting is een uitdaging, een voetbalveld
is niet groot genoeg. Daarom zijn we
blij dat Fons Linders, de bekende tuin-
architect uit onze gemeente, ons de
gelegenheid bood om van zijn terrein
gebruik te maken.
Ook Jack Aldenhoven en Henny Merks
stellen hun terrein en de molen ter be-
schikking. Daarmee hebben we een
schitterende accommodatie, centraal
gelegen in de gemeente. De toegangs-
wegen zijn afgesloten zodat men op
het terrein veilig kan rondlopen.
Word Burgerkoning(in)
van het Heilig Kruisgilde Gerwen
De hoogste eer binnen een schutters-
gilde is het koningschap. Periodiek
strijden de gildebroeders en -zusters
om deze titel. De gegadigden schieten
om de beurt op een houten vogel;
koning(in) wordt degene die het laat-
ste stukje naar beneden schiet.
Programma zaterdag 1 juni
Start wedstrijden Burgerkoning(in) rond
16.15 uur.
Van 18.00 uur tot 20.00 uur is er een re-
ceptie om het Heilig Kruisgilde te feli-
citeren. Na de receptie is er in de tent
veel entertainment, voor iedereen toe-
gankelijk en er worden vriendelijke
consumptieprijzen gehanteerd. Vanaf
20.00 uur: Früling Fest met optredens
van Nünentaler Schürzenjäger, Triplex
en 2.0. Toegang is gratis.
Programma zondag 2 Juni
Traditiegetrouw beginnen we deze
dagmet een Eucharistievieringmet als
voorganger Mgr. de Korte, Bisschop
van Den Bosch. Ook zal de eed van
trouw aan het geestelijk gezag her-
nieuwd worden. Na de dienst is er een
besloten koffietafel voor genodigden
waarna aansluitend de Erewijn, aange-
boden door de Gemeente Nuenen.
Om 12.00 uur vertrekt de grote op-
tocht voorgegaan door Drumfanfare
Jong Leven en het Heilig Kruisgilde
vanaf de vijver bij het gemeentehuis
en na een rondgang door Nuenen ein-
digt de optocht op het feestterrein na-
bij de molen in Gerwen. Bijzonder is
dat het Heilig Kruisgilde hun nieuwe
uniformen tijdens de optocht zal pre-
senteren.
Na de massale opmars en de massale
vendelgroet zal de vaandrig de eed
van trouw vernieuwen aan het wereld-
lijk gezag. Na de toespraken en hetWil-
helmus zullen de diverse wedstrijden
verspreid over het hele terrein starten
en deze kunnen door iedereen van na-
bij te volgen zijn. Naast de molen staat
een tentoonstellingstent waar gilden
hun gilde-attributen tentoonstellen
en deze zijn zeker de moeite waard om
te gaan bewonderen.
Iedereen is zaterdag en/of zondag op
dit unieke gildefestijn van harte wel-
kom, toegang is gratis en er is gezorgd
voor voldoende parkeergelegenheid
voor auto en fiets!
Volg ons op facebook: Kring Gildedag
Heilig Kruis Gilde of kijk op
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...14
Powered by FlippingBook