week - page 1

WE EKD I ENS T EN
Spoeddienst Huisartsen en Ziekenhuis:
____________________________
SPOEDPOST
Spoedpost St. Anna,
St. Annaziekenhuis, Bogardeind 2, Geldrop.
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,
Michelangelolaan 2, Eindhoven.
TEL. 0900 - 8861
‘s Avonds,‘s nachts, in het weekend en op feestdagen.
____________________________
SPOEDDIENST APOTHEKEN:
Centrale Dienstapotheek Eindhoven
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,
Michelangelolaan 2, Eindhoven.
TEL. 040 - 243 66 66
Ma. t/m vrij. van 17.30 - 08.30 uur.
In het weekend en op feestdagen
EXTRA OPENSTELLING IN NUENEN:
Apotheek Nuenen,
Parkstraat 36.
Maandag t/m vrijdag 08.30 - 17.30 uur.
Zaterdag 09.00 - 11.00 uur.
Apotheek Aan de Berg,
Berg 22b.
Maandag t/m vrijdag 08.00 - 18.00 uur.
DEZE WEEK:
Weekblad voor hét nieuws uit Nuenen c.a.
Aanleveren tekst:
Aanleveren advertenties:
De enige échte Nuenense krant •
Opnieuw
een succesvol
initiatief
in Gerwen
Seniorencarnaval
groot succes
in de ResiTentie
Spannende
nale Archipel
Muziekconcours
Jaargang 61 • Nr. 11 • 14 maart 2019
AutoCrew
ABoschAutomotive
WorkshopBrand
AutoCrew
ABoschAutomotive
WorkshopBrand
Alstublieft,
uw waardecheque!
AutoCrew
ABoschAutomotive
WorkshopBrand
10% korting op uw
werkplaatsfactuur!
Nog niet toe aan onderhoud of reparatie?
Geef dan gerust de service van AutoCrew
cadeau aan iemand anders!
Quik Service Nuenen
Alstublieft,
uw waardecheque!
AutoCrew
ABoschAutomotive
WorkshopBrand
10% korting op uw
werkplaatsfactuur!
Nog niet toe aan o erhoud of reparatie?
Geef dan gerust de service vanAutoCrew
cadeau aan iemand anders!
Quik Service Nuenen
Alstublieft,
uw waardecheque!
AutoCrew
ABoschAutomotive
WorkshopBrand
10% korting op w
werkplaatsfactuur!
Nog niet toe aan onderhoud of reparatie?
Geef dan gerust de service van AutoCrew
cadeau aan iemand anders!
Alstublieft,
uw waardecheque!
AutoCrew
ABoschAutomotive
WorkshopBrand
10% korting op uw
r
f tuur!
Nog niet toe a n onder
f r aratie?
Geef dan gerust de servi
t rew
cadeau a n iemand an
Quik Service Nuenen
Alstublieft,
uw waardecheque!
AutoCrew
10% korting op uw
werkplaatsfactuur!
Nog niet toe aan onderhoud of reparatie?
Geef dan gerust de service van AutoCrew
cadeau aan i mand anders!
Quik Service Nuenen
Tegen inlevering van deze uitknipbon.
Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels
Tel.: 040 - 283 88 37
*
André van der Maat dag!
Zaterdag 23maart is het Landelijke Opschoondag in Nederland. In heel veel
plaatsen zullen vrijwilligers zich inzetten om ons land schoon te maken van
zwerfafval. Als je in je auto of op de ets rijdt zie je vaak in de bermeen hoop
afval liggen; papiertjes, frietbakjes, ko ebekers, drinkpakjes, plastic riet-
jes, blikjes, chip zakken enzovoort. Mensen houden graag de auto of hun
jaszak schoon, maar niet de omgeving waarin ze wonen. Eén keer per jaar
worden mensen hier iets bewuster van gemaakt door aandacht te geven
aan de Landelijke Opschoondag.
Nederwetten, tussen Gerwen en Lies-
hout en tussen Gerwen en Nuenen. Ie-
dereen kende deze held: André van
der Maat!
In 2011 is hij overleden, hij werd tach-
tig jaar. Maar zoals een echte held be-
taamt, wordt zijn naam in ere gehou-
den. De Landelijke Opschoondag heet
in Gerwen ‘de André van der Maat dag’.
Op zaterdag 23 maart organiseren de
Dorpsraad samen met de WLG deze
jaarlijkse actie. Om 13.00 uur verza-
melt iedereen bij de kiosk, Den Heuvel
in Gerwen. Gerwen heeft voor ‘de An-
dré van der Maat dag’ veel helden no-
In Gerwen was één man die zich hier
heel bewust van was. Een man die we
oprecht een held mogen noemen. De
held die jarenlang dagelijks op zijn
fiets door Gerwen en in het buitenge-
bied van Gerwen al het zwerfafval op-
raapte. Hij hield de bermen schoon, ie-
dere dag fietste hij tussen Gerwen en
Beste Dwèrsklippels
en Dwèrsklippelinnekes
Het feest der feesten is voorbij en wat was het een fantastisch mooi groot
feest. Wij zijn zeer vereerd dat wij dit feest met iedereen, op deze manier,
mochten vieren.
zondagochtend Brunch in onze Resi-
Tentie, de optocht vanaf de Prinsenwa-
gen, playback-act bij de Narrekappen,
dansen en meezingen op de livemu-
ziek van 100 muzikanten tijdens Con-
cert Carnavalesk, met alle verenigin-
gen feesten in Ons Dorp, dweilen met
de Oud Prinsen en dansen met onze
Prinsengarde ……13 dagen lang fees-
ten! Het was een hele marathon, maar
één om nooit meer te vergeten. Nooit
meer!
Dit grote feest was nooit zo’n flitsend
feest zonder de hulp van de vele vrij-
willigers die zich voor meer dan 100 %
inzetten. Zij hebben ervoor gezorgd
dat het carnavalsfeest gevierd kon
Omdat carnaval laat viel dit jaar, moes-
ten we lang wachten op het feest waar
we samen al zo lang naar uitkeken.
Maar toch werd het eindelijk vrijdag 22
februari. En stond daar een prachtige
ingerichte resiTentie. Trotser dan trots
trokken we naar binnen om de Klippel
te onthullen en onze receptie te begin-
nen. Vervolgens was het een aaneen-
schakeling van hoogtepunten. Een
greep uit ons programma: de Pronkzit-
tingen, Sleetje trekken, Prinsentreffen
in Roermond, Seniorencarnaval, DOA-
bal, springen met Snollebollekes tij-
dens Doldwèrs, prijsuitreiking Schôn
Vrouwkes, de sleutel in ontvangst ne-
men, bezoek aan de soosmiddag van
Club111, Boerenbruiloft bij deWetters,
Inschrijven Oranjemarkt
Binnenkort is het weer zover, Koningsdag! In tegenstelling tot eerdere
jaren werken we vanaf 2019 met reserveren van hele kramen. Mocht je
een behoefte hebben aan een halve kraam dan kun je natuurlijk je
kraammet iemand delen, max twee ‘gebruikers’ per kraam. Wil je naast
iemand staan, boek dan online twee kramen in één opdracht zodat de-
ze ook als zodanig verwerkt en op de plattegrond ingetekend kunnen
worden.
Voor vragen bezoek de Facebook
pagina (facebook.com\oranjecomi-
tenuenen) of stuur een email naar
Deze pagina wordt ook gebruikt
voor het publiceren van overige re-
levante informatie.
Graag tot ziens op 27 april , Konings-
dag! Dit jaar is er extra aandacht
voor kinderactiviteiten in en rond-
om het kerkplein.
Oranje Comité Nuenen
Een kraam boeken (à € 25,-) kan
op twee manieren:
1. Online. De webpagina www.
oranjecomite-nuenen.nl staat om-
geleid naar een voor iedereen toe-
gankelijke facebookpagina: face-
book.com\oranjecomitenuenen.
Hier staat onder de ‘Nu Boeken’-
knop een directe link naar de reser-
veringspagina van Eventbrite.com.
De stappen die volgen spreken voor
zich. Je kunt natuurlijk ook direct
naar Eventbrite.com gaan en zoeken
op Oranje Comité Nuenen.
2. Persoonlijk. Wil je liever persoon-
lijk je kraam boeken dat kan op za-
terdagavond 6 april van 17.00 - 19.00
uur bij Auberge Vincent aan het
Park. Hiervoor geldt alleen contant
en gepast betalen.
Op zondag 14 april sluit de reguliere
inschrijving, daarna inschrijving op
basis van wachtlijst en tegen meer-
kosten. Let op: het inschrijfnummer
is niet het kraamnummer. De inde-
ling van de markt wordt daags voor
aanvang van de markt op onze pagi-
na gepubliceerd.
worden voor heel Nuenen, voor ieder-
een. Wij danken dan ook al deze vrij-
willigers! De één wat meer op de voor-
grond, de ander werkt hard achter de
schermen: allemaal toppers!
Het binnentrekken met zo’n mooie
grote vereniging gaf ons iedere keer
weer kippenvel. Wij danken dan ook
onze hofkapel de Blaaspoepers voor
hun vrolijke carnavaleske klanken, de
Prinsengarde voor hun geweldige
dans, de Prinsenrôd voor de gezellig-
heid, de Vorsten voor hun deskundige
begeleiding en de Generaals voor de
leiding (en natuurlijk de fotografie).
Wat hadden we ook dit jaar weer een
prachtig jeugd-trio met een doldwaze
Dwèrse Jeugdrôd. Zij hadden niet één
maar twee dansgardes; de mini’s en de
Rôdsgarde. Ook zij kregen het iedere
keer weer voor elkaar alle handen van
het publiek op elkaar te krijgen.
Ook onze Barones heeft gestraald. Tij-
dens haar optreden bracht zij met haar
prachtige stem het hele park in feest-
stemming.
Maar geen carnaval zonder al die en-
thousiaste carnavalsvierders, de één
nog mooier verkleed dan de ander.
Het was prachtig om te zien hoeveel
plezier iedereen had. Jullie maakten
ons plaatje compleet.
Wij hebben van iedere seconde geno-
ten. Een carnaval om nooit meer te
vergeten.
DANK JULLIE WEL !!!! voor UN FLIT-
SEND FISJE !!!
Adjudant Focus, Hofdame Mico,
Hofdame Lux en Prins Pretium
B
dig! Kom je ook deze heldengroep ver-
sterken? Meld je even aan bij Ad
Donkers:
Gewapend met gele hesjes aan en een
afvalzak mee worden de straten ver-
deeld en gaan we op pad. Iedereen is
welkom, verenigingen, ouders, groot-
ouders, kinderen en clubs: kom de
handen uit de mouwen steken!
Nadat de hele omgeving weer schoon
is (en iedereen weet: ‘Vele handen ma-
ken licht werk’) zijn al onze helden wel-
kom voor een lekker bakje koffie in het
Huijsven. En dan hopen we met zijn al-
len at mensen voortaan thuis hun
rommel weggooien en niet meer in
onze prachtige bermen.
WLG: werkgroep leefbaarheid Gerwen.
Mailadres: werkgroepleefbaarheidger-
, tel: 06-41102625.
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...14
Powered by FlippingBook