week - page 1

WE EKD I ENS T EN
Spoeddienst Huisartsen en Ziekenhuis:
____________________________
SPOEDPOST
Spoedpost St. Anna,
St. Annaziekenhuis, Bogardeind 2, Geldrop.
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,
Michelangelolaan 2, Eindhoven.
TEL. 0900 - 8861
‘s Avonds,‘s nachts, in het weekend en op feestdagen.
____________________________
SPOEDDIENST APOTHEKEN:
Centrale Dienstapotheek Eindhoven
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,
Michelangelolaan 2, Eindhoven.
TEL. 040 - 243 66 66
Ma. t/m vrij. van 17.30 - 08.30 uur.
In het weekend en op feestdagen
EXTRA OPENSTELLING IN NUENEN:
Apotheek Nuenen,
Parkstraat 36.
Maandag t/m vrijdag 08.30 - 17.30 uur.
Zaterdag 09.00 - 11.00 uur.
Apotheek Aan de Berg,
Berg 22b.
Maandag t/m vrijdag 08.00 - 18.00 uur.
DEZE WEEK:
Weekblad voor hét nieuws uit Nuenen c.a.
Aanleveren tekst:
Aanleveren advertenties:
De enige échte Nuenense krant •
AFWEZIG van 4-3 t/m 8-3:
J.R. Rutten en D. van den Top,
huisartsen
Huisartsenpraktijk Anderegglaan
Info waarneming via tel.nr. eigen praktijk.
Voedselbank
bedankt Nuenen
voor veel ko e
Provinciale
Staten beslist
over herindeling
Nuenen
Maarten
van der Zanden
zingt mooiste versie
van ‘Ik zeg Houdoe’
Jaargang 61 • Nr. 8 • 21 februari 2019
O
AutoCrew
ABoschAutomotive
WorkshopBrand
AutoCrew
ABoschAutomotive
WorkshopBrand
Alstublieft,
uw waardecheque!
AutoCrew
ABoschAutomotive
WorkshopBrand
10% korting op uw
werkplaatsfactuur!
Nog niet toe aan onderhoud of reparatie?
Geef dan gerust de service van AutoCrew
cadeau aan iemand anders!
Quik Service Nuenen
Alstublieft,
uw waardecheque!
AutoCrew
ABoschAutomotive
WorkshopBrand
10% korting op uw
werkplaatsfactuur!
Nog niet toe aan o erhoud of reparatie?
Geef dan gerust de service vanAutoCrew
cadeau aan iemand anders!
Quik Service Nuenen
Alstublieft,
uw waardecheque!
AutoCrew
ABoschAutomotive
WorkshopBrand
10% korting op w
werkplaatsfactuur!
Nog niet toe aan onderhoud of reparatie?
Geef dan gerust de service van AutoCrew
cadeau aan iemand anders!
Alstublieft,
uw waardecheque!
AutoCrew
ABoschAutomotive
WorkshopBrand
10% korting op uw
r
f tuur!
Nog niet toe a n onder
f r aratie?
Geef dan gerust de servi
t rew
cadeau a n iemand an
Quik Service Nuenen
Alstublieft,
uw waardecheque!
AutoCrew
10% korting op uw
werkplaatsfactuur!
Nog niet toe aan onderhoud of reparatie?
Geef dan gerust d service van AutoCrew
cadeau aan iemand anders!
Quik Service Nuenen
Tegen inlevering van deze uitknipbon.
Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels
Tel.: 040 - 283 88 37
Puzzel mee
Win een kadobon ter waarde van € 10,-
van Albert Heijn Parkstraat. Kijk op de
puzzelpagina in ons weekblad voor
meer informatie.
LEUKE OPDRACHT-
GEVERS GEZOCHT
040 - 711 1152
Puur | Professioneel | Persoonlijk
Verkeersongeval? Arbeidsongeval?
Medische fout? Mishandeling?
Bel 0492 - 70 02 80
Wij bezoeken u gratis aan huis!
,BTUFFMUSBWFSTF )FMNPOE t XXX EQ BEWPDBUFO OM
zondag
24
februari
12:00-17:00
SHOPZONDAG
W I N K E L C E N T R U M W O E N S E L
Korein en Eenbes basisschool De Wentelwiek gaan samen
Kindcentrum De Wentelwiek
Door Caroline van Nes
p 1 maart wordt het nieuwe logo feestelijk onthuld en gaat Kindcen-
trumDeWentelwiek o cieel van start. Vanaf dan is de samenwerking
tussen kinderopvang en peuterspeelzaal Korein en basisschool De
Wentelwiek een feit. KindcentrumDeWentelwiek biedt plaats aan kinderen
tussen 0 en 12 jaar. Met de onthulling van het nieuwe logo wordt, in het bij-
zijn van de ouders, het startschot gegeven voor een modern kindcentrum.
Kinderopvang, peuterspeelzaal, BSO en de basisschool worden dan aange-
boden onder één dak.
Opknapbeurt
Het nieuwe kindcentrum krijgt hier en
daar een opknapbeurt. De ruimte voor
de buitenschoolse opvang wordt aan-
gepakt en waar eerst de BSO zat, komt
straks een gezamenlijke, multifunctio-
“Eigenlijk kun je het vergelijken met
een estafette”, vertelt directrice van
basisschool De Wentelwiek, Yvonne
Betting. “Een kind start als baby op de
opvang, gaat dan naar de peuter-
speelzaal, gevolgd door de basis-
school. Omdat we nu één organisatie
zijn, is het makkelijk omverder te gaan
met waar het kind is gebleven, op zijn
of haar niveau. Het stokje wordt als het
ware doorgegeven. Op deze manier
kunnen we ervoor zorgen dat het
stokje niet valt, maar er een doorgaan-
de lijn zit in de ontwikkeling van een
kind.”
Visie
De visies van DeWentelwiek en Korein
kwamen grotendeels al overeen. Maar
nu is het mogelijk om te zorgen dat
men echt op één lijn zit, wat betreft de
sociale en emotionele ontwikkeling
van de kinderen. Ook de zorgleerlin-
gen kunnen een meer geïntegreerd
aanbod krijgen. Bovendien kunnen de
thema’s waarmee gewerkt wordt op
elkaar aansluiten.
Yvonne: “We zijn al begonnen met de
integratie. De peuters spelen nu al bui-
ten samen met de kleuters. Dit zorgt
ervoor dat ze elkaar en de juffen al een
beetje kennen, waardoor het voor de
peuters makkelijker is om in te stromen
op de basisschool. De peuters doen
ook al mee met de vieringen op school.
Erg mooi om te zien hoe dit werkt.”
Gemeentelijke erepenning
voor Henriëtte Kleijngeld
Protest tegen sluiting van
De Gasterij Jo van Dijkhof
U weet dat Archipel De Gasterij wil gaan sluiten. Vele mensen maken al ja-
renlangmet veel plezier gebruik van deze horeca- en activiteitenplek. Velen
protesteren dan ook tegen de sluiting!
uw handtekening . Dit briefje kunt u
op uiterlijk 3 maart afgeven aan de bar
van De Gasterij, of in de witte brieven-
bus daarvan doen, op Jo van Dijkhof
110 (kant Meeuwenlaan).
Wilt u ook dat De Gasterij open blijft?
Laat dit dan weten door op een briefje
te noteren:
Protest tegen sluiting De Gasterij, uw
naam, postcode met huisnummer en
Beste bezoekers van De Gasterij
Men wil De Gasterij gaan sluiten. Vele mensen maken met veel plezier
gebruik van deze horeca- en activiteitenplek. Velen protesteren dan ook
tegen de sluiting!
Wilt u als bezoeker ook dat De Gasterij open blijft? Laat dit weten door uw
naam en handtekening hieronder te zetten. Dit briefje kunt u dan afgeven
aan de bar van De Gasterij, of in diens brievenbus doen, op nummer 110.
(Kant Meeuwenlaan).
Naam:
Handtekening:
nele ruimte. Hiermee is Kindcentrum
DeWentelwiek klaar voor de toekomst,
om alle kinderen uit Nuenen-Zuid te
begeleiden van de eerste opvang tot
aan de middelbare school.
Yvonne besluit: “We hebben er heel
veel zin in met zijn allen. Iedereen bin-
nen de organisatie is positief en en-
thousiast. Het is een langgekoesterde
wens die nu uitkomt.”
De Zonnebloem voorzitter Yvonne Onstenk, vier bestuursleden en de leden
van de kaartmakersclub hebben Henriëtte Kleijngeld verrast. Dit gebeurde
op donderdag 14 februari tijdens de viering van het 20-jarig jubileum in het
steunpunt. Henriëtte werd in het zonnetje gezet door Benedikte Schulkes
medewerkster communicatie/representatie en wethouder Hetty Tindemans
die haar een zilveren gemeentelijke erepenning uitreikte.
Om haar zo de erkenning, waardering
en aandacht te geven die ze verdient.
De uitreiking vond plaats op basis van
bijzondere verdiensten in het kader
van vrijwilligerswerk. Voor deze pres-
tatie werd ze beloond.
In de afgelopen jaren heeft Henriëtte
vorm en inhoud gegeven aan het vrij-
willigers werk bij de Zonnebloem. Ze
was oprichtster en coördinator van de
kaartmakersclub, wat ze met ontzet-
tend veel inzet en plezier heeft ge-
daan. Ze stuurde de club aan en was
zeer betrokken. De prachtigste kaar-
ten werden er gemaakt en op Bloem
en Tuin en andere openbare gelegen-
heden verkocht. De verkoop kwamge-
heel ten goede aan de Zonnebloem.
Henriëtte zal node gemist worden nu
ze besloten heeft definitief te stoppen
als coördinator en bestuurder van de
kaartmakersclub. Ze heeft nu het stok-
je overgedragen aan Tineke Lakerveld.
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...12
Powered by FlippingBook