week - page 1

WE EKD I ENS T EN
Spoeddienst Huisartsen en Ziekenhuis:
____________________________
SPOEDPOST
Spoedpost St. Anna,
St. Annaziekenhuis, Bogardeind 2, Geldrop.
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,
Michelangelolaan 2, Eindhoven.
TEL. 0900 - 8861
‘s Avonds,‘s nachts, in het weekend en op feestdagen.
____________________________
SPOEDDIENST APOTHEKEN:
Centrale Dienstapotheek Eindhoven
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,
Michelangelolaan 2, Eindhoven.
TEL. 040 - 243 66 66
Ma. t/m vrij. van 17.30 - 08.30 uur.
In het weekend en op feestdagen
EXTRA OPENSTELLING IN NUENEN:
Apotheek Nuenen,
Parkstraat 36.
Maandag t/m vrijdag 08.30 - 17.30 uur.
Zaterdag 09.00 - 11.00 uur.
Apotheek Aan de Berg,
Berg 22b.
Maandag t/m vrijdag 08.00 - 18.00 uur.
DEZE WEEK:
Weekblad voor hét nieuws uit Nuenen c.a.
Aanleveren tekst:
Aanleveren advertenties:
De enige échte Nuenense krant •
Hoera,
ANWB AutoMaatje
komt binnenkort
ook in Nuenen c.a.
Gina Schäfer is
hofdame Fabulous
en ze zingt, danst
en kookt…
Wereldwinkel
schenkt aan
Doctors for
Mozambique
Jaargang 61 • Nr. 6 • 7 februari 2019
H
AutoCrew
ABoschAutomotive
WorkshopBrand
AutoCrew
ABoschAutomotive
WorkshopBrand
Alstublieft,
uw waardecheque!
AutoCrew
ABoschAutomotive
WorkshopBrand
10% korting op uw
werkplaatsfactuur!
Nog niet toe aan onderhoud of reparatie?
Geef dan gerust de service van AutoCrew
cadeau aan iemand anders!
Quik Service Nuenen
Alstublieft,
uw waardecheque!
AutoCrew
ABoschAutomotive
WorkshopBrand
10% korting op uw
werkplaatsfactuur!
Nog niet toe aan o erhoud of reparatie?
Geef dan gerust de service vanAutoCrew
cadeau aan iemand anders!
Quik Service Nuenen
Alstublieft,
uw waardecheque!
AutoCrew
ABoschAutomotive
WorkshopBrand
10% korting op w
werkplaatsfactuur!
Nog niet toe aan onderhoud of reparatie?
Geef dan gerust de service van AutoCrew
cadeau aan iemand anders!
Alstublieft,
uw waardecheque!
AutoCrew
ABoschAutomotive
WorkshopBrand
10% k rti op uw
r
f tuur!
Nog niet toe a n onder
f r aratie?
Geef dan gerust de servi
t rew
cadeau a n iemand an
Quik Service Nuenen
Alstublieft,
uw waardecheque!
AutoCrew
10% korting op uw
werkplaatsfactuur!
Nog niet toe aan onderhoud of reparatie?
Geef dan gerust de service van AutoCrew
cadeau aa iemand anders!
Quik Service Nuenen
Tegen inlevering van deze uitknipbon.
Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels
Tel.: 040 - 283 88 37
GRATIS WAARDEBEPALING
VAN UW WONING?
040 - 711 1152
Puur | Professioneel | Persoonlijk
Verkeersongeval? Arbeidsongeval?
Medische fout? Mishandeling?
Bel 0492 - 70 02 80
Wij bezoeken u gratis aan huis!
,BTUFFMUSBWFSTF )FMNPOE t XXX EQ BEWPDBUFO OM
Bewonerscommissie Jo van Dijkhof geschokt
door dreigende sluiting Gasterij
moet vinden. Voorzitter van den Broek
denkt dat niet alles optimaal benut
wordt voor een gezonde exploitatie. Zo
zijn de prijzen op de menukaart ver-
hoogd terwijl de keuze verder is be-
perkt. De openingstijden zijn versoberd
en dat is niet in het voordeel van de be-
zoekers. Ze wil niet op de stoel gaan zit-
ten van een econoom maar denkt toch
dat het anders kan. Ook de personeels-
Bep van den Broek als voorzitter en
Bob de Smit als secretaris van de be-
wonerscommissie overhandigden mij
een actuele lijst van 33 regelmatige
verenigingen, stichtingen, clubjes en
bezoekers, die de Gasterij gekozen
hebben als thuisbasis voor hun activi-
teiten.
Vooral de beperkte mogelijkheden in
Nuenen-Zuid voor een vergader- en
ontmoetingsruimte speelt hierbij een
grote rol.
Ook met het verdwijnen van de Hon-
german met de Scarabee, en de drei-
gende sloop van de Vinkenhofjes en de
sloop van de Mijlpaal, zullen de moge-
lijkheden voor vergader-, oefenruimtes
en ontmoetingsruimtes in Nuenen-
Zuid helemaal verdwijnen.
“De eerste gebruikers van Scarabee
staan hier al op de stoep om ruimte te
bespreken voor hun activiteiten. Ook
voor de bewoners van de Jo van Dijkhof
is de Gasterij een verlengstuk van hun
huiskamer, waar zij met de medebewo-
ners een kopje koffie kunnen drinken
en een praatje kunnen maken, hun
hobby delen of een spel spelen. Let wel
op dat we hier spreken over mensen
van 80+”, aldus de betrokken voorzitter
Bep van den Broek.
De secretaris Bob de Smit deelt verder
mee dat het huurcontract nog loopt
tot eind 2020. “Bij het aangaan van het
oorspronkelijk huurcontract zijn er aan
de bewoners vele toezeggingen ge-
daan waarvan de Gasterij er een was.
Al die toezeggingen zijn bij lange na
niet nagekomen”.
De bewonerscommissie is in overleg
met de Gemeente Nuenen en Helpt Elk-
ander, terwijl Archipel oorverdovend
stil is. Men proeft goede wil bij Helpt
Elkander die verklaarde de Gasterij
open te willen houden. Op moment
van schrijven is er een afspraak bij de
gemeente. De bewonerscommissie is
hoopvol op een positief resultaat.
‘De exploitatiekosten blijven achter bij
de verwachting’, zegt Archipel, die
huurt van Helpt Elkander. Het tekort is
een substantieel bedrag waar men nu
een (gedeeltelijke) oplossing voor
Een verrassing met Valentijn
Donderdag 14 februari is het Valentijnsdag en wat is er romantischer dan
uw geliefde op deze dag te verrassen met een liefdesboodschap in de
krant. Wij van Rond de Linde, geven u dan ook de mogelijkheid om op de-
ze bijzondere dag een gratis berichtje aan uw geliefde te plaatsen. Stuur
dit berichtje, vanmaximaal 20woorden, voor dinsdag 12 februari naar va-
en wij zorgen ervoor dat het op Valentijnsdag ge-
plaatst wordt.
- CAFÉ -
Omdat het fantastisch is iemand nog
extra romantisch te verrassen op deze
dag, verloten we onder alle inzenders
een high beer/high wine arrangement
voor twee personen, aangeboden
door Café Ons dorp, een prachtig Va-
lentijnsboeket van Het Schuurke en
een heerlijke fles wijn, beschikbaar ge-
steld door Slijterij André van Lieshout.
❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤
Door Gerrit van Ginkel
et voornemen van Archipel om de Gasterij in de Jo van Dijkhof 1 april
2019 te sluiten is bij de bewoners van de Jo van Dijkhof en de vele ge-
bruikers als een bom ingeslagen.
kosten drukken enorm op het resultaat.
Uitdrukkelijk geeft van den Broek aan
dat het personeel vriendelijk is.
Wellicht is een constructie met een
(betaald) beheerdersechtpaar, aange-
vuld met vrijwilligers meer efficiënt
voor de bedrijfsvoering.
De bewonerscommissie gaat nu ver-
der het bespreektraject in met de Ge-
meente, Helpt Elkander en mogelijk
Archipel. De Gasterij moet nu en in de
toekomst open blijven voor de 84 be-
woners van de Jo van Dijkhof en ook
die van Nuenen-Zuid. De enige moge-
lijkheid voor de ouderen maar ook de
vele verenigingen.
Nadat de eerste verrassing en over-
rompeling is weggetrokken, zijn ze po-
sitief gestemd over een goede afloop.
Crazy Pianist
in Café Ons Dorp
Op zaterdag 16 februari vanaf 21.30 uur
speelt entertainer Ben Schutte Jr live in
Café Ons Dorp. Toegang is gratis.
Deze rasartiest speelt al piano vanaf
zijn zevende en heeft in de loop der ja-
ren al in diverse bands gespeeld en
gezongen. De afgelopen vier jaar is hij
actief in diverse pianobars, zowel in
binnen als buitenland. Zo is hij ook
een van de pianisten van de welbe-
kende Crazy Piano’s.
U vraagt en Ben speelt. Deze levende
top2000-jukebox zal met zijn afwisse-
lend repertoire zorgen voor een ge-
zellig avondje uit.
Lezing door tekstdichter en auteur WimDaniëls
Verkiezing mooiste uitvoering
‘Houdoe’ in De Stam Gerwen
Maandagavond 18 februari wordt in café De Stam in Gerwen de mooiste uit-
voering van het lied‘Ik zeg houdoe’van tekstdichterWimDaniëls gekozen. Da-
niëls is ook de schrijver van het boek‘Houdoe’.Wimgaat omacht uur als eerste
het podiumop omde inhoud van zijn boek en zijn lied toe te lichten. De auteur
neemt de tijd om‘Houdoe’-boeken te signeren. Belangstellenden voor deHou-
doe-lezing vanWim zijn welkom in De Stam en hebben gratis toegang.
groeien tot een echte Carnavalskraker.
Omroep Brabant maakt die avond tv-
opnamen van de verkiezing voor de
mooiste uitvoering van Houdoe. De
avond begint om
20.00 uur in café De
Stam,
Gerwense-
weg 38 in Gerwen
en is gratis toegan-
kelijk. Vol is vol en
wie het eerst komt,
het eerst maalt.
‘Houdoe’ is bij herhaling gekozen als
het populairste Brabantse woord. Het
rukt ook gestaag op als afscheidswoord
in de rest van ons land. ‘Houdoe’ staat
als trefwoord in de Dikke van Dale. Taal-
kundigeWimDaniëls is op zoek gegaan
naar de herkomst van ‘Houdoe’. Hij laat
in het boek zien hoe een ogenschijnlijk
simpel en regionaal woord zo’n grote
reikwijdte kan krijgen. Wim is geboren
in Aarle-Rixtel in Houdoeland en wordt
wel beschouwd als de meest geliefde
taalkundige van ons land.
Zangers op podium
Na taalvirtuoos Wim Daniëls komen zo
rond de klok van negenen zangers en
zangduo’s op het podium om hun ver-
sie van Houdoe ten gehore te bren-
gen. De volgende groepen/zangers
zijn uitgenodigd voor een optreden:
singer-songwriter Maarten van der
Zanden met een bluesachtig lied, Ard
de Jong, het duo Rudi & Carell en Frank
Hoek uit Den Bosch met een meezing-
versie die alles mee heeft om uit te
Taalkundige en auteur WimDaniëls…
(Heidi Wils Fotografie)
Valentijnsconcert
Plezzang is een gezellige Nederlands-
talige zanggroep uit Nuenen, die on-
der leiding van Willem van der Heij-
den, in het kader vanValentijn liederen
zal zingen over de liefde in de breedste
zin van het woord.
U bent allen van harte uitgenodigd dit
concert bij te wonen op dinsdagavond
12 februari. Aanvang 20.30 uur in John
Geven Studio’s, Spegelt 45-47, 5674 CE
Nuenen. De entree is gratis!
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...12
Powered by FlippingBook