week - page 8

Rond de Linde
Nr. 5
Donderdag 31 januari 2019
SPORT
Nuenense WielerVrienden fan van Mathieu van der Poel
Brabantse veldrijder in topvorm
naar WK in Denemarken
De 24-jarige Mathieu van der Poel heeft op de BrabantseWal in Hoogerhei-
de de nale van de wereldbeker veldrijden gewonnen. Deze wedstrijd
draagt de naam van zijn vader, de GP Adrie van der Poel. Voor de ogen van
een groep enthousiaste Nuenense Wielervrienden (NWV) klopte Mathieu
zijn Belgische rivalen Toon Aerts en Wout Van Aert gedecideerd. Mathieu
heeft er weer een paar fans bij. De Van der Poel-supportersclub in Hooger-
heide telt nu zo’n 650 leden.
NuenenseWielervrienden (NWV)
De Nuenense WielerVrienden (NWV)
hebben voor dit wielerseizoen nog een
paar belangrijke wielerevenementen
op hun programma staan. Dat zijn de
Amstel Gold Race en de start van de
Tour de France in Brussel. Voor 50 euro
ben je lid van de NWV en krijg je een
aantal busreizen gratis aangeboden.
Belangstellende wielersupporters kun-
nen voor meer informatie over de Nue-
nense WielerVrienden (NWV) terecht
bij de bestuursleden René Coolen,
Martien Jansen, Jan van Maasakkers en
JanWesenbeek of via Nuenensewieler-
.
Bij de vrouwen veroverde Marianne
Vos (31 jaar) de wereldbeker en zege-
vierde Lucinda Brand in deze laatste
wereldbekerwedstrijd.
Bijna volle VIP-bus
Afgelopen zondag 27 januari bezochten
de NuenenseWielervrienden (NWV) deze
internationale wielerwedstrijd, met ruim
250 deelnemers uit twintig verschillende
landen behorende tot de topevenemen-
ten bij het veldrijden. Met een bijna volle
VIP-bus vertrokken de enthousiaste wiel-
erfans naar het West-Brabantse Hooger-
heide. Veel Nederlandse wielervrienden
en ook de talrijke Belgische wielerfanaten
genoten van de spectaculaire en sportie-
ve strijd om de ereplaatsen.
In de geboorteplaats van zijn vader
Adrie van der Poel liet zoon Mathieu
zien dat hij nu al in topvorm verkeert.
Aanstaand weekeinde wordt in het
Deense Bogense het WK Veldrijden ver-
reden. Kanshebbers uit ons land: Mari-
anne Vos, winnares Wereldbeker
2019, Lucinda Brand, Nederlands
kampioene 2019, Ceylin Alvara-
do, Europees kampioene onder
23 jaar enMathieu van der Poel,
Europees kampioen en Neder-
lands kampioen 2019.
Zondag 10 februari ATB-tocht in Nuenen
Iedereen kan het DAK op
Zondag 10 februari kan iedere ATB-liefhebber meedoen aan de veldtoer-
tocht ‘Dak van Brabant’met vertrek vanuit Nuenen. ‘Dak van Brabant’ is een
mountainbiketocht voor ATB-ers. Deelnemers vertrekken bij de NKV-kanti-
ne op sportparkWettenseind. Er is keuze uit drie routes: 30, 40 en 50 kilome-
ter met demogelijkheid omhet‘Dak van Brabant’te beklimmen, met 60me-
ter het hoogste punt in onze provincie.
Inschrijven en starten
De deelnemers starten zondagmorgen
10 februari tussen half negen en tien
uur vanaf het inschrijfpunt op sport-
park Wettenseind. Inschrijven kost drie
euro voor deelnemers met NTFU- of
KNWU-pasje en voor niet-leden een
euro extra, inclusief verzorging op de
pauzeplaats. Jeugdige starters tot en
met 16 jaar mogen gratis meedoen.
Voor meer informatie over het Dak van
Brabant:
Honderden ATB-ers nemen jaarlijks
deel aan dit goed georganiseerde eve-
nement. De tocht wordt georgani-
seerd door de kleurrijke Toerclub Nue-
nen onder de vlag van de Nederlandse
Toer Fiets Unie (NTFU).
Spectaculaire afdalingen
De routes lopen door karresporen,
langs weilanden en over bospaden, via
fietspaden en halfverharde landweg-
getjes. Het hoogste punt van het ‘Dak
van Brabant’ligt op het Landgoed Gul-
bergen tussen Nuenen en Geldrop-
Mierlo. In het parcours zitten steile
klimmetjes en spectaculaire afdalin-
gen. Halfweg de routes krijgen deelne-
mers soep, thee en koek aangeboden.
Bij de finish is een afspuitplaats voor
fietsen en kunnen deelnemers dou-
chen.
Mountainbikers in actie op het Dak van Brabant in Nuenen….
(foto’s Cees van Keulen)
Wielersport
Gratis proe essen
aquagym
Zaterdag 16 februari zijn er gratis proe essen
aquagym in het Ottenbad speciaal voor
senioren.
Geheel vrijblijvend kan men op deze manier erva-
ren of dit een prettige manier van bewegen voor
iemand is. Wel graag aanmelden; liefst vóór 1 fe-
bruari bij het volgende telefoonnummer: 06-
81465639 of per mail bij:
aangepaszwemmen@ eldlabswimming.com
5
Boerenbruiloft
CVDe Wetters
Een week geleden hebben we bij CV De Wetters een
schitterende start van het carnavalsseizoen gehad
en we hebben de carnaval zelf natuur-
lijk nog in het verschiet!
Zo treedt op zaterdag 2 maart
ons boerenbruidspaar in het
huwelijksbootje. Altijd al
eens een dag in de huid wil-
len kruipen van uw favorie-
te artiest, acteur, presentator
of tekenfilmfiguur? Dat kan!
Kom gezellig een kijkje ne-
men hoe Danny Zuko (Bart
Sengers) en Sandy Olsson
(Joyce Bekkers) beloven el-
kaar de hele carnaval trouw
te blijven tijdens hun Cele-
brityWedding!
Alle celebrities zijn welkom om
19.00 uur in onze residentie de
Bekstage, de Koppel 7 te Ne-
derwetten. Graag tot dan!
Mathieu van der Poel gaat zondag hoge
ogen gooien bij het WK Veldrijden in Dene-
marken. Hier op het podium als winnaar
van de GP in Hoogerheide met links Toon
Aerts en rechts Wout Van Aert….
Voorzitter van TC Nuenen Maarten Klomp
(links) begroette oud-profrenner Jo de Roo
tijdens de GP Adrie van der Poel…..
In februari start er een nieuwe
introductiecursus voor mentoren
Sommige mensen hebben moeite met het maken van keuzes of het nemen
van initiatief. Zoals personen met een verstandelijke beperking, dementie
of psychiatrische aandoening. Het kan gaan omeenvoudige dagelijkse han-
delingen, zoals het regelen van het huishouden, maar ook om het zoeken
naar anderewoonruimte of de keuze voor een bepaaldemedische behande-
ling. Als er geen familie is die zorg voor hen draagt of daartoe niet in staat is,
dan kan een mentor uitkomst bieden als wettelijk vertegenwoordiger.
Als mentor krijgt u ondersteuning
van Stichting Mentorschap Zuidoost
Brabant. Dit is een organisatie die vrij-
willigers werft en tot mentor opleidt
en begeleidt. Informatie en advies
over mentorschap geeft en zorgt
voor een goede match tussen cliënt
en mentor.
Belangstelling?
Danmakenwij graag een afspraakmet u!
St. Mentorschap Zuidoost Brabant
Mentor
Een mentor is iemand die over de per-
soonlijke belangen van de betrokkene
waakt. Over zijn gezondheid en wel-
zijn, niet over zijn financiën. Als men-
tor bouwt u een goede vertrouwensre-
latie op en bekijkt u samen met de cli-
ent of deze een goede verzorging, ver-
pleging en begeleiding krijgt. U
overlegt met de hulpverlener en ziet
erop toe dat de zorg wordt gegeven
volgens de afspraken. Een mentor
streeft er altijd naar om de cliënt zelf
beslissingen te laten nemen. U bent er
in de eerste plaats voor om de weg te
wijzen en te sturen. Is de betrokkene
niet in staat om te beslissen, dan zal de
mentor een keus maken.
Bijgaande beeldimpressie van de GP
Adrie van der Poel is van de hand van
fotograaf en NWV-lid Cees van Keulen
uit Gerwen.
Carnaval
Vecteezy.com
B B B
1,2,3,4,5,6,7 9,10
Powered by FlippingBook