week - page 4

Rond de Linde
Nr. 5
Donderdag 31 januari 2019
Elke vrijdag
ACTIVITEITENAGENDA
Opgave via
onder
vermelding van ‘activiteitenagenda’
De activiteitenagenda wordt gesponsord door:
autoverhuurnuenen.nl
heesbeen.nl
Kerkberichten
Woensdag 6 februari
14.00 - 17.00 uur Natuurspeelmiddag
Imkerij De Walhut
Heerendonk Nederwetten
Donderdag 7 februari
09.30 uur Greenscreen foto/film
Bibliotheek Dommeldal,
Jhr. Hugo van Berckellaan 18
Donderdag 7 februari
14.00 tot 16.00 uur Kienen
Gasterij Jo van Dijkhof
19.30 uur Spirituele avond
Bio-Kracht, Parkstraat 3F Nuenen
Donderdag 7 februari
17.00 uur Eten wat de Pot Schaft
Inschrijven t/m 3 februari € 15,- p.p.
Jo van Dijkhof
Maandag 4 en 25 februari
13.30 uur Papiermache
voor volwassenen
D’n Heuvel Gerwen
5 februari t/m 26 februari
Expositie van de schilderclub
Jo van Dijkhof
Dinsdag 5 februari
10.30 uur Cultuur Overdag -
film ‘Three Billboards ...’
Het Klooster
Dinsdag 5 februari
20.00 uur Kienen met VrouwenVereniging
Nuenen-Gerwen:
Wijkcentrum Scarabee
Mantelmeeuwlaan 10
Zaterdag 2 februari
11.30-12.00 uur Voorlezen in de bibliotheek
uit Een huis voor Harry
Bibliotheek Nuenen
Zondag 3 februari
14.30-16.30 uur; Optreden
‘Louis Staal Entertainer’
Jo van Dijkhof
Zondag 3 februari
14.00 uur winterwandeling IVN
Start Scouting Rudyard Kipling
Zondag 3 februari
19.30 uur Taizé-vesper in het Van Gogh
Kerkje
Papenvoort in Nuenen
Donderdag 31 januari
14.30-17.00 uur Gedichtendag 2019
thema: vrijheid
Nuenens College, Sportlaan 8, Nuenen
Vrijdag 1 februari
15.00 uur Cultuur Overdag -
De Thuiskomst (kamermuziek)
Het Klooster
Vrijdag 1 februari
20.00 uur Rikken bij de supportersclub
Clublokaal RKSV Nuenen Pastoorsmast 14
20.00 uur Rikken in Piet Renders paviljoen
RKVV Nederwetten
Vrijdag 1 februari
21.00 uur PvdA-inloop
Café Schafrath
t/m zaterdag 2 februari
Collecte Hersenstichting
Donderdag 31 januari
09.30 uur Energiek Schuiflezing over
‘den Duuk’
Trefpuntzaal Het Klooster
Donderdag 31 januari
09.30 uur Linux Mint
Bibliotheek Dommeldal,
Jhr. Hugo van Berckellaan 18
Donderdag 31 januari
14.00 uur KBO Lieshout Leesclub
Zonnehof van Franciscushof Lieshout
T 040 844 8630
Het afscheid
in vertrouwde
handen.
Een fijne gedachte:
Maand januari
Afscheid nemen
begint bij vasthouden wat je lief is.
V.l.n.r. Belinda Vermeltfoort-Gruijters
Thijs van den Biggelaar RU
Monique van Heesch-Toirkens RU
Wijnand Stuart RU
uitvaartverzorgers
Bernhardstraat 4 | Nuenen
040 284 1550 |
In samenwerking met Yarden
Elke maandag:
14.00-16.00 uur Gezellig samen sjoelen Jo van Dijkhof.
Elke dinsdag:
13.00 uur Beweegroute in groepsverband Fysiotherapie Kwiek, Vincent van Goghstraat 139,
Nuenen.
09.30-12.30 Foto expositie historische boereninterieurs het Heemhuis van De Drijehornick,
Papenvoort 15A.
13.30-15.30 uur Schilderen en tekenen onder begeleiding van ervaren lerares Jo van Dijkhof.
Elke woensdag:
19.30-21.30 Foto expositie historische boereninterieurs het Heemhuis van De Drijehornick,
Papenvoort 15A.
13.30-16.30 uur Rikken en Jokeren, Jo van Dijkhof.
Elke donderdag:
Elke vrijdag:
Eerste vrijdag van de maand 09.00-11.00 uur Open Coffee Dommeldal, Watermolen van
Opwetten Opwettenseweg 203, Nuenen.
Elke zaterdag:
13.00, 14.00, 15.00 en 16.00 uur. Rondleidingen Salon Nune Ville, Berg 24.
nuneville.nl
Elke zondag:
09.00 uur WSV-wandeling in februari. Ingang van het EMK terrein aan het Wettenseind
Elke tweede zondag v.d. maand. 14.00-17.00 uur Ierse sessies. Weverkeshof, Jhr. Hugo van
Berckellaan 5 Nuenen.
Oranjelaan 54 5741 HH Beek en Donk T 0492 730 031
Een fijn gevoel:
Tot het allerlaatst
echt nabij zijn.
Open dagen:
15 februari 13.00 - 17.00 uur
17 februari 11.00 - 17.00 uur
Geopend vanaf februari 2019
H. Clemenskerk Nuenen
Weekenddiensten
Zaterdag 2 februari 18.30 uur: viering,
volkszang, voorganger pastor J. Vosse-
naar.
Zondag 3 februari 11.00 uur: viering,
volkszang met klein koor, voorganger
pastor J. Vossenaar.
Misintenties
Zaterdag 2 februari 18.30 uur: Marietje
van Rooij - van Lith.
Zondag 3 februari 11.00 uur: Willy en
Mieke Spaanjaars - Vossen; Tiny Matt-
hijsse - Lemmens; Riet van Wijk - Ver-
hallen; Jet van Kronenburg - Smulders;
Jos de Bar; Marie-Anne Koster - Schul-
ten; Annie Molenaar - van Happen;
Lotte van Rooij en Leo van Hevelingen;
overleden ouders Johan Scheepens en
Doca Scheepens - van Hoof; Berry Cup-
pers; Anna en Nard Rooijakkers.
Mededelingen
In onze parochie is gedoopt Max Kus-
cielek, Vosseveld 7. Wij wensen de fa-
milie van harte proficiat en veel geluk.
In onze parochie is overleden Jos Collin,
Lies de Kruifgaarde 6. Wij wensen de fa-
milie en vrienden veel troost en sterkte
bij het verwerken van dit verlies.
St. Clemenskerk Gerwen
Zondag 3 februari 11.00 uur: viering,
parochiekoor, voorgangers leden van
de werkgroep.
Misintenties
Overleden familie Raaijmakers.
H. Lambertuskerk Nederwetten
Zondag 3 januari 09.30 uur: viering,
volkszang, voorgangers leden van de
werkgroep.
Misintenties
Fons en Gerarda Renders-Foolen; Cor
Dekkers; Mia Teunisse.
De Regenboog
Protestantse Gemeente Nuenen
Zondag 3 februari zal onze nieuwe
predikant ds. Marlies Schulz om 10.00
uur voorgaan. Afgelopen zondag 27
januari deed zij haar intrede. U bent
van harte welkom om deze dienst met
ons mee te vieren! Voor kinderen van
de basisschool zal er kinderneven-
dienst zijn.
De collecte is deze keer voor het We-
reld diaconaat.
Voor meer informatie: zie onze website
en op Facebook.
Oude Sint-Clemenskerk Gerwen
Uitsluitend de “Buitengewone vorm
van de Romeinse ritus”, volgens de-
creet Summorum Pontificum van paus
Benedictus XVI, van 7 juli 2007.
Donderdag 31 januari. 17.30 Lof; 18.30
uur. Mis, H. Johannes Bosco, belijder.
Vrijdag 1 februari. Eerste vrijdag van
de maand. Votiefmis van het H. Hart
van Jezus; gedachtenis van H. Ignatius,
bisschop en martelaar.
Zaterdag 2 februari. Eerste zaterdag
van de maand. Opdracht van Jezus in
de tempel. Feest van Maria Lichtmis.
Kaarswijding en processie. 08.30 uur
gezongen H. Mis. Daarna uitstelling tot
12.30 uur. 10.00 uur Godsdienstlessen.
Zondag 3 februari. Vierde zondag na
Driekoningen. 10.30 uur gezongen
Hoogmis. Na de hoogmis kinder- en
Blasiuszegen.
Maandag 4 februari. 18.30 uur H. Mis,
H. Andreas Corsini, bisschop en belij-
der.
Dinsdag 5 februari. 18.30 uur H. Mis, H.
Agatha, maagd en martelares.
Woensdag 6 februari. 07.15 uur H. Mis,
H. Titus, bisschop en belijder en H.
Dorothea, maagd en martelares.
De geschiedenis van het kerkgebouw
en de toren vanaf begin 15de eeuw
staat op
. Be-
kijk Kerken in Peelland ook op Face-
book ('Kerken in Peelland') en op You-
Tube ('Kerken in Peelland Gerwen
WMV').
Taizé-vesper
in het
Van Goghkerkje
Komende zondag is er weer een Tai-
zévesper in het Kleine Van Goghkerkje
in Nuenen. De laatste weken is het
weer wat onbestemd: noch winter,
noch lente. Maar toch, het is alweer
vroeger ‘licht’ en later ‘donker. Binnen-
kort is het weer feest, we kijken er naar
uit: Nieuwe Leven! Het thema van de
Taizé vesper kijkt ook naar de compas-
sie en het vertrouwen in de ‘Ontfer-
ming’, die geboden wordt.
Zo verwachten we een nieuwe tijd, en
ook het voorjaar. En zijn we altijd wel
een beetje benieuwd hoe het gaat
worden….
Deze laagdrempelige kerkdiensten
worden bezocht door veel mensen uit
de regio. Er is belangstelling bij een
hele grote groep geïnteresseerden,
het aantal mensen dat de vespers
meemaakt is altijd rond de 20-25. De
vespers zijn altijd stemmig en bezin-
nend, het is om die reden vaak een
rustpunt in het leven van alledag. Fijn
ook om even een moment te vinden,
om even stil te staan bij de geheimen
van het dagelijkse leven.
In het sfeervolle kerkje is er voldoende
ruimte voor momenten van stilte, voor
momenten van denken en ook voor
momenten om de liederen uit Taizé te
zingen. Deze liederen zijn eenvoudig
en mooi van melodie. Het zijn korte
melodieën en worden een aantal ke-
ren achter elkaar gezongen, ze worden
ook wel ervaren als een mantra. Paul
Weijmans begeleidt op de piano.
De vesper is in het sfeervolle kleine
kerkje aan de Papenvoort in Nuenen
en begint om 19.30 uur. Vooraf is er
pianomuziek.
Kerkbalans 2019, voor een
vitale kerk nu en in de toekomst
De parochie Heilig Kruis Nuenen staat letterlijk en guurlijk midden in de
Nuenense samenleving. Met ruim 450 vrijwilligers, een pastoraalteam en
deuren die voor iedereen openstaan, is de parochie Nuenen een verbinden-
de factor in Nuenen.
mers NL26 RABO 0137 4046 46 (voor
Nuenen), NL54 RABO 0137 4042 39
(voor Gerwen) en NL55 RABO 0137
4980 20 (voor Nederwetten).
Hartelijk dank voor uw bijdrage!
Samen houden we de Parochie Nue-
nen vitaal…
De parochie is een gemeenschap van
mensen die zich met elkaar verbonden
voelen in hun levenshouding en geloof.
Een open gemeenschapmet veel vriend-
schappen en samenwerkingen met an-
dere organisaties en gemeenschappen
in Nuenen en (ver) daarbuiten.
De parochie heeft als doel om mensen
te inspireren, te helpen bij levensvra-
gen en te steunen als dat gewenst is.
Met het recent gepresenteerde plan
‘Geloven in de toekomst’ heeft de paro-
chie haar visie laten zien hoe in Nuenen
een vitale kerk te zijn en in de toekomst
te blijven. Hierbij worden moeilijke the-
ma’s en veranderingen in de samenle-
ving niet uit de weg gegaan maar juist
open en met respect besproken.
Om ons werk te kunnen blijven voort-
zetten vragen we, net als andere jaren,
een financiële bijdrage aan alle Nuene-
naren die zich verbonden voelen met
de parochie. Wij hopen weer op uw fi-
nanciële bijdrage te kunnen rekenen
tijdens de actie‘Kerk-balans’ . U kunt uw
bijdrage overmaken op rekeningnum-
Verloren trouwring
Trouwring, witgoud inscriptie 8-7-88
AnneMarie. Omgeving Kernkwartier.
Wil de vinder contact opnemen met
06-53 77 79 76.
1,2,3 5,6,7,8,9,10
Powered by FlippingBook