week - page 1

WE EKD I ENS T EN
Spoeddienst Huisartsen en Ziekenhuis:
____________________________
SPOEDPOST
Spoedpost St. Anna,
St. Annaziekenhuis, Bogardeind 2, Geldrop.
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,
Michelangelolaan 2, Eindhoven.
TEL. 0900 - 8861
‘s Avonds,‘s nachts, in het weekend en op feestdagen.
____________________________
SPOEDDIENST APOTHEKEN:
Centrale Dienstapotheek Eindhoven
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,
Michelangelolaan 2, Eindhoven.
TEL. 040 - 243 66 66
Ma. t/m vrij. van 17.30 - 08.30 uur.
In het weekend en op feestdagen
EXTRA OPENSTELLING IN NUENEN:
Apotheek Nuenen,
Parkstraat 36.
Maandag t/m vrijdag 08.30 - 17.30 uur.
Zaterdag 09.00 - 11.00 uur.
Apotheek Aan de Berg,
Berg 22b.
Maandag t/m vrijdag 08.00 - 18.00 uur.
DEZE WEEK:
Weekblad voor hét nieuws uit Nuenen c.a.
Aanleveren tekst:
Aanleveren advertenties:
De enige échte Nuenense krant •
Prachtige
vertolking van
lmmuziek in
Van Goghkerkje
Boerenbruiloft
CV De Wetters
Nuenense
WielerVrienden
fan van Mathieu
van der Poel
Jaargang 61 • Nr. 5 • 31 januari 2019
AutoCrew
ABoschAutomotive
WorkshopBrand
AutoCrew
ABoschAutomotive
WorkshopBrand
Alstublieft,
uw waardecheque!
AutoCrew
ABoschAutomotive
WorkshopBrand
10% korting op uw
werkplaatsfactuur!
Nog niet toe aan onderhoud of reparatie?
Geef dan gerust de service van AutoCrew
cadeau aan iemand anders!
Quik Service Nuenen
Alstublieft,
uw waardecheque!
AutoCrew
ABoschAutomotive
WorkshopBrand
10% korting op uw
werkplaatsfactuur!
Nog niet toe aan o erhoud of reparatie?
Geef dan gerust de service vanAutoCrew
cadeau aan iemand anders!
Quik Service Nuenen
Alstublieft,
uw waardecheque!
AutoCrew
ABoschAutomotive
WorkshopBrand
10% korting op w
werkplaatsfactuur!
Nog niet toe aan onderhoud of reparatie?
Geef dan gerust de service van AutoCrew
cadeau aan iemand anders!
Alstublieft,
uw waardecheque!
AutoCrew
ABoschAutomotive
WorkshopBrand
10% korting op uw
erk
f tuur!
Nog niet toe a n onder
f r aratie?
Geef dan gerust de service van AutoCrew
cadeau a n iemand an
Quik Service Nuenen
Alstublieft,
uw waardecheque!
AutoCrew
10% korting op uw
werkplaatsfactuur!
Nog niet toe aan onderhoud of reparatie?
Geef dan gerust de service van AutoCrew
cadeau aan iemand anders!
Quik Service Nuenen
Tegen inlevering van deze uitknipbon.
Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels
Tel.: 040 - 283 88 37
Verkeersongeval? Arbeidsongeval?
Medische fout? Mishandeling?
Bel 0492 - 70 02 80
Wij bezoeken u gratis aan huis!
,BTUFFMUSBWFSTF )FMNPOE t XXX EQ BEWPDBUFO OM
zondag
3
februari
12:00-17:00
SHOPZONDAG
W I N K E L C E N T R U M W O E N S E L
Diamanten huwelijksfeest in Gerwen
Mia en Noud zestig jaar een paar
Mia van Issumen Noud Leenders zijn begin februari zestig jaar een paar. Dat
gaat zaterdag 9 februari gevierd worden in Dorpshuis Den Heuvel in Ger-
wen. De receptie is ´s avonds van zes tot half negen en op de uitnodiging
staat: “Hopelijk zien we jullie dan!”. Iedereen is van harte uitgenodigd om
Mia en Noud te feliciteren met hun diamanten huwelijk.
Laar, Mgr. Frenkenstraat, De Bogerd
Mia en Noud trouwden begin 1959, in
januari op het Nuenense gemeentehuis
voor de wet en in februari in de paro-
chiekerk in Gerwen. Mia en Noud heb-
ben twee kinderen (Gerrie en Hans),
vier kleinkinderen (Marijke, Hans, Koen
enMark) en vijf achterkleinkinderen. De
achterkleinkinderen heten Sam, Daan,
Lynn, Tessa en Willem. Dochter Gerrie
zag 14 maart 1960 het daglicht, zoon
Hans is twee jaar later op 24 februari ge-
boren en beiden wonen in Gerwen.
Mia en Noud woonden na hun huwelijk
eerst aan het Laar 4 en toen op nummer
6, daarna verhuisden ze naar
de Mgr. Frenkenstraat 1 en
nu wonen ze al bijna
twintig jaar aan De
Bogerd. De Bogerd
2 staat min of meer
in de tuin van hun
Een aantal vrienden en bekenden heeft
de 84-jarige Mia van Issum al gelukge-
wenst met het bereiken van deze mijl-
paal. ‘Mia, van harte gefeliciteerd en on-
voorstelbaar dat je het zestig jaar hebt
volgehouden met Noud (87 jaar). Hier is
zeker een proficiat op zijn plaats!”.
Mariahout en Gerwen
Mia is geboren in Horst/America en ge-
togen in Gerwen in het gezin Van Issum
met vijf dochters en drie zonen. Noud is
een boerenzoon, geboren in Mariahout
en het gezin Leenders telde vier zonen
en twee dochters. Noud verdiende de
kost onder meer als chauffeur bij Van
Gend & Loos en bij wasserij Morgen-
licht. Samen was het echtpaar ook te
vinden in de kantine van de plaatselijke
voetbalclub RKGSV, Mia achter de bar
en Noud meestal langs de lijn als fer-
vent supporter van zijn voetbaljongens.
eerste huis aan het Laar. Zestig jaar ge-
trouwd en ook zestig jaar woonachtig in
Gerwen. En Mia is nog eens ruim twintig
jaar langer inwoner van dit dorp.
Mia: bezige bij
Mia was al een bezige bij toen ze verke-
ring kreegmet Noud. Ze werkte in het ge-
zin van Claartje en Piet Geven (vandaar
de bruidsmeisjes Elly en Marlies Geven
op bijgaande foto) en was leidster Akka
van de plaatselijke afdeling van jeugd- en
jongerenorganisatie Jong Nederland
(vanaf 1955). Mia is belangstellend, vrien-
delijk en ‘wereldberoemd’ in Gerwen. Ze
is van grote betekenis voor veel mensen
in haar omgeving. Een kleine greep uit
haar bezigheden en hobby’s: actief bij
Kookgroep Ittemee, maaltijden klaarma-
ken en weggeven aan diverse oude of
zieke Gerwenaren, creatief met papier en
verf (ze gaf o.a. cursussen papiervouwen
bij de Werkgroep Leefbaarheid Gerwen),
was ondersteuner van het Kiencomité en
van de wielerronde. Mia was tien jaar kok
in een gezinsvervangend tehuis, be-
hulpzaam met inzamelingen
voor een brandwondencen-
trum, was dertig jaar lid
van het Gerwens Ge-
mengd Koor en is nog
steeds een fervent
carnavalsvierder.
Noud: druk baasje
Noud is een druk
baasje. Hij slaagt er
steeds weer in om ie-
dereen nadrukkelijk van
zijn aanwezigheid op de
hoogte te brengen. Zo was hij in
1978 Prins Noud Dun Urste bij de Ger-
wense carnavalsvereniging De Narre-
Kappen. En Mia werd op haar 80-ste
door De Narre-Kappen uitgeroepen tot
Senior van het Jaar 2015. Noud is een
wielerfan van het eerste uur. Hij was
supporter van zijn zwager Christ van Is-
sum en ondersteunde zijn zwager Toon
Bouw bij de organisatie van de Grote
Ronde van Gerwen, een wielerklassieker
die al vanaf 1967 in wielerdorp Gerwen
op het programma staat. Noud was in
1987 mede-oprichter van De Gerwense
Renners, een supportersclub voor jeug-
dige wielrenners die in de loop der jaren
een toerclub van wegfietsers en moun-
tainbikers is geworden. Onlangs nog
kwam Noud als sidekick van fietsprofes-
sor Wim Daniëls op het podium tijdens
de presentatie van het boek ‘Fiets’ in
wielercafé De Stam in Gerwen. Noud
Leenders is ook invaller voor bezorgers
van dit weekblad Rond de Linde.
Receptie
Zaterdag 9 februari is iedereen van harte
uitgenodigd op de receptie van Mia en
Noud. Ze zijn maar liefst 60 jaar ge-
trouwd! Van 18.00 tot 20.30 uur kan ie-
dereen het diamanten paar gelukwensen
in het Dorpshuis, Heuvel 11 in Gerwen.
Een verrassing met Valentijn
Donderdag 14 februari is het Valentijnsdag en wat is er romantischer dan
uw geliefde op deze dag te verrassen met een liefdesboodschap in de
krant. Wij van Rond de Linde, geven u dan ook de mogelijkheid om op de-
ze bijzondere dag een gratis berichtje aan uw geliefde te plaatsen. Stuur
dit berichtje, vanmaximaal 20woorden, voor dinsdag 12 februari naar va-
en wij zorgen ervoor dat het op Valentijnsdag ge-
plaatst wordt.
- CAFÉ -
Omdat het fantastisch is iemand nog
extra romantisch te verrassen op deze
dag, verloten we onder alle inzenders
een high beer/high wine arrangement
voor twee personen, aangeboden
door Café Ons dorp, een prachtig Va-
lentijnsboeket van Het Schuurke en
een heerlijke fles wijn, beschikbaar ge-
steld door Slijterij André van Lieshout.
❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤
Invaller-bezorger van Rond de Linde
De inmiddels 87-jarige Noud Leenders bezorgt
soms het weekblad Rond de Linde - de enige
échte Nuenense krant - in een wijkje in Gerwen.
Noud loopt en fietst dan langs de brievenbus-
sen in diverse straten. Hij is invaller voor bezor-
gers die wel eens ziek zijn of een weekje met va-
kantie gaan. “Ik heb dat meiske van Rond de
Linde gezegd dat ze de weekbladen maar bij
onsmoet afgeven als er uitvallers zijn. Ik doe dat
graag en dan hebben de mensen wat te lezen.
Rond de Linde bestaat zestig jaar en wij zijn al
zo lang getrouwd. Wa goa den tijd toch snel….”,
aldus Noud luid en duidelijk.
Mia en Noud op de bank in hun woning in Gerwen… (foto Cees van Keulen)
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10
Powered by FlippingBook