week - page 9

Rond de Linde Nr.
4
Donderdag 24 januari 2019
Elke vrijdag
ACTIVITEITENAGENDA
Opgave via
onder
vermelding van ‘activiteitenagenda’
De activiteitenagenda wordt gesponsord door:
autoverhuurnuenen.nl
heesbeen.nl
Kerkberichten
Afscheid nemen
begint bij vasthouden wat je lief is.
V.l.n.r. Belinda Vermeltfoort-Gruijters
Thijs van den Biggelaar RU
Monique van Heesch-Toirkens RU
Wijnand Stuart RU
uitvaartverzorgers
Bernhardstraat 4 | Nuenen
040 284 1550 |
In samenwerking met Yarden
Donderdag 31 januari
09.30 uur Linux Mint. Bibliotheek
Dommeldal, Jhr. Hugo van Berckellaan 18
14.00 uur KBO Lieshout Leesclub.
Zonnehof van Franciscushof
Donderdag 31 januari
14.30-17.00 uur Gedichtendag 2019
thema: vrijheid
Nuenens College, Sportlaan 8, Nuenen
Vrijdag 1 februari
15.00 uur Cultuur Overdag -
De Thuiskomst (kamermuziek)
Het Klooster
Vrijdag 1 februari
20.00 uur Rikken bij de supportersclub
RKSV Nuenen. Pastoorsmast 14
20.00 uur Rikken in Piet Renders paviljoen
RKVV Nederwetten
Maandag 28 januari
11.00-14.00 uur Hoffmans Modehuis
Gasterij Jo van Dijkhof
14.00 uur Lezing valpreventie door
Fysiotherapie Nuenen. D’n Heuvel Gerwen
Woensdag 30 januari
09.15 en 10.15 uur Voorleesontbijt
Dorpsboerderij Weverkeshof
Woensdag 30 januari
20.00 uur De thema-avond: lezing
Huub Schumacher: Een nieuwe visie op God
De Regenboog aan de Sportlaan
Donderdag 31 januari
09.30 uur Energiek Schuiflezing
over den Duuk
Trefpuntzaal Het Klooster
Zondag 27 januari
10.00-15.00 uur Boekenmarkt
Drumfanfare Jong Leven Gerwen
Gemeenschapshuis d’n Heuvel in Gerwen
Zondag 27 januari
15.00 uur Feestelijke dienst t.b.v.
intrede ds. Marlies Schulz
als voorganger van de PGN
De Regenboog, Sportlaan Nuenen
Zondag 27 januari
20.30 uur Liederentafel Schafrath
Café Schafrath
Maandag 28 januari t/m
zaterdag 2 februari
Collecte Hersenstichting
Vrijdag 25 januari
09.00 uur Met de WLG
naar museum Dansant in Hilvarenbeek
Vertrek vanuit Gerwen
Vrijdag 25 januari
20.00 uur Rikken bij de supportersclub
RKSV Nuenen, Pastoorsmast 14
20.00 uur Kienen in Lieshout
Grotenhof, in Lieshout
Zaterdag 26 januari
11.00-14.00 uur Stamboomcafe weer open
Bibliotheek Geldrop
Zaterdag 26 januari
20.30 uur NAWDEWIR door
Maas, Van Gorp & Snijders
Ons Tejater, Dorpshuis Lieshout
Reserveren:
t/m zaterdag 2 februari
Nationale voorleesdagen
Bibliotheek Dommeldal
vestiging Nuenen
Donderdag 24 januari
09.00 uur: Gratis Seniorweb Open Week
Computercafé: fotobewerken,
fotoalbums maken en wenskaarten maken.
Jonkheer Hugo van Berckellaan 18, Nuenen
Donderdag 24 januari
14.30 uur Cultuur Overdag -
Carolien Devilee (filmmuziek)
Van Goghkerkje aan de Papenvoort
Donderdag 24 januari
17.00 uur Eten wat de Pot Schaft
Inschrijven t/m 20 januari € 15,- p.p.
Gasterij Jo van Dijkhof
T 040 844 8630
Het afscheid
in vertrouwde
handen.
Een fijne gedachte:
Maand januari
Oranjelaan 54 5741 HH Beek en Donk T 0492 730 031
Een fijne gedachte:
Tot het allerlaatst
echt nabij zijn.
Open dagen:
15 februari 13.00 - 17.00 uur
17 februari 11.00 - 17.00 uur
Geopend vanaf februari 2019
18 januari…hoe kunnen feest en verdriet samengaan?
Na bijna 80 jaar ging totaal onverwacht van ons heen,
mijn lieve Miek, onze geweldige mam en oma
Miek van Roij-Janssens
echtgenote van
Felix van Roij
* Hooge en Lage Zwaluwe, 7 juli 1939
† Tilburg, 18 januari 2019
Felix
Janne en Evert-Jan
Tyn
Jens
Machiel en Karin
Maud
Juliët en Pierre
Mees en Danique
Thomas en Rianne
Finn
Fem
De dankdienst wordt gehouden op donderdag 24 januari om 12.00 uur
in Kerkelijk Centrum de Regenboog, Sportlaan 5 in Nuenen.
Aansluitend brengen we Miek naar haar laatste rustplaats op de
Gemeentelijke Begraafplaats Oude Landen, Beekstraat 48a in Nuenen.
H. Clemenskerk Nuenen
Weekenddiensten
Zaterdag 26 januari 18.30 uur: gezins-
viering met kinderkoor, voorgangers
pastor J. Vossenaar en pastoraal wer-
ker P. Peters.
Zondag 27 januari 11.00 uur: géén vie-
ring in Nuenen, maar in Gerwen.
Misintenties
Zaterdag 26 januari 18.30 uur: Mies de
Groof - de Meester; Marie Kuijten - van
Kuijk; Marianne Schutte - Willems.
Zondag 27 januari 11.00 uur: De misin-
tenties worden gelezen tijdens de
dienst in Gerwen!
Mededeling
In onze parochie zijn overleden Her-
man de Bree, Margot Begemanstraat 9,
en Guus van der Meulen, Lyndakkers
15. Wij wensen de families en vrienden
veel troost en sterkte bij het verwerken
van dit verlies.
St. Clemenskerk Gerwen
Zondag 27 januari 11.00 uur: viering,
parochiekoor, voorgangers pastor J.
Vossenaar, pastor S. Kuijpers, pastoraal
werker R. van Eck.
Misintenties
Marietje Martens; Frits en Miet Meulen-
dijk de Haas; Paul Perrée; Jos van Gastel;
Annie van Kemenade; Piet Saris (van-
wege sterfdag); Annie Molenaar - van
Happen; Wouda Swinkels - Meeuws;
Truce en Herman Campman - Heuijer-
jans; Flor van Aalst.
Mededeling
Zondag neemt Marieke Feuth afscheid
van onze parochie. Na de eucharistie-
viering in onze kerk is er gelegenheid
omonder het genot van een kopje kof-
fie afscheid van haar te nemen. Ui-
teraard bent u allen van harte welkom.
H. Lambertuskerk Nederwetten
Zondag 27 jan. 09.30 uur: viering, volks-
zang, voorganger pastor J. Vossenaar.
Misintenties
Toon van Rooij; Cor Dekkers; Mia Teu-
nisse - Saris; Jos van Esch en Mien van
Esch - v.d. Putten.
Mededeling
In onze parochie is overleden Mia Teu-
nisse-Saris, 84 jaar. Wij wensen familie
en vrienden veel sterkte bij dit plotse-
linge verlies.
De Regenboog
Protestantse Gemeente Nuenen
Zondag 27 januari zal onze nieuwe pre-
dikant ds. Marlies Schulz om 15.00 uur
haar intrede doen. U bent van harte
welkom om deze dienst met ons mee
te vieren! Voor kinderen van de basis-
school zal er kindernevendienst zijn.
De collecte is voor Jeugdwerk (JOP).
Voor meer informatie: zie onze website
en op Facebook.
Oude Sint-Clemenskerk Gerwen
Uitsluitend de ‘Buitengewone vorm
van de Romeinse ritus’, volgens de-
creet Summorum Pontificum van paus
Benedictus XVI, van 7 juli 2007.
Donderdag 24 januari. 17.30 Lof; 18.30
uur H. Mis, H. Timotheus, bisschop en
martelaar.
Vrijdag 25 januari. 07.15 uur H. Mis, be-
kering van de H. apostel Paulus.
Zaterdag 26 januari. 08.30 uur H. Mis,
H. Polycarpus, bisschop en martelaar.
10.00 uur Godsdienstlessen.
Zondag 27 januari. Derde zondag na
Driekoningen. 10.30 uur gezongen
Hoogmis.
Maandag 28 januari. 18.30 uur H. Mis,
H. Petrus Nolascus, belijder; gedachte-
nis van H. Agnes, maagd en martela-
res. Dinsdag 29 januari. 18.30 uur H.
Mis, H. Franciscus van Sales, bisschop
en kerkleraar.
Woensdag 30 januari. 07.15 uur H. Mis,
H. Martina, maagd en martelares.
De geschiedenis van het kerkgebouw
en de toren vanaf begin 15de eeuw
staat op
Wij danken iedereen voor de overweldigende hoeveelheid
belangstelling, mooie woorden, prach8ge bloemen, fijne brieven en
kaarten die wij mochten ontvangen na het overlijden van
Ton Klunder
De leegte blij> nog moeilijk te aanvaarden, maar zoveel
betrokkenheid verzacht het verdriet en is hartverwarmend.
Ton Klunder-­‐Michel, kinderen en kleinkinderen
Elke maandag:
14.00-16.00 uur Gezellig samen sjoelen Jo van Dijkhof.
Elke dinsdag:
13.00 uur Beweegroute in groepsverband Fysiotherapie Kwiek, Vincent van Goghstraat 139,
Nuenen.
09.30-12.30 Foto expositie historische boereninterieurs het Heemhuis van De Drijehornick,
Papenvoort 15A.
13.30-15.30 uur Schilderen en tekenen onder begeleiding van ervaren lerares Jo van Dijkhof.
Elke woensdag:
19.30-21.30 Foto expositie historische boereninterieurs het Heemhuis van De Drijehornick,
Papenvoort 15A.
13.30-16.30 uur Rikken en Jokeren, Jo van Dijkhof.
Elke donderdag:
Elke vrijdag:
Eerste vrijdag van de maand 09.00-11.00 uur Open Coffee Dommeldal, Watermolen van
Opwetten Opwettenseweg 203, Nuenen.
Elke zaterdag:
Elke zondag:
09.00 uur WSV-wandeling. Parkeerplaats aan de vijverzijde bij het gemeentehuis.
Elke tweede zondag v.d. maand. 14.00-17.00 uur Ierse sessies. Weverkeshof, Jhr. Hugo van
Berckellaan 5 Nuenen.
Jocanto
Bent u aan het zoeken? Staat u soms
op en weet u niet zo goed wat u gaat
doen vandaag? Of waar de reis heen-
gaat? In de dienst van 27 Januari om
11.00 uur in de Clemenskerk te Ger-
wen staat Jocanto stil bij deze vragen.
Komt ook, dan slaat u meteen twee
vliegen in een klap.
Kienen in Lieshout
Op vrijdag 25 januari organiseert Car-
navalsvereniging de Raopers een kien-
avond in het Dorpshuis, aan het Gro-
tenhof, in Lieshout. De avond begint
om 20.00 uur en de zaal is open om
19.00 uur. Iedereen is welkom.
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12
Powered by FlippingBook