week - page 6

Rond de Linde
Nr. 4
Donderdag 24 januari 2019
Spannende opvolger van ‘Vruger waar alles bitter’
‘Nawdèwir’
Hans van Gorp, Toon Maas en Piet Snijders houden zaterdag 26 januari hun
nieuwe theaterprogramma ten doop in Ons Tejater in Lieshout. Het pro-
gramma heet ‘Nawdèwir’ en is een vervolg op hun eersteling ‘Vruger waar
alles bitter’, waarmee ze vorig seizoen met succes door Oost-Brabant toer-
den. ‘Nawdèwir’ beleeft na enkele besloten try-outs zijn theaterpremière in
de hot spot van het Brabantse dialect.
deur dicht en de plaid over m’n knie-
en?’
Nawdèwir, Brabants literair entertain-
ment, waarin de drie mannen hun nu-
en-straks onderzoeken in een nieuw
theaterprogramma waarin (theater)
wetten er zijn om te worden overtre-
den en (leeftijds)grenzen om te wor-
den genegeerd.
Zaterdag 26 januari, 20.30 uur, Ons Teja-
ter, Dorpshuis Lieshout entree: € 17,50
(incl. 1 consumptie) Reserveren kan via:
In ‘Nawdèwir’ diepen de drie mannen
uit Asten en Someren het door hen be-
dachte ‘Brabants literair entertain-
ment’ uit. Het trio bestaat uit een thea-
termaker/clown, een troubadour en
een schrijver/dichter. De bundeling
van die kwaliteiten leidt tot een attrac-
tieve theatrale mix.
In Nawdèwir gaan milde maatschap-
pijkritiek, poëtische beschouwingen
en absurdisme hand in hand. Soms op
‘t randje, maar nooit eroverheen, want
de platte lol is aan dit trio (nagenoeg)
niet besteed.
Inhoudelijk gaat Nawdèwir over de ge-
makken en ongemakken van het ou-
der worden, een realiteit waarmee in-
tussen ook de ‘generatie van ‘68’ wordt
geconfronteerd. Ooit dachten ze als
vrije vogels / de kleinburgerlijkheid te
foppen / zonder te bevroeden dat / het
klimmen der jaren/ ook hen in ‘t gareel
zou proppen. Als Maas, Van Gorp &
Snijders ‘horen, zien & zingen’ gaat het
over pillen en pijntjes en alles wat je
niet wilt, maar overkomt; over slikken
en niet pikken en verdomme, wat den-
ken ze wel/niet? en over‘Schat, mag de
Hans van Gorp, ToonMaas en Piet Snijders.
Foto: Kees Martens
Thijs:
nieuwe inwoner
in onze gemeente
Onze fotograaf zag weer een opval-
lend geboortekaartje in een voor-
tuin van de Egelantierlaan. Thijs, je
bent van harte welkom in onze
gemeente!
Hebt u ook een opvallende aankondi-
ging in de voortuin staan of een ‘ge-
boortekaartje’ op de raam, schiet dan
een plaatje en mail de foto met toelich-
ting naar de redactie. Of ziet u een op-
vallende geboorteaankondiging, laat
het dan de redactie weten:
Meester Strikstraat 1 Helmond - Stiphout
Telefoon 0492 523271
OPEN: 09.30-18.00 uur
Meester Strikstraat 1 Helmond - Stiphout
Telefoon 0492 523271
OPEN: 09.30-18.00 uur
Oók in de
SALE
Merken als
L’Argentina -
Oui - Le Comte -
Comma - HV Polo
Nickjean e.a.
Nu tot
70% korting
*iedere maandag vanaf
11.00
uur open
Lazy Sonnie Afternoon
Na een onvergetelijke start van 2019
presenteren we met trots de artiesten
van februari: het trio Spanjers, Dijssel-
donk en Planteijdt, voorafgegaan door
the Chaps Cabin. Het beloofd weder-
om een prachtige akoestische middag
te worden op 3 februari in de Kapelzaal
van de Sonnerie.
Lazy Sonnie Afternoon begint om
15.30 uur en duurt tot ongeveer 18.00
uur. De zaal is vanaf 15.00 uur open. Er
wordt geen entree geheven maar na
het optreden vragen wij om een bij-
drage in de hoed. Jullie gifts zijn nood-
zakelijk om deze unieke optredens
voor de toekomst veilig te stellen.
De muzikale optredens vinden plaats
in een luisterambiance en zijn geschikt
voor alle leeftijden.
Kijk op de website
-
ternoon.nl voor de jaaragenda en/ of
meld je aan voor onze Nieuwsbrief.
Ook vrienden en sponsoren kunnen
zich op onze website aanmelden.
Tip Jar in het Van Goghkerkje
Het voorjaarsconcert vanTip Jar in het Van Goghkerkje is inmiddels een jaar-
lijkse traditie. Dit jaar presenteert de band bovendien het gloednieuwe vier-
de album Onward, dat geweldige recensies krijgt. Zo noemde muziekblad
OOR Tip Jar deze maand de beste americanaband van Nederland. “De plaat
verovert je hart zodra je de eerste noten hoort. Alle nummers behalen het-
zelfde hoge niveau en dat kom je niet al te vaak tegen.
Een optelsom van echte instrumenten,
compacte songs uit het hart, pakken-
de melodieën en een oprechtheid
waar je als muziekliefhebber gretig U
tegen zegt.” Musicmaker vindt het al-
bum “topklasse”, volgens Lust for Life
steekt Tip Jar “ver boven het maaiveld
uit” en het Eindhovens Dagblad ver-
baasde zich erover “dat zulke authen-
tieke rootsmuziek ‘gewoon’ uit Neder-
land komt”.
Het Nuenense kerkje, wereldberoemd
door het schilderij van Vincent van
Gogh, bleek al eerder de perfecte am-
biance te zijn voor de melodieuze lied-
jes van Tip Jar.
Bart de Win en Harry Hendriks waren
gedurende 15 jaar Vaste Man bij Ge-
rard van Maasakkers en bundelden sa-
men met zangeres Arianne Knegt op-
nieuw hun krachten in Tip Jar, dat het
publiek aan de hand van hun originele
liedjes en de nodige anekdotes mee-
neemt over plattelandswegen en ach-
terafstraatjes. In het Van Goghkerkje
wordt de band aangevuld met violist
Joost van Es, die regelmatig op de
planken staat met o.a. Ilse DeLange en
Douwe Bob.
Zaterdag 16 februari 20.30 uur. Voor in-
formatie en reserveringen:
Bart deWin: toetsen, gitaar, zang.
Arianne Knegt: zang.
Harry Hendriks: gitaar, banjo, ukelele, zang.
Joos van Es: viool.
Nuenense ondernemer
inventief en vooruitstrevend in kader
van duurzaamheid en recycling
In misschien wel het kleinste winkeltje van Nuenen aan Park 13A is
het winkeltje gevestigd van Gerrie van denWildenberg. Zij doet daar
zaken onder de naamHaar enWonderwaar. Groot is zij echter in haar
ideeën over duurzaamheid en hergebruik.
Als zij een tasje meegeeft aan haar klanten doet zij dat middels een
papieren versie van Rond de Linde die zo gevouwen is als een mee-
neemtasje. Natuurlijk is ons weekblad trots op dit hergebruik. Een
bezoek aan de website
zal u aangenaam
verrassen dat er zoveel moois en unieks te koop is in ons dorp en dat
een bezoek aan het winkeltje beslist de moeite waard is.
#4 KWIEK kniehe en
Iedere week wordt een andere oefe-
ning uit de Kwiek beweegroute van
1,5 km in Nuenen toegelicht door ge-
riatriefysiotherapeuten Ellen Raes-
sens en Lieke Braam. Doet u mee?
Bij knieheffen is een actieve houding
waarbij u goed rechtop staat van be-
lang. De voeten staan op heupbreedte
en wijzen naar voren. De schouders
zijn laag, borst op en buikspieren licht-
jes aangespannen. Nu gaat u wisse-
lend de knieën optillen. Bij een actieve
houding gaat knieheffen makkelijker
en staan we stabieler. De fietsenrekken
dienen als extra steun indien nodig.
Deze oefening is goed voor de sou-
plesse van de heupgewrichten en voor
uw balans. Bij balans moeten de spie-
ren samenwerken.
Lukt het ook om de armen tegenge-
steld omhoog te zwaaien?
fysiotherapie
Zondag 4 februari
Wereldkankerdag bij Anna
Op 4 februari is het Wereldkankerdag, een dag waarop mensen in de hele
wereld stilstaan bij kanker. Het St. Anna Ziekenhuis besteedt aandacht aan
Wereldkankerdagmiddels twee lezingen, waarinniet-medische zaken rond-
om kanker aan bod komen.
De lezingen worden gehouden van
13.30 tot 15.00 uur en van 19.00 tot
20.30 uur. Tijdens de 1,5 uur durende le-
zingen komen de volgende onderwer-
pen aan bod:
Maatschappelijk werk: Kanker zet niet
alleen jouw wereld op z'n kop, maar
ook die van je omgeving'.
Diëtetiek: 'Feiten en fabels rondom
voeding bij kanker'.
Fysiotherapie 'Het belang van bewe-
gen bij kanker & ontspanningsoefe-
ningen'.
Dienst geestelijke verzorging: 'Kanker
zet je wereld op z'n kop, wat nu?'
De lezingen worden gegeven in het St.
Anna Ziekenhuis, polikliniek route 3.
Wereldkankerdag is bedoeld om het
bewustzijn rondkom kanker te vergro-
ten en om preventie, detectie en be-
handelingen aan te moedigen. Maar
ook om het belang van een goede
kwaliteit van leven voor mensen met
kanker en hun omgeving te onderstre-
pen. Kijk voor meer info op
-
reldkankerdag.nl en
Donderdag 7 februari extra concert in De Stam Gerwen
Internationale gipsyjazz
Gipsyjazzgitarist Paulus Schäfer heeft vier gitaristen uitgenodigd om sa-
men met hem op te treden in De Stam in Gerwen. Dit extra concert in de se-
rie ‘Paulus Schäfer Invites’ is donderdagavond 7 februari en dus niet op de
gebruikelijke maandagavond.
De vier muzikanten op een rij zijn: To-
mas Honsa uit Tsjechië en Samuel
Farthing, Armando Lasa en Ron Fitz-
gerald, alle drie uit de Verenigde Sta-
ten van Amerika.
De gitaristen hebben in juni vorig jaar
de master class van Paulus doorlopen
en staan weer te trappelen om deel te
nemen aan de volgende master class:
het Sinti Jazz Guitar Camp in Gerwen
van 25 tot 29 juni aanstaande. De vier
zijn zo enthousiast dat ze een extra
week naar Gerwen komen om les te
nemen bij Paulus en zijn maten. In die
week gaan de gitaristen met Paulus
donderdag 7 februari het podium op.
Natuurlijk is dit concert in het stamcafé
van Paulus in Gerwen.
Kaarten reserveren Voor dit extra con-
cert kunnen kaarten (tien euro per
stuk) gereserveerd worden via Sinti
Music, 06 8193 5569 en op info@sinti-
music.nl
De vier gitaristen die in februari naar Gerwen komen zitten ook bij de deelnemers aan het
Sinti Jazz Guitar Camp in Gerwen 2018, hier op excursie bij Vincent van Gogh in Nuenen…..
(foto Monique van Grunsven)
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12
Powered by FlippingBook