week - page 4

Rond de Linde
Nr. 4
Donderdag 24 januari 2019
Kantoor Veldsink Advies opent
haar deuren in hartje centrum
Het was lange tijd rustig in het pand aan Park 26-28 (schuin tegenover café
‘Ons Dorp’) maar daar komt in februari echt een eind aan. Na jaren gehuis-
vest te zijn geweest op industrieterrein De Pinckart, is Veldsink Advies van-
af 4 februari in hartje centrum te vinden. Hiermee onderschrijft het bedrijf
het belang van “altijd dichtbij” zijn, door centraal in Nuenen mét veel Nue-
nense mensen hun dienstverlening aan te bieden.
nagers Frank den Toonder en Niels Klie-
bisch onderschrijven dit. “Dicht bij de
klanten zijn creëert saamhorigheid en
schept vertrouwen, en dat maakt de
verhuizing naar hartje Nuenen zo waar-
devol. Door de centrale ligging loop je
gemakkelijk ‘even binnen’ voor een
persoonlijk en vrijblijvend advies.
Wij geloven dat ieder contactmoment
aanleiding is om de persoon achter de
klant beter te leren kennen. Dat is pre-
cies wat ons advies nóg gerichter en
persoonlijker maakt.
Ontstaan, groei en succes
Veldsink Advies is een Nuenens fami-
liebedrijf dat zich richt op onafhanke-
lijk financieel advies op het gebied
van hypotheken, verzekeringen en
pensioenen voor zowel bedrijven als
particulieren. Wat 40 jaar geleden van-
af de slaapkamer door Jan Veldsink is
gestart, is uitgegroeid tot een organi-
satie met maar liefst 36 vestigingen en
950 medewerkers door heel Neder-
land en dit aantal stijgt nog steeds.
Veldsink Advies;
onderdeel van een groter geheel
Het bedrijf is onderdeel van de even-
eens in Nuenen gevestigde Veldsink
Groep, die alle mogelijke specialismes
in huis heeft op het gebied van finan-
cieel advies. Veldsink Groep heeft nu
- na 40 jaar - Henri en Jeannette Veld-
sink aan het roer staan. Jeannette,
jarenlangwerkzaamgeweest als hypo-
theekadviseur in Nuenen, voelt zich
nog steeds nauw verbonden met het
adviesvak. Hun belofte aan de klant
blijft hetzelfde, wat zorgt voor conti-
nuïteit en herkenbaarheid. “Wij gelo-
ven sterk in de kracht van dichtbij. Zo
weten we wat er speelt en loopt u een-
voudig bij ons binnen voor een goed
advies, ook zonder afspraak!”, aldus
Henri Veldsink, algemeen directeur
van de Veldsink Groep.
De kracht van dichtbij
Daar waar veel banken de afgelopen ja-
ren een terugtrekkende beweging heb-
ben gemaakt, gelooft Veldsink Advies
nog steeds sterk in de kracht van fysiek
dicht bij de klanten zijn. Vestigingsma-
Dit waarderen onze klanten enorm en
dat uit zich in de vele langlopende rela-
ties die Veldsink Advies kent”, aldus
Niels.
Om het lokale en vertrouwde karakter
kracht bij te zetten, zullen er veel Nue-
nense gezichten op het kantoor aan-
wezig zijn. Frank: “Dit is een bewuste
keuze. Als lokale speler vinden wij het
namelijk erg belangrijk dat onze men-
sen de taal spreken van de Nuenenaar
en dus weten wat er in de gemeen-
schap speelt. Niels en ik zullen er - met
ons team en de ondersteuning van
Veldsink Groep - alles aan doen om te
bewijzen dat we op financieel vlak
écht van toegevoegde waarde zijn, zo-
wel zakelijk als privé. Tenslotte zullen
we onze maatschappelijke betrokken-
heid laten zien. Wat er in het dorp ook
te doen is, wíj zullen zichtbaar zijn.
Nuenenaren kunnen straks, ook letter-
lijk, niet meer om ons heen!”
Het nieuwe kantoor is vanaf maandag
4 februari te bezoeken op Park 26-28.
V.l.n.r. Jeannette en Henri Veldsink (Veldsink Groep),
Frank den Toonder en Niels Kliebisch (Veldsink Advies, vestiging Nuenen)
vertrouwd, verzekerd,
Veldsink.
Veldsink
advies in de buurt,
daar heb je wat aan.
Hypotheken | Verzekeringen | Pensioenen
Vanaf 4 februari ben je welkom op Park 26 - 28
in Nuenen, óók zonder afspraak.
Bel 040 - 26 35 900 of e-mail naar
Rabobank
deelt haar pand
in Nuenen vanaf
1 februari met
Schäfer Notarissen
Vanaf vrijdag 1 februari deelt Rabo-
bank Dommelstreek haar kantoor
aan het Park in Nuenen met Schäfer
Notarissen.
Kantoor
‘Bankieren doen we tegenwoordig
steeds meer mobiel en online’, aldus
Edwin Leenes, directievoorzitter van
Rabobank Dommelstreek. ‘Het kan-
toor is te groot geworden voor het
aantal adviesgesprekken dat op deze
locatie plaatsvindt. Door ons kantoor
te delen met Schäfer Notarissen blijft
onze bank fysiek aanwezig en dichtbij
voor onze klanten in Nuenen en kun-
nen we onze kosten reduceren.’ De
dienstverlening van Rabobank blijft
volledig in Nuenen gehandhaafd.
Verbouwing
Inmiddels is de verbouwing van het
kantoor gestart. Jessica van Somme-
ren, manager Dagelijkse Bankzaken,
legt uit: ‘Er komt een servicebalie, in-
ternetplek en twee Rabobank spreek-
kamers, zodat we klanten de service
kunnen blijven bieden die ze van ons
gewend zijn.’ Tijdens de verbouwing
blijft het kantoor geopend voor dage-
lijkse bankzaken en afspraken.
Always Forever wedding event
in Nuenen
Trouwplannen? Kom kijken, proeven en inspiratie opdoen bij de leukste
trouwbeurs in de regio, vanAlways Forever, op zondag 17 februari bij deWa-
termolen van Opwetten in Nuenen. De leukste bedrijven uit de trouwsector
staan klaar en geven vrijblijvend informatie en advies.
een feest. Always Forever hecht er veel
waarde aan dat dit ook uitgestraald
wordt op de trouwbeurzen die ze or-
ganiseren op een sfeervolle locatie.
Geen agressieve verkooppraatjes maar
eerlijke en enthousiaste ondernemers
die passie hebben voor hun vak zullen
de bezoekers te woord staan.
Goodiebag
Elke bezoeker ontvangt na afloop een
goed gevulde goodiebag met leuke
producten. Het Always Forever wed-
ding event vindt plaats op zondag 17
februari van 11.00 uur tot 16.00 uur bij
de Watermolen van Opwetten in Nue-
nen. Kijk voor meer informatie op www.
alwaysforever.nu en de social media ka-
nalen Facebook, Instagram of Pinterest.
Sinds 2015 is Always Forever wedding
events de specialist in het organiseren
van trouwbeurzen. Ze presenteren een
mix van alles wat er komt kijken op het
gebied van trouwen. Van fotografie, vi-
sagie en decoratie tot de DJ of band, de
juwelier én die onvergetelijke huwelijks-
reis. Aan alle details is gedacht zodat het
aankomende bruidspaar zo goedmoge-
lijk geïnformeerd wordt. De leukste be-
drijven uit de trouwsector zijn verza-
meld en elke discipline heeft maximaal 2
professionals om het overzichtelijk te
houden. Daarnaast is er een doorlopen-
de modeshow met de nieuwste trends
op het gebied van bruidsmode.
Vrijblijvend en sfeervol
De aanloopperiode naar een bruiloft is
Opbrengst
kerstmarkt brede
school Heuvelrijk
Op donderdagavond 21 december or-
ganiseerde brede school Heuvelrijk een
kerstmarkt. De kinder-meedenkraad,
bestaande uit Teun, Kim, Elise, Iris, Isol-
de en Lucas, bedachten het goede doel:
het KIKA kinderkankerfonds. Jules was
de ontwerper van de cheque.
De kerstmarkt werd een groot succes!
De opbrengst is deze week geteld en
€ 850,- zal binnenkort worden overhan-
digd aan het KIKA kinderkankerfonds.
Sneller, sneller, sneller
De afgelopen maand zijn er weer heel wat voorspellingen gedaan over de ont-
wikkeling van de woningmarkt. Het is altijd leuk om te lezen hoe economische af-
delingen van banken zich proberen te profileren met het antwoord op een bran-
dende vraag als: gaan de huizenprijzen dit jaar met 6, 8 of 10 procent omhoog?
ABN Amro verlaagde onlangs de prognose van 7 naar 6 procent. Hoe spannend
kun je het maken? Gelukkig voor de heren en dames trendwatchers wordt aan
het eind van het jaar zelden meer teruggekeken naar hun voorspellingen.
Waar iedereen het over eens is: nieuwbouw van woningen is hét antwoord op de
heersende krapte en die nieuwbouw blijft zwaar achter bij de behoefte. Natuur-
lijk wordt er dan vervolgens (te) lang gediscussieerd over de vraag op welke plek
en in welke differentiatie (huur/koop/groot/klein) moet worden gebouwd. Mijn
standpunt is bekend: de grootste behoefte ligt in de stad en dus moet daar het
accent liggen, maar we redden het niet wanneer we uitsluitend binnenstedelijk
bouwen. Ook in de groene randen aan de steden is woningbouw nodig om aan
de behoefte te kunnen voldoen.
Die discussie loopt al een tijdje en hoewel het aantal voorstanders van bouwen in
het groen aan de rand van de stad groeit, worden er niet veel meters gemaakt. Ik
wijs nog maar eens op de recente voorspelling van topmannen van drie grote
bouwbedrijven. Zij voorzien dat in 2030 hooguit de helft is gereali-
seerd van de miljoen woningen die volgens het kabinet no-
dig zijn in Nederland. “Er wordt over woningbouw gepraat
in tegenstellingen, dus óf binnenstedelijk bouwen óf in
het groen. We moeten beide doen”, zeggen zij. De Tele-
graaf berichtte deze week dat investeerders en bou-
wers steden als Amsterdam en Utrecht gaan mijden
vanwege de strenge regelgeving en de stijgende
grondprijzen. Ze zoeken hun heil dan maar elders in die
provincies.
Je hoeft geen gecertificeerd toekomstvoorspeller te zijn om
te zien dat de woningmarkt echt gaat vastlopen als er
geen werkelijke versnelling van planontwikkeling,
planprocedures en realisering komt. Het moet snel-
ler, sneller, sneller!
Makelaar Pieter van Santvoort beschouwt elke
2 weken de situatie op de woningmarkt in de regio
Woningmarkt in beweging
Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort
All You can Asian
bij New Oriental
New Oriental heeft vanaf vorig jaar november een nieuw concept; All you
can Asian. Dat is in Nuenen en omgeving een groot succes gebleken en van
onze gasten hebben wij tot op heden dan ook veel lovende woordenmogen
ontvangen.
Wij hebben de conclusie getrokken dat
‘Restaurant New Oriental’ onder onze
gasten een uitstekende plek is om ver-
jaardagen, jubilea en familiefeestjes te
vieren. Wij hebben daarom als team
besloten alle jarigen op een cadeau te
trakteren. Iedere jarige krijgt op ver-
toon van legitimatie een ‘Dinerarran-
gement’ cadeau van New Oriental.
Uiteraard zijn ook niet jarigen en/of
‘kleinere’ gezelschappen welkom bij
New Oriental. We verzorgen voor ie-
dereen graag een gezellige máár nog
belangrijker een heerlijke avond. Wij
hopen u en uw gezelschap snel te mo-
gen ontvangen in ons prachtige res-
taurant, met een ruime variatie aan
overheerlijke gerechten.
Brocante d’hiver in Kasteel Geldrop
Landgoed en kasteelhoeve Geldrop vormen op 26 en 27 januari het decor voor
de fair ‘Brocante d’Hiver’. Ruim 25 brocanteurs tonen hun mooiste schatten en
vondsten uit o.a. Frankrijk, België en Engeland in de vertrekken van het 17e
-eeuws Kasteel, zoals in de Blauwe kamer, de Baron z’n kamer, de trouwzaal enz.
Ook bent u welkom in de Kasteelhoeve, waar de Pronckzaal is omgetoverd in een
prachtige Brocante wereld. Zowel in de Taveerne als in de Oranjerie staat verse
koffie klaar, en diverse lekkernijen.
Zaterdag 26 januari: 10.30-16.30. Zondag 27 januari: 10.30-16.30 u. Entree: € 3,50, kin-
deren tot 12 jaar: gratis. Parkeren gratis. Adres: Landgoed en Kasteelhoeve Geldrop
Helze 8, 5662 JG Geldrop.
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12
Powered by FlippingBook