week - page 2

Rond de Linde
Nr. 4
Donderdag 24 januari 2019
De openingstijden van het gemeentehuis zijn: elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en op woensdag ook van 14.30 tot 19.00 uur. De gemeente werkt
volledig op afspraak. Een afspraak maken kan via
of tijdens kantooruren via 040-2631 631 en bij de receptie van het gemeentehuis.
Van/voor de Gemeente
Ge
GEMEENTENUENEN, GERWENENNEDERWETTEN | GEMEENTEHUIS: JANVANSCHIJNVELTLAAN2 | POSTBUS10.000 | 5670GANUENEN | T040-2631631 | F040-2833165
1
Donderdag 1
Tijdens de commissievergadering kunt u gebruikmaken van het
meespreekrecht.
Neem daarvoor contact op met de griffie: tel: 040-2631679 of email
UITNODIGING BEWONERSBIJEENKOMST
‘SPELEN EN BEWEGEN’ NEDERWETTEN
Woont u in Nederwetten? Voelt u zich
jong, oud of iets daar tussen in? Dan
vragen wij uw hulp. Samen met de dorps-
raad willen wij u de gelegenheid geven om
een plan te maken voor spelen en bewe-
gen in Nederwetten, voor jong en oud.
Kom maandagavond
11 februari 2019
naar de eerste van twee
bewonersbijeenkomsten (19.00-20.30 uur in de Koppelaar). Aan-
melden kan tot en met 8 februari door een mail te sturen naar spe-
. U kunt zich ook aanmelden tijdens de
vergadering van de dorpsraad op maandag 28 januari.
VEILIG VUURWERKWEGGOOIEN
WORDT BELOOND!
Op 2 januari hebben inwoners vuurwerkafval opgeruimd en inge-
leverd op de speciale inzamelplekken. Deze mogelijkheid bieden we
alweer voor het zevende jaar. Ieder jaar reiken we een prijs uit aan
een van de inzamelaars.
De familie Kortmann ontving op dinsdag 22 januari uit handen van
wethouder Pernot een cadeaubon van Vincentre met aansluitend
een lunch voor 2 personen. Wij wensen hen veel plezier!
VERGUNNINGEN
PERIODE 15-01-2019 EN 21-01-2019
In het digitale gemeenteblad
(
)
zijn de volgende
besluiten gepubliceerd:
Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie
Omschrijving
De Huufkes 34
Wijzigen gebruik exploiteren kunstgalerie
De Geer 7
Plaatsen tijdelijke woonunits
Europalaan 102
Uitbreiden woning
Ter Warden 38 en 44
Uitbreiden woningen
Ouwlandsedijk 27
Dichtleggen vides (vloeren)
Verleende omgevingsvergunningen
Locatie
Omschrijving
Berg 34
Vestigen atelier met verblijf
Opwettenseweg 86
Verbouwen en uitbreiden woning
Binnengekomen aanvraag APV en Bijzondere wetten
Locatie
Omschrijving
Park Nuenen
Ameezing Carnaval 3 maart 2019
Papenvoortse Heide 5b Neuzelmarkt Scouting 6-13-22 april 2019
Park Nuenen
Nachtwacht rally 30 juni 2019
Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie
Omschrijving
Park Nuenen
Ameezing Carnaval 3 maart 2019
Nuenen c.a.
Collecte Showkorps O&V 29 april – 4 mei
Park Nuenen
Blues’em Nuenen 9 juni 2019
DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Datum
Locatie
Omschrijving
17-01-2019 Nuenen c.a. Beleidsregel Bibob 2018 gemeente
Nuenen c.a.
Dit zijn kennisgevingen en geen officiële publicaties. Het digitale
gemeenteblad
(
is de officiële publicatie. Abon-
neer je op de e-mailservice of download de app om berichten digi-
taal te ontvangen via:
GEMEENTEHUIS NUENEN
VRAGEN PER E-MAIL
Als u per e-mail contact wilt opnemen met de gemeente, kunt u dat
doen via het volgende e-mailadres:
Als u gemeentelijke informatie zoekt, kunt u dat doen via de vol-
gende website:
CMD,
CENTRUMMAATSCHAPPELIJKE DEELNAME
Hulp of advies nodig over opvoeding van uw kind, omgaanmet geld,
dagbesteding, zelfstandig blijven wonen, vrijwilligerswerk of man-
telzorg? Dan is er inNuenen één loket voor al uw vragen: het Centrum
Maatschappelijke Deelname (CMD), het voormalige Servicepunt.
Binnenlopen zonder afspraak tijdens de openingsuren kan altijd!
Adres: Berg 22c | telefoon: 040-2831675 | e-mail:
Open: maandag t/m donderdag 8.30-16.00 uur, dinsdagavond
19.00-21.00 en vrijdag 08.30-12.30 uur.
AFVALWEETJE
Woensdag 30 januari is er huis aan huis een textiel-
inzameling. U ontvangt een sticker van Sympany in
de brievenbus. Plak de sticker zichtbaar op de zak.
Vervolg op pagina 5
Gemeente
Nuenen
FOUTEN AANGEPAST IN
NIEUWE DIGITALE AFVALKALENDER
In 2019 heeft de gemeente Nuenen een nieuwe digitale afvalkalender
geïntroduceerd. Helaas zijn er enkele fouten geconstateerd bij de ge-
toonde inzameldagen. Deze zijn inmiddels aangepast naar de werke-
lijke inzameldagen want hierin is niets veranderd ten opzichte van
2018. We gaan er van uit dat alles nu goed is vermeld. Raadpleeg uw
digitale kalender op de inzameldagen en print deze opnieuw uit. Mocht
u toch nog zaken zien die niet kloppen, meld het dan via de klanten-
service Blink gratis telefoonnummer 0800 0492 of stuur een mail aan
COMMISSIEVERGADERINGEN
U bent van harte welkom bij de commissievergaderingen.
Agenda en bijbehorende stukken staan op
-
formatie.nl
en liggen ter inzage in het gemeentehuis.
29 januari 2019 Commissie Ruimte
• Centrale voorziening spelen en bewegen
• Structuurvisie Nuenen Zuid
• Bestemmingsplan Luistruik
• Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Olen 22a Nuenen
30 januari 2019 Commissie Samenleving
• Vervolgstappen Klooster
• Kadernota WSD 2020-2023
• Monitor Sociaal domein
31 januari 2019 Commissie Algemene Zaken (voorheen ABZFin)
• Verhaalbare kosten Explosievenonderzoek Luistruik
• Nota reserves en voorzieningen 2019
• Regionaal Risicoprofiel 2019 VeiligheidsRegio Brabant Zuidoost
(VRBZO)
• Zienswijze op Samenwerkingsakkoord 2019 - 2022 enWerkpro-
gramma 2019 MRE
VACATUREBANK VRIJWILLIGERS
week 4
Het stamboomcafé
Op zaterdag 26 januari gaat het Stamboomcafé weer open in de Bibliotheek
in Geldrop. Van 11.00-14.00 uur is iedereen uit Brabant welkommet vragen
over stamboom, afkomst en familiegegevens.
Medewerkers van De NGV, Nederlandse
Genealogische Vereniging, afdeling
Kempen- en Peelland zijn aanwezig om
je te helpen bij jouw zoektocht naar het
verborgen verleden. Zij geven uitleg en
demonstraties bij speciale computerpro-
gramma’s rond genealogie. En natuurlijk
kun je terecht met specifieke vragen.
De ervaren stamboomonderzoekers van
de NGV laten je zien hoe en waar je op in-
ternet handig kunt zoeken. Hoe je zo niet
alleen verre familieleden vindt, maar ook
hoe en waar je mogelijk nog meer kunt
vinden over je familiegeschiedenis. Zo
wijzen ze de weg naar de notariële aktes
en het kadaster. Waar je vrij in kunt kij-
ken, in de originele stukken. Je ontdekt
zo ook het belang van invoer van de ge-
gevens in een computerprogramma,
voor Windows en Mac.
De Bibliotheek presenteert daarbij diver-
se genealogieboeken uit de collectie en
genealogieprogramma’s op de Multi
Touch tafel. Weet je nog niet of je jouw
familiegeschiedenis op internet of in een
boek wilt vastleggen? Ook bij die keuze
kunnen de onderzoekers je adviseren.
De toegang is gratis.
Ontdek jouw verborgen verleden in het
Stamboomcafé.
Verloren
Op zaterdagmiddag, 19 januari ben ik
mijn gouden armband verloren (zie
foto) in de omgeving van de Margot
Begemannstraat, Pastoor Aldenhuij-
senstraat, Park en De Berg. De vinder
ervan verzoek ik contact met mij op te
nemen via tel.nr. 06 27048220.
1 3,4,5,6,7,8,9,10,11,...12
Powered by FlippingBook