week - page 1

WE EKD I ENS T EN
Spoeddienst Huisartsen en Ziekenhuis:
____________________________
SPOEDPOST
Spoedpost St. Anna,
St. Annaziekenhuis, Bogardeind 2, Geldrop.
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,
Michelangelolaan 2, Eindhoven.
TEL. 0900 - 8861
‘s Avonds,‘s nachts, in het weekend en op feestdagen.
____________________________
SPOEDDIENST APOTHEKEN:
Centrale Dienstapotheek Eindhoven
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,
Michelangelolaan 2, Eindhoven.
TEL. 040 - 243 66 66
Ma. t/m vrij. van 17.30 - 08.30 uur.
In het weekend en op feestdagen
EXTRA OPENSTELLING IN NUENEN:
Apotheek Nuenen,
Parkstraat 36.
Maandag t/m vrijdag 08.30 - 17.30 uur.
Zaterdag 09.00 - 11.00 uur.
Apotheek Aan de Berg,
Berg 22b.
Maandag t/m vrijdag 08.00 - 18.00 uur.
DEZE WEEK:
Weekblad voor hét nieuws uit Nuenen c.a.
Aanleveren tekst:
Aanleveren advertenties:
De enige échte Nuenense krant •
Carnaval
Vecteezy.com
Kantoor
Veldsink Advies
opent haar deuren
in hartje centrum
Extra concert
Internationale
gipsyjazz in
De StamGerwen
NKV wint
belangrijke
wedstrijd
en behoudt
koppositie
Jaargang 61 • Nr. 4 • 24 januari 2019
AutoCrew
ABoschAutomotive
WorkshopBrand
AutoCrew
ABoschAutomotive
WorkshopBrand
Alstublieft,
uw waardecheque!
AutoCrew
ABoschAutomotive
WorkshopBrand
10% korting op uw
werkplaatsfactuur!
Nog niet toe aan onderhoud of reparatie?
Geef dan gerust de service van AutoCrew
cadeau aan iemand anders!
Quik Service Nuenen
Alstublieft,
uw waardecheque!
AutoCrew
ABoschAutomotive
WorkshopBrand
10% korting op uw
werkplaatsfactuur!
Nog niet toe aan o erhoud of reparatie?
Geef dan gerust de service vanAutoCrew
cadeau aan iemand anders!
Quik Service Nuenen
Alstublieft,
uw waardecheque!
AutoCrew
ABoschAutomotive
WorkshopBrand
10% korting op w
werkplaatsfactuur!
Nog niet toe aan onderhoud of reparatie?
Geef dan gerust de service van AutoCrew
cadeau aan iemand anders!
Alstublieft,
uw waardecheque!
AutoCrew
ABoschAutomotive
WorkshopBrand
10% korting op uw
r
f tuur!
Nog niet toe a n onder
f r aratie?
Geef dan gerust de service van AutoCrew
cadeau a n iemand an
Quik Service Nuenen
Alstublieft,
uw waardecheque!
AutoCrew
10% korting op uw
werkplaatsfactuur!
Nog niet toe aan onderhoud of reparatie?
Geef dan gerust de service van AutoCrew
cadeau aan iemand anders!
Quik Service Nuenen
Tegen inlevering van deze uitknipbon.
Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels
Tel.: 040 - 283 88 37
BUNGALOW TE
KOOP GEVRAAGD
040 - 711 1152
Puur | Professioneel | Persoonlijk
Verkeersongeval? Arbeidsongeval?
Medische fout? Mishandeling?
Bel 0492 - 70 02 80
Wij bezoeken u gratis aan huis!
,BTUFFMUSBWFSTF )FMNPOE t XXX EQ BEWPDBUFO OM
Aanleveren programma 2019
Carnavalsactiviteiten
Rond de Linde plaatst in
week 9 (donderdag 28 februari)
het programma van alle
horecagelegenheden
en verenigingen op onze
speciale carnavalspagina.
Iedereen die zijn of haar
activiteiten/programma
in deze uitgave vermeld
wil zien, kan dit voor vrijdag 22 februari
aanleveren via mail:
Advertenties voor deze pagina naar
Meld je aan voor de PRE SALE:
meubelpleinekkersrijt.nl/outlet
26 & 27 januari
(design)meubels
tegen
outletprijzen
PLEIN
OUTLET
op de 1
e
etage
Krijg als eerste toegang tot
de jaarlijkse
Outlet met
(design)meubels
tegen
outletprijzen!
Rens Kuijten ontvangt zilveren
eremedaille St. Gregorius
Afgelopen zondag werd de drukbezochte oecumenische viering in de H.
Clemenskerk in Nuenen onverwachts feestelijk afgesloten. Gregoriaans
koorlid Rens Kuijten werd aan het einde van de dienst naar voren gevraagd
om onderscheiden te worden met een zilveren eremedaille van de St. Grego-
riusvereniging. Dit gebeurde bij gelegenheid van zijn 25-jarig lidmaatschap
van het gregoriaans koor Sint-Andries van de parochie Heilig Kruis Nuenen.
Foto: Petra van Laarhoven
Pastoor Hans Vossenaar speldde hem
het zilveren versiersel met pauselijke
geelwitte kleuren op. Koorvoorzitter
Peter van Overbruggen overhandigde
hem de zilveren draagspeld en de bij-
behorende oorkonde. Hij memoreer-
de de bijzondere verdiensten van de
zilveren jubilaris als ervaren zanger in
de parochie Heilig Kruis. Rens Kuijten
heeft vanaf 1993 vijfentwintig jaar
lang de gregoriaanse mis met Latijnse
gezangen mede opgeluisterd, eerst in
de Sint-Andrieskerk en na de fusie van
beide parochies, in de H. Clemenskerk.
Bovendien heeft hij zich ook buiten de
liturgie actief voor het koor ingezet. Zo
is hij vanaf 2011 bestuurslid van het
koor en vervult hij de functie van se-
cretaris van de schola. Ook in andere
opzichten is Rens Kuijten verdienstelijk
voor de Nuenense kerk. Jarenlang was
hij redactielid voor het parochieblad
en ook nu nog assisteert hij als acoliet
bij uitvaartvieringen. Het is voor Rens
Kuijten overigens niet de eerste onder-
scheiding die hem in Nuenen is toege-
kend. Eerder al ontving hij voor zijn
maatschappelijke verdiensten officiële
waardering in de vorm van een ko-
ninklijk lintje als lid in de Orde van
Oranje-Nassau én een gemeentelijke
gouden erepenning.
Lied voor de jubilaris
Na afloop van de viering werd de jubi-
laris door de kerkgangers toegezon-
gen. Vervolgens brachten zijn collega-
zangers de zilveren jubilaris in de kring
van zijn familie een toepasselijke zang-
hulde met een speciale versie van het
Latijnse lied ‘Io Vivat’.
Openbare Dorpsraadvergadering Nederwetten
Opruimdag
De Dorpsraad organiseert op zaterdag-
middag 30 maart een opschoondag.
Met hulp van zo veel mogelijk vrijwilli-
gers willen we alle zwerfafval in Neder-
wetten gaan opruimen. Tijdens de ver-
gadering wordt dit verder toegelicht en
vrijwilligers kunnen zich aanmelden.
Asbestverwijdering
Op 13 april is er de asbestverwijde-
ringsdag in Nederwetten. Wie mee wil
doen, graag opgeven bij info@neder-
wetten.org. Bij twijfel of dakbedekking
uit asbest bestaat is contact ook ver-
standig. We zoeken eveneens vrijwilli-
gers die op 13 april mee willen helpen.
Op de dorpsraadsvergadering wordt
e.e.a. toegelicht.
Agenda:
• Update Broekdijk/Eikelkampen
• Groenvoorziening
• Asbestopschoning
• Opruimdag
• Spelen en bewegen
• Ontwikkelingen op woongebied
• Mededelingen
Maandag 28 januari is de eerstvolgende Openbare Dorpsraadvergadering
voor inwoners van Nederwetten en andere geïnteresseerden. U bent van
harte welkom op maandag 28 januari om 20.00 in MFA de Koppelaar
Spelen, bewegen en ontmoeten
bijeenkomsten
Kom meepraten, ontwerpen, plannen
maken en ideeën ontwikkelen aan
‘Spelen, bewegen en ontmoeten’ voor
jong en oud in Nederwetten. De eerste
bijeenkomst is op maandagavond 11
februari van 19.00 tot 20.30 uur in de
MFA.
In een tweede bijeenkomst zullen de
plannen definitief bepaald worden zo-
dat medio 2019 de uitvoering gereali-
seerd kan worden. Deze avonden wor-
den begeleid door medewerkers van
de gemeente Nuenen. Voor de uitvoe-
ring van dit beleidsplan is budget be-
schikbaar.
Dit is een unieke gelegenheid voor in-
woners van ons dorp omzelf mee te be-
palen en richting te geven aan spelen,
bewegen en ontmoeten in de openba-
re ruimte. U moet u wel aanmelden
voor deze avond. Inschrijfformulieren
liggen klaar tijdens de openbare dorps-
raad vergadering of aanmelden via e-
mail:
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...12
Powered by FlippingBook