week - page 9

Rond de Linde
Nr. 3
Donderdag 17 januari 2019
Elke vrijdag
ACTIVITEITENAGENDA
Opgave via
onder
vermelding van ‘activiteitenagenda’
De activiteitenagenda wordt gesponsord door:
autoverhuurnuenen.nl
heesbeen.nl
Kerkberichten
Bernhardstraat 4 | Nuenen
040 284 1550 |
In samenwerking met Yarden
Afscheid nemen
begint bij vasthouden wat je lief is.
Wij helpen u graag bij het verzorgen van een bijzonder en persoonlijk
afscheid, waarin uw herinneringen en emoties alle ruimte krijgen.
Een mooi, passend afscheid kan u straks houvast
geven bij de verwerking van uw verdriet.
Sigrid Hielkema-Tas RU en
Thijs van den Biggelaar RU
uitvaartverzorgers Nuenen c.a.
Donderdag 24 januari
14.30 uur Cultuur Overdag -
Carolien Devilee (filmmuziek)
Van Goghkerkje aan de Papenvoort
Donderdag 24 januari
17.00 uur Eten wat de Pot Schaft
Inschrijven t/m 20 januari € 15,- p.p.
Gasterij Jo van Dijkhof
Vrijdag 25 januari
09.00 uur Met de WLG naar museum
Dansant in Hilvarenbeek.
Vertrek vanuit Gerwen
Zaterdag 26 januari
20.30 uur NAWDEWIR door
Maas, Van Gorp & Snijders
Ons Tejater, Dorpshuis Lieshout
Reserveren:
Maandagavond 21 januari
20.00 uur Gipsyjazz
De Stam Gerwen
Woensdag 23 januari t/m
zaterdag 2 februari
Nationale voorleesdagen
Bibliotheek Dommeldal, vestiging Nuenen
Woensdag 23 januari
14.00-16.00 uur: Gratis Seniorweb Open
Week. Technische helpdesk, vrije inloop
speciaal voor allerlei technische problemen.
Jonkheer Hugo van Berckellaan 18, Nuenen
Donderdag 24 januari
Vanaf 09.00 uur: Gratis Seniorweb Open
Week. Computercafé: fotobewerken,
fotoalbums maken en wenskaarten maken.
Jonkheer Hugo van Berckellaan 18, Nuenen
Zondag 20 januari
14.00-17.00 uur Sponsor Muziekmiddag
Gertje Raassens met Easy Listing liedjes
Dorpsboerderij Weverkeshof
Zondag 20 januari
Onthulling multifunctionele boarding
RKSV Nuenen - Udi’19/CSU.
Aanvang wedstrijd 14.30 uur.
RKSV Nuenen, Pastoorsmast 14 Nuenen
Zondag 20 januari
15.30 uur Sunny Blues Nuenen met
Little Boogie Boy
Café Schafrath
Maandag 21 januari
14.00-16.00 uur: Gratis Seniorweb Open
Week. Helpdesk, vrije inloop,
onze vrijwilligers staan voor iedereen klaar.
Jonkheer Hugo van Berckellaan 18, Nuenen
Zaterdag 19 januari
17.00-01.00 uur Tonpraatavond 2019
Collse Hoefdijk 24, Nuenen
19.40 uur Bonte Avond CV De Wetters
‘De Koppelaar’ Nederwetten
Zaterdag 19 januari 2019
20.00 uur Country Dance Party
met Country-DJ Henk
Dorpshuis-Lieshout, Grotenhof 2,
Presentatie: The Black Longhorn
Zondag 20 januari
13.00 - 17.00 uur Opening expositie
‘Inspiring Faces’. SHE Art Gallery
De Huufkes 34 Nuenen
Zondag 20 januari
14.00 uur Koffieconcert door Erik Verhoef
(gitaar) in d’n Heuvel Gerwen
14.00 uur Prinsenreceptie CV De Wetters
‘De Koppelaar’ Nederwetten
Vrijdag 18 januari
20.00 uur Rikken bij de supportersclub
RKSV Nuenen, Pastoorsmast 14 Nuenen
20.00 uur Rikken in Piet Renders paviljoen
RKVV Nederwetten
Donderdag 17 januari
09.30 uur Digitale Nalatenschap
Bibliotheek Dommeldal,
Jhr. Hugo van Berckellaan 18
Donderdag 17 januari
20.00 uur De Drijehornick-lezing:
‘Wonderen in het zonlicht’
basisschool De Dassenburcht
aan de Jacob Catsstraat
Vrijdag 18 januari
20.00 uur Kienen KBO
Dorpshuis Lieshout
20.00 uur Repetitie TOP2000 koor
De Regenboog, Sportlaan Nuenen
T 040 844 8630
Het afscheid
in vertrouwde
handen.
Een fijne gedachte:
Maand januari
Oranjelaan 54 5741 HH Beek en Donk T 0492 730 031
Een fijne gedachte:
Tot het allerlaatst
echt nabij zijn.
Open dagen:
15 februari 13.00 - 17.00 uur
17 februari 11.00 - 17.00 uur
Geopend vanaf februari 2019
H. Clemenskerk Nuenen
Weekenddiensten
Zaterdag 19 januari 18.30 uur: viering,
stilteviering, voorganger pastor J. Vos-
senaar.
Zondag 20 januari 11.00 uur: Oecume-
nische viering, Gregoriaans koor, voor-
gangers pastor J. Vossenaar en dhr. P.
Flach.
Misintenties
Zaterdag 19 januari 18.30 uur geen in-
tenties.
Zondag 20 januari 11.00 uur: Leo en
Tonnie Verhappen - Aarts; Jet van Kro-
nenburg - Smulders; Gerard Bax ( van-
wege verjaardag); overleden ouders
Jan en Miet Dijstelbloem - Knoops;
Noud van Rooij en Marie van Rooij -
van de Kam; Annie Molenaar - van
Happen; Mien van Grotel - Smulders;
Toon van Grotel, Joost van der Graaf en
Ineke Hilberink; Jan en Miet de Haas;
Henk Donath.
Mededelingen
In onze parochie is overleden Ad van
de Rijt, Zuster Celinehof 6. Wij wensen
de familie en vrienden veel troost en
sterkte bij het verwerken van dit ver-
lies.
St. Clemenskerk Gerwen
Zondag 20 januari 11.00 uur: viering,
Motettenkoor, voorganger pastor P.
Clement.
Misintenties
TheaMaas - Köhnen (vanwege sterfdag).
H. Lambertuskerk Nederwetten
Zondag 20 januari 09.30 uur: viering,
Motettenkoor, voorganger pastor P.
Clement.
Misintenties
Piet Coolen; Gerard van Mook; Toon
Meijers.
Mededeling
In onze parochie is overleden Cor Dek-
kers, Soeterbeekseweg 22B.
Wij wensen familie en vrienden veel
sterkte bij dit plotselinge verlies.
De Regenboog
Protestantse Gemeente Nuenen
Zie onze website en op Facebook.
Oude Sint-Clemenskerk Gerwen
Uitsluitend de ‘Buitengewone vorm
van de Romeinse ritus’, volgens de-
creet Summorum Pontificum van paus
Benedictus XVI, van 7 juli 2007.
Donderdag 17 januari. 17.30 uur Lof;
18.30 uur H. Mis, H. Antonius, abt.
Vrijdag 18 januari. 07.15 uur H. Mis, ge-
dachtenis van H. Prisca, maagd en
martelares. Begin van de Internationa-
le Bidweek voor de eenheid van de
Christenen.
Zaterdag 19 januari. 08.30 uur H. Mis,
Onze Lieve Vrouw op zaterdag; ge-
dachtenis van H. Marius en gezellen,
martelaren en H. Knoet, koning van
Denemarken, martelaar. 10.00 uur
Godsdienstlessen.
Zondag 20 januari. Tweede zondag na
Driekoningen. 10.30 uur gezongen
Hoogmis.
Maandag 21 januari. 18.30 uur H. Mis,
H. Agnes, maagd en martelares.
Dinsdag 22 januari. 18.30 uur H. Mis, H.
Vincentius en Anastasius, martelaren.
Woensdag 23 januari. 07.15 uur H. Mis,
H. Raymundus van Pennafort, belijder;
gedachtenis van H. Emerentiana,
maagd en martelares.
De geschiedenis van het kerkgebouw
en de toren vanaf begin 15de eeuw
staat op
Bekijk
Kerken in Peelland ook op Facebook
('Kerken in Peelland') en op YouTube
('Kerken in Peelland GerwenWMV').
Elke maandag:
14.00-16.00 uur Gezellig samen sjoelen Jo van Dijkhof.
Elke dinsdag:
13.00 uur Beweegroute in groepsverband Fysiotherapie Kwiek, Vincent van Goghstraat 139,
Nuenen.
09.30-12.30 Foto expositie historische boereninterieurs het Heemhuis van De Drijehornick,
Papenvoort 15A.
13.30-15.30 uur Schilderen en tekenen onder begeleiding van ervaren lerares Jo van Dijkhof.
Elke woensdag:
19.30-21.30 Foto expositie historische boereninterieurs het Heemhuis van De Drijehornick,
Papenvoort 15A.
13.30-16.30 uur Rikken en Jokeren, Jo van Dijkhof.
Elke donderdag:
Elke vrijdag:
Eerste vrijdag van de maand 09.00-11.00 uur Open Coffee Dommeldal, Watermolen van
Opwetten Opwettenseweg 203, Nuenen.
Elke zaterdag:
Elke zondag:
09.00 uur WSV-wandeling. Parkeerplaats aan de vijverzijde bij het gemeentehuis.
Elke tweede zondag v.d. maand. 14.00-17.00 uur Ierse sessies. Weverkeshof, Jhr. Hugo van
Berckellaan 5 Nuenen.
Seniorweb Open Week
Door de landelijke Seniorweb organisatie is de week van 21 t/m 25 januari
uitgeroepen tot OpenWeek. In deze week staan de deuren van vele Senior-
web locaties voor iedereen open; voor leden en niet-leden. Toegang gratis.
op internet met betrekking tot uw
hobby. Denk aan handige filmpjes met
tips, uitleg of ideeën van kenners.
Wie wil deze kennis delen met Senior-
web Nuenen, omdat het misschien
een geschikt onderwerp oplevert voor
een Computercafé? Gepresenteerd
door iemand van Seniorweb en een
gastpresentator (uiteraard de persoon
met de hobby). U kunt via het contact-
formulier op de website
-
webnuenen.nl laten weten wat de
hobby is waarover u meer wilt vertel-
len (allerlei links hoeft u hier nog niet
in te vullen) dan wordt er begin fe-
bruari contact met u opgenomen.
Tot ziens wellicht tijdens de Open
Week!
Seniorweb Nuenen (Jonkheer Hugo
van Berckellaan 18, Nuenen) doet ook
mee en opent de deuren op:
Maandag 21 januari van 14.00 uur tot
16.00 uur: Helpdesk, vrije inloop, onze
vrijwilligers staan voor iedereen klaar.
Woensdag 23 januari van 14.00 uur tot
16.00 uur: Technische helpdesk, vrije
inloop speciaal voor allerlei technische
problemen.
Donderdag 24 januari vanaf 9.00 uur:
Speciale gratis Computercafé ochtend
met drie presentaties over foto’s: foto-
bewerken, fotoalbums maken en wens-
kaarten maken.
Gedurende de Open Week is er op de
website van Seniorweb Nuenen www.
seniorwebnuenen.nl een presentatie
te bekijken over het herkennen van
nepmails. De vele voorbeelden die u te
zien krijgt maken u zeer alert! Dat is
heel prettig in een tijd waarin de nep-
mails er steeds echter uit gaan zien. Te-
gelijkertijd moeten we niet vergeten
dat internet ook veel goeds brengt.
Misschien heeft u een hobby waar u
veel plezier aan beleeft juist door de
interessante links die u weet te vinden
Oppassen als
bijbaantje? Volg
de oppascursus!
Oppassen is een leuk bijbaantje, maar
het is wel handig omwat meer te weten
als je er aan begint. Daarom kun je nu in
vier bijeenkomsten een echt oppasdi-
ploma halen. Met het diploma op zak
ben je goed voorbereid en heb je een
streepje voor op andere kinderen die
willen oppassen! De training start op 12
maart en wordt gegeven bij LEVgroep
Nuenen, aan de Berg 22 in Nuenen.
De oppascursus is voor jongeren van-
af de brugklas tot 16 jaar uit de ge-
meente Nuenen. In vier bijeenkom-
sten krijg je uitleg over verschillende
onderwerpen zoals kennismaken en
positief omgaan met kinderen, ver-
wachtingen van ouders, veiligheid,
spelen, eten, bedtijd en wat je kunt
doen als kinderen niet luisteren. Ook
krijg je veel handige tips.
De bijeenkomsten zijn op 12, 19
maart en 2, 9 april van 19.00 - 20.30
uur. De cursus wordt verzorgd door
de GGD, Zorgboog en LEVgroep, on-
derdeel van het Centrum Jeugd en
Gezin Helmond. Deelname is gratis
maar er geldt een maximum aantal
deelnemers dus geef je snel op!
Meedoen?
Aanmelden kan via de website www.
lerenmetlev.nl/zinzicht (klik op jonge-
ren). Met vragen kun je contact opne-
men met Nicole Schellens: Nicole.
, telefoon 06-
89970542.
Op
vind je meer
trainingen voor inwoners, vrijwilligers
en beroepskrachten.
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12
Powered by FlippingBook