week - page 2

Rond de Linde
Nr. 3
Donderdag 17 januari 2019
De openingstijden van het gemeentehuis zijn: elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en op woensdag ook van 14.30 tot 19.00 uur. De gemeente werkt
volledig op afspraak. Een afspraak maken kan via
of tijdens kantooruren via 040-2631 631 en bij de receptie van het gemeentehuis.
Van/voor de Gemeente
Ge
GEMEENTENUENEN, GERWENENNEDERWETTEN | GEMEENTEHUIS: JANVANSCHIJNVELTLAAN2 | POSTBUS10.000 | 5670GANUENEN | T040-2631631 | F040-2833165
1
Donderdag 1
• om 20.00 uur het bezwaarschrift ingediend tegen het besluit
van 13 november 2018 waarbij de woning van bezwaarmaker is
gesloten o.g.v. de Opiumwet.
• om 20.30 uur het bezwaarschrift ingediend tegen het besluit
van 22 november 2018 waarbij de woning van bezwaarmakers
is gesloten o.g.v. de Opiumwet.
De agenda is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.
VERGUNNINGEN
PERIODE 07-01-2019 EN 14-01-2019
In het digitale gemeenteblad
(
)
zijn de volgende
besluiten gepubliceerd:
Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie
Omschrijving
Rullen 3
Verbouwen woonboerderij
Olen 50
Uitbreiden zorgboerderij
Boordseweg 79
Plaatsen buitenunit warmtepomp
Heilig Kruisgildelaan 6
Plaatsen opbouw
Verleende omgevingsvergunningen
Locatie
Omschrijving
Schietbergen 37
Plaatsen erfafscheiding
Heikampen 5-7
Brandveilig gebruik kinderopvang
Heikampen 3
Brandveilig gebruik klaslokalen
Zuiderklamp nabij 26 en 28 Vervangen duiker
Boordseweg 62
Aanbouw voorzijde woning
Papenvoortsedijk
Verbreden fietspad
Mededeling verlenging omtrent besluit omgevingsvergunning
Locatie
Omschrijving
Smits van Oyenlaan 1002 Plaatsen reclamebord
en beach-vlaggen
Binnengekomen aanvraag APV en Bijzondere wetten
Locatie
Omschrijving
Heerendonk 3
Gerwen Nederwettenloop 2019
De Koppel 7
Bonte Avond & Prinsenreceptie
19/20 januari
Lankveld 10
Kofferbakverkoop 14 april 2019
Lankveld 10
Kofferbakverkoop 22 september 2019
Collse Hoefdijk 24
Tonpraatavond in tent 19 januari 2019
Berg 38
Horeca: wijziging ondernemingsvorm
Park
Beelden in het Park 2 juni 2019
De Koppel 1
Carnaval Nederwetten 1-5 maart
Gerwen
Grote Ronde van Gerwen 22 april
Nuenen
Van Goghmert 16 juni
Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie
Omschrijving
Eeneind
Wegafsluiting Kindercarnaval 4 maart
Park
Standplaats oliebollenkraam carnaval
DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Datum
Locatie
Omschrijving
09-01-2019 Nuenen c.a. Gemeentelijk Rioleringsplan Nuenen
2019-2023
07-01-2019 Nuenen c.a. Emigratie naar onbekend: de heer
Z. Puskás, geboren op 27-05-2000
07-01-2019 Nuenen c.a. Emigratie naar onbekend: mevrouw
F. Engi, geboren op 21-09-2000
Dit zijn kennisgevingen en geen officiële publicaties. Het digitale
gemeenteblad
(
)
is de officiële publicatie. Abon-
neer je op de e-mailservice of download de app om berichten digi-
taal te ontvangen via:
GEMEENTEHUIS NUENEN
VRAGEN PER E-MAIL
Als u per e-mail contact wilt opnemen met de gemeente, kunt u dat
doen via het volgende e-mailadres:
Als u gemeentelijke informatie zoekt, kunt u dat doen via de vol-
gende website:
CMD,
CENTRUMMAATSCHAPPELIJKE DEELNAME
Hulp of advies nodig over opvoeding van uw kind, omgaan met geld,
dagbesteding, zelfstandig blijven wonen, vrijwilligerswerk of man-
telzorg? Dan is er in Nuenen één loket voor al uw vragen: het Centrum
Maatschappelijke Deelname (CMD), het voormalige Servicepunt.
Binnenlopen zonder afspraak tijdens de openingsuren kan altijd!
Adres: Berg 22c | telefoon: 040-2831675 | e-mail:
Open: maandag t/m donderdag 8.30-16.00 uur, dinsdagavond
19.00-21.00 en vrijdag 08.30-12.30 uur.
Samen
doen
we
meer.
Natuurlijk Nuenen
AFVALWEETJE
De bladkorven worden deze week opgeruimd.
Groenafval kan gratis naar de milieustraat.
Vervolg op pagina 5
Gemeente
Nuenen
HOORZITTING BEZWAARSCHRIFTEN-
COMMISSIE ALGEMENE KAMER
Op maandag 21 januari 2019 is er een hoorzitting van de algemene
kamer van de commissie voor de bezwaarschriften in het gemeen-
tehuis. De volgende zaken komen aan de orde:
Expositie ‘Inspiring faces’ bij SHE Art Gallery
Een prachtig gezicht
Zondag 20 januari, tussen 13 uur en 17 uur, opent SHE Art Gallery haar nieu-
we expositie, genaamd ‘Inspiring faces’. Een groot scala aan professionele
kunstenaars toont een eigentijds beeld van het karakter van de mens, en
hun vele gezichten. Het is een zeer boeiende eenheid!
Magisch realisme van Sylvie Overheul
Sylvie Overheul schildert verhalend,
waar het onmogelijke toch mogelijk
lijkt te worden, waarin het luchtige re-
lativeren, de hoop en de humor een
vaste plek hebben gekregen. Haar the-
matiek sterk omrand met een theatra-
le knipoog naar het magisch realisme.
De naam zegt het al, gezichten die in-
spireren, of waaruit inspiratie is ont-
staan. Gezichten met emoties, een
oogopslag die je vasthoudt, een mond
die lacht, een blik die je herkent, die je
boeit of die je laat voelen. Ruim twintig
professionele kunstenaars van SHE Art
Gallery laten werk zien in ditzelfde the-
ma en toch allemaal zo heerlijk ver-
schillend. We werken met topkunste-
naars uit Nederland.
Zo zijn er diverse werken te bewonde-
ren van Harold Aspers. binnen het be-
kende thema van het vrouwenportret
is deze kunstenaar constant onderweg
in een zoektocht naar de natuurlijke
schoonheid die verder gaat dan de
flinterdunne façade. Met veelal zelf-
ontwikkelde technieken worden de
meer dan levensgrote portretten laag
voor laag opgebouwd. Door het stape-
len van semi transparante lagen wordt
het portret emotioneel opgeladen wat
ieder werk een uniek karakter geeft.
Pleeggezin gezocht voor Silke
waar zij op kan groeien
Wie zorgt er voor een kind als de ouders dat even niet kunnen? Opvang in
een pleeggezin kan dan een welkome oplossing bieden. Helaas zijn er nog
steeds kinderen die wachten op een plekje in een pleeggezin.Want een kind
past niet zomaar in ieder gezin. Nieuwe pleegouders blijven daarom hard
nodig. Zo ook voor Silke. Voor Silke is Combinatie Jeugdzorg dringend op
zoek naar een pleeggezin in de regio Nuenen/ Helmond/ Deurne waar zij op
kan groeien.
Ook kun
je via dit nummer of e-mailadres een
informatiepakket aanvragen.
Meer weten over pleegzorg?
Op
-
zocht.nl en
-
zorg.nl vind je meer informatie over
pleegzorg inclusief filmpjes en erva-
ringsverhalen van voormalige pleeg-
kinderen, pleegouders en ouders.
Vanwege privacy is Silke niet haar echte
naam en de foto niet haar beeltenis. Haar
verhaal is wel echt
Pleeggezin gezocht voor Silke
Silke (13) woont sinds haar achtste bij
haar opa en oma. Haar vader ziet ze
geregeld en ze logeert daar af en toe
een weekend. Met haar moeder is
geen contact. Haar oma is plotseling
overleden waardoor de zorg volledig
bij opa is komen te liggen. Omdat opa
de zorg die zij nodig heeft niet kan bie-
den, zijn ze dringend op zoek naar een
liefdevol en stabiel gezin waar Silke
kan opgroeien.
Informatieavond in Nuenen
Gemeente Nuenen draagt pleegzorg
een warm hart toe en wil helpen bij
de zoektocht naar nieuwe pleegou-
ders voor kinderen, zoals Silke. Daar-
omorganiseren zij samenmet Combi-
natie Jeugdzorg een pleegzorginfor-
matieavond op donderdag 17 januari
van 20.00 tot 22.00 uur in het ge-
meentehuis in Nuenen, Jan van
Schijnveltlaan 2. Tijdens deze avond
komt naast algemene informatie over
pleegzorg ook het anonieme profiel
van Silke aan bod.
Silke
Silke is een lief, introvert en zorgzaam
meisje. Ze zit in het 1e jaar van het
VMBO. Silke is creatief, knutselt en te-
kent graag. Ook vindt ze het leuk om
mee te helpen in de keuken. Ze houdt
van huisdieren en is het meest gek op
honden. Contact met familie is belang-
rijk voor haar. Het zou daarom fijn zijn
als pleegouders haar helpen bij het
onderhouden hiervan.
Aanmelden informatieavond
Aanmelden voor deze informatie-
avond kan via (040) 245 19 45 of trian-
Inmiddels heeft ze ook al aardig wat
prijzen op haar naam staan, was zij te
zien op TV met ‘Dit is de dag’ en ‘Ster-
ren op het doek’. En met enige trots is
Sylvie opgenomen in de lijst top 100
kunstenaars op nr 20.
U kunt komen genieten van de sculp-
turen van Ellen Beljaars en Bart van der
Voort, woodpuzzles van Mart de Brou-
wer, portretten van de hand van Caro-
line Willems, Yvonne Jochems, Guusje
Bertholet, Alexander Smith, Nico Vrie-
link, Sheila Haasnoot, Romy van Rijcke-
vorsel en Alonso Arturo. Uitdagende,
sprankelende fotokunst van o.a. Moni-
que Roodenburg, Suus Suiker en Ursu-
la van de Bunte.
Galerie eigenaresse Sheila Haasnoot
ontvangt kunstliefhebbers tijdens de
feestelijke opening, zondag 20 januari
tussen 13 uur en 17 uur. Een aantal
kunstenaars zal hierbij aanwezig zijn
en zij vertellen enthousiast over hun
werk. Hapjes en drankjes staan klaar!
Kom gerust eens langs, deze expositie
duurt tot van 20 januari tot en met 17
maart 2019. Openingstijden zijn:
woensdag en zondag van 13 uur tot 17
uur en op vrijdag van 13 uur tot 20 uur.
‘After Carnaval Sitdown’
Even bijkomen na een gezellig Carna-
val, of na een sportieve sneeuwvakan-
tie?Wij organiseren op 10maart voor u
een gezellige, inspirerende middag
tussen de kunst. Neem plaats op een
van onze oude chesterfield banken, of
aan de lange tafel, onder het genot
van een lekker bakkie leut, zoals ze dat
in Brabant zeggen. SHE Art Gallery, De
Huufkes 34 in Nuenen.
Meer informatie vindt u op de website:
5
1 3,4,5,6,7,8,9,10,11,...12
Powered by FlippingBook