week - page 1

WE EKD I ENS T EN
Spoeddienst Huisartsen en Ziekenhuis:
____________________________
SPOEDPOST
Spoedpost St. Anna,
St. Annaziekenhuis, Bogardeind 2, Geldrop.
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,
Michelangelolaan 2, Eindhoven.
TEL. 0900 - 8861
‘s Avonds,‘s nachts, in het weekend en op feestdagen.
____________________________
SPOEDDIENST APOTHEKEN:
Centrale Dienstapotheek Eindhoven
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,
Michelangelolaan 2, Eindhoven.
TEL. 040 - 243 66 66
Ma. t/m vrij. van 17.30 - 08.30 uur.
In het weekend en op feestdagen
EXTRA OPENSTELLING IN NUENEN:
Apotheek Nuenen,
Parkstraat 36.
Maandag t/m vrijdag 08.30 - 17.30 uur.
Zaterdag 09.00 - 11.00 uur.
Apotheek Aan de Berg,
Berg 22b.
Maandag t/m vrijdag 08.00 - 18.00 uur.
DEZE WEEK:
Weekblad voor hét nieuws uit Nuenen c.a.
Aanleveren tekst:
Aanleveren advertenties:
De enige échte Nuenense krant •
Pleeggezin
gezocht voor
Silke waar zij
op kan groeien
Veldsink Advies
nieuwe sponsor
NKV C1
AED
Het Puyven/
Molvense
Erven
Jaargang 61 • Nr. 3 • 17 januari 2019
AutoCrew
ABoschAutomotive
WorkshopBrand
AutoCrew
ABoschAutomotive
WorkshopBrand
Alstublieft,
uw waardecheque!
AutoCrew
ABoschAutomotive
WorkshopBrand
10% korting op uw
werkplaatsfactuur!
Nog niet toe aan onderhoud of reparatie?
Geef dan gerust de service van AutoCrew
cadeau aan iemand anders!
Quik Service Nuenen
Alstublieft,
uw waardecheque!
AutoCrew
ABoschAutomotive
WorkshopBrand
10% korting op uw
werkplaatsfactuur!
Nog niet toe aan o erhoud of reparatie?
Geef dan gerust de service vanAutoCrew
cadeau aan iemand anders!
Quik Service Nuenen
Alstublieft,
uw waardecheque!
AutoCrew
ABoschAutomotive
WorkshopBrand
10% korting op w
werkplaatsfactuur!
Nog niet toe aan onderhoud of reparatie?
Geef dan gerust de service van AutoCrew
cadeau aan iemand anders!
Alstublieft,
uw waardecheque!
AutoCrew
ABoschAutomotive
WorkshopBrand
10% korting op uw
werkplaatsfactuur!
Nog niet toe a n onder
f r aratie?
Geef dan gerust de service van AutoCrew
cadeau a n iemand an
Quik Service Nuenen
Alstublieft,
uw waardecheque!
AutoCrew
10% korting op uw
werkplaatsfactuur!
Nog niet toe aan onderhoud of reparatie?
Geef dan gerust de service van AutoCrew
cadeau a n iemand anders!
Quik Service Nuenen
Tegen inlevering van deze uitknipbon.
Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels
Tel.: 040 - 283 88 37
Puzzel mee
Win een kadobon ter waarde van € 10,-
van Albert Heijn Parkstraat. Kijk op de
puzzelpagina in ons weekblad voor
meer informatie.
Verkeersongeval? Arbeidsongeval?
Medische fout? Mishandeling?
Bel 0492 - 70 02 80
Wij bezoeken u gratis aan huis!
,BTUFFMUSBWFSTF )FMNPOE t XXX EQ BEWPDBUFO OM
De beste school dichtbij
OPEN DAG
26 januari 2019 | 09.30 - 14.00 uur
Nuenense basisscholen
gaan jullie de uitdaging aan?
Elk jaar vindt in Nuenen een super gezellige Carnavalsoptocht plaats. In
deze optocht lopen vele enthousiaste groepen en individuele lopers mee
om elk jaar opnieuw een feestje van de optocht te maken. Helaas lopen er
niet zoveel Nuenense basisscholen mee in de optocht terwijl we er hier
toch genoeg van hebben in Nuenen.
Eerste Bonte Avond en
Prinsenreceptie CV De Wetters
CVDeWetters gaat een drukweekend tegemoet met een Bonte Avond en de
prinsenreceptie! Op zaterdag 19 januari vindt in deMFA (de Koppel 7) te Ne-
derwetten de eerste Bonte Avond van 2019 plaats.
De dag erna (zondag 20 januari) fees-
ten we gewoon verder met onze prin-
senreceptie. Vanaf 14.00 bent u van
harte welkom om te komen genieten
van een gezellige middag en natuurlijk
om Prins Feschtivalie en zijn adjudan-
ten Crostie, Driekie en Campigna te feli-
citeren. Gedurende de middag worden
optredens verzorgd door verschillende
blaaskapellen, waaronder onze eigen
Wettertetters. Daarnaast zullen onze
dansgarde zich zoals altijd van hun bes-
te kant laten zien!
Wij zien u dit weekend graag verschij-
nen om samen een prachtig carnaval
bij CV DeWetters in te luiden!
Alaaf, CV DeWetters
De deuren van onze residentie ‘Bek-
stage’ gaan om 18.30 uur open voor
een avondvullende programma vol
muziek, humor en entertainment. Er
zullen verschillende tonproaters ten
tonele verschijnen, maar u kunt ook
genieten van muzikale optredens.
Kaarten à € 12,- per stuk zijn verkrijg-
baar in de kantine van RKVV Nederwet-
ten en bij Rianne Verhoeven (06 13 70
06 48), Thijs Slootshof 11 Nederwetten.
Al een aantal jaren lopen voornamelijk
de Wentelwiek en De Nieuwe Linde
mee en vorig jaar tot onze vreugde
ook de Crijnsschool.
In 2017 en in 2018 gingenwij (De Nieu-
we Linde) er met de eerste prijs van-
door.
Dit jaar willen wij weer heel graag onze
eer verdedigen in de Nuenense Carna-
valsoptocht en hoe leuk zou het dan
zijn als wij samen met meerdere basis-
scholen kunnen ‘strijden’ om de eerste
prijs?
Vandaar onze vraag wie van de Nue-
nense basisscholen gaat de uitdaging
aan en maakt er samen met ons een
feestje van tijdens de optocht? Ui-
teraard gaan wij weer voor de winst.
Marieke IJsendoorn,
namens de Carnavalscommissie
van De Nieuwe Linde.
Mooie afsluiting
actiejaar
Cultuur Overdag
bij Jan Linders
Cultuur Overdag is in 2018 het goe-
de doel geweest van het Jan Linders
Fonds. Bij Jan Linders Nuenen zijn
vijf actiedagen georganiseerd, werd
meegedeeld in twee actieweken en
was ook de opbrengst van de kle-
dinginzameling het afgelopen jaar
voor Cultuur Overdag. Dit alles bij
elkaar heeft tot een mooi resultaat
geleid.
Op vrijdag 11 januari overhandigde de
bedrijfsleider van Jan Linders Nuenen
aan twee vrijwilligers van Cultuur
Overdag een cheque met een bedrag
van € 1.746,00. De vrijwilligers van Cul-
tuur Overdag zijn hier erg blij mee en
danken zowel de klanten en het perso-
neel van Jan Linders Nuenen als ook
het Jan Linders Fonds heel hartelijk
voor hun steun en bijdrage!
De opbrengst wordt gebruikt om ook
in 2019 voor een redelijke prijs weer
mooie activiteiten te organiseren.
Restaurants in Nuenen, Gerwen,
Nederwetten strijden tegen elkaar
Vanaf 28 januari kunnen de inwoners van de gemeente Nuenen, Gerwen,
Nederwetten hun stem uitbrengen op het restaurant dat zij het leukste vin-
den in de gemeente Nuenen, Gerwen, Nederwetten.
"Bij het stemmen mogen gasten van
de restaurants cijfers geven voor zaken
als prijs/kwaliteitverhouding, de me-
nu-kaart en klantvriendelijkheid. Voor
deelnemende restaurants levert de
verkiezing positieve aandacht, trotse
medewerkers en nieuwe gasten op",
aldus Annemiek During van Vote Com-
pany dat de verkiezing samen met de
vakkbladen Horeca Vizier en Gastrono-
mie organiseert.
Het restaurant dat gemeentewinnaar
wordt kan zich op 15 april aanstaande
laten huldigen en op de foto met Miss
Nederland tijdens een Award Festival
voor alle gemeentewinnaars van Ne-
derland.
Restaurants in de gemeente Nuenen,
Gerwen, Nederwetten kunnen zich nog
gratis aanmelden voor de verkiezing
via
Repetitie
TOP2000 koor
Na een korte 'winterstop' is de eerstvol-
gende repetitie van het TOP2000 koor
op vrijdag 18 januari. We duiken weer
lekker in het 'vernieuwde' repertoire
van de TOP2000. We zingen lekker van
'ons' repertoire en ook een aantal nieu-
we keuzes. Na de pauze gaat ons
TOP2000 café open en kunnen we ge-
nieten met de keuzes voor de volgende
keer onder het genot van de zelf mee-
genomen lekkere hapjes en drankjes.
De formule is eenvoudig: wij zorgen
voor de muziek en de deelnemers zor-
gen voor hapjes en drankjes. De kosten
voor deelname zijn de gemaakte on-
kosten voor kopieerwerk en rechten.
Vanaf 19.30 uur is 'de Regenboog' in
Nuenen open en om 20.00 uur gaan
we zingen. Opgave voor deelname
kan via
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...12
Powered by FlippingBook