week - page 4

Rond de Linde
Nr. 2
Donderdag 10 januari 2019
Nationale
voorleesdagen
Ieder jaar vieren we in januari de Natio-
nale voorleesdagen. Met als doel: het
stimuleren van voorlezen aan jonge
kinderen die zelf nog niet kunnen le-
zen. Ieder jaar wordt naast het Prenten-
boek van het Jaar ook de Prentenboe-
ken TopTien verkozen. In het hele land
organiseren de Bibliotheken voor-
leesontbijtjes, want niets is lekkerder
dan een boek met een beschuitje!
Bibliotheek Dommeldal is ook actief
tijdens de Nationale voorleesdagen.
De collectie Prentenboeken krijgt ex-
tra aandacht. En er worden verhaaltjes
en voorleesontbijtjes geserveerd.
Voorlezen in de Bibliotheek
Op zaterdag 26 januari lezen we voor
vanaf 11.30 uur tot 12.00 uur, in de Bi-
bliotheek in Nuenen, uit Een huis voor
Harry, aan alle jonge bezoekertjes.
Voorleesontbijt bij Weverkeshof
Op woensdag 30 januari is er eenVoor-
leesontbijt, bij Dorpsboerderij Wever-
keshof van 09.15 uur tot 10.00 uur of
van 10.15 uur tot 11.00 uur. Alle peu-
ters en kleuters uit Nuenen zijn wel-
kom met hun (groot- en gast)ouders.
De toegang is gratis. Reserveren is niet
nodig.
De Nationale voorleesdagen:
een boekenfeest voor de kleintjes!
Start nieuw seizoen tekenen, schilderen enmodeltekenen
Ruimte in Beeld biedt
ruimte voor verbeelding
In de idyllische beeldentuin tussen Nuenen en Eindhoven gebeurt zoveel
meer dan beeldhouwen en sierbeitelen. Er is letterlijk ruimte voor je ver-
beelding in de teken- en schilderlessen van Noor Geurts. Je krijgt bij haar de
kans om je creativiteit helemaal uit te leven en volop te experimenteren. De-
ze winter starten er twee nieuwe cursussen.
Modellessen
Voor wie eens wil leren modelteke-
nen - en vooral goed leren kijken! -
geeft Noor drie modellessen op dins-
dagavond van 19.45 tot 21.45 uur op
12, 19 en 26 februari. Je betaalt hier-
voor € 72,50 inclusief modelkosten
en materiaal.
Wie is Noor?
Noor haalde de voorpagina van deze
krant met haar solo-expositie bij Ruim-
te in Beeld in 2017. Haar kunst heeft
een heel eigen handtekening en ken-
merkt zich door veel licht en ruimte,
het kosmische, als een doorkijkje naar
het mysterie van het leven. Ze gaat het
experimenteren en de daarmee ge-
paard gaande frustratie niet uit de
weg, dat hoort bij het creatieve proces
en het vinden van je eigenheid. Het
gaat om de kunstzinnige weg die leidt
naar het geheel van doek, beeld, verf,
kleur, inhoud en betekenis. Noor heeft
de kunstacademie gevolgd en geeft al
jarenlang les aan volwassenen, jonge-
ren en kinderen. “Ik benader iedereen
open, waarbij ik mensen vooral graag
wil laten voelen en begrijpen wat
kunst is en hoe we daaruit vrij en onaf-
gebroken kunnen putten. Dat is zo’n
rijkdom”.
Aanmelden voor de lessen kan via:
. Voor meer in-
formatie kun je met Noor contact op-
nemen, telefoon: 06 - 49 73 08 28, web-
site:
Experimenteel tekenen en schilderen
In het atelier aan de Dubbestraat 9a
kun je experimenteren met thema’s,
onderwerpen en materialen. De lessen
zijn gericht op je persoonlijk proces en
de dilemma’s die je daarin tegenkomt.
Het doel daarvan is de kwaliteit van je
(kunst)werk te verdiepen. Noor bege-
leidt je intensief en met aandacht voor
je ontwikkeling, motieven en overwe-
gingen.
De cursussen zijn geschikt voor gevor-
derden en beginners. Iedere les begint
met een documentaire van een kwar-
tier over een hedendaagse kunstenaar,
voorafgaand aan de les. Dit is faculta-
tief, als je het leuk vindt kom je een
kwartier eerder en anders op de gewo-
ne tijd.
Deze lessen worden gegeven op
woensdagochtend van 09.15 tot 11.45
uur op 16 / 23 / 30 januari, 13 / 20 / 27
februari, 6 / 20 / 27 maart, 3 / 17 april.
De prijs voor deze 11 lessen is € 187,00
inclusief schetspapier en houtskool,
exclusief schildermateriaal. En op don-
derdagochtend van 09.15 tot 11.45 uur
op 17 / 24 / 31 januari, 14 / 21 / 28 fe-
bruari, 7 / 21 / 28 maart, 4 / 18 april. Dit
zijn eveneens 11 lessen voor € 187,00
inclusief schetspapier en houtskool,
exclusief schildermateriaal. Er kan altijd
een les worden ingehaald binnen dit
tijdvak in een van de groepen.
Het schiet maar niet op
Het algemene beeld van de woningmarkt is duidelijk. Er is een schreeuwend te-
kort aan aanbod, de prijzen stijgen de pan uit en de verkoop gaat supersnel. Te
koop zetten is verkopen en steeds vaker boven de vraagprijs. Voordat de eurote-
kens te snel in uw ogen verschijnen even een relativering aan het begin van het
nieuwe jaar. Uit recent onderzoek (van makelaarsorganisatie Dynamis) blijkt dat
één op de tien woningen in aanbod al langer dan drie jaar te koop staat! Dat per-
centage was een paar jaar geleden veel hoger, maar toch.
Totaal gaat het in Nederland om zo’n 6.600 woningen. Natuurlijk gaat een krimp-
regio als Groningen aan kop in dit twijfelachtige klassement ‘moeilijk verkoop-
baar’ (21% van het totaal). Het percentage in Noord-Brabant is met 12% toch ook
iets boven het gemiddelde. Op de lijst van gemeenten met het grootste aandeel
‘structureel aanbod’ prijkt Gemert-Bakel met 24% op plaats 9. Uiteraard gaat het
altijd om gemiddeldes: zelfs in populaire steden staan enkele woningen al heel
lang te koop.
Vaak gaat het om vrijstaande woningen in een hogere prijsklasse. Buiten de ste-
delijke gebieden zijn ook appartementen behoorlijk vertegenwoordigd. Het kan
zijn dat de locatie niet aantrekkelijk is of dat er achterstallig onderhoud is.We zien
geregeld dat aanbieders nogal strak vasthouden aan hun hoge vraagprijs, bij-
voorbeeld omdat ze geen verlies willen lijden op hun aflos-
singsvrije hypotheek. Er is echter ook een flink aandeel van
kleine woningen (kleiner dan 80 vierkante meter). Daar is
de reden dan de grote concurrentie, omdat in de her-
stelperiode na de crisis vooral veel nieuw aanbod aan
kleine woningen op de markt kwam.
De diversiteit aan oorzaken maakt het lastig een alge-
mene goede raad te geven. Soms kan prijsverlaging een
oplossing zijn. Soms is het aan te bevelen het pand tijde-
lijk van de markt te halen en/of te werken aan een betere
presentatie van de woning zelf (opknapbeurt) en nieuwe
presentatiefoto’s. Kenners van demarkt kunnen je vast
een goed advies op maat geven om in 2019 af te ko-
men van de verzuchting: het schiet maar niet op.
Makelaar Pieter van Santvoort beschouwt elke
2 weken de situatie op de woningmarkt in de regio
Woningmarkt in beweging
Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort
Vijf nieuwe inwoners in onze gemeente
nieuwe Gerwenaren die de afgelopen
maanden geboren zijn schiet de teller
richting 3.000.
In de structuurvisie voor Gerwen staat
te lezen dat dit dorp streeft naar zo’n
drieduizend inwoners. Met de vier
Geen Chucky of Guti, wel Vincent...
Een groepjeMexicaanse toeristen al wan-
delend door Nuenens dreven om in de
voetsporen van Vincent van Gogh te tre-
den.
Naar Brabant gekomen omGuti en Chuc-
ky te ontmoeten, mooi niet. Zij verblij-
ven tot 12 januari op het PSV-trainings-
kamp in Doha (Qatar).
Geen handdruk van de Mexicaanse ster-
voetballers Érick Gabriel Gutiérrez Gala-
viz (Guti) en Hirving Rodrigo Lozano Ba-
henaen (Chucky), maar wel een wande-
ling door het Vincent van Gogh-dorp
Nuenen. Poseren voor een foto bij een
bord die de VanGoghRoute aangeeft of
bij windmolen De Roosdonck aan de
Gerwenseweg is geen enkel probleem
voor deze Mexicanen.
Toevallig woont fotograaf Cees van
Keulen ook aan de Gerwenseweg.....
Onze fotograaf zag weer een aantal opvallende geboortekaartjes in voortui-
nen, vier in Gerwen en eentje in Nuenen. Dochters en zonen geboren aan het
Laar, De Daal, Ter Mehr, de Dora Ebbenhof en aan de Lyndakkers. Hoera een
meisje: Viënne of gewoon Niels. De openbare aankondigingen springen dui-
delijk in het oog. Amara, Ise, Niels, Viënne en Joy, welkom in onze gemeente!
Hebt u ook een opvallende aankondi-
ging in de voortuin staan of een ‘ge-
boortekaartje’ op raam, schiet dan een
plaatje en mail de foto met toelichting
naar de redactie. Of ziet u een opval-
lende geboorteaankondiging, laat het
dan de redactieweten: redactie@rond-
delinde.nl. Gewoon doorgaan dus, dan
wordt deze rubriek vervolgd.
Foto’s Cees van Keulen, Karin Aarts
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12
Powered by FlippingBook