week - page 11

Rond de Linde
Nr. 2
Donderdag 10 januari 2019
Badminton
SPORT
Voetbal
Kleurrijke ToerClub
met snert het nieuwe jaar in
ToerClub Nuenen is het nieuwe jaar traditioneel gestart met de jaarlijkse‘snerttocht’.
Op Drie Koningendag, 6 januari, werd de nieuwjaarsborrel genoten met snert en
roggebrood met spek vooraf. Met een temperatuur van rond de vijf graden boven
nul kwamen de dappere dames en heren van TC Nuenen bij elkaar op straat bij
Schafrath. Na vele handjes geschud te hebben ging een peloton van een kleine zes-
tig vrouw/man even na tienen van start, richting Stiphoutse bossen en verder rich-
ting Mariahout. Na ruim twintig kilometer brede paden en single tracks kwam de
kleurrijke groep uit op Vressel in de gemeeente Meijerijstad voor de glühwein, cho-
comel met of zonder slagroom en diverse verantwoorde lekkernijen. Daarna ging
het via Stad van Gerwen naar Nuenen, waar de toerrijders moe maar voldaan bij
Schafrath een plekje zochten. Het is er gezellig gebleven tot in de kleine uurtjes.
Foto’s Huub Strijbos
Zwemmers Z&PV Nuenen
sterk rond jaarwisseling
In de afgelopen weken hebben de zwemmers van Z&PV Nuenen bij meerde-
re wedstrijden hun klasse laten zien. Vlak voor de kerst bij de Open Neder-
landse Kampioenschappen, tussen kerst en oud-en-nieuw bij de Friendship
swimmeet en afgelopen weekend bij het 4e deel van de solo competitie.
Susan Teijken en Robin op. Daarnaast
greep de dames estafette zilver op de
4x50vrij en goud op de 4x50wissel.
Solo deel 4
En na de wedstrijden in andere baden
mocht het teamafgelopen zondag in ei-
gen bad het water in. Dat dit altijd helpt
was te zien aan het grote aantal nieuwe
toptijden. Zo wist KimGeraets (2008) op
4 afstanden haar PR aan te scherpen,
iets wat Charlotte Hoogendoorn (2002),
Julie van Nispen (2008), Marloes van
Opstal (2002) en Arlyn Schouten (2009)
ook wisten te bereiken.
Al met al mooie voortekenen voor ko-
mende zondag. Dan nemen de zwem-
mers uit Nuenen het in de 2e ronde
van de verenigingscompetitie op te-
gen onder andere de rechtstreekse
concurrent voor promotie ZVVS uit
Vlaardingen. De eerste ronde was het
team uit Vlaardingen zo’n 14 seconden
sneller, een achterstand die te over-
bruggen zou moeten zijn.
ONK kortebaan
In het weekend voor de kerst was de
ploeg uit Nuenen met 16 zwemmers bij
de ONK kortebaan in Tilburg. Daarbij
kroop Richenne Zeebregts met 1.00.31
weer wat dichter naar de minuutgrens
op de 100m vrij en wist Robin Goossens
op zowel de 50, 100 als 200m school-
slag sneller te zwemmen dan ooit.
Friendship Swimmeet
Tussen kerst en oud-en-nieuw neemt
een groep zwemmers traditiegetrouw
deel aan een grote 3-daagse wedstrijd
in Maastricht. Dit jaar waren er 15
zwemmers die afzakten naar Limburg
en daar in series en finales aan de start
verschenen. Gijs van Leeuwen en Bart
Cooymans tekende daarbij ieder voor 5
persoonlijke records, Milan Meurs en
Flore Meulendijks zelfs ieder voor 7 PR’s.
Op het gebied van medailles leverde
het toernooi 2x goud voor Merel Phaff,
zilver en brons voor zowel Milan als
Ruud van Heerbeek en brons voor
Naar Hoogerheide
met de Nuenense
Wielervrienden
Op 27 januari start het wielerseizoen
voor de Nuenense Wielervrienden.
Hoogerheide is de bestemming, de
geboorteplaats van Mathieu van de
Poel, waarop dit veldrijdseizoen geen
maat staat. Al meer dan 20 wedstrijden
won hij waarin hij zijn opponenten tel-
kens weer veruit de baas was.
In Hoogerheide, een week voor het WK
veldrijden in het Deense Bogense, zal hij
ongetwijfeld opnieuw zijn grote vorm
tonen en zijn tegenstanders laten zien
dat hij de grootste kandidaat is om we-
reldkampioen te worden. Deze titel werd
vorig jaar, toen hij ook in grootse vorm
verkeerde, weggekaapt door de Belg
Wout van Aert, zijn belangrijkste tegen-
strever op het WK. Andere kanshebbers
in Hoogerheide zijn Lars van der Haar,
die steeds beter in vorm komt en Corné
van Kessel, die een sterk seizoen rijdt.
In Hoogerheide gaan ook de dames
van start met opnieuw een grote kans
op Nederlands succes. Marianne Vos
bijvoorbeeld, leidster in de stand van
de wereldbeker. Met AnnemarieWorst,
Lucinda Brand en Denise Betsema als
belangrijke kanshebbers om in Hoo-
gerheide en Bogense voor de ereplaat-
sen te strijden. Belangrijkste tegen-
strever blijft Sanne Cant uit België.
Reden genoeg om naar Hoogerheide
te gaan met de Nuenense Wielervrien-
den om de wereldtop van het veldrij-
den aan de gang te zien. We vertrek-
ken om 10.30 vanaf café de Stam in
Gerwen. De leden van de Wielervrien-
den kunnen gratis mee. Bent u nog
geen lid dan betaalt u 15 euro.
U kunt zich aanmelden bij Jan Wesen-
beek (
of
via de website van de NuenenseWieler-
vrienden (nuenensewielervrienden@
gmail.com).
Bart van Moorsel gekozen
tot EMK-er van het jaar
Door John de Jong
Op de traditionele nieuwjaarsreceptie is Bart van Moorsel verkozen tot
EMK-er van het jaar 2018.
Bij de voordracht en unanieme benoe-
ming werd Bart geprezen om zijn posi-
tieve instelling, het gedurende zijn
20-jarige lidmaatschap van EMK ver-
vullen van diverse rollen zoals jeugd-
leider/trainer/scheidsrechter en leider
van diverse seniorenteams, zijn stimu-
lerende- en nimmer aflatende energie
om bij elke verbouwing een voortrek-
kersrol te vervullen, elk jaar weer alle
teamactiviteiten aangrijpt om het EMK
gevoel samen te beleven tijdens team-
uitjes, het Penaltytoernooi, de club-
avonden etc. Op de traditionele nieuw-
jaarsreceptie is Bart van Moorsel ver-
kozen tot EMK-er van het jaar 2018.
Bart vanMoorsel EMK-er van het jaar
Mooie start rikken 2019
met winnaar Frits Roijakkers
Door Antoon Hurkmans
Nadat de beste wensen voor 2019 uitgewisseldwarenwerd er aangevangen
met de tweede helft van het rik seizoen. In de nog altijd sfeervol versierde
kantine en met een record aantal deelnemers een goede sfeer, wedstrijden
op hoog niveau en een mooie winnaar was de avond weer zeer geslaagd.
Uitslag rikken 4 januari
1 Frits Roijakkers
125 punten
2 Ruud Vogels
108 punten
3 Hennie Noyen
94 punten
4 Hans de Haas
92 punten
5Wil Marquenie
84 punten
6 Hennie van de Velden
74 punten
7 Antoon Hurkmans
69 punten
8 Hennie van Os
67 punten
9 Mia Marquenie
65 punten
10 Peter de Louw
63 punten
Vrijdag 11 januari is weer de volgende
rik avond bij de supportersclub RKSV
Nuenen aanvang 20.00 uur en ook dan
is weer iedereen van harte welkom om
deel te nemen, zowel leden als niet le-
den. Nog niet geweest jammer, plan-
kenkoorts onzin.
Locatie‘Oude Landen’Pastoorsmast 14
Nuenen. Voor informatie bellen naar
06 10289797 of 06 52696828.
Opvallend is het dat de laatste wed-
strijden al voor de pauze beslissend
zijn geweest zo ook vrijdagavond. Bij
het inleveren van het wedstrijd formu-
lier was het Ruud Vogels die dacht met
108 punten de beer al geschoten te
hebben maar helaas voor Ruud dacht
good old Frits Roijakkers hier even iets
anders over en met 125 punten was
het Frits die de tweede ronde inging
met een riante voorsprong. Na een
korte onderbreking en nieuwe inde-
ling werd de strijd voortgezet. Met
name was het Hennie Noyen die zich
tot het uiterste wist te verzetten, maar
uiteindelijk met een score van 94 pun-
ten genoegen moest nemen met de
derde plaats gevolgd door een gelijk
waardige groep middenmoters met
ook nog een hoge scores.
De hoofdprijs bij de loterij was deze
week voor Frans Foolen.
Frits Roijakkers ontvangt de felicitaties uit handen van scheidsrechter Ludo van de Berg
Foto Gerton Van Leenders
Nieuwjaarswensen bij Badminton Club Lieshout
Peter van der Tol
vrijwilliger van het jaar
Badminton Club Lieshout is het nieuwe jaar begonnen met een gezellige
Nieuwjaarsborrel. Tijdens deze borrel werd Peter van der Tol benoemd tot
‘vrijwilliger van het jaar’, mocht de jeugd zich verdiepen in allerlei spelletjes
en werd terloops Albert van Gend bedankt voor het vrijwilligerswerk dat hij
al jaren voor de vereniging doet. Na de borrel werd er overigens nog volop
gebadmintond
De opkomst was weer groot. Na de
wensen werd door voorzitter Stan van
Vijfeijken Peter van der Tol in het zon-
netje gezet. Hij staat immers al vele ja-
ren klaar als vrijwilliger voor de vereni-
ging en verzorgt onder andere de or-
ganisatie van de midweekcompetitie.
Ook levert hij bijdragen aan de deelna-
me van de vereniging aan de Gezond-
heidsrace 2.0 én 3.0 en heeft hij in het
verleden een bestuursfunctie bekleed.
Kortom; meer dan voldoende inspan-
ningen om benoemd te worden tot
‘vrijwilliger van het jaar’.
Albert van Gend
Aan het einde van de borrel werd ook
vrijwilliger Albert van Gend nog even
in het zonnetje gezet met een welver-
diend applaus. Albert verzorgt immers
ook al vele jaren de voorzieningen om
überhaupt te kunnen badmintonnen.
Geheel belangeloos (Albert is geen of-
ficieel lid van de vereniging) maakt Al-
bert op iedere speeldag voor de spor-
ters de sporthal‘speel-gereed’. Of er nu
een door-de-weekse-speelavond is, of
een zondagse-wedstrijddag maakt
hem niet uit.
Albert van Gend werd met een mooi ap-
plaus bedankt voor zijn belangeloze hulp
Minder sterke
groei Eindhoven
Airport in 2018
Met een kleine 6% stijging in aantallen
vliegbewegingen groeide Eindhoven
Airport minder hard dan de jaren er-
voor, terwijl het aantal bestemmingen
is toegenomen tot 82 in 2018. Het aan-
tal passagiers groeide in 2018 met 9%
harder dan het aantal vliegbewegingen.
Al eerder werd besloten de groei van
het aantal vliegbewegingen te matigen
naar ongeveer 5% voor 2019 en 2020.
Van kwantiteit naar kwaliteit
Met deze cijfers komt een einde aan een
periode van sterke groei in vliegbewe-
gingen op Eindhoven Airport. Volgens
de luchthaven past dit bij het huidige
tijdsgewricht. “Groei is geen doel op
zich. Het is tijd om ons meer te richten
op kwaliteit en innovatie”, zegt Joost
Meijs, algemeen directeur Eindhoven
Airport NV. Hij vervolgt: “In samen-
spraak met omwonenden en alle knap-
pe koppen in Brainport Eindhoven kun-
nen we werken aan een slimme en
duurzame luchtvaartontwikkeling die
aansluit bij de sociaal-economische
ontwikkeling van de regio. Onze visie is
duidelijkmaar hierbij ligt niet alleen een
verantwoordelijkheid voor de luchtha-
ven. De hele luchtvaartsector is aan zet.
Dus ook luchtvaartmaatschappijen,
vliegtuigbouwers én de overheid om
ervoor te zorgen dat we kunnen gaan
sturen op de gewenste kwaliteit.”
Bestemmingen
In 2018 kon vanaf Eindhoven Airport
naar 82 bestemmingen worden gevlo-
gen. Nieuw in 2018 waren onder ande-
re Bratislava,Wenen enMoskou. De po-
pulairste bestemmingen vanaf Eindho-
ven in 2018 waren Alicante, Faro, Boe-
dapest, Londen Stansted en Málaga.
Cijfers
Over geheel 2018 heeft Eindhoven Air-
port een groei van 9% gerealiseerd tot
6,2 miljoen passagiers (2017: 5,7 miljoen
passagiers). Het aantal vliegbewegingen
kwam in 2018 uit op 38.642, een kleine
6% meer dan in 2017 (2017: 36.470). De
passagiersgroei is het gevolg van meer
bestemmingen, frequentieverhogingen
en een toename van de bezettingsgraad
per vlucht. De gemiddelde bezettings-
graad over het hele jaar steeg van 155
passagiers per vliegtuig naar 160,2.
Rikken
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12
Powered by FlippingBook