week - page 10

Rond de Linde
Nr. 2
Donderdag 10 januari 2019
Elke vrijdag
ACTIVITEITENAGENDA
Opgave via
onder
vermelding van ‘activiteitenagenda’
De activiteitenagenda wordt gesponsord door:
autoverhuurnuenen.nl
heesbeen.nl
Kerkberichten
Bernhardstraat 4 | Nuenen
040 284 1550 |
In samenwerking met Yarden
Afscheid nemen
begint bij vasthouden wat je lief is.
Wij helpen u graag bij het verzorgen van een bijzonder en persoonlijk
afscheid, waarin uw herinneringen en emoties alle ruimte krijgen.
Een mooi, passend afscheid kan u straks houvast
geven bij de verwerking van uw verdriet.
Sigrid Hielkema-Tas RU en
Thijs van den Biggelaar RU
uitvaartverzorgers Nuenen c.a.
Donderdag 24 januari
09.30 uur FOTO’S (gratis bijeenkomst)
Bibliotheek Dommeldal,
Jhr. Hugo van Berckellaan 18
Donderdag 24 januari
14.30 uur Cultuur Overdag -
Carolien Devilee (filmmuziek)
Van Goghkerkje aan de Papenvoort
Donderdag 24 januari
17.00 uur Eten wat de Pot Schaft
Inschrijven t/m 20 januari € 15,- p.p.
Gasterij Jo van Dijkhof
Zondag 27 januari
10.00-15.00 uur Boekenmarkt
Drumfanfare Jong Leven Gerwen
Gemeenschapshuis d’n Heuvel in Gerwen
Zondag 20 januari
14.00 uur Koffieconcert
door Erik Verhoef (gitaar)
in de Heuvel Gerwen
Zondag 20 januari
15.30 uur Sunny Blues Nuenen
met Little Boogie Boy
Café Schafrath
Woensdag 23 januari t/m
zaterdag 2 februari
Nationale voorleesdagen
Bibliotheek Dommeldal, vestiging Nuenen
Zaterdag 26 januari
11.30-12.00 uur Voorlezen in de Bibliotheek
uit Een huis voor Harry
in de Bibliotheek in Nuenen
Donderdag 17 januari
09.30 uur Digitale Nalatenschap
Bibliotheek Dommeldal,
Jhr. Hugo van Berckellaan 18
Vrijdag 18 januari
20.00 uur Rikken in Nederwetten
Piet Renders paviljoen RKVV Nederwetten
Zaterdag 19 januari
17.00-01.00 uur Tonpraatavond 2019
Collse Hoefdijk 24, Nuenen
Zaterdag 19 januari
19.40 uur Bonte Avond CV De Wetters
Nederwetten
Zaterdag 12 januari
11.00 uur Slipjacht
Nabij hotel-restaurant de Collse Hoeve
Zondag 13 januari
14.30-16.30 uur Optreden Lichtstad Revue
Gesponsord door Vrienden van de Akkers en
Jo van Dijkhof
Gasterij Jo van Dijkhof
Maandag 14 januari
14.00 uur Fietsverslag in Myanmar door Lu-
cas Harms en Margriet Bakx.
Den Heuvel in Gerwen.
Woensdag 16 januari
13.30-16.00 uur Repair Café Laarbeek
Dorpshuis Grotenhof 2 te Lieshout
t/m zondag 13 januari
Woe- en zondag 13.00-17.00 uur.
Vrijdag 13.00-20.00 uur
Jeroen Buitenman bij SHE Art Gallery
De Huufkes 34, Nuenen
Donderdag 10 januari
10.30 uur Cultuur Overdag -
film ‘Viceroy’s House’
Het Klooster
Donderdag 10 januari
17.00 uur Eten wat de Pot Schaft
Inschrijven t/m 6 januari € 15,- p.p.
Gasterij Jo van Dijkhof
Vrijdag 11 - 18 - 25 januari
20.00 uur Rikken bij de
supportersclub RKSV Nuenen
Clublokaal RKSV Nuenen
Pastoorsmast 14 Nuenen
T 040 844 8630
Het afscheid
in vertrouwde
handen.
Een fijne gedachte:
Maand januari
Elke maandag:
14.00-16.00 uur Gezellig samen sjoelen Jo van Dijkhof.
Elke dinsdag:
13.00 uur Beweegroute in groepsverband Fysiotherapie Kwiek, Vincent van Goghstraat 139,
Nuenen.
09.30-12.30 Foto expositie historische boereninterieurs het Heemhuis van De Drijehornick,
Papenvoort 15A.
13.30-15.30 uur Schilder en tekenen onder begeleiding van ervaren lerares Jo van Dijkhof.
Elke woensdag:
19.30-21.30 Foto expositie historische boereninterieurs het Heemhuis van De Drijehornick,
Papenvoort 15A.
13.30-16.30 uur Rikken en Jokeren, Jo van Dijkhof.
Elke donderdag:
Elke vrijdag:
Eerste vrijdag van de maand 09.00-11.00 uur Open Coffee Dommeldal, Watermolen van
Opwetten Opwettenseweg 203, Nuenen.
Elke zaterdag:
Elke zondag:
09.00 uur WSV-wandeling. Parkeerplaats aan de vijverzijde bij het gemeentehuis.
Elke tweede zondag v.d. maand. 14.00-17.00 uur Ierse sessies. Weverkeshof, Jhr. Hugo van
Berckellaan 5 Nuenen.
H. Clemenskerk Nuenen
Weekenddiensten
Zaterdag 12 januari 18.30 uur: viering,
volkszang, voorganger pastoraal wer-
ker J. Deckers.
Zondag 13 januari 11.00 uur: viering,
parochiekoor, voorgangers pastor S.
Kuijpers en pastoraal werker J. Dec-
kers.
Misintenties
Zaterdag 12 januari 18.30 uur: Drieka
van de Tillaart en familie.
Zondag 13 januari 11.00 uur: Riet Vroo-
men - Beutener; Jeanne Straathof -
Scholtes; Loek en Herman Kappelhof -
Lemmens; Tiny Matthijsse - Lemmens;
Marie-Anne Koster - Schulten; Piet Saris
(vanwege verjaardag); Annie Molenaar
- van Happen; Gerardus Kluijtmans;
Riky van Rooij - Schellekens; Guido
Landman; Hendricus en Petronella
Klomp - Relou en Peter; Gerard Gies;
Frans van Oorschot; Lau Leenders (van-
wege sterfdag).
Mededelingen
In onze parochie is overleden Ad van de
Rijt, Zuster Celinehof 6. Wij wensen de
familie en vrienden veel troost en sterk-
te bij het verwerken van dit verlies.
St. Clemenskerk Gerwen
Zondag 13 januari 11.00 uur: viering, pa-
rochiekoor, voorgangers pastor J. Vosse-
naar en pastoraal werker R. van Eck.
Misintenties
Koen Smeets; Sjef en Lena Saris - Swin-
kels; Riek van der Putten - Sanders.
Mededeling
De totale opbrengst van de Driekonin-
gen-collecte van vorige week voor
zuster Bonnie bedroeg € 140,40.
Alle gevers heel hartelijke dank.
H. Lambertuskerk Nederwetten
Zondag 13 januari 09.30 uur: viering,
volkszang, voorgangers pastor J. Vos-
senaar en pastoraal werker R. van Eck.
Misintenties
Jan van der Loo; Ilse Renders en Piet
Renders; Gerard van Mook.
Mededeling
De extra collecte in Nederwetten voor
onze missionarissen Leo Joosten en
zuster Boni heeft een mooi resultaat
opgeleverd: € 132,80.
Hartelijk dank hiervoor.
De Regenboog
Protestantse Gemeente Nuenen
Zondag 13 januari, kerkelijk werker
Pieter Flach voorgaan. U bent van har-
te welkom om deze dienst met ons
mee te vieren!
Tijdens de dienst zullen ambtsdragers
worden losgemaakt en nieuwe zullen
hun rol aanvaarden.
Voor kinderen van de basisschool zal
er kindernevendienst zijn.
De collecte is voor het Diaconaal werk
Nuenen.
Oude Sint-Clemenskerk Gerwen
Uitsluitend de “Buitengewone vorm
van de Romeinse ritus”, volgens de-
creet Summorum Pontificum van paus
Benedictus XVI, van 7 juli 2007.
Donderdag 10 januari. 17.30 uur Lof;
18.30 uur H. Mis.
Vrijdag 11 januari. 07.15 uur H. Mis, ge-
dachtenis van H. Hyginus, paus en
martelaar.
Zaterdag 12 januari. 08.30 uur H. Mis,
Onze Lieve Vrouw op zaterdag; 10.00
uur Godsdienstlessen.
Zondag 13 januari. Eerste zondag na
Driekoningen; Feest van het Heilig
Huisgezin. 10.30 uur gezongen Hoog-
mis.
Maandag 14 januari. 18.30 uur H. Mis,
H. Hilarius, bisschop en kerkleraar; ge-
dachtenis van H. Felix, martelaar.
Dinsdag 15 januari. 18.30 uur H. Mis, H.
Paulus, eerste kluizenaar, belijder; ge-
dachtenis van H. Maurus, abt.
Woensdag 16 januari, 07.15 uur H. Mis,
H. Marcellus I, paus en martelaar.
Helleborus
weekeinde met
Kerstrooszondag
De eerste officiële openstelling van de
tuinen in 2019: aandacht voor planten
en struiken die vroeg bloeien. Een on-
gelooflijk feest aan kleuren en geuren.
De donkere aarde raakt bedekt met
witte sneeuwklokjes, Helleborus ori-
entalis (de kerstroos ) bloeit in veel tin-
ten en de toverhazelaar (Hamamelis)
en Chimonanthes betoveren mens en
dier (bijzonder detail: de mot is nu de
belangrijkste gast voor de bestuiving!).
En als het buiten koud is, wordt het
binnen in het Tuincafé twee keer zo
gezellig en warm.
Zaterdag 16 en zondag 17 februari
11.00-17.00 uur Helleborusweekeinde
met Kerstrooszondag.
DeWalburgtuinen, Boord 64 Nuenen.
Computercafé Nuenen
voorjaar 2019
Het Computercafé van SeniorWeb en bibliotheek Nuenen start komende
weekweer met een nieuwe reeks presentaties enworkshops. De bijeenkom-
sten in het cursuslokaal in de bibliotheek (Jhr. Hugo van Berckellaan 18) vin-
den plaats op donderdagochtenden. Om 9.00 uur is de deur open en staat
de ko e klaar. Stipt om 9.30 start de presentatie, halverwege is er weer kof-
e of thee en om ongeveer 11.30 uur is het einde.
Donderdag 17 januari:
Digitale nalatenschap
Wat laat u allemaal op internet achter
bij overlijden en hoe kunnen nabe-
staanden bij uw belangrijke gegevens
komen. We laten u zien wat u zelf van
tevoren dient te regelen en wat nabe-
staanden achteraf kunnen doen.
Donderdag 24 januari: Foto’s
In het kader van de landelijke Senior-
Web Open Week dit keer een gratis
bijeenkomst.
Drie korte presentaties op het gebied
van fotografie, namelijk over Fotobe-
werking, over Fotoalbums maken en
over Wenskaarten maken.
Donderdag 31 januari: Linux Mint
Blaas uw oude PC nieuw leven in door
er het besturingsprogramma Linux
Mint op te installeren.
Het programma is gratis, veilig en stelt
weinig eisen aan de PC, dus uitermate
geschikt om op een oude Windows XP
of Vista PC te installeren.
De resterende presentaties in fe-
bruari en maart zijn:
7 februari: Greenscreen (foto en film
op andere achtergrond)
14 februari: Snijplotter (etsen van gra-
zen en bedrukken van textiel)
21 februari: Werken in de Cloud
28 februari: Muziek op de PC
14 maart: WhatsApp
21 maart: Casten en Streamen
28 maart: Digitaal op vakantie
Uitgebreide informatie vindt u op
seniorwebnuenen.nl/computercafe
U hoeft zich niet van tevoren aan te
melden: u loopt gewoon binnen, be-
taalt € 4,- voor presentatie en koffie en
luistert naar de presentatie waarbij u
ook meteen vragen kunt stellen. In het
geval van een workshop kunt u zelf ac-
tief meedoen.
De onderwerpen van de drie bijeen-
komsten in januari zijn:
Vogelcursus
Vogelwerkgroep
Welke vogels hoor en zie ik in mijn
tuin? Welke vogel is dat in mijn tuin
met die stropdas op zijn borst? Wie
zingt er zo mooi op de dakrand
vroeg in de ochtend terwijl ik wak-
ker word? Zijn dat vragen die jij je-
zelf ook wel eens stelt?
Als je meer wilt weten over de vogels
in je directe omgeving kun je dit voor-
jaar deelnemen aan de Vogelcursus
voor beginners die door deVogelwerk-
groep van IVN-Nuenen wordt georga-
niseerd.
De cursus bestaat uit zes theorie-avon-
den en drie excursies. De lesavonden
vinden plaats in de IVN-ruimte in Het
Klooster en zijn op dinsdag 19 maart, 2
april, 16 april, 30 april, 14 mei en 28
mei. De wandelingen vinden plaats op
zaterdag 13 april, 11 mei en 1 juni in
natuurgebieden in de omgeving. De
avonden en wandelingen worden be-
geleid door vogelkenners van het IVN-
Nuenen die je graag enthousiast ma-
ken voor de wondere vogelwereld. Zij
helpen je met het herkennen van vo-
gels aan hun vorm, geluid en vlieg-
beeld. Ook laten zij je kennis maken
met onder andere biotopen, vogeltrek
en gedrag van vogels. Er is plaats voor
20 deelnemers.
De kosten van de cursus bedragen € 40
p.p. Aanmelden graag voor 15 februari
via e-mail bij Wim Hallink, e-mail: IVN-
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12
Powered by FlippingBook