week - page 8

Rond de Linde
Nr. 1
Donderdag 3 januari 2019
Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668
*KORTINGEN NOOIT I.C.M. ANDERE ACTIES. GELDIG T/M 10 JANUARI 2019 EN ZOLANG DE VOORRAAD STREKT.
Altijd minimaal 10% met klantenspaarsysteem
Gratis parkeren voor de deur
Persoonlijke en deskundige
bediening
Vertrouwd adres sinds 1947
KLAASEN |VANDEURSEN.COMWK01RdL
Bestellen 24/7
SPORTIEF EN FIT
IN
WINTERSPORT
WANDELEN
RUNNING
BIKING
HIKING
FITNESS
2019
OP ALLE FITNESS:
Apparatuur, kleding,
schoenen en
accessoires
directe korting*
15%
PUZZELHOEK
Week 1
Horizontaal:
1 heethoofdig 6 seniel 12 titel 14 gast 15 spreidzit 18 inwendig orgaan
20 sierplant 21 schaapkameel 23 jaartelling 24 Spaanse uitroep 25 ontkenning 27 droog
28 vastenmaand 30 vouwkunst 32 zangnoot 33 ijzer 34 hemelsteen 39 kledingstuk
44 gravin van Holland 45 nieuw (in samenstellingen) 46 seconde 47 Engels bier 48 bladader
49 Spaanse titel 51 Nijlreiger 52 wilddief 54 selderij 56 oude munteenheid 58 bangerik
59 aanneming
Verticaal:
1 fantast 2 eerloos 3 zangnoot 4 stapel 5 herkauwer 7 blunder 8 voorzetsel
9 als gast 10 staat in Amerika 11 jachtexpeditie 13 Turks bevelhebber 16 plaats in Duitsland
17 in het jaar 19 papegaai 22 masker 24 muziektempel 26 Duits gebergte 29 vlaktemaat
31 godin van de aarde 34 kledingstuk 35 plaats in Gelderland 36 prijs 37 schelpdier
38 stuurinrichting 39 afsluitmiddel 40 aarde 41 pastille 42 profeet 43 samenvatting
50 bovenste dakrand 52 plaats in België 53 havenplaats 55 familielid 57 eerwaarde vader
P A R O D I E A N G S T I G
O R P A R L E M E N T B E
E E E D I R A O E R W
S O N N E T A D O M I N A
T O T L O B L A M G E A
A M O R R O T O R H O E D
U I L C E J O U
W E R F G H A N A K R A M
I D A A A T S A S E N E
R E G E N T M M E N U E T
W E I K A A S N O S R
A K N E U R O L O O G E U
R O N D R I T A B R A H A M
1 3 5 4 8 2 9 7 6
8 4 2 6 7 9 1 5 3
7 9 6 5 3 1 2 8 4
3 6 1 7 2 8 5 4 9
9 8 4 1 6 5 3 2 7
5 2 7 3 9 4 6 1 8
6 1 8 9 5 7 4 3 2
4 7 3 2 1 6 8 9 5
2 5 9 8 4 3 7 6 1
Oplossingen wk 52
G G R D S D N E T T A M F A N
E A A A L M E C N C F A R C E
R L A A A E L A A N E T K P T
B O S R A L E R M I
I S M T O
E P T N V D K A L S R A N U P
R S U B I
I N V E D R O H I K
A A A E A N A A O K B I S T O
F L W B E G W N D L S T G J I
K O R T A A N G E B O N D E N
K N E U S T A K V N E V E W A
S I M T H C A N R E E R O R M
N E R O H K H D E G E L T Y G
A L A L R E I P S G I T T I K
E P I N G E N I E U S H E I
I
J S C A L P E E R M E S R D U
DANKBAARHEID
Woordzoeker
De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in
de puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar ook overlappen. Zoek ze op en streep
ze af. De overblijvende letters vormen achter elkaar gelezen de oplossing.
AARON
AFGELEIDE
CICADE
CONTROLESYSTEEM
DINER
DOCEREN
DRESSOIR
FLINK
HAMSTER
HAREM
INHOUDSOPGAVE
KLIER
KNORHAAN
KOGELLAGER
KOLOS
KOPJE
KRACHT
LAKEN
LAMBADA
LEGUAAN
NOTEN
ORAAL
ORDER
PROEFRIT
RENET
SCHOOLHOOFD
SMAAD
STEUR
STOKBROOD
TENEUR
TENOR
TITELPRETENDENT
TOORN
VAALGROEN
VAARS
VERLEPT
VOERMAN
VOORRECHT
WETTEN
WHISKYGLAS
ZEVERAAR
R L A M B A D A H S N R O O T
E A Z E V E R A A R U E T S I
K A D E V E R L E P T G K E T
K R A T T E G N D V N A M A E
R O A S M Y E A A S A L E T L
A N M Y K T F A C C T L D H P
C A S S T L L U I H I E I C R
H A I E T G I G C O R G E E E
T H W L R O N E T O F O L R T
W R S O L O K L R L E K E R E
V O E R M A N B K H O D G O N
A N O T E N E U R O R C F O D
A K I N H O U D S O P G A V E
R R I O S S E R D F O J H I N
S D O C E R E N I D N D E E T
WIN EEN WAARDEBON T.W.V. € 10,-
VAN DE ALBERT HEIJN PARKSTRAAT
NUENEN
Los de
woordzoeker
hierboven op en stuur het antwoord op:
per email:
of
per post/brievenbus:
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. (Vermeld naam, tel. en adres).
De winnaar kan na bericht de bon afhalen bij de drukkerij.
Winnaar:
Kruiswoord
1
2 3 4 5
6 7 8 9 10
11
12
13
14
15
16
17
18 19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34 35 36
37 38
39 40
41 42 43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54 55
56
57
58
59
5 6
2
4 8
8 2
7 6
2 8 4
1 5
7 2 9
4 8
7 5
5 6
9
1 7
Sudoku
week 51, Dhr. / Mw. T. Looijmans, Nuenen.
Kunststof-, aluminium-
en houten kozijnen
- Ramen - Deuren
- Dakkapellen - Dakvensters
- Hardglazen puien - Spiegels -
Isolatieglas - Figuurglas
- Zonwering - Rolluiken
- Raamhorren - Plisséhorren
- Terrasoverkappingen
Bart van Moorsel
Gerwenseweg 19, Nuenen, telefoon 06-10100736
06 - 34 68 45 55
5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31
afscheidsbegeleider.nl
afscheidsbegeleiding
hans vervuurt
A
B
Onderzoek omwonenden
over Eindhoven Airport
In de maanden december en januari wordt aan ruim 1.000 omwonenden in
de Brainport regio, waaronder bewoners, expats, studenten en (MKB) onder-
nemers, gevraagd mee te werken aan een onafhankelijk onderzoek over
Eindhoven Airport. Het onderzoek wordt door middel van straatinterviews,
via internet en per telefoon door het onderzoeksbureau Motivaction
uitgevoerd.
5
Leer mediteren
Ik ga je tijdens deze cursus precies ver-
tellen wat meditatie is en wat niet, hoe
het werkt, wat je ervan kan verwach-
ten en hoe en waarom het je leven
gaat veranderen. Geen gedoe, geen
zweverige toestanden. Makkelijk en
eenvoudig, net als mediteren.
Beginnerscursus ‘Leer mediteren’ in
7 weken. Start in het nieuwe jaar in
een kleine groep.
In deze meditatietraining kun je ken-
nismaken met meditatie. Leren medi-
teren begint bij de basistechnieken. Je
leert wat de juiste zithouding voor jou
is en je leert onder begeleiding hoe je
kunt mediteren. Naast het aanreiken
van verschillende meditatietechnie-
ken, wordt ingegaan op hoe je jouw
meditatie naar een hoger level kunt
gaan brengen en de motivatie erin
kunt houden. Ervaar zelf wat voor wel-
daad meditatie je kan brengen. En sa-
men doen is makkelijker dan alleen.
Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat
meditatie vele positieve effecten heeft.
De huidige maatschappij vraagt steeds
meer of zelfs teveel van ons. Tijdens deze
training wordt je in 7 weken meegeno-
men in meditatie en leer je stilte op te
zoeken door bewuster het moment te er-
varen. Stilte met open aandacht.
Er zijn veel misverstanden over medi-
teren in omloop. Zo hoor ik vaak men-
sen zeggen dat mediteren niets is voor
hen, dat ze niet zweverig genoeg zijn,
dat hun gedachten te onrustig zijn en
dat ze het niet kunnen. Het leuke van
mediteren is dat het niet kan misluk-
ken. Mediteren betekent eenvoudig
de aandacht te verleggen van alles wat
Het onderzoek moet meer inzicht ge-
ven in de ideeën, gevoelens en ver-
wachtingen van de genoemde omwo-
nenden over Eindhoven Airport en de
eventuele verdere ontwikkeling daar-
van. Door dit inzicht kan Eindhoven
Airport de communicatie beter afstem-
men, als ook op welke wijze men be-
trokken en geïnformeerd wil worden.
Eindhoven Airport wil graag in ge-
sprek zijn met haar omgeving en
streeft naar grote benaderbaarheid.
Uit de Masterclass Redesigning Eind-
hoven air traffic bleek dat er bij omwo-
nenden behoefte is om goed geïnfor-
meerd te worden en ook betrokken te
worden bij de luchthaven. Het komen-
de onderzoek heeft dat als doel. Ook
wordt onderzocht hoe via een online
community, bijvoorbeeld een uitge-
breide ‘buurtapp’, informatie gedeeld
kan worden.
Wanneer resultaten?
De resultaten van het onderzoek wor-
den medio maart 2019 verwacht en
worden meegenomen in de Proefca-
sus Eindhoven Airport. De uitkomsten
zijn dan te vinden op de website: htt-
ps://proefcasus-eindhovenairport.nl/
Wat is Proefcasus
Eindhoven Airport?
Op verzoek van minister van Infrastruc-
tuur & Milieu, Cora van Nieuwenhuizen,
onderzoekt voormalig staatssecretaris
Pieter van Geel, aan de hand van 'proef-
casus' de wenselijke en realistische per-
spectieven van Airport Eindhoven voor
na 2019. Pieter van Geel gaat hiervoor in
gesprekken met de omgeving en diverse
betrokken organisaties na, hoe een even-
wicht te vinden is tussen economische
belangen en een leefbare omgeving. Sa-
men met diverse onderzoeken, waaron-
der deze enquête, zal het de grondslag
zijn onder zijn advies aan de minister
over de ontwikkeling van Eindhoven Air-
port. Daarnaast doet Pieter van Geel een
voorstel voor overleg-en participatie-
structuur met omwonenden en betrok-
ken organisaties van de luchthaven.
port.nl/
Wil je startenmet mediterenmaar je weet niet hoe?Verlang je naar rust in je
hoofd? Je wilt het graag leren maar niet alleen... Herkenbaar?
er gebeurt buiten jezelf naar wat er ge-
beurt binnen jezelf.
Niet ingewikkeld maar zelfs simpel. In
het begin wordt je dan inderdaad ge-
confronteerd met een kakafonie aan
gedachten. Het kwebbelt maar door.
Maar wanneer je kunt accepteren dat
je gedachten gewoon druk zijn en je je
aandacht verlegt naar bijvoorbeeld je
ademhaling, merk je dat je vanzelf rus-
tiger wordt.
Mediteren maakt het mogelijk je weer
te verbinden met waar je vandaan
komt. Het is een ontdekkingsreis naar
wie jij diep van binnen daadwerkelijk
bent: volmaakt en stralend. En dat is
helemaal niet ingewikkeld: als je kunt
ademen, kun je mediteren.
Aanvang cursus 17 januari van 19.30
- 20.30 uur. Lokatie: De Verbindende
Factor in Nuenen. Doe je ook mee?
.
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen
• T
040-283 1200
• E
• W
(XL)PRINTEN
ONTWERPEN
NABEWERKEN
DRUKKEN
MULTI PRINTEN
1,2,3,4,5,6,7 9,10
Powered by FlippingBook