week - page 6

Rond de Linde
Nr. 1
Donderdag 3 januari 2019
Tekenen en Schilderen voor
beginners en gevorderden
Het nieuwe jaar is begonnen. Tijd voor nieuwe plannen en energie opdoen
voor het komende jaar. José Jansen van het Atelier Van Gogh start binnen-
kort weer met een inspirerende cursus Tekenen en Schilderen voor Begin-
ners en Gevorderden.
Door te tekenen leer je kijken en leer je
je omgeving te vertalen in verbeel-
ding. Tekenen is als schaken; je moet
altijd een zet vooruit denken (volgens
David Hockney). Of je nu een begin-
nend of gevorderd tekenaar/schilder
bent, tekenen komt altijd terug. En te-
kenen kun je overal. Als je even moet
wachten op de bus, in de trein zit, op
vakantie of gewoon tijdens een wan-
deling door je stad of dorp. Koop een
tekendagboekje (handzaam A5 for-
maat), kijk om je heen en maak schets-
jes. Er zijn onderwerpen genoeg: een
hond, een boom, een weggegooid
blikje fris of een bankje in het park.
De teken- en schildercursus van het
Atelier Van Gogh behandelt verschil-
lende onderdelen van het tekenen zo-
als lijn-vorm, verhoudingen, composi-
tie, licht-donker en ruimtelijkheid. Er
wordt zoveel mogelijk getekend naar
de waarneming. De lessen zijn ge-
schikt voor beginners en gevorderden
en worden gegeven door José Jansen,
docent bij het Atelier Van Gogh.
De cursus start op 16 januari en be-
staat uit twaalf lessen op de woens-
dagochtend van 9.30 uur tot 12.00 uur
in het bekende Klooster, Park 1 in Nue-
nen. Inschrijven kan op de website
Gedichtendag 2019
Ook in 2019 zal de poëzie in Nuenen
in de landelijke dichtersweek aan-
dacht krijgen op donderdag 31 ja-
nuari, van 14.30 -17.00 uur met als
thema ’Vrijheid’.
Het Dichterscollectief Nuenen heeft
dit keer de gastvrijheid gevonden in
het Nuenens College aan de Sport-
laan 8, waarmee het tot uitdrukking
wil brengen dat gedichten een war-
me plaats verdienen in het onderwijs.
Op deze dag kunnen dichters aldaar
uit hun werk voordragen en andere
liefhebbers komen luisteren. Ook dit
keer zal Nuenens kunstenaar Marian-
ne Schellekens telkens één gedicht
van elke deelnemende dichter projec-
teren in een door haar vervaardigd
schilderij.
Wilt u meedoen of komen luisteren,
schrijf u dan per email in bij klaas.de.
. Het aantal plaatsen
is beperkt, dus wacht niet te lang met
reageren.
‘Groeten uit Nuenen’:
minicursus tekenen/schilderen
Vanaf donderdag 10 januari start deze minicursus van 5 lessen. De cursus is voor
mensen die weinig of juist heel veel schilderservaring hebben en nieuwe input
kunnen gebruiken. Het doel is omhet werk naar een hoger niveau te brengen.We
werken naar aanleiding van een onderwerp/thema. Idee-ontwikkeling is een be-
langrijk onderdeel. Apart, aan je eigen onderwerp of je eigen idee werken kan
ook. Abstract of realistisch? Het maakt niet uit. Locatie: Het Klooster te Nuenen.
Meer informatie:
of bel 06-816 816 42.
Goede
voornemens?
Meer bewegen
in het Nieuwe Jaar?
Komwandelen
bij WSV Nuenen
De startlocatie voor de wekelijkse zon-
dagmorgenwandeling is in de maand
januari de parkeerplaats aan de vijver-
zijde bij het gemeentehuis. Op zon-
dagmorgen om 09.00 uur vertrekken
2 groepen, ieder in een eigen tempo,
voor een sportieve wandeling van on-
geveer anderhalf uur in de omgeving
van Nuenen. Voor de echte wandel-
liefhebbers is er ook de mogelijkheid
om een langere wandeling in groeps-
verband te maken.
Iedereen is welkom
Vooraanmelden is niet nodig, men kan
zich melden op de startlocatie. Voor
nadere informatie:
Ook kunt u mailen naar het secreta-
riaat,
.
WSV-Nuenen wenst iedereen een ge-
lukkig en gezond wandeljaar toe!
Cultuur Overdag
Warm, muzikaal afscheid van 2018
Cultuur Overdag nam op 20 december jongstleden muzikaal afscheid van
2018 met het concert van Rose-île in het Van Goghkerkje.
De naam van het muziekgezelschap is
ontleend aan de voormalige woon-
plaats van één van de kwartetleden:
een klein dorpje op het eiland Mauri-
tiu, volgens velen een lust voor het
oog en een droombestemming. De
aanwezige bezoekers konden consta-
teren dat de verwijzing naar dit eiland
zeer toepasselijk was voor het gezel-
schap: er kon genoten worden van ge-
passioneerd uitgevoerde melodieën
die je meevoerden naar verre oorden.
Zangeres Toetie Rijnaard, frontvrouw
van Rose-île, vertolkte met haar war-
me stem diverse Franse chansons en
Zuid-Amerikaanse luisterliedjes even-
als Jiddische folksongs. Ze werd daar-
bij ondersteund door een drietal ge-
weldige muzikanten: Gerald Baldeo
(gitaar en basgitaar) Theo Worm (klari-
net en gitaar) en Nico Hoogland (ac-
cordeon). De muzikale begeleiding
was zo indrukwekkend dat de zang
van Toetie enigszins versterkt moest
worden om haar mooie stem nog be-
ter tot uitdrukking te laten komen. Het
was eenmooi concert vol melancholie,
romantiek en aanstekelijke ritmische
melodieën. Toepasselijk werd afgeslo-
ten met ‘We wish you a merry Christ-
mas’. Het publiek genoot zichtbaar in
het in kerstsfeer gehulde van Gogh-
kerkje. Met deze muziekvoorstelling
sloot Cultuur Overdag haar culturele
jaar af. In 2019 start ze een nieuw jaar
met een boeiende en gevarieerde pro-
grammering.
Januari 2019: Film en lmmuziek
Op donderdagochtend 10 januari
(10.30 uur) wordt in Het Klooster de
film ‘Viceroy’s House’ vertoond. Vice-
roy’s House in Delhi was de woning
van de Britse heersers van India. Na
300 jaar komt aan deze overheersing
een einde. Gedurende zes maanden in
1947 neemt de Britse Lord Mountbat-
ten, kleinzoon van koningin Victoria,
de post waar van de laatste onderko-
ning, die belast is met het teruggeven
van India aan zijn volk. Het verhaal van
de film speelt zich af binnen deze me-
galomane woning.
Op donderdagmiddag 24 januari
(14.30 uur) is het maandelijkse mati-
neeconcert in het Van Goghkerkje. Ca-
rolien Devilee (zang en piano) heeft
een prachtig programma samenge-
steld met indrukwekkende muziek uit
bekende films.
Meer informatie over film en concert is
te vinden op
Save the date!
KunsT met ‘n Grote T
Na de succesvolle editie van KunsT
met eenGroteT vorig jaar neemt Ro-
tary Nuenen voor de tweede keer de
organisatie op zich van dit tweejaar-
lijks terugkerende evenement, dat
komend najaar zal plaatsvinden op
5 en 6 oktober.
Tijdens een zonnig weekend in het na-
jaar van 2017 exposeerden zo’n zestig
Nuenense kunstenaars in vijfentwintig
locaties in het centrum van Nuenen,
dat beide dagen bruiste van de activi-
teit. Het organisatieteam is op zoek
naar geschikte locaties voor dit kun-
stevenement.
Woont u in het centrum van Nuenen
en lijkt het u leuk met uw locatie on-
derdeel te zijn van deze bijzondere
tweedaagse expositie (op 5 en 6 okto-
ber tussen 12.00 en 17.00 uur) neem
dan contact op via info@kunstmeteen-
grotet.nl.
Bent u een in Nuenen wonende kun-
stenaar, dan kunt u zich op de website
inschrij-
ven als exposant.
Voor verdere informatie:
Email:
Telefoon: 06 30398767
Prachtige regenboog boven dorp Gerwen
Zaterdag 22 december was de kortste dag van 2018. PSV won met 3-1 van
AZ en bleef koploper, het was regenachtig weer en soms piepte het zon-
netje door de wolken. Dat leverde een prachtige regenboog op boven
Gerwen, het pittoreske dorpje in de gemeente Nuenen, Gerwen en Neder-
wetten. Gerwenaar Tonnie van der Heijden was zo attent omdit beeld vast
te leggen. De fotograferende Tonnie maakte duidelijk dat hij niet alleen
auto's kan verkopen.
1,2,3,4,5 7,8,9,10
Powered by FlippingBook