week - page 4

Rond de Linde
Nr. 1
Donderdag 3 januari 2019
Elke vrijdag
ACTIVITEITENAGENDA
Opgave via
onder
vermelding van ‘activiteitenagenda’
De activiteitenagenda wordt gesponsord door:
Kerkberichten
Bernhardstraat 4 | Nuenen
040 284 1550 |
In samenwerking met Yarden
Afscheid nemen
begint bij vasthouden wat je lief is.
Wij helpen u graag bij het verzorgen van een bijzonder en persoonlijk
afscheid, waarin uw herinneringen en emoties alle ruimte krijgen.
Een mooi, passend afscheid kan u straks houvast
geven bij de verwerking van uw verdriet.
Sigrid Hielkema-Tas RU en
Thijs van den Biggelaar RU
uitvaartverzorgers Nuenen c.a.
Vrijdag 4 januari
20.00 uur Rikken in Nederwetten
Piet Renders paviljoen
RKVV Nederwetten
Vrijdag 4 januari
20.00 uur Kienen in Lieshout
Carnavalsvereniging
de Raopers
Dorpshuis in Lieshout
Vrijdag 4 januari
21.00 uur PvdA
Nieuwjaarsborrel
Café Schafrath
Zaterdag 5 januari
Van 10.00 tot 15.00 uur
Open Dag Seniorweb
Bibliotheek
Jhr. Hugo van Berckellaan 18
Zaterdag 5 januari
Nieuwjaarstoernooi en -receptie bij RKGSV
Zondag 6 januari
14.30-16.30 uur Nieuwjaars-borrel
& Optreden
‘His Masters Noise’
Gasterij Jo van Dijkhof
Zondag 6 januari
16.00 uur Nieuwjaarsconcert
Het Nuenens Mannenkoor
Watermolen van Opwetten
Zondag 13 januari
14.30-16.30 uur Optreden Lichtstad Revue
Gesponsord door Vrienden van de Akkers
en Jo van Dijkhof
Gasterij Jo van Dijkhof
Maandag 7 januari
13.00 - 17.00 uur
Nieuwjaarsontmoeting
Den Heuvel in Gerwen.
Woensdag 9 januari
19.00-20.00 uur. inschrijfavond Seniorweb
Bibliotheek
Jhr. Hugo van Berckellaan 18 Nuenen
Donderdag 10 januari
10.30 uur Cultuur Overdag -
film ‘Viceroy’s House’
Het Klooster
Donderdag 10 januari
17.00 uur Eten wat de Pot Schaft,
Inschrijven t/m 6 januari € 15,- p.p.
Gasterij Jo van Dijkhof
Maandag 14 januari
14.00 uur Fietsverslag in Myanmar
door Lucas Harms en Margriet Bakx.
Den Heuvel in Gerwen.
Vrijdag 18 januari
20.00 uur Rikken in Piet Renders
paviljoen RKVV Nederwetten
Zaterdag 19 januari
17.00-01.00 uur
Tonpraatavond 2019
Collse Hoefdijk 24, Nuenen
Donderdag 24 januari
14.30 uur Cultuur
Overdag - Carolien Devilee
Van Goghkerkje aan de Papenvoort
Donderdag 24 januari
17.00 uur Eten wat de Pot Schaft.
Inschrijven t/m 20 januari € 15,- p.p.
Gasterij Jo van Dijkhof
t/m zondag 13 januari
woe- en zon. 13.00-17.00 uur.
Vrijdag 13.00-20.00 uur
Jeroen Buitenman bij SHE Art Gallery De
Huufkes 34, Nuenen
Vrijdag 4 - 11 - 18 - 25 januari
20.00 uur Rikken bij de RKSV Nuenen
Pastoorsmast 14 Nuenen
T 040 844 8630
Het afscheid
in vertrouwde
handen.
Een fijne gedachte:
Maand januari
Elke maandag:
14.00-16.00 uur Gezellig samen sjoelen Jo van Dijkhof
Elke dinsdag:
13.00 uur Beweegroute in groepsverband Fysiotherapie Kwiek, Vincent van Goghstraat 139,
Nuenen
09.30-12.30 Foto expositie historische boereninterieurs het Heemhuis van De Drijehornick,
Papenvoort 15A.
13.30-15.30 uur Schilder en tekenen onder begeleiding van ervaren lerares Jo van Dijkhof
Elke woensdag:
19.30-21.30 Foto expositie historische boereninterieurs het Heemhuis van De Drijehornick,
Papenvoort 15A
13.30-16.30 uur Rikken en Jokeren, Jo van Dijkhof
Elke donderdag:
Elke vrijdag:
1e vrijdag van de maand 09.00-11.00 uur Open Coffee Dommeldal, Watermolen van Opwet-
ten Opwettenseweg 203, Nuenen
Elke zaterdag:
Elke zondag:
Zondag 09.00 uur WSV-wandeling parkeerplaats aan de vijverzijde bij het gemeentehuis.
autoverhuurnuenen.nl
heesbeen.nl
H. Clemenskerk Nuenen
Weekenddiensten
Zaterdag 5 januari 18.30 uur: viering,
volkszang, voorganger pastororaal wer-
ker J. Deckers.
Zondag 6 januari 11.00 uur: viering,
volkszang met klein koor, voorganger
pastoraal werker J. Deckers.
Misintenties
Zaterdag 5 januari 18.30 uur: geen in-
tenties.
Zondag 6 januari 11.00 uur: Willy en
Mieke Spaanjaars - Vossen; Mien van
Grotel - Smulders; Riet vanWijk - Verhal-
len; Cobie Stachuletz - Dokman; Jet van
Kronenburg - Smulders; Jos de Bar; Ma-
rinus Donkers (vanwege verjaardag);
Marte Saris (vanwege sterfdag); Annie
Molenaar - van Happen; Jo Michiels; Di-
ny van Rijt; Lien Eliëns; Jeanne Straathof
- Scholtes; Piet en Jaantje Coolen - van
Poppel; Hann de Brouwer - Coolen.
St. Clemenskerk Gerwen
Zondag 6 januari 11.00 uur: viering, pa-
rochiekoor, voorgangers leden van de
werkgroep.
Misintenties
Corrie en Piet Martens - Geven.
Mededeling
De kinderen in Gerwen zingen sinds
enige jaren geen Driekoningen meer.
De opbrengst van dit Driekoningen-
zingen was altijd bestemd voor zuster
Bonnie, de zus van pastor Freek Groot.
In de plaats van dit Driekoningen-zin-
gen zal er daarom in de kerk een extra
collecte worden gehouden voor zuster
Bonnie voor haar werkzaamheden op
Kalimantan.
We kunnen deze collecte van harte bij
u aanbevelen.
Ook kunt u eventueel uw gift in onze
brievenbus aan de kerkdeur deponeren.
H. Lambertuskerk Nederwetten
Zondag 6 januari 09.30 uur: viering,
gelegenheidskoor, voorgangers leden
van de werkgroep.
Misintenties
Ilse Renders en Piet Renders; Maria
Sleegers; Gerard van Mook.
De Regenboog
Protestantse Gemeente Nuenen
Voor meer informatie: zie onze website
en op Facebook.
Oude Sint-Clemenskerk Gerwen
Uitsluitend de “Buitengewone vorm
van de Romeinse ritus”, volgens de-
creet Summorum Pontificum van paus
Benedictus XVI, van 7 juli 2007.
Donderdag 3 januari. Eerste donder-
dag van demaand. 17.30 uur Lof; 18.30
uur H. Mis, votiefmis Onze Heer Jezus
Christus, Hogepriester.
Vrijdag 4 januari. Eerste vrijdag van de
maand. 17.30 uur Lof; 18.30 uur gezon-
gen H. Mis, Votiefmis van Onze Heer
Jezus Christus, Hogepriester.
Zaterdag 5 januari. Eerste zaterdag van
de maand. 08.30 uur gezongen H. Mis,
votiefmis van het Onbevlekt Hart van
Maria; gedachtenis van de H. Teles-
forus, paus en martelaar. Wijding drie-
koningenwater. Daarna Lof met Ro-
zenhoedje.
Zondag 6 januari. Feest van de Ver-
schijning des Heren; Driekoningen.
10.30 uur gezongen Hoogmis. Eerste
Heilige Communie; kinderzegen. Daar-
na zegening van wierook en krijt.
Maandag 7 januari 18.30 uur H. Mis.
Dinsdag 8 januari 18.30 uur H. Mis.
Woensdag 9 januari 07.15 uur H. Mis.
De geschiedenis van het kerkgebouw
en de toren vanaf begin 15de eeuw
staat op
. Be-
kijk Kerken in Peelland ook op Face-
book ('Kerken in Peelland') en op You-
Tube ('Kerken in Peelland Gerwen
WMV').
Zondag 27 januari
10.00-15.00 uur Boekenmarkt
Drumfanfare Jong Leven Gerwen
d’n Heuvel in Gerwen
Kort geleden zei je nog
‘Ik heb de meeste boterhammen al gegeten’
Houdoe en bedankt voor alles
Ad van de Rijt
‘Ome Janus’
echtgenoot van
Tiny van de Rijt-van Overbeek
* Nuenen, 29 september 1933
Nuenen, 30 december 2018
ERBEE KEUKENS
Fam. van de Rijt en medewerkers
De uitvaartdienst met Gilde-eer vindt plaats op zaterdag 5 januari om
12.00 uur in de H. Clemenskerk aan het Park in Nuenen.
Kort geleden zei je nog
‘Ik heb de meeste boterhammen al gegeten’
Houdoe en bedankt voor alles
Ad van de Rijt
‘Ome Janus’
echtgenoot van
Tiny van de Rijt-van Overbeek
* Nuenen, 29 september 1933
Nuenen, 30 december 2018
ERBEE KEUKENS
Fam. van de Rijt en medewerkers
De uitvaartdienst met Gilde-eer vindt plaats op zaterdag 5 januari om
12.00 uur in de H. Clemenskerk aan het Park in Nuenen.
Rommelmarkt
in de Rollerhal
Beek en Donk
Rollerclub De Oude Molen houdt op
zondag 6 januari van 10.00 tot 15.00
uur haar jaarlijkse rommelmarkt. Kom
lekker rondsnuffelen in de verwarmde
rollerhal aan de Lage Heesweg 1 in
Beek en Donk en breng ook eens een
bezoekje aan onze kantine waar leden
van de club lekkere hapjes en drankjes
verkopen. De entreeprijs voor bezoe-
kers bedraagt slechts €2,-. Kinderen tot
12 jaar mogen onder begeleiding gra-
tis mee naar binnen. De opbrengst van
deze gezellige markt komt geheel ten
gunste van de rollerclub.
Soe Centrum
Op zondag 6 januari houdt het Soe
Centrum Eindhoven een Universele
Eredienst. Zubin van den Besselaar
zal het thema ´Gelijkmoedigheid´,
vanuit het Universeel Soe sme en
met teksten uit de grote Wereldreli-
gies belichten.
Doelstellingen van het Universeel Soe-
fisme zijn: Respect tonen voor anders-
denkenden; verbinding leggen tussen
oost en west; volgen van het mystieke
pad.
De bijeenkomst vindt plaats in de bo-
venzaal van ‘de Herberg’ op het terrein
van Woonpark Eckartdal, Nuenense-
weg 1, 5631 KB Eindhoven. Aanvang
11.00 uur. Na afloop is er koffie en thee,
een boekentafel en gelegenheid tot
een nagesprek. De toegang is vrij.
Kienen in Lieshout
Op vrijdag 4 januari organiseert Carna-
valsvereniging de Raopers een kien-
avond in het Dorpshuis, aan het Gro-
tenhof, in Lieshout. De avond begint
om 20.00 uur en de zaal is open om
19.00 uur. Iedereen is welkom.
Kienen in Scarabee
Mededeling van de VrouwenVereni-
ging Nuenen-Gerwen:
Dinsdag 8 januari kienen in wijkcen-
trum Scarabee Mantelmeeuwlaan 10.
Aanvang: 20.00 uur.
Ook niet leden zijn van harte welkom.
1,2,3 5,6,7,8,9,10
Powered by FlippingBook