week - page 9

Rond de Linde
Nr. 52
Vrijdag 28 december 2018
60
Knallende kerstmusical
op Sint Jozefschool
Eenbes basisschool Sint Jozef in Nederwetten was stijlvol in kerstsfeer ver-
sierd. De tafels waren kleurig gedekt en je kon de kersthapjes al van ver
heerlijk ruiken. Alle leerlingen kwamen op donderdag 20 december rond
17.00 uur naar school voor de kerstviering. Meester Jan, bijna onherken-
baar verkleed als kerstman, verwelkomde alle leerlingen.
rin werd zo goed gespeeld dat de leer-
lingen zelfs medelijden kregen met het
arme personeel van de keizerin. Maar
ook de andere rollen werden erg goed
De kerstviering begon met heerlijke
kersthapjes, speciaal bereid door
kookgroep ‘Onder de pannen’. De leer-
lingen genoten van het lekkere eten.
Het eten was dan ook veel te snel op.
Kookgroep bedankt!
Ondertussen namen vele bezoekers
plaats in de mooi aangeklede theater-
zaal. Dit jaar speelden de ouders van
de leerlingen de grappige musical: ‘de
keizerin wil een kerstverhaal’. Deze
kerstmusical gaat over een nukkige,
schreeuwerige keizerin die driftige
buien heeft. Op kerstavond wil ze het
echte kerstverhaal horen. Maar nie-
mand vertelt, in de ogen van de keize-
rin, het goede verhaal.
Het was een sfeervolle en humoristi-
sche voorstelling. De rol van de keize-
Sans Prejudice
Geachte burgemeester en wethouders, raadsleden.
Naar aanleiding van de op geen enkele wijze onderbouwde opmerking van dhr. Pernot
het volgende:
Graag verwijs ik u naar de uitspraken van de Voorzieningenrechter van de Afdeling be-
stuursrechtspraak van de Raad van State van 2 juni 2017, ECLI:RVS.2017.1460.
Samengevat oordeelt de Voorzieningenrechter dat aan het plaatsen van een ondergrond-
se afvalcontainer een schriftelijke beslissing tot aanwijzing van een locatie ten grondslag
moet liggen.
Zie Artikel 1.3, eerste lid van de Awb, waartegen rechtsmiddelen kunnen worden aange-
wend etc.
Ik heb geen schriftelijk besluit gezien.
Verder staat dat geheel los van wie het verzoek heeft ingediend, die opmerking houdt
geen stand en heeft eerder een politiek karakter.
U kunt mij zeker melden wanneer u dit besluit heeft genomen en wanneer dit besluit is ge-
publiceerd. Mag ik dit van u vernemen?
Als direct aanwonende dient umij hiervan op de hoogte te houden.
Mocht u nogmaals een opmerking maken dat ik niet goed geïnformeerd zou zijn o.i.d.,
dan kunt u beter van te voren daarover met mij overleggen in plaats vanmij op deze wijze
proberen voor schut te willen zetten en deze zaak te gaan bagatelliseren. Dat laat ik niet
over mijn kant gaan.
De geschiedenis herhaalt zich blijkbaar weer in Nuenen.
Hoogachtend, E.O.M. Janus, Pieter Dekkersstraat 5, 5671DC Nuenen
Helpt Elkander??
“Helpt Elkander”, een naamwaarvan je zou denken: samen komen we er wel uit.
Voor ons gold dit niet.
Mijn schoonmoeder heeft ruim60 jaar - oorspronkelijkmet haar man en 4 kinderen - in de
Voirt gewoond, totdat ze 8 maanden geleden helaas in een verzorgingstehuis moest wor-
den opgenomen. Helpt Elkander heeft het huis - eenmooie eengezinswoningmet 4 slaap-
kamers en een grote tuin - op hun website te huur gezet. Ruim450 reacties zijn hierop bin-
nen gekomen. Het huis werd echter niet toegewezen aan bijvoorbeeld een gezin met kin-
deren maar aan een alleenstaande bejaarde vrouw, die in Nuenen al maanden voordat
het huis op de website stond, sterker zelfs: voordat de huur werd opgezegd, zelfs al rond-
bazuinde dat zij dit huis toegewezen zou krijgen. Deze mevrouw heeft overigens nu ook
een prima woning. Wat een pech dus voor de gezinnen die naarstig naar geschikte woon-
ruimte op zoek zijn.
Bij het einde van een huurovereenkomst dient een huis in goede staat achter te worden
gelaten, zoals dit bij aanvang van de huur is betrokken. Omdat er geen opnamestaat van
60 jaar geleden meer te vinden was, hebben we een lijst met zaken gekregen, die volgens
de woningbouwvereniging verwijderdmoesten worden. Daar ligt het probleemook niet.
Wat schetste echter onze verbazing: ook de tuin moest volledig kaal opgeleverd worden.
Dit terwijl in de 60 jaar oude huurovereenkomst niets anders stond dan dat de tuin goed
onderhoudenmoest zijn. Dat hebben we al die jaren ook netjes gedaan.
Omhet niet aan te laten komen op een juridische procedure, hebben we zowel in de voor-
als achtertuin onder andere 6 grote dennenbomen en 5 rododendronstruiken moeten
verwijderen. Voor de argumenten dat in de tuin veel vogels en andere dieren huisvesten,
was Helpt Elkander niet gevoelig. Achteraf bleek dat de tuin niet moest worden leegge-
haald vanwege de regels rondom “originele of goede staat” maar omdat de nieuwe huur-
ster dat zo wilde in verband met het plaatsen van een carport en het zo dus moest gebeu-
ren. Wat over is gebleven is een omgeploegde tuin zonder bloemen, planten, bomen of
struiken. Alle vogels die een nest hadden in een van de bomen zullen in het voorjaar op
zoek moeten naar een andere tuin, net als een van de gezinnen, die nu maar af moeten
wachten of ze in de schaarse huurwoningenmarkt inNuenen nog een geschikt plekje kun-
nen vinden.
Henk van den Boom, Erasmusstraat 29, 5671VG Nuenen
In deze rubriek neemt de redactie alleen brieven op, die geplaatst kunnen worden
met naam en adres van de inzenders.
Uit de inzendingmoet duidelijk blijken dat deze bedoeld is voor plaatsing.
De redactie heeft allertijden het recht omde ingezonden brieven in te korten.
Ingezonden brieven
Swingend en sfeervol concert De Vaste Kerstmannen
Op hoop van zegen
Het was alweer de negende editie van hun kerstconcert. De vroegere ‘Vaste
Mannen’van de band vanGerard vanMaasakkers, Bart deWin enHarry Hen-
driks, speelden goed gemutst twee uur lang het ene kerstnummer na het an-
dere. Drummer Martijn Soeterbroek heeft zes jaar geleden een keer
meegespeeld en sindsdien niet meer. Bassist Frank Strokap speelde voor
het eerst mee. “We hadden geen tijd om te repeteren, iedereen had het te
druk” vertelde Bart. “Dus het was ‘op hoop van zegen’ en Martijn en Frank
doen het fantastisch”.
Arianne Knegt zong ook een paar
nummers mee, verkleed als kerst-
vrouw. De stemming zat er goed in, er
werd gezongen en gedanst.
Volgend jaar weer, een jubileum!
Bart en Harry stonden stil bij het over-
lijden van ‘Vaste Mannen’ bassist Ri-
nus Raaijmakers, die begin juni is over-
leden. Ze lieten zijn unieke klanken
horen, waarna Bart het op de toetsen
overnam en Harry bijviel op zijn gitaar.
V.l.n.r.: Bart de Win, Frank Strokap, Arianne Knegt, Martijn Soeterbeek en Harry Hendriks.
Uitzendingen LON-TV
Het programma van ons magazine
Nuenen Nú wordt voortaan drie
keer per week ververst met nieu-
we onderwerpen. De volgende
onderwerpen zijn in de loop van
week 1, 2 en 3 van 2019 (onder
voorbehoud) in de uitzending van
Nuenen Nú te zien :
• Nieuwjaarstoespraak van bur-
gemeester Houben
• Bekendmaking Vrijwilliger van
het jaar 2018
• Nieuwjaarsontmoeting
ge-
meente Nuenen
• Nieuwjaarsbijeenkomst OCN
ª Bekendmaking ondernemer
van het jaar 2018
• De uitreiking van het“Wit Voet-
je 2018”
• Uit de serie “in Het Klooster ge-
boren” : Wim van der Leegte
De tv-uitzendingen van Nuenen
Nú kunt u zien om 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 en 23.00 uur.
De programma’s van LON TV zijn
ook te volgen via de livestream op
. Tevens
kunt u op deze website actuele
nieuwsberichten lezen en oude
LON-opnames bekijken.
U kunt alle reportages ook apart
bekijken opYou Tube en Facebook
en via
-
omroepnuenen
Hebt u een idee of een tip voor
een door LON TV te verzorgen re-
portage ? Stuur dan een e-mail
naar
U kunt
ook op werkdagen gewoon bin-
nenlopen in onze studio in Het
Klooster tussen 10.00 en 12.00 uur.
Nuenens koor Priamore
schittert in Druten
In een prachtige entourage van gemeenschapshuis den Bongerd in Druten heeft
Priamore zich op een geweldige manier gemanifesteerd. Een volle theaterzaal
kon voor de pauze genieten van liederen uit Afrika, Zwitserland, Oostenrijk,
Duitsland en nog vele andere landen. De zaal ontving alles met groot applaus. Na
de pauze een geweldig kerstprogramma met bekende en minderbekende kerstlie-
deren die, daar waar mogelijk, door de zaal werden mee gezongen. Ook het komi-
sche kerstverhaal van Else-Marieke van Os werd prima ontvangen. In haar dank-
woord na afloop kwam de voorzitter van de KBO superlatieven te kort om het
koor te bedanken. Priamore, onder leiding van Marjan Olivier als dirigente en
Kees van der Weyden aan de piano, kan terugzien op een geweldig optreden en is
voor het volgend jaar al volop bezig met een nieuw programma. Nieuwe leden zo-
wel mannen als vrouwen zijn van harte welkom.
Jong Nederland Gerwen
bakt oliebollen
Ook dit jaar bakt Jong Nederland Gerwen op maandag 31 december weer
overheerlijke oliebollen voor u. Wilt u deze oliebollen ook proeven, dat is
natuurlijk mogelijk. De oliebollen worden vers gebakken op oudejaarsdag.
U kunt deze overheerlijke oliebollen bestellen via email of door onderstaan-
de bestellijst in te vullen en in de brievenbus bij ’t Huysven aan de Huikert
35 te posten.
zorgen, voor slecht € 1.50 per bestel-
ling (tussen 10.00 en 12.00 uur).
We hebben naast onze traditionele
oliebollen ook oliebollen met rozijnen.
U kunt de oliebollen tussen 12.00 en
14.00 uur op komen halen bij ’t Huys-
ven aan de Huikert 35 maar wij willen
de oliebollen ook graag bij u thuis be-
OLIEBOLLEN BESTELLEN:
Naam : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adres : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Huisnummer: . . . . . . . . .
Telefoonnummer: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wil graag . . . . . . . . . . . . . . . . Oliebollen a € 0,60 p/st.
= € . . . . . . . . .
Wil graag . . . . . . . . . . . x 10 Oliebollen a € 5,00 p/zak
= € . . . . . . . . .
Wil graag . . . . . . . . . . . . Rozijnenbollen a € 0,75 p/st.
= € . . . . . . . . .
Wil graag . . . . . . .x 10 Rozijnenbollen a € 6,00 p/zak
= € . . . . . . . . .
x 10 om 10 voor € 10.00 € . . . . . . . . . . . . (10 oliebollen met 10 rozijnenbollen)
Ik kom de oliebollen zelf afhalen bij ’t Huysven.
Ik wil de oliebollen graag laten bezorgen op bovenstaand adres. + € 1.50
(tussen 10.00 en 12.00 uur)
Totaal € . . . . . . . . .
Bestellen via email kan ook. Geef dan naam, adres, telefoonnummer door en het
aantal oliebollen dat u wilt op
Namens alle kinderen, leiding en bestuur willen we u danken voor uw steun en willen
we iedereen een gezond en speels 2019 wensen. (bent u vergeten te bestellen, kom
dan gewoon even langs op ´t Huysven, vanaf 13.00 uur)
Jong Nederland Gerwen
Nieuwjaarsconcert
van Het Nuenens
Mannenkoor
Het begint inmiddels een mooie tradi-
tie te worden: het nieuwjaarsconcert
van Het Nuenens Mannenkoor in de
Watermolen van Opwetten in Nue-
nen. Na de gezellige, sfeervolle dagen
van Kerst en Nieuwjaar, een muzikaal
begin van het nieuwe jaar. Op 6 janua-
ri om 16.00 uur zullen zij u graag weer
verwelkomen, om u te laten genieten
van een brede doorkijk van hun reper-
toire. Een mooie gelegenheid om
vrienden en bekenden in een onge-
dwongen sfeer te ontmoeten en nieuw-
jaarswensen uit te wisselen.
Na afloop van het concert is er vol-
doende mogelijkheid om deze ont-
moetingen plaats te laten vinden. Mis-
schien is het wel zo gezellig dat u na af-
loop in het restaurant nog even lekker
gaat dineren! Tot 6 januari.
vertolkt en de mooie kleding maakte
deze kerstmusical helemaal compleet.
Hopelijk weet de ezel nu nog steeds of
hij ‘balk’ of juist ‘iiaaa’ moet zeggen. De
musical werd afgesloten met een knal-
lend confetti kanon. Ouders knap ge-
daan! En Fred bedankt voor je hulp!
Na afloop van de musical bleef het nog
een hele tijd gezellig in het speciale
kerstcafé. Iedereen bedankt voor deze
knallende kerstviering!
Tevens wensen we iedereen gezellige
feestdagen, een knallend Nieuwjaar en
een leuke kerstvakantie.
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14
Powered by FlippingBook