week - page 7

Rond de Linde
Nr. 52
Vrijdag 28 december 2018
60
Op 22 december organiseerde Stichting Het Vergeten Kind voor het eerst
een geheel verzorgde, hartverwarmende dag voor kwetsbare kinderen uit
heel Nederland in de Efteling. Ook gezinnen uit Nuenen waren hierbij aan-
wezig en werden op deze dag vergezeld door wethouder locoburgemeester
Stultiëns.
Een dag lang plezier
’s Morgens rond 10.30 uur kwamen de
eerste Hartenhuis-bussen vol kinde-
ren al het parkeerterrein op rijden,
vergezeld door burgemeesters en wet-
houders uit hun gemeente. Na een
warm welkom door Efteling-mascotte
Pardoes en andere Efteling-bewoners,
renden de kinderen letterlijk het park
in. Voor de burgemeesters en wethou-
ders uit de deelnemende gemeenten
was er een lunch, waarna ze zich weer
bij hun inwoners voegden om samen
het prachtige park, dat in winterse sfe-
ren gehuld was, te verkennen.
Daphne Schreuder, hoofd Campagnes
& Events van Het Vergeten Kind: “De
kinderen hebben vandaag een heerlij-
ke, onbezorgde dag gehad. Een dagje
naar de Winter Efteling is voor elk
kind een enorme belevenis, maar voor
kwetsbare kinderen extra bijzonder.
Gewoon even kind kunnen zijn, ont-
snappen aan je dagelijkse zorgen en
problemen en een fijne dag ervaren
met je ouders. Dat de burgemeesters
en wethouders ook zelf
meegingen, zorg-
de ook nog
eens voor
verbon-
d e n -
heid
Vanuit 37 Nederlandse gemeenten
vertrokken circa 1.500 kinderen met
hun ouder(s) of opvoeders per Har-
tenhuis-bus (Het Hartenhuis is een
symbool van Het Vergeten Kind. Het
staat voor een liefdevol thuis, iets wat
elk kind behoort te hebben).
---------------------------
“Ik kan niet kiezen wat
ik spannender vond,
een keer met de bus
mee of naar de Efteling.”
Kevin (6 jaar)
---------------------------
Naar de Efteling. Ze werden vergezeld
door burgemeesters en wethouders uit
hun gemeente. Het Vergeten Kind orga-
niseert deze activiteit speciaal in de de-
cembermaand, omdat deze feestmaand
voor kwetsbare kinderen een
extra moeilijke periode
is waarin ze zich
anders,
eenzaam
en ver-
drietig
voe-
len.
Foto’s: Hans Verleur
Het Vergeten Kind bezorgt kwetsbare kinderen
een hartverwarmende dag in de Winter Efteling
tussen de gemeenten en ‘hun’ kwets-
bare kinderen. En daar draait kerst
toch om. Compassie en verbonden-
heid.
Campagne ‘Maak een toet waar je
goed mee doet’
De hartverwarmende dag is onderdeel
van de landelijke kerstcampagne
‘Maak een toet waar je goed mee doet’.
Het Vergeten Kind vraagt in december
aandacht voor de 100.000 kwetsbare
kinderen in Nederland met iets waar
(vrijwel) iedereen van houdt: toetjes.
Speciaal voor deze campagne ontwik-
kelde Meester Patissier Hidde de Bra-
bander heerlijke Hartenhuis-desserts.
De recepten zijn verzameld in een
kerstdessertsboekje. Het absolute
klapstuk in het boekje is de Harten-
huis-taart. Naast de recepten zijn er
ook recepten en verhalen te vinden
van kwetsbare kinderen en van ambas-
sadeurs Natasja Froger, Juvat Westen-
dorp en Saar Koningsberger.
Via
kun je het boekje downloaden of thuis
laten bezorgen.
---------------------------
“Met ons grote gezin
is dit voor ons normaal
onbetaalbaar, wat een
prachtig kerst cadeau!”
Marjolein
(moeder, 35 jaar)
---------------------------
Wij wensen u
een voorspoedig
en gezond 2019!
Namens
redactie
bezorgers
administratie
en uitgever
Bron: RdL februari 1963
Uit de oude doos
60
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14
Powered by FlippingBook