week - page 11

Rond de Linde
Nr. 52
Vrijdag 28 december 2018
60
ACTIVITEITENAGENDA
Opgave activiteitenagenda via
onder vermelding van ‘activiteitenagenda’
Kerkberichten
Bernhardstraat 4 | Nuenen
040 284 1550 |
In samenwerking met Yarden
Afscheid nemen
begint bij vasthouden wat je lief is.
Wij helpen u graag bij het verzorgen van een bijzonder en persoonlijk
afscheid, waarin uw herinneringen en emoties alle ruimte krijgen.
Een mooi, passend afscheid kan u straks houvast
geven bij de verwerking van uw verdriet.
Sigrid Hielkema-Tas RU en
Thijs van den Biggelaar RU
uitvaartverzorgers Nuenen c.a.
Vrijdag 28 december
20.00 uur Rikken bij de supportersclub
RKSV Nuenen
Clublokaal RKSV Nuenen
Pastoorsmast 14 Nuenen
Dinsdag 1 januari
Nieuwjaarsparty J. de Bever
In een tent op het achterterrein
aan Collse Hoefdijk 24
Woensdag 2 januari
16.00-18.00 uur Nieuwjaarsontmoeting
en uitreiking van de jaarlijkse
vrijwilligersprijs. Gemeente Nuenen
Het Klooster
Zondag 13 januari
14.30-16.30 uur Optreden Lichtstad Revue
Gesponsord door Vrienden van de Akkers
en Jo van Dijkhof
Gasterij Jo van Dijkhof
Maandag 14 januari
14.00 uur fietsverslag in Myanmar
door Lucas Harms en Margriet Bakx.
Den Heuvel in Gerwen.
Vrijdag 18 januari
20.00 uur Rikken in Nederwetten
Piet Renders paviljoen RKVV Nederwetten
Zaterdag 19 januari
17.00-01.00 uur Tonpraatavond 2019
Collse Hoefdijk 24, Nuenen
Donderdag 24 januari
17.00 uur Eten wat de Pot Schaft
Inschrijven t/m 20 januari € 15,- p.p.
Gasterij Jo van Dijkhof
Zondag 27 januari
10.00-15.00 uur Boekenmarkt
Drumfanfare Jong Leven Gerwen
Gemeenschapshuis d’n Heuvel in Gerwen,
Heuvel 11
Maandag 28 januari
11.00-14.00 uur Hoffmans Modehuis
Gasterij Jo van Dijkhof
14.00 uur Lezing valpreventie
Den Heuvel Gerwen
Donderdag 31 januari
14.30-17.00 uur Gedichtendag 2019
thema: vrijheid
Nuenens College, Sportlaan 8, Nuenen
T 040 844 8630
Het afscheid
in vertrouwde
handen.
Een fijne gedachte:
H. Clemenskerk Nuenen
Weekenddiensten
Zaterdag 29 december 18.30 uur: stil-
teviering, voorganger pastor J. Vosse-
naar.
Zondag 30 december 11.00 uur: vie-
ring, muzikale omlijsting, voorganger
pastor J. Vossenaar.
Maandag 31 december 19.00 uur: Oe-
cumenische oudejaarsviering in de Re-
genboogkerk.
Nieuwjaar dinsdag 1 januari 11.00 uur:
viering, parochiekoor, voorgangers
pastores J. Vossenaar en P. Clement en
pastorale werkers M. Feuth, J. Deckers
en P. Peters.
Misintenties
Zaterdag 29 december 18.30 uur: geen
intenties.
Zondag 30 december 11.00 uur: Frans
Dingen; Mies de Groof - de Meester;
Henk Donath; Riënts Slippens; Wouda
Swinkels - Meeuws; Annie Molenaar -
van Happen.
Nieuwjaar dinsdag 1 januari 11.00 uur:
geen intenties.
Mededelingen
Na de viering op 1 januari is er tot
14.00 uur gelegenheid om elkaar te
ontmoeten en elkaar het beste voor
het Nieuwe jaar toe te wensen. U bent
van harte welkom.
In onze parochie zijn overleden Addie
Noijen - van Stiphout, Margot Bege-
mannstraat 9 en Sjef Coolen, Tweerij-
ten 43. Wij wensen de families en
vrienden veel troost en sterkte bij het
verwerken van dit verlies.
St. Clemenskerk Gerwen
Zondag 30 december 11.00 uur: vie-
ring, parochiekoor, voorgangers leden
van de werkgroep.
Misintenties
Piet Loonen; Theo Donkers, vanwege
sterfdag.
Mededeling
Op Nieuwjaarsdag is er één viering in
onze parochie, om 11.00 uur in de H.
Clemenskerk in Nuenen. Na deze vie-
ring is er tot 14.00 uur gelegenheid om
elkaar te ontmoeten en elkaar het bes-
te voor het Nieuwe jaar toe te wensen.
U bent van harte welkom.
H. Lambertuskerk Nederwetten
Zondag 30 december 09.30 uur: vie-
ring, volkszang, voorgangers leden van
de werkgroep.
Misintenties
Toon van Rooij; Gerard van Mook.
Mededeling
Op Nieuwjaarsdag is er één viering in
onze parochie, om 11.00 uur in de H.
Clemenskerk in Nuenen. Na deze vie-
ring is er tot 14.00 uur gelegenheid om
elkaar te ontmoeten en elkaar het bes-
te voor het Nieuwe jaar toe te wensen.
U bent van harte welkom.
De Regenboog
Protestantse Gemeente Nuenen
Zondag 30 december zal er een kerk-
dienst zijn voorbereid door Ambts-
groep Eredienst. Paul Weijmans zal
voor muzikale begeleiding zorgdragen.
De collecte is voor diaconaal werk
Nuenen.
Voor deze dienst is er kinderneven-
dienst voor kinderen in de basis-
schoolleeftijd.
Voor meer informatie: zie onze web-
site en op Facebook.
Oude Sint-Clemenskerk Gerwen
Uitsluitend de ‘Buitengewone vorm
van de Romeinse ritus’, volgens decreet
Summorum Pontificum van paus Be-
nedictus XVI, van 7 juli 2007.
Donderdag 27 december. 17.30 uur
Lof; 18.30 H. Mis, H. Johannes, apostel
en evangelist; gedachtenis van het oc-
taaf van Kerstmis.
Vrijdag 28 december. 07.15 uur H.
Mis, Heilige Onnozele Kinderen; ge-
dachtenis van het octaaf; kinderzegen.
Zaterdag 29 december 08.30 uur H.
Mis, onder het octaaf van Kerstmis;
gedachtenis van de H. Thomas van
Canterbury, bisschop en martelaar.
Vrijdag 28 december
14.00-17.00 uur Muziekmiddag
in Nederwetten. Dorpshuis De Koppelaar
20.00 uur Muziekavond in kerstsfeer
met sologitarist Paulus. De Stam Gerwen
Maandag 31 december
12.00-14.00 uur Oudejaarslunch
Inschrijven t/m 24 december € 10,- p.p.
Jo van Dijkhof
Vrijdag 4 januari
20.00 uur Rikken bij de supportersclub
RKSV Nuenen. Pastoorsmast 14
20.00 uur Rikken bij Piet Renders paviljoen
RKVV Nederwetten
Zaterdag 5 januari
10.00-15.00 uur Open Dag Seniorweb
Bibliotheek Jhr. Hugo van Berckellaan 18
Zondag 6 januari
14.30-16.30 uur Nieuwjaarsborrel
& Optreden ‘His Masters Noise’
Gasterij Jo van Dijkhof
Zondag 6 januari
16.00 uur Nieuwjaarsconcert
Het Nuenens Mannenkoor
Watermolen van Opwetten
Maandag 7 januari
13.00-17.00 uur Nieuwjaarsontmoeting
Den Heuvel in Gerwen.
Woensdag 9 januari
19.00 tot 20.00 uur.
Inschrijfavond Seniorweb
Bibliotheek Jhr. Hugo van Berckellaan 18
Donderdag 10 januari
17.00 uur Eten wat de Pot Schaft
Inschrijven t/m 6 januari € 15,- p.p.
Gasterij Jo van Dijkhof
t/m Zondag 13 januari
woe- en zondag 13.00-17.00 uur.
Vrijdag 13.00-20.00 uur
Jeroen Buitenman bij SHE Art Gallery
De Huufkes 34, Nuenen
t/m Zaterdag 29 december
Inleveren DE-punten t.b.v. voedselbank
Nuenen. Albert Heijn Parkstraat-Kernkwar-
tier, Jumbo Ton Grimberg-Kernkwartier en
Jan Linders, Kruidvat Parkhof-Kernkwartier.
Eerste vrijdag van de maand
09.00-11.00 uur Open Coffee Dommeldal
Watermolen van Opwetten
Opwettenseweg 203, Nuenen
Elke zaterdag
13.30-16.30 uur Elk uur rondleiding
in Nune Ville in kerstsfeer!
Maand januari 2019 gesloten.
Elke maandag
14.00-16.00 uur Gezellig samen sjoelen
Jo van Dijkhof
Elke woensdag
13.30-16.30 uur Rikken en Jokeren
Jo van Dijkhof
Maand december
WSV-wandeling
Zondag 9.00 uur
ingang van het tennispaviljoen
op sportpark de Lissevoort
Elke tweede zondag v.d. maand
14.00-17.00 uur Ierse sessies
Weverkeshof,
Jhr. Hugo van Berckellaan 5 Nuenen
Elke dinsdag
13.00 uur Beweegroute in groepsverband
Fysioth. Kwiek, V. v Goghstraat 139 Nuenen
13.30-15.30 uur schilderen/tekenen o.b.v.
ervaren lerares. Jo van Dijkhof
Elke dinsdag en woensdag
Di. 9.30-12.30. Woe. 19.30-21.30
Foto expositie historische boereninterieurs
het Heemhuis van De Drijehornick,
Papenvoort 15A
Zondag 30 december. Zondag onder
het octaaf van Kerstmis. 10.30 uur ge-
zongen Hoogmis.
Maandag 31 december. 18.30 uur H.
Mis onder het octaaf van Kerstmis; ge-
dachtenis van H. Silvester, paus en be-
lijder; daarna Lof met Te Deum.
Dinsdag 1 januari. Feest van de Besnij-
denis des Heren; octaafdag van Kerst-
mis. 10.30 uur H. Mis, voor de Hoog-
mis Veni Creator.
Woensdag 2 januari. Feest van de Hei-
lige Naam van Jezus. 07.15 uur H. Mis.
De geschiedenis van het kerkgebouw
en de toren vanaf begin 15de eeuw staat
op
. Bekijk Ker-
ken in Peelland ook op Facebook ('Ker-
ken in Peelland') en op YouTube ('Ker-
ken in Peelland Gerwen WMV').
VACATUREBANK VRIJWILLIGERS
week 52
INSTELLING
OMSCHRIJVING
BENODIGDE TIJD / MEER INFO
________________________________________________________________________________________________________________________
St. Vrijwilligerszorg Thuis
vrijw. voor aanwezigheidshulp en praktische ondersteuning aan mantelzorgers
i.o. 1 à 2 dagdelen/wk.
___________________________________________________________________________________________
______
De Akkers & Jo van Dijkhof
diverse vrijwilligers gevraagd voor activiteiten voor en met senioren
archipelzorggroep.nl/vrijwilligerswerk
________________________________________________________________________________________________________________________
St. Walburg tuinen
tuinmannen/tuinvrouwen gevraagd voor het vrijwilligersteam v.d. Walburg-tuinen.
diverse tijden mogelijk, afh. v. seizoen
________________________________________________________________________________________________________________________
Vluchtelingenwerk - LEVgroep
maatschappelijke begeleiders en taalcoaches gevraagd
ter ondersteuning van vluchtelingen.
Tijden in overleg
________________________________________________________________________________________________________________________
Dorpsboerderij Weverkeshof
begeleiding voor kinderfeestjes (3-7 jr)
in overleg een middag (op afroep)
________________________________________________________________________________________________________________________
Lokale Omroep Nuenen
redacteuren en video-cameramensen
tijden in overleg
medew. huish. dienst studioruimte (o.a. schoonm., onderh., bestellingen)
1-2 x p. wk een ochtend in overleg
PR/marketing medewerker (met kennis hiervan)
In overleg
________________________________________________________________________________________________________________________
Werkgroep
vrijwilligers gevraagd voor de werkgroep ontwikkelingswerkactiviteiten,
Missie Ontwikkeling & Vrede
o.a. de Wereldmarkt
tijden in overleg
________________________________________________________________________________________________________________________
St. Meedoen Nuenen
vrijwilligers gevraagd voor organiseren van workshops
Meer info:
voor kinderen/jongeren met een beperking
1x p. maand
________________________________________________________________________________________________________________________
Nationaal Ouderenfonds Nuenen
begeleiding voor de breigroep “Samen breien”
donderdag 13.30-15.30 u.
(gezellige ontmoeting en breien voor het goede doel)
________________________________________________________________________________________________________________________
Gehandicaptenvereniging Nuenen
begeleider scootmobielclub (meerijden) vanaf april
Info:
elke 2e en 4e dinsdagmiddag v.d. maand
________________________________________________________________________________________________________________________
Buurtbusvereniging
vrijwillige chauffeurs lijn 260 (Best, Son, Nuenen, Geldrop v.v.),
Info: 06-10739797
i.b.v. rijbewijs BE. Diensten volgens rooster
________________________________________________________________________________________________________________________
Dorpsboerderij Weverkeshof
vrijwilligers Sinterklaasactiviteiten gevraagd. Tijden in overleg, t/m 6 dec.
Zie
Meer info: 06-36502272
________________________________________________________________________________________________________________________
Huiskamerproject v. senioren
chauffeurs met auto om gasten te halen en te brengen
Meer info: LEVgroep: 040-2831675
op maandag- en/of woensdagochtend
________________________________________________________________________________________________________________________
Savant van Lenthof
vrijwilligers gevraagd voor o.a.
begeleiding activiteiten ouderen, ondersteuning maaltijden e.a.
locatie/savant-van-lenthof
________________________________________________________________________________________________________________________
Wijksteunpunt Lunetzorg
vrijwilligers gevraagd voor het samen koken en ontspanningsactiviteiten
tijden i.o.
in het wijksteunpunt
___________________________________________________________________________________________
______
De SOOS
vrijwilligers voor begeleiding creatieve/ontspanningsactiviteiten
do 18.45 - 21.45 u.
voor mensen met een beperking
Info:
_______________________________________________________________________________________________
__________
Wereldwinkel Nuenen
vrijwilligers gevraagd voor de winkel en evt. andere taken.
Werktijden volgens rooster (in overleg)
________________________________________________________________________________________________________________________
Heeft u interesse in een van deze vacatures of wilt u meer informatie, neem dan contact op met het CMD - LEVgroep op Berg 22 in Nuenen (op werkdagen
geopend van 8.30 - 12.30 uur of volgens afspraak. Tel. 040-2831675). U kunt ook de digitale vacaturebank bezoeken op:
Nieuwe vacatures (of wijzigingen) kunt u aanleveren via
Rond de Linde iedere donderdag digitaal op
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14
Powered by FlippingBook