week - page 1

WE EKD I ENS T EN
Spoeddienst Huisartsen en Ziekenhuis:
____________________________
SPOEDPOST
Spoedpost St. Anna,
St. Annaziekenhuis, Bogardeind 2, Geldrop.
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,
Michelangelolaan 2, Eindhoven.
TEL. 0900 - 8861
‘s Avonds,‘s nachts, in het weekend en op feestdagen.
____________________________
SPOEDDIENST APOTHEKEN:
Centrale Dienstapotheek Eindhoven
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,
Michelangelolaan 2, Eindhoven.
TEL. 040 - 243 66 66
Ma. t/m vrij. van 17.30 - 08.30 uur.
In het weekend en op feestdagen
EXTRA OPENSTELLING IN NUENEN:
Apotheek Nuenen,
Parkstraat 36.
Maandag t/m vrijdag 08.30 - 17.30 uur.
Zaterdag 09.00 - 11.00 uur.
Apotheek Aan de Berg,
Berg 22b.
Maandag t/m vrijdag 08.00 - 18.00 uur.
DEZE WEEK:
De enige échte Nuenense krant
Weekblad voor hét nieuws uit Nuenen c.a.
• Aanleveren tekst:
• Aanleveren advertenties:
Het Vergeten Kind
bezorgt kwetsbare
kinderen een
hartverwarmende dag
in de Winter Efteling
Jaaroverzicht
2018
Gerwenaar
Piet Rooijakkers
terug in de
wielersport
als R&D-expert
Jaargang 60 • Nr. 52 • 28 december 2018
H
AutoCrew
ABoschAutomotive
WorkshopBrand
AutoCrew
ABoschAutomotive
WorkshopBrand
Alstublieft,
uw waardecheque!
AutoCrew
ABoschAutomotive
WorkshopBrand
10% korting op uw
werkplaatsfactuur!
Nog niet toe aan onderhoud of reparatie?
Geef dan gerust de service van AutoCrew
cadeau aan iemand anders!
Quik Service Nuenen
Alstublieft,
uw waardecheque!
AutoCrew
ABoschAutomotive
WorkshopBrand
10% korting op uw
werkplaatsfactuur!
Nogniet toeaano erhoudof reparatie?
Geef dan gerust de service vanAutoCrew
cadeau aan iemand anders!
Quik Service Nuenen
Alstublieft,
uw waardecheque!
AutoCrew
ABoschAutomotive
WorkshopBrand
10% korting op uw
werkplaatsfactuur!
Nog niet toe aan onderhoud of reparatie?
Geef dan gerust de service van AutoCrew
cadeau aan iemand anders!
Quik Service Nuenen
Alstublieft,
uw waardecheque!
AutoCrew
ABoschAutomotive
WorkshopBrand
10% korting op uw
r l
f tuur!
Nog niet toe a n onder
f r aratie?
Geef dan gerust de servi
t rew
cadeau a n iemand an
Quik Service Nuenen
lstublieft,
w waardecheque!
toCrew
0% korting op uw
erkplaatsfactuur!
g niet toe aan onderhoud of reparatie?
eef dan gerust de service van AutoCrew
deau aan iemand anders!
Quik Service Nuenen
Tegen inlevering van deze uitknipbon.
Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels
Tel.: 040 - 283 88 37
LEUKE OPDRACHT-
GEVERS GEZOCHT
040 - 711 1152
Puur | Professioneel | Persoonlijk
Verkeersongeval? Arbeidsongeval?
Medische fout? Mishandeling?
Bel 0492 - 70 02 80
Wij bezoeken u gratis aan huis!
,BTUFFMUSBWFSTF )FMNPOE t XXX EQ BEWPDBUFO OM
I.v.m.
OUD & NIEUW
verschijnt Rond de Linde
DONDERDAG 3 januari.
AANLEVERTERMIJN
voor redactioneel
maandag 17.00 uur 31/12.
voor advertenties
woensdag 12.00 uur 2/1.
Bedankt voor de goede start
Kapperdoesweg 8,
5674 AJ Nuenen
040-7200862
Ook in 2019 staan we weer
graag klaar voor uw huisdier!
- Team Dierenkliniek Coppelmans
Begeleider
Zegt volledige overname van ADL en MCG jou alles,
weet jij van wanten met een tillift,
maak jij het werken in de zorg leuk,
teken jij graag buiten de lijntjes en
communiceer jij niet alleen verbaal?
Lees dan verder..
.
Voor de ma, di -en of woe ochtend van 7.00 - 9.00 zijn wij, een leuk gezin,
op zoek naar een ervaren en spontane begeleidster voor ADL-zorg in de
thuissituatie. .
Stuur je vragen, motivatie en CV naar
Hey you
Ami & Fien
©
De Eetkamer, al tien jaar een vaste waarde in Gerwen
Aan de lange tafel is het ondertussen
een gezellig drukke bedoening, het valt
wel op dat er meer vrouwen dan man-
nen aanwezig zijn, maar de mannen die
er zijn, hebben het enorm naar hun zin.
Ik schuif even aan en ben al snel betrok-
ken bij een zeer interessant gesprek
over het boerenbedrijf van vroeger en
over wat Gerwen betekent voor de
mensen hier aan tafel. “Het is fijn om
even onder gelijkgestemden te zijn”,
vertelt een meneer van 82. Sinds mijn
vrouw is overleden, mis ik contacten en
“Echt niets komt uit een potje” vertelt
Jan Daams, echtgenoot van een van de
vier initiatiefneemsters Nell Daams. We
zijn op de feestelijke jubileummiddag
waar het 10-jarig bestaan van De Eetka-
mer wordt gevierd. Jan maakt voor de
gelegenheid foto’s en alle aanwezigen,
op hun paasbest gekleed, gaan er nog
eens uitgebreid voor zitten. “Vandaag
zijn we met meer dan normaal” lacht
Mieke van de Griendt, “Want iedereen
heeft een introducé mee mogen nemen
en daarbij is demaaltijd vanwege ons ju-
bileum vandaag helemaal gratis, nor-
maal vragen we een bijdrage van € 5,-“.
Aan tafel zitten vandaag welgeteld 34
personen. De meesten kennen elkaar
goed, soms zelf al van heel vroeger. Niet
iedereen woont meer in Gerwen, som-
migen zijn verhuisd naar Nuenen, maar
in dit geval telt dat ook, als je maar iets
met Gerwen hebt. De vrijwilligers zijn
druk met het uitdelen van een heerlijke
amuse, als Nell Daams het woord neemt
om iedereen welkom te heten en om
een toast uit te brengen. Ze houdt het
kort, er moet immers gegeten worden,
en ze heft het glas - bubbels zonder al-
cohol -“op ieders gezondheid”.
Foto: Jan Daams
Door Mariët Jonkhout
et is het najaar van 2008, als vier dames besluiten dat het tijd is iets te
betekenen voor alleenstaande ouderen in Gerwen. Om deze ouderen
uit een isolement te halen, te laten genieten en om ze even gezellig
‘onder elkaar’ te laten zijn. Gezeten aan de keukentafel met een kop koffie,
wordt het idee geopperd van een gezamenlijkemaaltijd in een ongedwongen
sfeer en ter plekke wordt‘De Eetkamer’ geboren. Geen van de vier dames had
toen kunnen bedenken dat hun initiatief in tien jaar zou zijn uitgegroeid tot
een bijzonder moment in de maand. Dat er iedere eerste dinsdag, meer dan
twintig alleenstaande 65-plussers zouden aanschuiven aan een mooi gedek-
te tafel in D’n Heuvel en dat ze nog steeds gevieren een volledig vers gekook-
te maaltijd op tafel zouden zetten, waarvan meer dan wordt genoten.
dan is dit initiatief fantastisch, heerlijk
vers eten en leuk gezelschap, wat wil je
nog meer?“ Dat meneer nog veel zin in
het leven heeft, wordt snel duidelijk
want er wordt druk geflirt.
Na dit leuke gesprek, wat van mij nog
wel even had mogen duren, maar er
moet wel gegeten worden, neem ik een
kijkje in de keuken. Het is er niet echt
groot en ik verbaas me over de grote
hoeveelheid eten dat de dames hier aan
het bereiden zijn. “Het is hard werken,
maar we doen het met plezier. Normaal
zijn er natuurlijk minder mensen, ge-
middeld zo’n twintig en misschien blij-
ven er in de toekomst nog enkelen van
de introducés hangen, ze zijn welkom
en dat geldt natuurlijk ook voor andere
alleenstaande ouderen boven de 65 uit
Gerwen. Als u zin hebt om op de eerste
dinsdag van de maand met ons mee te
eten, dan kunt u u hiervoor opgeven.
Voor € 5,- per keer, krijgt u een heerlijke
maaltijd en een leuke middag!”
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...14
Powered by FlippingBook