week - page 8

Rond de Linde
Nr. 51
Donderdag 20 december 2018
60
Muzikale kerstshow ‘Het geheim van Kerstmis’ in Ons Tejater
Muzikale kerstshow
Dutch Show Company
Zaterdag 22 december brengt Ons Tejater u in de kerstsfeer met de muzikale
kerstshow ‘Het geheim van Kerstmis’ van de Dutch Show Company. U wordt
die avond feestelijk ontvangen met een verrassing en gaat dan genieten van
een muzikale show incl. een dunne verhaallijn, decor en prachtige kleding.
Wie dat zijn? Mr. Scrooge en Sarah,
het meisje met de zwavelstokjes.
Beleef het mee in deze kerstshow met
figuren als de kerstman, de kerstelf,
Santa’s helpers, the Christmas fairy,
het meisje met de zwavelstokjes, the
hobbit, de nonnen van hiernaast en
het volk van Whoville. De show is op-
gebouwd uit muzikale blokken (zoals
wals, Schots, Iers, Gospel) en de liedjes
zijn gelinkt aan de thema’s dromen,
wensen, samen zijn en geloven.
Zaterdag 22 december, aanvang 20.30
uur in Ons Tejater, Dorpshuis, Groten-
hof 2 te Lieshout.
Entree € 12,50 (incl. 1 consumptie) Re-
serveren:
-
ter. Vanaf 1 week voor de voorstelling
zijn er tegen contante betaling ook
kaarten in het Dorpshuis verkrijgbaar.
De kerstman maakt zich grote zorgen.
Bij kerst denkt iedereen tegenwoordig
aan veel eten en veel cadeaus. De echte
kerstgedachten gaan langzaam maar
zeker verloren. Zelfs in Whoville, het
dorpje waar kerst het hoogtepunt van
het jaar is. Maar of dat dit jaar ook nog
zo is ?
De kerstman stuurt zijn hoofdelf
Grumbles naar Whoville, samen met
zijn grote kerstboek. Een boek dat alle
geheimen bevat voor een echt kerst-
feest. De kerstman heeft echter ook
een uitdaging meegegeven aan Grum-
bles. Hij moet 2 personen die kerst het
meest haten, zien te overtuigen van
‘The real Christmas Spirit’. Het echte
kerstgevoel.
Dit mag u niet missen!
Levend kerstverhaal
op de Weverkeshof
Zaterdag 22 december is het weer zo ver. De hele dag wordt er hard gewerkt
om onze dorpsboerderij om te bouwen tot een fantastisch decor van de ou-
de stad Bethlehem. Geheel in Romeinse stijl wordt er een aantal staties ge-
maakt, waar u als bezoeker o.l.v. een gids langs wordt geleid. Door de sfeer
van fakkels, olielampen en houtvuren is deze tocht door het donker steeds
weer spannend. Niet alleen voor kinderen, maar zelfs voor volwassenen is
dit een belevenis.
en de gezamenlijke Nuenense kerken.
Locatie: Weverkeshof, Jhr. Hugo van
Berckellaan 5 in Nuenen.
Gewijzigde openingstijden
Weverkeshof tijdens de feestdagen
Op de 1e en 2e kerstdag (25 en 26 de-
cember 2018) en op nieuwjaarsdag (1
januari 2019) zijn wij gesloten voor on-
ze bezoekers. Ook 24 december zijn
we ’s middags dicht.
Bedankt voor alle bezoeken aan Wever-
keshof in 2018 en we hopen u in 2019
weer te mogen ontvangen op onze boer-
derij en de huiskamer waar de kachel
brandt en de koffie altijd klaar staat!
Verder bedanken wij al onze vrijwilli-
gers voor de uren en inspanning die zij
aan Weverkeshof hebben gegeven!
Voor nu fijne Feestdagen en een Goed
en Gezond 2019! Tot ziens op Wever-
keshof.
Ook dit jaar is er alles aan gedaan om
de tocht goed te laten verlopen. Bij
grote drukte wordt geprobeerd de
wachttijd zo kort mogelijk te maken: er
wordt muziek gemaakt, er treden ko-
ren op en… de echte smeden staan
weer aan het begin om hun ambacht te
laten zien. Maar niet nadat u langs de
tollenaars bent gegaan om tol te beta-
len en langs de ambtenaren om u te la-
ten inschrijven. Wees niet bang voor
de Romeinse soldaten: zij zijn er om u
te beschermen op uw tocht door het
donker. Uiteindelijk zult u de stal be-
reiken, waar u het kerstkind kunt be-
wonderen onder de klanken van mooi
snarenspel. In de herberg wacht u
glühwein, koffie of chocolademelk.
De eerste groep start om 17.00 uur, de
laatste zal om 20.00 uur vertrekken.
Weet dat u meer dan welkom bent!
Het Levend kerstverhaal is een initia-
tief van Dorpsboerderij Weverkeshof
Borrel rondom de kerstboom
Op zondagmiddag 23 december organiseert Café Ons Dorp weer een gezellig sa-
menzijn rondom de kerstboom. Zo vlak voor de kerstdagen is dit een prima gele-
genheid om elkaar fijne feestdagen en het beste voor 2019 te wensen.
In het bijzijn van de kerstman kan men ook een mooie wens voor de medemens
uitspreken dan wel schrijven.
Kom je zondagmiddag 23 december ook gezellig even aan? Je bent van harte wel-
kom vanaf 15.00 uur bij Café Ons Dorp.
Muzikale middag
in Nederwetten
Tussen kerst en oudjaar organiseert
Stichting Newest een gezellige muzi-
kale middag in ons eigen dorp. Wij bie-
den een gevarieerd muziekprogram-
ma. De ontvangst is met koffie of thee
en wat lekkers. We starten met Frans
Lammerts uit Nuenen, met een scala
aan mooie luisterliedjes. Na de pauze
een optreden van Harrie Smits, draai-
orgelman, de Mierlose volkszanger
met liedjes en verhalen van vruuger.
Kom naar De Koppelaar op vrijdag 28
december. De zaal is open om 13.30
uur. Het begint om 14.00 uur en duurt
tot 17.00 uur. Na afloop is er gelegen-
heid om na te praten en te borrelen. De
toegang is gratis. Kunnen we ook op u
rekenen? U bent van harte welkom.
Graag tot dan.
De Vaste
Kerstmannen 2018
In de donkere dagen voor kerst zor-
gen de Vaste Kerstmannen (ont-
staan uit de vaste begeleidingsband
van Gerard van Maasakkers) tradi-
tiegetrouw voor licht, warmte en ge-
zelligheid. Dit jaar geven ze twee
gratis concerten.
Beurtelings nemen Bart de Win en
Harry Hendriks de gloedvolle zang-
partijen voor hun rekening, maar ook
de drummer en de bassist zetten hun
beste beentje voor om een originele
draai te geven aan zowel bekende als
minder bekende kerstliedjes. Warme
kerstklanken en meerstemmige voca-
len maken het feest compleet. Kortom,
een ideale manier om alvast in kerst-
sfeer te komen. Meezingen mag!
De Vaste Kerstmannen geven hun
concerten op:
22 december om 18.15 uur in Bosch
Winterparadijs in Den Bosch
23 december om 16.00 uur in café De
Rozenknop in Eindhoven
Bart de Win: toetsen, zang
Harry Hendriks: gitaar, zang
Martijn Soeterbroek: drums
Frank Strokap: bas
De Vaste Kerstmannen:
Bart de Win (l) en Harry Hendriks.
Krakenburg in kerstsfeer
Jaarlijkse kerstviering
Krakenburg in winter wereld
Afgelopen zondag vond de jaarlijkse kerstviering bij Boerderij Krakenburg
plaats. De boerderij was met behulp van de Rotaryclub uit Nuenen in kerst-
sfeer versierd. De speciaal bestelde sneeuw van zaterdagnacht werd precies
op tijd geleverd en toverde de boerderij om in een winterse wereld.
paden en doorkruiste het natuurge-
bied De Mosbulten. Op vijf plekken
werd er een scene van het kerstverhaal
uitgebeeld door vrijwilligers, mede-
werkers, kinderen en ouders van de
zorgboerderij. Bij de eerste scene
De kerstdag startte met een levende
kerstroute van vier kilometer op en
rond de boerderij. Alle wandelaars
konden op pad na het ontvangen van
een routeboekje en quizvragen. De
route liep over verharde en onverharde
• ‰ƒƒ „‘—™‡ ‹ ˆ”‹ƒǤ
† ˜ƒ ‡—Ž‡ •ƒ‡ ‡– –‹…Š–‹‰ ‘‡’Žƒǡ Š‡– ‹‹–‹ƒ–‹‡ˆ ‰‡‘‡ ‘
‡ ‘†‡”‡‡”•Ǧ˜”‹Œ™‹ŽŽ‹‰‡”•ǡ ƒƒ” ‹…ƒ”ƒ‰—ƒ ƒˆ –‡ ”‡‹œ‡ ‘ †ƒƒ” ˜‘‘” †‡
–‡ ‰ƒƒ „‘—™‡Ǥ
‹– œ‘— ‹ ‡‹ ʹͲͳͺ ‰ƒƒ ’Žƒƒ–•˜‹†‡Ǥ
‡†‡ †‘‘” ˜‡Ž‡
 Š‡– „‡‘†‹‰†‡ „‡†”ƒ‰ „‹Œ ‡Žƒƒ” –‡ ”‹Œ‰‡Ǥ
’Žƒ ‹‡– —‹–‰‡˜‘‡”† †‘‘” †‡ ’Ž‘–•‡Ž‹‰ ‘’‰‡–”‡†‡ ‘”—•–‹‰‡ ’‘Ž‹–‹‡‡
‡ —‹–‡‹†‡Ž‹Œ –‡ ‰‡˜ƒƒ”Ž‹Œ ‘ ‡– †‡œ‡ ‰”‘‡’ ˜”‹Œ™‹ŽŽ‹‰‡”• ƒˆ –‡ ”‡‹œ‡
• ‡‡ ‹‡—™ ’Žƒ „‡†ƒ…Š– ‘ –‘…Š ‡•‡ –‡ —‡ ‰ƒƒ Š‡Ž’‡ †‹‡ †‹–
ǡ ‡ ™ƒƒ” Š‡– Žƒ† ‘‘ •–ƒ„‹‡Ž ‹•Ǥ ‡– ‹‡—™‡ †‘‡Ž ‹• — ™ƒ —Ž—Ǧ ƒ–ƒŽǡ
•–ƒƒ– †‡ ‰”‘‡’ —‹– ͳ͵ —‡‡•‡ †‡‡Ž‡‡”• †‹‡ Š‹‡” ƒƒ”–‘‡ ‰ƒƒ ‘ ˜‘‘”
œ‡ –‡ „‘—™‡ǡ ‹ ˜‡‡Ž ‰‡˜ƒŽŽ‡ ˜‘‘” ‹†‡”ˆ‘†•
Ǥ
‡œ‡ ‡•‡
Œ‡• †‹‡ †‘‘” ”‡‰‡˜ƒŽ ‡œǤ ‰‡ƒ‡Ž‹Œ ˜‡”™‘‡•– ™‘”†‡Ǥ ƒƒ”‘ ™‘”†‡
™†Ǥ ’‘•‘”†‡ ‰‡Ž† ƒŽ•‘‰ ‘’ ‡‡ ‰‘‡†‡ ’Ž‡ „‹Œ ‡‡ ƒ”‡ „‡˜‘Ž‹‰•Ǧ‰”‘‡’ǡ
Š ™‹Ž ‹œ‡––‡Ǥ ‡ „‘—™”‡‹• ‰ƒƒ– ’Žƒƒ–•˜‹†‡ ˜ƒ ͳͳ –Ȁ ʹʹ ‡‹ ʹͲͳͻǤ
—‹–ǣ ‡”ƒ”† ˜ƒ ‡—Ž‡ǡ ƒ—Ž ˜ƒ †‡ ”‘‡ǡ ƒ”‡Ž ˜ƒ †‡” ”‹–‡ǡ ‹œœ›
”Œƒ ˜ƒ †‡” ‡‹Œ†‡ǡ ƒ ‡ ‡‡ ”–•ǡ Šƒ–ƒŽ…Š‘‡ƒ‡”•ǡ ‘
ǡ ‡ ‹‹‡ ƒ•‡
Nuenense ondernemers
gaan bouwen in Afrika
Begin 2018 heeft Gerard van Keulen, samen met Stichting Homeplan, het
initiatief genomen om met een veertiental Nuenense ondernemers-vrijwil-
ligers naar Nicaragua af te reizen, om daar voor de lokale bevolking huizen
te gaan bouwen. Dit zou inmei 2018 gaan plaatsvinden. Mede door vele bij-
dragen is het gelukt om het benodigde bedrag bij elkaar te krijgen.
woest worden. Daarom worden er ste-
nen huizen gebouwd. Hierdoor komt
het gesponsorde geld alsnog op een
goede plek bij een arme bevolkings-
groep.
De bouwreis gaat plaatsvinden van 11
t/m 22 mei 2019. Het bouwteam be-
staat uit: Gerard van Keulen, Paul van
den Broek, Karel van der Grinten, Liz-
zy Meinders, Tonnie en Marjan van
der Heijden, Jan en Femke Arts, Chan-
tal Schoenmakers, Ton Schellens, Ali-
sa Strange, en Rinie Jansen.
Mocht u dit mooie project willen on-
dersteunen, dan kunt u uw bijdrage
overmaken op: NL 35 RABO 0188
9530 00 t.n.v. Stichting HomePlan
o.v.v. ‘Nuenen bouwt voor Afrika 2019’.
Helaas is het opgevatte plan niet uitge-
voerd door de plotseling opgetreden
onrustige politieke situatie aldaar. Het
bleek uiteindelijk te gevaarlijk om met
deze groep vrijwilligers af te reizen
naar Nicaragua. Samen met Home-
plan is een nieuw plan bedacht om
toch mensen te kunnen gaan helpen
die dit heel hard nodig hebben en waar
het land ook stabiel is. Het nieuwe doel
is nu KwaZulu-Natal, Zuid Afrika.
Ditmaal bestaat de groep uit dertien
Nuenense deelnemers die hier naartoe
gaan om voor de lokale bevolking hui-
zen te bouwen, in veel gevallen voor
Kinderfonds MAMAS. Deze mensen
wonen nu in lemen hutjes die door re-
genval enzovoorts gemakkelijk ver-
bracht de Engel een boodschap aan Jo-
zef en Maria, zij moesten zich gaan in-
schrijven en op zoek gaan naar een
slaapplaats.
Gelukkig vonden Jozef en Maria aan
het einde van de route een warme stal
bij Krakenburg. De wandelaars kon-
den het inmiddels geboren kindje Je-
zus bewonderen en ontvingen van de
Engelen beschuit met muisjes. Na de
route was er gezellig samenzijn in de
Herberg van de boerderij onder het ge-
not van livemuziek van ‘Wa’n Klank’
en ‘Neighbours’. Kortom een hele ge-
zellige en geslaagde dag! TeamKraken-
burg bedankt iedereen die hieraan zijn
of haar steentje heeft bijgedragen!
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14
Powered by FlippingBook