week - page 2

De openingstijden van het gemeentehuis zijn: elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en op woensdag ook van 14.30 tot 19.00 uur. De gemeente werkt
volledig op afspraak. Een afspraak maken kan via
of tijdens kantooruren via 040-2631 631 en bij de receptie van het gemeentehuis.
Van/voor de Gemeente
G
GEMEENTENUENEN, GERWENENNEDERWETTEN | GEMEENTEHUIS: JANVANSCHIJNVELTLAAN2 | POSTBUS10.000 | 5670GANUENEN | T040-2631631 | F040-2833165
Rond de Linde
Nr. 51
Donderdag 20 december 2018
60
Vuurwerk afval
Op 2 januari hebben we inleverpunten voor uw vuurwerkafval. In
de eerste week van 2019 kunt u uw vuurwerkafval gratis aanbieden
op de milieustraat.
Afvalkalender 2019
De afvalkalender 2019 heeft een nieuw jasje. Natuurlijk is het even
wennen, maar het is in principe gelijk. U logt in met uw postcode
en huisnummer en vindt er alle informatie over de afvalinzameling.
Als u niet in kunt loggen, of u ziet informatie die niet duidelijk of
onvolledig is, meld het dan bij de gemeente Nuenen.
VUURWERK (OVERLAST)
De jaarwisseling moet voor iedereen in Nuenen een feest zijn. Toch
zorgt het afsteken of opslaan van zwaar (meestal illegaal) vuurwerk
ieder jaar voor veel overlast, gevaarlijke situaties en schade. De ge-
meente zet zich samen met de politie in om de overlast zoveel mo-
gelijk te beperken. Daar kunnen we uw hulp goed bij gebruiken!
Vuurwerk afstekenmag alleen op 31 december vanaf 18.00 uur tot
1 januari 02.00 uur. Iedereen die voortijdig vuurwerk afsteekt is in
overtreding.
• Op de volgende locaties is het niet toegestaan om vuurwerk af
te steken:
• Nabij en op het terrein van: De Akkers; Savant van Lenthof;
Weverkeshof; Jo van Dijkhof
• In/op/aan/onder: abri’s; bruggen; overkappingen; tunnels; tele-
fooncellen; vuilnisbakken; brievenbussen; in of nabij als zodanig
ingerichte kinderboerderijen;
• In en nabij winkelcentra (semi overdekt)
Wordt er vuurwerk bij u in de buurt afgestoken, terwijl dat nog niet
is toegestaan? Of vermoedt u dat iemand in het bezit is van zwaar
en illegaal vuurwerk? Meld dit dan bij de politie: 0900-8844. Dit
kan ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.
Lees meer op onze website:
ACTIE INZAMELING VUURWERKAFVAL
OP 2 JANUARI
Ook dit jaar verstrekken we in Nuenen weer afvalzakken om het
vuurwerkafval veilig te verwijderen. Bij de drie verkooppunten van
vuurwerk (waarvan één gelegen in Eindhoven, maar dichtbij Nue-
nen) krijgt u een speciale plastic zak mee, waar u het vuurwerkafval
in kunt doen. Sluit de zak goed af. Lever de vuurwerkafvalzak op
woensdag 2 januari in bij een inzamelpunt:
• Vincent van Goghplein in Nuenen van 12.00 uur tot 16.15 uur
• Heuvelplein in Gerwen van 13.00 uur tot 14.00 uur
• Hoekstraat in Nederwetten (parkeerplaats Kruik) van 14.15 uur
tot 15.00 uur
• Milieustraat aan de Huufkes 48 tot 50 (van 2 januari t/m 5 ja-
nuari di-wo en vr. 13.00-17.00 uur en za. 10.00-17.00 uur).
Helpt u mee om vuurwerkafval veilig te verwijderen? Dan maakt u
kans op een leuke prijs. De winnaar wordt in januari 2019 bekend
gemaakt.
GESLAAGDE LEZING STEVEN PONT
Op dinsdagavond 11 december hield Steven Pont een lezing voor
Nuenense ouders over het zelfbeeld van een kind. Nederlands be-
kendste ontwikkelingspsycholoog vertelde over de ontwikkeling van
het zelfbeeld en veilig opgroeien van kinderen. De avond werd ge-
opend door Claire Arts, rector Nuenens College, en Ralf Stultiëns,
wethouder sociaal domein gemeente Nuenen. Ruim 200 geïnteres-
seerden luisterden vol aandacht naar deze inspirerende lezing. Het
was een geslaagde avond. De avond werd georganiseerd door het
CMD, gemeente Nuenen, GGD Brabant-Zuidoost, de Lev-groep,
ZuidZorg.
WERKGROEP
DEMENTIE VRIENDELIJKE GEMEENTE
Nieuwe werkgroep stelt zich voor
In Nuenen is sinds kort de werkgroep Dementie Vriendelijke Ge-
meente actief.
In een dementievriendelijke gemeente draait het om het accepteren
van dementie en het gemakkelijker maken van het dagelijkse leven
van mensen met dementie. De werkgroep richt zich op drie thema’s:
ontspanning, beeldvorming en ondernemers
De werkgroep is breed samengesteld. Naast de gemeente en de
LEVgroep bestaat de werkgroep onder andere uit vertegenwoordi-
gers van de ouderenbonden, zorginstellingen, de parochie H. Kruis
en de centrum manager. Op de foto ontbreken een paar leden van
de werkgroep. Voor meer inlichtingen kunt u contact opnemen met
de LEVgroep tel (040) 2831675 en vragen naar Hans van Kleef.
GEMEENTEHUIS NUENEN
VRAGEN PER E-MAIL
Als u per e-mail contact wilt opnemen met de gemeente, kunt u dat
doen via het volgende e-mailadres:
Als u gemeentelijke informatie zoekt, kunt u dat doen via de vol-
gende website:
CMD,
CENTRUMMAATSCHAPPELIJKE DEELNAME
Hulp of advies nodig over opvoeding van uw kind, omgaanmet geld,
dagbesteding, zelfstandig blijven wonen, vrijwilligerswerk of man-
telzorg? Dan is er inNuenen één loket voor al uw vragen: het Centrum
Maatschappelijke Deelname (CMD), het voormalige Servicepunt.
Binnenlopen zonder afspraak tijdens de openingsuren kan altijd!
Adres: Berg 22c | telefoon: 040-2831675 | e-mail:
Open: maandag t/m donderdag 8.30-16.00 uur, dinsdagavond
19.00-21.00 en vrijdag 08.30-12.30 uur.
Gemeente
Nuenen
Vervolg op pagina 5
UITNODIGING
NIEUWJAARSONTMOETING
Wij nodigen u graag uit voor de gemeentelijke nieuwjaarsontmoeting
op woensdag 2 januari 2019 in Het Klooster, Park 1 te Nuenen.
Programma:
16.00 uur Ontvangst
16.30 uur Uitreiking vrijwilligersprijs 2019
17.15 uur Nieuwjaarstoespraak burgemeester
18.00 uur Afsluiting
OPENING GEMEENTEHUIS
RONDOM FEESTDAGEN
Tijdens de kerstvakantie is het gemeentehuis beperkt open. In de
eerste week kunt u alleen terecht op donderdag 27 december en
vrijdag 28 december tussen 8.30-12.30 uur. In het nieuwe jaar kunt
u weer terecht vanaf 2 januari 2019. Het gemeentehuis is gesloten
op maandag 24, dinsdag 25 en woensdag 26 december en maandag
31 december en dinsdag 1 januari. Na deze lange weekenden kunt
u voor de burgerlijke stand pas weer terecht op de eerstvolgende
werkdag, zijnde 27 december en 2 januari. Dit valt binnen de wet-
telijke termijn om een aangifte te doen van geboorte of overlijden.
In verband met een bijeenkomst voor medewerkers is het gemeen-
tehuis op 2 januari pas open na 10.00 uur.
BRIEVENBUS DICHT
Rond de jaarwisseling kunt u niets in de brievenbus gooien bij het
gemeentehuis. De brievenbus is afgesloten van vrijdag 28 december
t/m dinsdag 1 januari. Dus pas weer op woensdag 2 januari kunt u
post in de bus gooien.
AFVALINZAMELING
RONDOM FEESTDAGEN
PMD en Restafvalinzameling
Op tweede kerstdag woensdag 26 december is er geen afvalinzame-
ling PMD en restcontainer. Dit betreft de inzameling in gedeelte
Nuenen (Keizershof en omgeving), Nuenen West, Gerwen, Eeneind
en Nederwetten. De vervangende ophaaldag is zaterdag 29 decem-
ber. Plaats uw afval niet te vroeg buiten.
Milieustraat
De milieustraat is met kerst en op nieuwjaarsdag gesloten. We heb-
ben een extra openstelling op maandag 24 en 31 december van
13.00 uur tot 16.00 uur.
Sluiten container en afvalbakken
Rond oudjaar worden alle gele afvalbakken gesloten of weggehaald.
De ondergrondse papiercontainers worden ook afgesloten.
Glas container
Rond deze dagen wordt er veel glas naar de ondergrondse containers
gebracht. Daardoor zit de container eerder vol. Plaats geen glas
erbij, wacht liever een weekje.
DONKERE DAGENOFFENSIEF
Veiligheid tijdens de feestdagen
In de wintermaanden slaan crimine-
len veelvuldig hun slag, vaak met een
piek rond de feestdagen. Wist je
bijvoorbeeld dat op tweede kerst-
dag de meeste inbraken gepleegd
worden? Wees daarom extra alert
de komende tijd!
• De drie L’s: een goed verlichte woning gaan dieven het liefst uit
de weg. Licht vormt samen met Lawaai en Lang werk de drie L’en
waar inbrekers een hekel aan hebben. Verlichting met een tijd-
schakelaar maakt al een enorm verschil.
• Zorg ook voor goede buitenverlichting bij alle deuren die vanaf
de openbare weg zichtbaar en bereikbaar zijn.
• Bel altijd 112 bij een verdachte situatie.
• Sluit altijd je ramen en doe de deur op slot als je (even) het huis
uit gaat.
• Leg kostbare apparatuur uit het zicht (laptop, pc, tablet, mobiel).
• Bewaar niet te veel contant geld in huis.
• Maak afspraken met je buren om op elkaars huis te letten als je
voor langere tijd weg bent.
• Zorg ervoor dat struiken rondom je huis kort zijn, zodat je huis
voor buren en voorbijgangers goed te zien is.
Lees meer tips om een woninginbraak te voorkomen op
of
LAATSTE KANS DEELNAME
ROOKMELDERPROJECT
De gemeente Nuenen startte in 2013 het project ‘Nuenen (Brand)
Veilig’. Doel is het aantal brandslachtoffers te verlagen door voor-
lichting en het plaatsen van rookmelders. In de afgelopen jaren
hebben door de brandweer opgeleide vrijwilligers bijna 3.500 rook-
melders geplaatst in zowel huur- als koopwoningen in Nuenen,
Gerwen, Nederwetten en Eeneind. Deze vrijwilligers adviseerden
daarnaast ook over de brandveiligheid, over het hebben van een
vluchtplan en wat de juiste plekken zijn om melders te plaatsen.
Inmiddels loopt het project ten einde, maar u heeft nog een laatste
kans op deelname! Heeft u om wat voor reden dan ook in het ver-
leden niet deelgenomen aan het rookmeldersproject of bent u later
in Nuenen c.a. komen wonen?
Dan heeft u nog tot en met 31 de-
cember 2018 de kans om deel te nemen aan het project 'Nuenen
(Brand)Veilig'.
Aanmelden kan via de website
rookmeldersproject
of via telefoonnummer 040-2631 631. Van-
wege de feestdagen kunnen de huisbezoeken en rookmelderplaat-
singen ook nog in de maand januari 2019 plaatsvinden. Als dit uw
voorkeur heeft dan kunt u dat aangeven bij uw aanmelding.
1 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,...14
Powered by FlippingBook