week - page 11

Rond de Linde
Nr. 51
Donderdag 20 december 2018
60
ACTIVITEITENAGENDA
Opgave activiteitenagenda via
onder vermelding van ‘activiteitenagenda’
Vrijdag 21 t/m maandag 24 december
Hele dag Diverse kerstactiviteiten
WoensXL
Vrijdag 21december
20.00 uur Rikken bij de supportersclub
RKSV Nuenen. Pastoorsmast 14
20.00 uur Rikken bij Piet Renders paviljoen
RKVV Nederwetten
Vrijdag 21 december
20.00 uur Kerstkienavond
Dorpshuis Grotenhof Lieshout
Zaterdag 22 december
Levend Kerstverhaal
Dorpsboerderij ‘Weverkeshof’
Nuenen
Zaterdag 22 december
20.30 uur. Muzikale kerstshow
‘Het geheim van Kerstmis’ door de Dutch
Show Company.
Ons Tejater, Dorpshuis,Lieshout.
Donderdag 20 december
09.30 uur Computercafé Digitale Nalaten-
schap. Bibliotheek Dommeldal, Nuenen
14.30 uur Cultuur Overdag: concert in Kerst-
sfeer door Rôse-Ile. Van Goghkerkje Nuenen
Zondag 23 december
14.30 uur Kerstconcert
De Vrolijke Samenzang
Jo van Dijkhof
Donderdag 20 december
18.30 uur Kerstmusical St Jozefschool,
Nederwetten
na afloop kerstcafé
Zondag 23 december
15.00 uur Kerstborrel Cafe Ons Dorp
15.30 uur Sunny Blues presenteert
MOJO HAND. Café schafrath
Maandag 24 december
12.00-14.00 uur Kerstlunch
Inschrijven t/m 17 december € 10,- p.p.
Jo van Dijkhof
Maandag 24 december
21.00 uur St. Clemenskerk Gerwen
23.30 uur H. Clemenskerk Nuenen
Kerstavond met Jocanto
Woensdag 26 december
Vanaf 16.30 uur; Kerstdiner
Inschrijven t/m 10 december € 29,50 p.p.
Jo van Dijkhof
Vrijdag 28 december
14.00-17.00 uur Muziekmiddag
in Nederwetten. Dorpshuis De Koppelaar
20.00 uur Muziekavond in Kerstsfeer
met sologitarist Paulus. De Stam Gerwen
Maandag 31 december
12.00-14.00 uur Oudejaarslunch
Inschrijven t/m 24 december € 10,- p.p.
Jo van Dijkhof
Vrijdag 4 januari
20.00 uur Rikken bij de supportersclub
RKSV Nuenen. Pastoorsmast 14
20.00 uur Rikken bij Piet Renders paviljoen
RKVV Nederwetten
Zaterdag 5 januari
10.00-15.00 uur Open Dag Seniorweb
Bibliotheek Jhr. Hugo van Berckellaan 18
Zondag 6 januari
14.30-16.30 uur Nieuwjaarsborrel
& Optreden ‘His Masters Noise’
Gasterij Jo van Dijkhof
Maandag 7 januari
13.00 - 17.00 uur Nieuwjaarsontmoeting
Den Heuvel in Gerwen.
Woensdag 9 januari
19.00 tot 20.00 uur.
Inschrijfavond Seniorweb
Bibliotheek Jhr. Hugo van Berckellaan 18
Donderdag 10 januari
17.00 uur Eten wat de Pot Schaft
Inschrijven t/m 6 januari € 15,- p.p.
Gasterij Jo van Dijkhof
Onze Open Dag is dit keer op 5 januari van 10.00 tot 15.00 uur met nog een
inschrijfavond op 9 januari van 19.00 tot 20.00 uur. Locatie: het cursuslokaal
in de Bibliotheek, Jhr. Hugo van Berckellaan 18. Tijdens deze dagen 10%
korting op de cursusprijs.
procent zoekt informatie over diensten
en internetbankieren. Ook het winke-
len is populair onder de ouderen.
Seniorweb Nuenen speelt in op al
deze trends:
• De Android Smartphone-cursus-
sen laten u kennis maken met de
vele praktische toepassingen die
uw mobiel biedt en die u misschien
nog niet heeft ontdekt.
• De Windows 10 beginnerscursus is
toegespitst op wat beginners op
Windows 10-gebied echt nodig
hebben. Voor wie meer wil is de
Windows 10 vervolgcursus ge-
schikt.
• En voor degenen die sneller digita-
le bestanden terug willen vinden, is
er de cursus Orde op de PC.
• De iPad-cursussen en de MAC-les-
sen zorgen ervoor dat u nog meer
haalt uit uw apparaat.
• De Klik & Tik cursussen zijn voor
beginners heel geschikt om plezier
te krijgen in het werken met de
computer. Dat gebeurt in eigen
tempo en onder begeleiding.
De meeste ouderen kunnen goed over-
weg met de computer. Dat blijkt uit
onderzoek dat Maurice de Hond ge-
daan heeft in opdracht van 50PLUS.
De toenemende digitalisering is voor
ouderen een minder groot probleem
dan gedacht wordt. Echte problemen
om aansluiting te vinden geldt slechts
voor een vrij kleine groep ouderen.
Ze groeiden niet op met het wereldwij-
de web, maar ook 75-plussers maken
er nu meer dan ooit gebruik van, blijkt
ook uit cijfers van het Centraal Bureau
voor de Statistiek.
Wat doen de ouderen allemaal op het
wereldwijde web? Negen op de tien ge-
bruiken het internet om mails te ver-
sturen en voor WhatsApp. Rond de 70
Werkgroep Leefbaar Gerwen
sluit dit jaar positief af
De WLG heeft afgelopen jaar absoluut niet stil gezeten. Er werden verschil-
lende lezingen georganiseerd over reizen, medicijngebruik, trekpaarden en
over integratie van een vluchteling. Maar ook waren er zeer creatieve activi-
teiten, zo werd er ink wat afgeknutseld zoals schilderijen maken, kaarten,
kerststukjes, kleimaskers, sieraden en kransen van wc rolletjes. En dat na-
tuurlijk altijd met een bakje ko e of thee er bij.
Maar er was nog meer, er werden kof-
fieconcerten en museumbezoeken ge-
organiseerd. En mensen konden mee
wandelen of fietsen. Maar alsof de vrij-
willigers van deWLG het daar nog niet
Eigenlijk te veel activiteiten om op te
noemen.
Ook de kinderen waren regelmatig
aanwezig om de mooiste creaties te
maken met stof, klei of papier.
Nuenen op het randje
Door A. van den Boomen en Y. Henderson
e-mail:
In het agrarisch gebied tussen het Boord en de Opwettense-
weg stonden rond 1970 twee boerderijen aan een karrespoor richting Dub-
bestraat. Daar woonden de families Goossens en Van Lieshout. Het adres
was Opwettenseweg 52 en 54. Met de aanleg van de Europalaan en het in-
dustrieterrein Berkenbosch is dit hele gebied van de kaart geveegd. Op bij-
gaande foto ziet u de boerderij van Van Lieshout met uiterst links Meubelin-
dustrie Verhuizen in aanbouw. Op het terrein bevonden zich ook een bus en
bouwkeet die als noodwoning werden gebruikt. Voor de bouwkeet staan
Harrie en Nel van Lieshout, Ria Schafrath en Tjeu Ribbens.
Meer lezen? Kijk ook eens in het boek Nuenen op het randje op blz. 166
druk genoeg mee hadden, hebben ze in
oktober ook nog de Creatieve markt
met veel succes georganiseerd. Een
druk jaar was het voor de WLG en dit
allemaal zodat iedereen met elkaar fijn
bezig kan zijn.
Een dankbaar jaar, waar tevreden op
teruggekeken wordt. Elke week werd
de inloop op maandagmiddag goed
bezocht en bij deze willen we dan ook
even laten weten dat er 24 en 31 de-
cember geen inloop is.
Maandag 7 januari 2019 bent u allen
uitgenodigd in D’n Heuvel voor een
Nieuwjaarsontmoeting. Ook kinderen
zijn van harte welkom. De WLG wil
dan graag samen met de vrijwilligers
en de gasten het glas heffen op een
zeer gezellig, creatief, leerzaam, muzi-
kaal en sportief 2019! Samen kijken we
terug op het afgelopen jaar en de plan-
nen voor aankomend jaar.
Vanaf 13.30 uur tot ongeveer 17.00 uur
is iedereen van harte welkom.
De WLG wenst iedereen heerlijke
kerstdagen toe en een fantastisch
nieuwjaar!
Een geweldig nieuwjaar met de WLG,
werkgroep leefbaarheid Gerwen.
Adres D’n Heuvel, Heuvel 11 Gerwen.
Mailadres: werkgroepleefbaarheidger-
. Tel: 06-41102625.
Seniorweb Nuenen in 2019
Startdata cursussen:
• IPad Basis: 6 lessen, start op 14 jan.
11.00 uur. iPad Vervolg: 5 lessen,
start op 14 mrt 11.00 uur.
• Android Smartphone Basis: 4 les-
sen, start op 15 jan om 13.30 uur.
Android Smartphone Vervolg: 4
lessen, start op 12 feb om 13.30 uur.
• Windows 10 Beginners: 5 lessen,
start op 16 jan om 9.00 uur. Win-
dows 10 Vervolg: 5 lessen, start op
15 jan om 15.30 uur.
• Windows 10 Orde op PC: 4 lessen,
start op 5 mrt om 15.30 uur.
• MAC: 5 lessen, start op 16 jan om
11.00 uur.
• Klik & Tik: 6 lessen, start op 18 jan
om 9.00 uur. Klik & Tik: 6 lessen,
start op 18 jan om 11.00 uu.r
Op de Open Dag kunt u over alle cur-
sussen meer informatie krijgen.
Helpdesk
De vertrouwde helpdesk op de maan-
dagmiddag (start op 7 januari) blijft in
principe gratis, maar er wordt wel een
bus geplaatst voor een vrijwillige bij-
drage. Mocht de hulpvraag echter een
echte les zijn, dan kan er een afspraak
gemaakt worden voor een privéles (te-
gen betaling) door een van de docenten
op de maandag- of woensdagmiddag.
t/m zondag 13 januari
woe- en zondag 13.00-17.00 uur.
Vrijdag 13.00-20.00 uur
Jeroen Buitenman bij SHE Art Gallery
De Huufkes 34, Nuenen
t/m zaterdag 29 december
Inleveren DE-punten t.b.v. voedselbank
Nuenen. Albert Heijn Parkstraat-Kernkwar-
tier, Jumbo Ton Grimberg-Kernkwartier en
Jan Linders, Kruidvat Parkhof-Kernkwartier.
eerste vrijdag van de maand
09.00-11.00 uur Open Coffee Dommeldal
Watermolen van Opwetten
Opwettenseweg 203, Nuenen
Elke zaterdag
13.30-16.30 uur Elk uur rondleiding
in Nune Ville in kerstsfeer!
Maand januari 2019 gesloten.
Elke maandag
14.00-16.00 uur Gezellig samen sjoelen
Jo van Dijkhof
Elke woensdag
13.30-16.30 uur Rikken en Jokeren
Jo van Dijkhof
Maand december
WSV-wandeling
Zondag 9.00 uur
ingang van het tennispaviljoen
op sportpark de Lissevoort
Elke tweede zondag v.d. maand
14.00-17.00 uur Ierse sessies
Weverkeshof,
Jhr. Hugo van Berckellaan 5 Nuenen
Elke dinsdag
13.00 uur Beweegroute in groepsverband
Fysioth. Kwiek, V. v Goghstraat 139 Nuenen
13.30-15.30 uur schilderen/tekenen o.b.v.
ervaren lerares. Jo van Dijkhof
Elke dinsdag en woensdag
Di. 9.30-12.30. Woe. 19.30-21.30
Foto expositie historische boereninterieurs
het Heemhuis van De Drijehornick,
Papenvoort 15A
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14
Powered by FlippingBook