week - page 1

We ekd i ens t en
Spoeddienst Huisartsen en Ziekenhuis:
____________________________
Spoedpost
Spoedpost St. Anna,
St. Annaziekenhuis, Bogardeind 2, Geldrop.
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,
Michelangelolaan 2, Eindhoven.
Tel. 0900 - 8861
‘s Avonds,‘s nachts, in het weekend en op feestdagen.
____________________________
Spoeddienst Apotheken:
Centrale Dienstapotheek Eindhoven
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,
Michelangelolaan 2, Eindhoven.
Tel. 040 - 243 66 66
Ma. t/m vrij. van 17.30 - 08.30 uur.
In het weekend en op feestdagen
Extra Openstelling in Nuenen:
Apotheek Nuenen,
Parkstraat 36.
Maandag t/m vrijdag 08.30 - 17.30 uur.
Zaterdag 09.00 - 11.00 uur.
Apotheek Aan de Berg,
Berg 22b.
Maandag t/m vrijdag 08.00 - 18.00 uur.
Deze week:
De enige échte Nuenense krant
Weekblad voor hét nieuws uit Nuenen c.a.
• Aanleveren tekst:
• Aanleveren advertenties:
Jaarlijkse
kerstviering
Krakenburg in
winter wereld
Nuenense
ondernemers
gaan bouwen
in Afrika
Tevreden
terugblik op
een drukke
kerstmarkt
Jaargang 60 • Nr. 51 • 20 december 2018
H
AutoCrew
ABoschAutomotive
WorkshopBrand
AutoCrew
ABoschAutomotive
WorkshopBrand
Alstublieft,
uw waardecheque!
AutoCrew
ABoschAutomotive
WorkshopBrand
10% korting op uw
werkplaatsfactuur!
Nog niet toe aan onderhoud of reparatie?
Geef dan gerust de service van AutoCrew
cadeau aan iemand anders!
Geldig t/m:
Quik Service Nuenen
Alstublieft,
uw waardecheque!
AutoCrew
ABoschAutomotive
WorkshopBrand
10% korting op uw
werkplaatsfactuur!
Nog niet toe aan o erhoud of reparatie?
Geef dan gerust de service vanAutoCrew
cadeau aan iemand anders!
Geldig t/m:
Quik Service Nuenen
Alstublieft,
uw waardecheque!
AutoCrew
ABoschAutomotive
WorkshopBrand
10% korting op w
werkplaatsfactuur!
Nog niet toe aan onderhoud of reparatie?
Geef dan gerust de service van AutoCrew
cadeau aan iemand anders!
Geldig t/m:
Quik Service Nuenen
Alstublieft,
uw waardecheque!
AutoCrew
ABoschAutomotive
WorkshopBrand
10% korting op uw
r
tsfactuur!
Nog niet toe a n onder
f r aratie?
Geef dan gerust de service van A t rew
cadeau a n iemand an !
Geldig t/m:
Quik Service Nuenen
tublieft,
waardecheque!
% korting op uw
rkplaatsfactuur!
iet toe aan onderhoud of rep ratie?
an gerust de service van AutoCrew
aan iemand anders!
Quik Service Nuenen
Tegen inlevering van deze uitknipbon.
Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels
Tel.: 040 - 283 88 37
Verkeersongeval? Arbeidsongeval?
Medische fout? Mishandeling?
Bel 0492 - 70 02 80
Wij bezoeken u gratis aan huis!
,BTUFFMUSBWFSTF )FMNPOE t XXX EQ BEWPDBUFO OM
meubelpleinekkersrijt.nl
Meubelplein
Ekkersrijt is gelegen op de
grootste
Woonboulevard
van het
Zuiden
Meubelplein
Ekkersrijt
geopend
12.00 - 17.00 uur
I.v.m.
Kerst
verschijnt Rond de Linde
vrijdag 28 december.
Aanlevertermijn
voor redactioneel
en advertenties voor
donderdag 12.00 uur.
I.v.m.
oud & Nieuw
verschijnt Rond de Linde
donderdag 3 januari.
Aanlevertermijn
voor redactioneel
maandag 17.00 uur 31/12.
voor advertenties
woensdag 12.00 uur 2/1.
Foto’s: AWLD Fotografie
Concert@TheChapel
Pleun en Johnny Rosenberg
zingen de sterren van de hemel
Door Mariët Jonkhout en Caroline van Nes
et was koud donderdagavond en de rij met mensen die de Clemens-
kerk binnenwilden, was lang. Even na acht uur gingen de deuren open
en het publiek stroomde naar binnen, vol verwachting voor de derde
editie van Concert@TheChapel. Dit jaar niet met Mark Elbers maar met twee
andere Nuenense toppers: Pleun Bierbooms en Johnny Rosenberg.
Uiteraard kwam het tot een samen-
zang tussen Pleun en Johnny, tijdens
het nummer ‘Quando quando quan-
do’ werden er, in de collectebakjes,
hartvormige chocolaatjes uitgedeeld
aan het publiek.
Na dit zeer aangenaam klinkende
duet, nam Pleun het podium weer
over en zittend op een kruk die het
haar een beetje moeilijk maakte, van-
wege haar prachtige korte jurk, zong
De kerk zat bomvol en na enige tijd
klonk dan eindelijk de muziek en
kwam Pleun spectaculair op; achter
het orkest stond ze op een met goud
beklede stellage, die terwijl ze zong,
duizelingwekkend de hoogte in ging.
Pleun opende overtuigend met het
nummer ‘Skyfall’. Daarna heette ze het
publiek welkom en zong ze nog enkele
nummers. Toen was het de beurt aan
Johnny Rosenberg. Ook hij had er
enorm veel zin in en was enthousiast
als altijd. Zijn stem klonk helder door
de kerk, terwijl het orkest onder lei-
ding van dirigent Rob van Reijmersdal
er duidelijk veel plezier in had. Opval-
lend was de veelvuldige interactie tus-
sen de dirigent en Pleun en ook met
Johnny was er veel contact, wat de
toch al uitstekende sfeer verhoogde.
ze zo mooi, zuiver en krachtig, een
kippenvelmomentje. Een van de vele
want daarna zong ze ‘Writing’s on the
wall’ van Sam Smith, dat met het 23
man sterke orkest en de akoestiek van
de kerk, nog vele malen mooier klonk
dan bij The Voice of Holland. Na het
frivolere nummer van Nancy Sinatra,
‘These boots are made for walking’,
nam Johnny het stokje weer over. Om-
gekleed in weer een prachtig pak,
swingde hij met nummers van Frank
Sinatra en Michael Bublé en nam het
publiek mee, dat wel collectief wilde
gaan staan om mee te swingen, maar
niet wist of dat wel gepast was in deze
setting. Wij hadden er geen proble-
men mee gehad. Na nog een wisseling
van de wacht was het helaas alweer
tijd voor een toegift, met ‘I’m drea-
ming of a white Christmas’ namen
Pleun en Johnny afscheid. Zij moch-
ten nog twee avonden, wij moeten he-
laas wachten tot volgend jaar.
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...14
Powered by FlippingBook