week - page 1

WE EKD I ENS T EN
Spoeddienst Huisartsen en Ziekenhuis:
____________________________
SPOEDPOST
Spoedpost St. Anna,
St. Annaziekenhuis, Bogardeind 2, Geldrop.
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,
Michelangelolaan 2, Eindhoven.
TEL. 0900 - 8861
‘s Avonds,‘s nachts, in het weekend en op feestdagen.
____________________________
SPOEDDIENST APOTHEKEN:
Centrale Dienstapotheek Eindhoven
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,
Michelangelolaan 2, Eindhoven.
TEL. 040 - 243 66 66
Ma. t/m vrij. van 17.30 - 08.30 uur.
In het weekend en op feestdagen
EXTRA OPENSTELLING IN NUENEN:
Apotheek Nuenen,
Parkstraat 36.
Maandag t/m vrijdag 08.30 - 17.30 uur.
Zaterdag 09.00 - 11.00 uur.
Apotheek Aan de Berg,
Berg 22b.
Maandag t/m vrijdag 08.00 - 18.00 uur.
DEZE WEEK:
De enige échte Nuenense krant
Weekblad voor hét nieuws uit Nuenen c.a.
• Aanleveren tekst:
• Aanleveren advertenties:
Heropening
Jan Linders
met veel drukte
Heedoedemee
2018
40-jarig bestaan
van de Zonnebloem
afdeling Nuenen
Jaargang 60 • Nr. 45 • 8 november 2018
AutoCrew
ABoschAutomotive
WorkshopBrand
AutoCrew
ABoschAutomotive
WorkshopBrand
Alstublieft,
uw waardecheque!
AutoCrew
ABoschAutomotive
WorkshopBrand
10% korting op uw
werkplaatsfactuur!
Nog niet toe aan onderhoud of reparatie?
Geef dan gerust de service van AutoCrew
cadeau aan iemand anders!
Quik Service Nuene
Alstublieft,
uw waardecheque!
AutoCrew
ABoschAutomotive
WorkshopBrand
10% korting op uw
werkplaatsfactuur!
Nog niet toe aan o erhoud of reparatie?
Geef dan gerust de service vanAutoCrew
cadeau aan iemand anders!
Quik Service Nuenen
Alstublieft,
uw waardecheque!
AutoCrew
ABoschAutomotive
WorkshopBrand
10% korting op w
werkplaatsfactuur!
Nog niet toe aan onderhoud of reparatie?
Geef dan gerust de service van AutoCrew
cadeau aan iemand anders!
Alstublieft,
uw waardecheque!
AutoCrew
ABoschAutomotive
WorkshopBrand
10% korting op uw
r
f tuur!
Nog niet toe a n onder
f r aratie?
Geef dan gerust de service van AutoCrew
cadeau a n iemand an
Quik Service Nuenen
Alstublieft,
uw waardecheque!
10% korting op uw
werkplaatsfactuur!
Nog niet toe aan onderhoud of reparatie?
Geef dan gerust de service van AutoCrew
cadeau aan iemand anders!
Quik Service Nuenen
Tegen inlevering van deze uitknipbon.
Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels
Tel.: 040 - 283 88 37
Verkeersongeval? Arbeidsongeval?
Medische fout? Mishandeling?
Bel 0492 - 70 02 80
Wij bezoeken u gratis aan huis!
,BTUFFMUSBWFSTF )FMNPOE t XXX EQ BEWPDBUFO OM
Nog een weekje wachten en dan....
komt Sinterklaas weer naar Nuenen
daarom vragen wij u vriendelijk om
geen hakken aan te doen, en met platte
schoenen kunt u natuurlijk beter mee-
doen met de pietengym.
Vrienden van Sinterklaas
Helaas denken nog steeds veel inwoners
van de gemeente Nuenen
dat de intocht georgani-
seerd wordt door de Ge-
meente, maar dit is dus
Programma intocht
13.30 uur: Sinterklaas vertrekt vanaf
het Vincent van Goghplein richting de
Kiosk.
13.45 uur: Programma bij de kiosk sa-
men met de (jeugd)burgemeester van
Nuenen.
14.00 uur: Vertrek stoet richting de
Hongerman, alle kinderen mogen ge-
zellig meelopen samen met de sint en
zijn pieten.
15.00 uur: Aankomst Hongerman, waar
het grote Pietenfeest plaats zal vinden.
16.30 uur: Einde van de feestelijkheden.
Het grote Pietenfeest
In de Hongerman organiseren wij voor
jong en oud weer verschillende activi-
teiten. Wat denk je van knutselen in de
pietenwerkplaats, of dansen met de
zwarte pieten in de sinterklaasdisco, of
sporten in de pietengym? Natuurlijk
kan er ook even lekker uitgerust wor-
den op de tribune onder het genot van
een hapje en een drankje. Wij zijn hart-
stikke blij dat we weer in de Honger-
man terecht kunnen en veiligheid gaat
boven alles, daarom hebben we dit jaar
een andere ingang. Namelijk aan de zij-
kant van de Hongerman. Voor mensen
met een kinderwagen, zij kunnen via
de reguliere ingang naar binnen. Op de
dag zelf zal dit ook aangestuurd wor-
den door onze vrijwilligers, wij hopen
op uw begrip hiervoor. Daarnaast heeft
de Hongerman een nieuwe vloer, die
willen we natuurlijk niet beschadigen
Op zondag 18 november komt Sinterklaasmet zijn Zwarte Pietenweer naar
Nuenen. Het belooft een mooie intocht te worden.
niet het geval. Deze vrijwilligers zetten
zich geheel belangeloos in om voor de
kinderen en hun ouders een fantastisch
feest met de Goedheiligman te organi-
seren. Daarnaast is de stichting geheel
afhankelijk van sponsoring in de vorm
van materialen en middelen, maar ook
op financieel gebied.
Helaas is de subsidie de afgelopen ja-
ren enorm verminderd. Onze stich-
ting is ieder jaar heel hard op zoek
naar (nieuwe) sponsoren, maar voor
veel bedrijven wordt dit steeds moei-
lijker. Natuurlijk zijn wij hartstikke
Nog enkele kaarten te koop
voor Concert@TheChapel
ontroering maar het orkest zal je ook
omverblazen uit je stoel. Het concert
geeft voor alle leeftijden voldoening
en is een must voor de grote fanbase
van beide artiesten. Super dat Johnny
en Pleun tijd hebben gevonden in hun
drukke agenda’s en dit samen met ons
in Nuenen willen doen.
Inmiddels is de kaartverkoop een 3-tal
weken onderweg en zijn de vrijdag en
zaterdag uitverkocht. Wel zijn er nog
enkele tientallen kaarten voor de don-
derdag. Dus er is nog een mogelijk-
heid om erbij te zijn! Daarnaast zijn er
nog zo’n 30 VIP arrangement van in
totaal 170 beschikbaar. Allen voor de
zaterdagavond.
HetVIP arrangement geeft recht op:
• Vaste stoel vooraan in de kerk (1e
rang kaart gereserveerd)
• Ontvangst 17.30 bij Hotel Auberge
Vincent aan ’t Park in Nuenen
• 3-gangen menu met bijbehorende
wijnen
• Intiem tafel-optreden van 1 van
onze solisten (Pleun en/of Johnny)
• Rond 20.15 gaat u onder begelei-
ding van onze gastvrouwen naar
uw zitplaats
Deze VIP kaarten zijn alleen te koop
via mail
of de website.
menskerk omgetoverd tot een theater
met geweldig licht en geluid verzorgd
door de professionals van Pieter Foo-
len. Deze show werd zo gewaardeerd
dat hij ook nog in een volle Effenaar is
opgevoerd en voor een uitzinnig pu-
bliek op Paaspop in april van dit jaar.
Ook is er een DVD uitgebracht. Wat
een ervaringen waren dat!
Maar Nuenen kent nog veel meer gro-
te artiesten. Dit jaar is het de organisa-
tie gelukt om twee oud Voice deelne-
mers te strikken. Dit zijn Johnny
Rosenberg en Pleun Bierbooms. John-
ny bereikte de sing-off in 2011 en
Pleun won de editie van 2017. Met de
keuze van deze rasartiesten en top vo-
calisten schuift het accent van het
concert nog meer richting BigBand en
majestueuze muziek. Denk aan Mi-
chael Bublé en Adèle maar ook Norah
Jones, Ilse de Lange en Lorde komen
voorbij. Dit geeft momenten van stille
trots en blij dat onze sponsoren de
stichting een warm hart toedragen.
We krijgen de intocht ieder jaar nog
geregeld, maar de vraag is ieder jaar;
hoe lang kunnen we dat nog op deze
manier vol houden?
Wij zijn blij met iedere gift of donatie
die we krijgen. U, als inwoner van Nue-
nen, kunt hier ook uw steentje aan bij-
dragen. Wij hebben dit jaar ‘Vrienden
van Sinterklaas’ opgericht. Dat houdt
in dat u een kleine vrijwillige bijdrage
kunt overmaken aan onze stichting.
Ook bedrijven kunnen VRIEND wor-
den van Sinterklaas, dit kan wanneer
zij iets willen doneren wat lager ligt
dan het minimale sponsorbedrag.
Voor meer informatie neem gerust
eens een kijkje op onze site, of stuur
een mailtje naar info@sinterklaasnue-
nen.nl. Donaties kunnen gedaan wor-
den op: NL30RABO0137403992 t.n.v.
Stichting Intocht Sinterklaas Nuenen.
Dit jaar vindt er, voor het 3e jaar op rij, weer een fantastische concertreeks
plaats vlak voor kerst op 13, 14 en 15 december in de H. Clemenskerk te
Nuenen: Concert@TheChapel.
We kijken terug op twee geweldige en
uitverkochte edities met Nuenenaar
Mark Elbers waarin de beste Elvis gos-
pels naar voren kwamen in een werve-
lende show. Hierbij werd de H. Cle-
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...14
Powered by FlippingBook