week - page 11

Rond de Linde
Nr. 44
Donderdag 1 november 2018
60
ACTIVITEITENAGENDA
Opgave activiteitenagenda via
onder vermelding van ‘activiteitenagenda’
Kerkberichten
Bernhardstraat 4 | Nuenen
040 284 1550 |
In samenwerking met Yarden
Afscheid nemen
begint bij vasthouden wat je lief is.
Wij helpen u graag bij het verzorgen van een bijzonder en persoonlijk
afscheid, waarin uw herinneringen en emoties alle ruimte krijgen.
Een mooi, passend afscheid kan u straks houvast
geven bij de verwerking van uw verdriet.
Sigrid Hielkema-Tas RU en
Thijs van den Biggelaar RU
uitvaartverzorgers Nuenen c.a.
Vrijdag 2 november
19.00 uur Allerzielenviering te Gerwen
St. Clemenskerk te Gerwen
Vrijdag 2 november
20.00-22.00 uur Lichtceremonie
en Mediumdemonstratie
Van Goghkerkje, Papenvoort 2a, Nuenen
Vrijdag 2 - 16 - 23 - 30 november
20.00 uur Rikken bij de supportersclub
RKSV Nuenen
Clublokaal, Pastoorsmast 14
Donderdag 1 november
09.30 uur Computercafé LastPass:
wachtwoorden opslaan
Bibliotheek Dommeldal,
Jhr. Hugo van Berckellaan 18
Zaterdag 3 november
09.00 uur Wilgen knotten
Natuurwerkdag IVN Nuenen
Wolvendijk 25 Nuenen
Vrijdag 2 november
20.00-22.00 uur
show Nuenense-vogelvereniging
kantine van de honk- en softbalclub
aan de Lissevoort 6 te Nuenen
Zaterdag 3 november
10.00-20.00 uur
show Nuenense-vogelvereniging
kantine van de honk -en softbalclub
aan de Lissevoort 6 te Nuenen
Vrijdag 2 november
10.30 uur Uitleg ‘Spiqle Agenda’
Gasterij in de Jo van Dijkhof
aan de Vinkenlaan
Zaterdag 3 en zondag 4 november
11.00-17.00 uur Expositie
Fotoclub Knipoog PVGE Nuenen
‘Het Kwetternest’,
Mantelmeeuwlaan 10, Nuenen
Vrijdag 2 november
12.00-01.00 uur Galadiner
show John de Bever
Hotel restaurant de Collse Hoeve
Collse Hoefdijk 24
Zaterdag 3 november
20.00 uur Allerzielenconcert
H. Clemenskerk Nuenen
Zondag 4 november
10.00-16.00 uur show Nuenense-vogel-
vereniging. Kantine HSCN Lissevoort 6
19.30 uur Taizévesper
Van Goghkerkje aan de Papenvoort, Nuenen
Zondag 4 november
11.00 uur Kerkdienst na afloop receptie
Hans Vossenaar. 12,5 jaar pastoor
in Nuenen c.a. en 40 jaar Franciscaan
Heilige Clemenskerk Nuenen
Zondag 4 november
13.00 uur Concertmiddag Seniorenorkest
Het Klooster
14.00 uur Iers Sessie Festival
Rondom het Park
Maandag 5 november
20.00 uur Dubbelconcert
Het Klooster
Maandag 5 t/m zaterdag 10 november
Collecteweek Alzheimer Nederland
Dinsdag 6 november
20.00 uur Kienavond VrouwenVereniging
Nuenen-Gerwen
wijkcentrum Scarabee,
Mantelmeeuwlaan 10
Woensdag 7 november
20.00 uur Lezing ‘De plundertochten van
Maarten van Rossum op het Brabantse
Platteland’. Door Sander Wassing
Zaal De Koekoek, Lieshout
Woensdag 7 november
14.00 uur Natuurspeeldag
Imkerij De Walhut Nederwetten
Donderdag 8 november
09.30 uur Computercafé iCloud:
wat kan je er mee?
Bibliotheek Dommeldal,
Jhr. Hugo van Berckellaan 18
Vrijdag 9 november
10.00-15.30 uur LEVgroep
Dag van de Mantelzorg 2018. Het Klooster
20.00 uur Rikken bij Piet Renders paviljoen
RKVV Nederwetten
Zaterdag 10 november
14.00-01.00 uur Feestavond t.b.v.
prijsuitreiking dorpsquiz Heedoedemee
terrein achter De Collse Hoeve
aan de Collse Hoefdijk 24
T 040 844 8630
Het afscheid
in vertrouwde
handen.
Een fijne gedachte:
Het verdrietige bericht van het overlijden, op 62-jarige leeftijd,
van onze vrijwilliger, mevrouw
Diny Jansen-van Bussel
heeft diepe indruk gemaakt bij Archipel Akkers en Jo van Dijkhof.
Diny was sinds februari 2011 vrijwilliger bij Archipel Akkers bij de
kiengroep en bij de knutselclub in de Gasterij van Jo van Dijkhof.
Diny was een graag geziene persoon bij collega’s en cliënten.
Zij stond altijd klaar om een ander te ondersteunen. Haar hart voor
de cliënten en haar betrokkenheid maakten van haar een fijne collega.
Diny laat binnen Archipel Akkers en Jo van Dijkhof veel mooie herinneringen
achter. Wij zijn blij dat wij haar hebben leren kennen en met haar hebben
mogen werken. We zullen haar missen.
Wij wensen haar echtgenoot Toon, Rianne, Monique en Chiara veel sterkte
om dit grote verlies te verwerken.
Namens alle medewerkers, vrijwilligers en cliënten van Archipel Akkers en
Jo van Dijkhof.
Lisette Burnett, Raad van Bestuur
Jaap de Vos, Voorzitter Vrijwilligersraad Archipel
H. Clemenskerk Nuenen
Weekenddiensten
Allerheiligen donderdag 1 november
19.00 uur: viering, voorgangers pastor J.
Vossenaar en pastoraal werker P. Peters.
Allerzielen vrijdag 2 november 19.00
uur: Gebedsviering, gelegenheidskoor,
voorgangers pastor J. Vossenaar en
werkgroep Avondwake.
Zaterdag 3 november 18.30 uur: Geen
viering in verband met een concert in
de kerk.
Zondag 4 november 11.00 uur: vie-
ring, parochiekoor, voorganger pastor
J. Vossenaar.
Misintenties
Allerheiligen donderdag 1 november
19.00 uur: Cor Vermeulen. Door Kort-
stee - Ramaaker; Antonia Ramaaker -
Hansman; Wilhelmina Kortstee - Nij-
enhuis.
Allerzielen vrijdag 2 november 19.00
uur: Riek Sanders en Miet Sanders en
overleden ouders Sanders - de Greef.
Zondag 4 november 11.00 uur: Jan en
Drieka de Louw - van Happen; Geert
Haex; Theo Saris; Gerry Siebers - Pas-
sier (vanwege sterfdag); Berry Cup-
pers; Willy en Mieke Spaanjaars -
Vossen; Riet vanWijk - Verhallen; Co-
bie Stachuletz - Dokman; Jet van
Kroonenburg - Smulders; Jan de Haas;
Adrianus Schenkels; Jo Jegerings; Lot-
te van Rooij en Leo van Hevelingen;
Henk Rooswinkel; overleden ouders
Tiny van Grotel en Lies van Grotel -
Verberne; Jos de Bar; Tinus van Gils;
overleden ouders Teunissen - Rooij-
akkers; Marcella van de Ven en Johan
de Rooij; Harrij van der Velden; Ma-
rietje de Vries - Klomp (vanwege
trouwdag); Antonius en Francisca de
Groof; Martinus de Groof; Jos Braks;
Jac Hamers.
Mededelingen
In onze parochie zijn overleden Gusta
van der Burgt - Elbers, Margot Bege-
manstraat 49, en Marie-Anne Koster -
Schulten, Papenvoort 20. Wij wensen
de families en vrienden veel troost en
sterkte bij het verwerken van dit verlies.
St. Clemenskerk Gerwen
Allerzielen, vrijdag 2 november 19.00
uur: gebedsviering, parochiekoor, voor-
ganger pastoraal werker M. Feuth.
Zondag 4 november: Er is géén viering
in Gerwen vanwege de jubileumvie-
ring van pastor J. Vossenaar in de H.
Clemenskerk te Nuenen.
Misintenties
Overleden familie Piet v.d. Hurk -
Hoeks.
Mededelingen
Na afloop van de Allerzielenviering is
er een tocht met kaarsen naar het kerk-
hof alwaar deze worden geplaatst bij
het graf of urn-nis van dierbare overle-
denen. U bent van harte welkom.
H. Lambertuskerk Nederwetten
Allerzielen, vrijdag 2 november 19.00
uur: gebedsviering, Avondwakekoor,
voorganger dhr. T. v. d. Tillaart en Nel
Bussink.
Zondag 4 november: Er is géén viering
in Nederwetten vanwege de jubileum-
viering van pastor J. Vossenaar in de H.
Clemenskerk te Nuenen.
Misintentie
Cissy Rooijackers.
De Regenboog
Protestantse Gemeente Nuenen
Zondag 4 november zal in de dienst
voorgaan Karin Seijdel. U bent van
harte welkom om deze dienst met ons
mee te vieren! Er is een kinderneven-
dienst voor kinderen van de basis-
school. De collecte is voor Najaarszen-
dingsweek. Voor meer informatie: zie
onze website en op Facebook.
Oude Sint-Clemenskerk Gerwen
Uitsluitend de ‘Buitengewone vorm
van de Romeinse ritus’, volgens decreet
Summorum Pontificum van paus Be-
nedictus XVI, van 7 juli 2007.
Donderdag 1 november. Allerheiligen.
18.30 uur Hoogmis.
Vrijdag 2 november. Allerzielen. 10.30
uur Mis van Requiem (2); aansluitend
Requiem (3); 18.30 uur gezongen H.
Mis van Requiem (1).
Zaterdag 3 november. Eerste zaterdag
van de maand. 8.30 uur H. Mis, votief-
mis van het Onbevlekt Hart van Ma-
ria; gedachtenis van H. Hubertus, bis-
schop en belijder; na de Mis zegening
van het Hubertusbrood. Daarna uit-
stelling tot 12.30 uur.
Zondag 4 november. 24ste Zondag na
Pinksteren. 10.30 uur Hoogmis; kin-
derzegen.
Maandag 5 november. 18.30 uur H. Mis.
Dinsdag 6 november. 18.30 uur H. Mis.
Woensdag 7 november. 7.15 H. Mis, H.
Willibrordus, patroon van Nederland.
De geschiedenis van het kerkgebouw
en de toren vanaf begin 15de eeuw staat
op
Bekijk Ker-
ken in Peelland ook op Facebook ('Ker-
ken in Peelland') en op YouTube ('Ker-
ken in Peelland Gerwen WMV').
t/m zondag 13 januari
woe- en zondag 13.00-17.00 uur.
Vrijdag 13.00-20.00 uur
Jeroen Buitenman bij SHE Art Gallery
De Huufkes 34, Nuenen
Elke zaterdag
13.30-16.30 uur Elk half uur rondleiding
in Salon Nune Ville. Berg 24 Nuenen
Elke maandag
14.00-16.00 uur Gezellig samen sjoelen
Jo van Dijkhof
Elke woensdag
13.30-16.30 uur Rikken en Jokeren
Jo van Dijkhof
Maand november
WSV-wandeling
Zondag 9.00 uur
ingang van het EMK terrein
aan het Wettenseind.
Elke tweede zondag v.d. maand
14.00-17.00 uur Ierse sessies
Weverkeshof,
Jhr. Hugo van Berckellaan 5 Nuenen
Elke dinsdag
13.00 uur Beweegroute in groepsverband
Fysioth. Kwiek, V. v Goghstraat 139 Nuenen
13.30-15.30 uur schilder en tekenen o.b.v.
ervaren lerares. Jo van Dijkhof
Elke dinsdag en woensdag
Di. 9.30-12.30. Woe. 19.30-21.30
Foto expositie historische boereninterieurs
het Heemhuis van De Drijehornick,
Papenvoort 15A
Heel Nuenen rakt
Eindeloze rijen auto’s bezetten de straten
Een of twee exemplaren per wooneenheid
Bijna niemand kan het rijden nog laten
Dat is een vaststaand feit
Ook het fietsverkeer neemt schrikbarende
vormen aan
Scootmobielen worden bestuurd door
vrouwen enmannen
Nauwelijks durf ik meer de straat op te
gaan
Want zij racen over het troittor, soms met
krukken dan weer met kannen
Hoe kunnen wij deze chaos in juiste banen
leiden
Zonder dat de fietser wordt geplet
Ongelukken zijn helaas niet te vermijden
Zeker wanneer je alleen maar op je smart-
phone let
Joke van Overbruggen, Nuenen
©
Lezing ‘Maarten van Rossums
plundertochten in Brabant’
SanderWassing uit Alphen aan de Rijn zal op woensdag 7 november om20.00 uur
voor Heemkundekring ’t Hof van Liessent een lezing houden. Deze lezing vindt
plaats in Zaal De Koekoek aan de Dorpsstraat in Lieshout en heeft als onderwerp:
‘De plundertochten van Maarten van Rossum op het Brabantse Platteland’.
De Gelderse krijgsheer Maarten van
Rossum (ca. 1478 - 1555) en zijn solda-
ten waren meedogenloos. Zij teister-
den de Brabantse boeren met het stich-
ten van branden en met guerrilla-over-
vallen. Hun komst werd aangekondigd
door luidende kerkklokken en grote
rookkolommen aan de horizon. Van
Rossum stond in de zestiende eeuw be-
kend als de ‘gesel van de boeren.’
Decennialang hield Van Rossum de
Nederlanden in zijn greep door ter-
reur en oorlogvoering. Ook Lieshout
werd niet gespaard.
Sander Wassing (1987) studeerde ge-
schiedenis aan de Universiteit van Lei-
den. Tijdens zijn studie specialiseerde
hij zich in de geschiedenis van de Ne-
derlanden gedurende de zestiende en
zeventiende eeuw. Zijn scriptie schreef
hij over de beeldenstorm. In zijn lezing
spitst hij het onderwerp toe op de lo-
kale en regionale geschiedenis. Het be-
looft een boeiende lezing te worden.
U bent allen van harte welkom. Ook
als u geen lid bent van de heemkunde-
kring. De lezing begint om 20.00 uur
en is voor iedereen gratis toegankelijk.
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14
Powered by FlippingBook