week - page 1

WE EKD I ENS T EN
Spoeddienst Huisartsen en Ziekenhuis:
____________________________
SPOEDPOST
Spoedpost St. Anna,
St. Annaziekenhuis, Bogardeind 2, Geldrop.
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,
Michelangelolaan 2, Eindhoven.
TEL. 0900 - 8861
‘s Avonds,‘s nachts, in het weekend en op feestdagen.
____________________________
SPOEDDIENST APOTHEKEN:
Centrale Dienstapotheek Eindhoven
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,
Michelangelolaan 2, Eindhoven.
TEL. 040 - 243 66 66
Ma. t/m vrij. van 17.30 - 08.30 uur.
In het weekend en op feestdagen
EXTRA OPENSTELLING IN NUENEN:
Apotheek Nuenen,
Parkstraat 36.
Maandag t/m vrijdag 08.30 - 17.30 uur.
Zaterdag 09.00 - 11.00 uur.
Apotheek Aan de Berg,
Berg 22b.
Maandag t/m vrijdag 08.00 - 18.00 uur.
DEZE WEEK:
De enige échte Nuenense krant
Weekblad voor hét nieuws uit Nuenen c.a.
• Aanleveren tekst:
• Aanleveren advertenties:
Zicht
op mantelzorg:
De wethouder
aan het woord
Carnavals-
Nieuwjaar
in Café
Ons Dorp
Drie kampioenen
op podium
bij microfonist
Jan Peeters in
Wielercafé Gerwen
Jaargang 60 • Nr. 44 • 1 november 2018
AutoCrew
ABoschAutomotive
WorkshopBrand
AutoCrew
ABoschAutomotive
WorkshopBrand
Alstublieft,
uw waardecheque!
AutoCrew
ABoschAutomotive
WorkshopBrand
10% korting op uw
werkplaatsfactuur!
Nog niet toe aan onderhoud of reparatie?
Geef dan gerust de service van AutoCrew
cadeau aan iemand anders!
Quik Service Nuene
Alstublieft,
uw waardecheque!
AutoCrew
ABoschAutomotive
WorkshopBrand
10% korting op uw
werkplaatsfactuur!
Nog niet toe aan o erhoud of reparatie?
Geef dan gerust de service vanAutoCrew
cadeau aan iemand anders!
Quik Service Nuenen
Alstublieft,
uw waardecheque!
AutoCrew
ABoschAutomotive
WorkshopBrand
10% korting op w
werkplaatsfactuur!
Nog niet toe aan onderhoud of reparatie?
Geef dan gerust de service van AutoCrew
cadeau aan iemand anders!
Alstublieft,
uw waardecheque!
AutoCrew
ABoschAutomotive
WorkshopBrand
10% korting op uw
werkplaatsfactuur!
Nog niet toe a n onder
f r aratie?
Geef dan gerust de servi van AutoCrew
cadeau a n iemand an
Quik Service Nuenen
Alstublieft,
uw waardecheque!
10% korting op uw
werkplaatsfactuur!
Nog niet toe aan onderhoud of reparatie?
Geef dan gerust de service van AutoCrew
cadeau aan iemand a ders!
Quik Service Nuenen
Tegen inlevering van deze uitknipbon.
Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels
Tel.: 040 - 283 88 37
Puzzel mee
Win een kadobon ter waarde van € 10,-
van Albert Heijn Parkstraat. Kijk op de
puzzelpagina in ons weekblad voor
meer informatie.
BEZORGING:
Voor al uw vragen, opmerkingen
en klachten. Bel
040 - 283 1200
of mail
LEUKE OPDRACHT-
GEVERS GEZOCHT
040 - 711 1152
Puur | Professioneel | Persoonlijk
Verkeersongeval? Arbeidsongeval?
Medische fout? Mishandeling?
Bel 0492 - 70 02 80
Wij bezoeken u gratis aan huis!
,BTUFFMUSBWFSTF )FMNPOE t XXX EQ BEWPDBUFO OM
Vanaf 1 november open in hartje Nuenen
The Yellow Rabbit
Flavours of Asia
Donderdag 1 november gaan de deuren open van The Yellow Rabbit, aan
het Park in het voormalige pand van Art Dumay. De afgelopen weken is er
flink verbouwd en is de ruimte waar eerst kunst te vinden was, omgetoverd
tot restaurant. Peter van de Luitgaarden, eigenaar, is trots op wat er in een
aantal weken bereikt is. “Mensen kennen het hier niet meer terug, er is
zoveel gebeurd en ik ben gelukkig dat ik dit midden in het Nuenense mag
realiseren. Sinds ik in 2003 in Nuenen ben komen wonen, heb ik steeds het
gevoel gehad dat we op culinair gebied iets missen. En vanaf 2010, toen
ook de sushi’s steeds meer hunweg vonden in Nederland en uitgroeide van
een hype tot een volwassen concept, wist ik wat Nuenen miste, een gezel-
lig, informeel Aziatisch dim sum restaurant met daarbij een sushibar.
Na 31 jaar, waarvan de laatste veertien
als eigenaar en manager, bij de Blauwe
Lotus gewerkt te hebben, 25 jaar op de
bekende locatie aan de Limburglaan en
de laatste zes jaar in het Philips Sta-
dion, vond ik het tijd om deze droom te
realiseren. We hadden op de oude loca-
tie al de ‘Kleine Lotus’ waar we dit con-
cept al hadden en wat heel goed aan-
sloeg. Ik kwam op het idee van het
pand aan het park door twee relaties
van mij die in het stadion kwamen eten
en mij de tip gaven, nu alweer een jaar
geleden. Ik ben gaan kijken en was
meteen verliefd op het pand wat overi-
gens al verkocht was. Gelukkig kreeg ik
de nieuwe eigenaar net zo enthousiast
over mijn plan als ik zelf was en ik ben
aan de gang gegaan om een en ander
gefinancierd te krijgen. Wat overigens
een hele toer is geweest omdat de ban-
ken niet meedenken met horeca. Ge-
lukkig heb ik hele fijne mensen gevon-
den die ontzettend veel vertrouwen in
het plan hebben en mee financieren.
Aldus geschiedde en het concept ‘The
Yellow Rabbit’ was geboren, dim sums,
sushi’s en heerlijke kleine Aziatische
gerechten. De naam is bedacht door
een goede vriend en heeft uiteraard
een achterliggende betekenis, geel/
goud is de gelukskleur in Azië en het
konijn staat voor rechtschapen, intuï-
tief, gevoelsmatig en voorzichtig.
Een plek waar we willen dat de men-
sen zich thuis voelen en gezellig en in-
formeel kunnen zijn. Aan de bar met
een hapje, aan de hoge tafels lekker
een after work borrel met heerlijke su-
shi’s, of gezellig ‘shared dining’ aan de
tafels met een keur van verschillende
gerechtjes vergezeld door een heerlijk
glas wijn.
De keuken brigade, onder leiding van
Wen-Jie Chen, de laatste zes jaar sous-
chef bij de Blauwe Lotus, heeft een
mooie gevarieerde kaart samenge-
steld, die u zeker gaat verrassen, met
nieuwe gerechten, een mooie variëteit
aan sushi’s maar ook met een aantal
welbekende klassiekers uit de oosterse
keuken.
We verzorgen ook lunches in de vorm
van kleine lichte gerechten. Uitermate
geschikt voor een snelle lunch voor de-
genen die weinig tijd hebben, maar ook
uitgebreider lunchen is mogelijk al dan
niet begeleid door een mooi glas wijn.
Op termijn bieden we ook de moge-
lijkheid sushi te bestellen en af te ha-
len en vanaf komend voorjaar hebben
we een mooi terras waar van alles mo-
gelijk is, lunchen, dineren, of alleen
een drankje doen.
The Yellow Rabbit
Dinsdag t/m vrijdag van 12.00-22.00
uur en zaterdag van 17.30-22.00 uur
040-3033792. Online reserveren even-
tueel mogelijk
Succesvolle veiling in Gambia
Veel inlandse belangstelling voor de Nissan Patrol
Door Gerrit van Ginkel
De Nuenense huisarts Dr. Boek en
echtgenoot Toon Verhoeven berich-
ten vanuit het 7500 km verder gele-
gen Zambia dat de veiling van hun
Nissan Patrol terreinwagen geslaagd
is en afgerond. Het ontvangen bedrag
van € 3500,- is afgedragen aan het
Brufut Kraamcentrumdaar.
De inhoud van de Jeep, waaronder di-
vers gereedschap, medicamenten en
kinderkleding, is ook overgedragen
aan het Kraamcentrum.
Dr. Hanneke Boek maakt zich verder
nog verdienstelijk daar door allerlei
hand- en spandiensten te verrichten
in het kraamcentrum voordat het
echtpaar weer vertrekt naar Nuenen
eind deze week.
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...14
Powered by FlippingBook