week - page 9

Rond de Linde
Nr. 43
Donderdag 25 oktober 2018
60
ACTIVITEITENAGENDA
Opgave activiteitenagenda via
onder vermelding van ‘activiteitenagenda’
Kerkberichten
Bernhardstraat 4 | Nuenen
040 284 1550 |
In samenwerking met Yarden
Afscheid nemen
begint bij vasthouden wat je lief is.
Wij helpen u graag bij het verzorgen van een bijzonder en persoonlijk
afscheid, waarin uw herinneringen en emoties alle ruimte krijgen.
Een mooi, passend afscheid kan u straks houvast
geven bij de verwerking van uw verdriet.
Sigrid Hielkema-Tas RU en
Thijs van den Biggelaar RU
uitvaartverzorgers Nuenen c.a.
Donderdag 25 oktober
09.30 uur Schuif even aan tafel bij
Palwasha Bana. Trefpuntzaal Het Klooster
09.30 uur Computercafé Workshop etiketten
maken. Bibliotheek Dommeldal Nuenen
Vrijdag 26 oktober
20.00 uur Rikken bij de supportersclub
RKSV Nuenen, Pastoorsmast 14.
20.00 uur Sphinx speelt ‘Paintings’
duo fluit & harp. Van Goghkerkje Nuenen
Vrijdag 26 oktober
20.00 uur Kienen in Lieshout
Dorpshuis, aan het Grotenhof, Lieshout
Zaterdag 27 oktober
11.00-14.00 uur Op zoek
naar uw voorouders!
Heemkundekring De Drijehornick
Heemhuis, Papenvoort 15A, Nuenen
Zaterdag 27 oktober
19.30 uur Halloweentocht
D’n Dooie Hoek Gerwen
Start speeltuintje Dora Ebbenhof, Gerwen
Zaterdag 27 oktober
20.00 uur Peter Fitters Jaarconcert
Het Nuenens Mannenkoor
Het Klooster, Nuenen
Zaterdag 27 oktober
20.00 uur Halloweentocht in
Horror Village Nuenen
Café Ons Dorp Nuenen
Zaterdag 27 oktober
20.30 uur Cabaretpoel met Vier keer Leuk!
in Ons Tejater
Dorpshuis, Grotenhof 2, Lieshout
Zondag 28 oktober
10.00 uur IVN Kids:
ga mee op zoek naar paddenstoelen!
Zondag 28 oktober
14.00 uur IVN najaarswandeling door
Eckartdal vanaf Herberg op het terrein van
Eckartdal, Nuenense weg in Eindhoven
Zondag 28 oktober
14.00 uur Griep bijeenkomst. Hobbycentrum
De Dorpswerkplaats. Park 63B, Nuenen
20.30 uur Liederentafel Schafrath
Café Schafrath Nuenen
Zondag 28 oktober t/m 15 december
15.30 uur Expositie 9ART ‘Breekbaar’
Het Klooster
Zondag 28 oktober
15.30-17.30 uur Groepsexpositie’
Breekbaar’. Het Klooster
15.30 uur Orgelconcert Stephan
van de Wijgert. Clemenskerk Nuenen
Maandag 29 oktober
14.00 uur Lezing afscheidsbegeleider
van Hans Vervuurt
‘Goed afscheid nemen kan maar één keer
’Den Heuvel in Gerwen
Maandag 29 oktober
15.30-17.00 uur Twee of 3 daagse (5 nov.)
kinderworkshop. Naaien met naaimachine
voor jeugd van 10 tot 12 jaar
Den Heuvel in Gerwen
Dinsdag 30 oktober
13.30 uur KBO voorlichtingsbijeenkomst
Brandveilig Wonen, Dorpshuis Lieshout
20.00 uur Dorpsraad Gerwen Openbare
vergadering. Gemeenschapshuis D’n Heuvel
Dinsdag 30 oktober
20.00 uur Gipsyjazz in Gerwen
Paulus Schäfer Trio op podium
met Koen De Cauter
café De Stam in Gerwen
Woensdag 31 oktober
Cultuur Overdag: actiemiddag
Cultuur Overdag bij Jan Linders
20.00 uur Lezing astronaut Dirk Frimout.
De Regenboog, Sportlaan 5 Nuenen
T 040 844 8630
Het afscheid
in vertrouwde
handen.
Een fijne gedachte:
H. Clemenskerk Nuenen
Weekenddiensten
Zaterdag 27 oktober 18.30 uur: vie-
ring, volkszang, voorganger pastor P.
Clement.
Zondag 28 oktober 11.00 uur: viering,
vocale omlijsting, voorganger pastor P.
Clement.
Allerheiligen donderdag 1 november
19.00 uur: viering, voorgangers pastor J.
Vossenaar en pastoraal werker P. Peters.
Allerzielen vrijdag 2 november 19.00
uur: Gebedsviering, gelegenheidskoor,
voorgangers pastor J. Vossenaar en
werkgroep Avondwake.
Misintenties
Zaterdag 27 oktober 18.30 uur: geen
intenties.
Zondag 28 oktober 11.00 uur: René Elst;
Johannes Donkers (vanwege verjaar-
dag); Henk Daamen; Herman en Truce
(truus) Campman - Heuijerjans; Tiny
Matthijsse - Lemmens; Cobie Stachu-
letz - Dokman; Jet van Kroonenburg -
Smulders; Ben Gosselink; Harrie van
Dijck; Cees van Laarhoven en Gertrude
van Laarhoven - Dacus; Piet en Hanne-
ke van Santvoort en Jan van de Ven.
Allerheiligen donderdag 1 november
19.00 uur: geen intenties.
Allerzielen vrijdag 2 november 19.00
uur: Riek Sanders en Miet Sanders en
overleden ouders Sanders - de Greef.
Mededelingen
In onze parochie is overleden Annie
Molenaar - van Happen, Eikenlaan 14.
Wij wensen de familie en vrienden veel
troost en sterkte bij het verwerken van
dit verlies.
Aanstaande zondag is het wereldmis-
siedag. In dit weekend is er een extra
collecte ter ondersteuning van de arm-
ste parochies op de wereld.
Kerkhof
Als de weersomstandigheden het toe-
laten zullen de 2e helft van de maand
november, wederom grafmonumenten
(geen graven) worden verwijderd. De
betreffende grafmonumenten zijn al-
len van een witte stip voorzien.
Uiteraard bestaat er voor rechtheb-
benden de mogelijkheid zelf over het
monument, of een onderdeel daarvan,
te beschikken. Is dat het geval, wilt u
dan contact opnemen met het paro-
chiesecretariaat (040-2831210) of met
Tini Smulders (06-14778939).
Het parochiesecretariaat is van maan-
dag tot en met vrijdag te bereiken van
09.00 uur tot 12.00 uur.
Wilt u in ieder geval bij contact over de
navolgende gegevens van de overlede-
ne beschikken: volledige naam, ge-
boortedatum, overlijdensdatum en het
vaknummer van het graf van de dier-
bare. Deze gegevens kunt u vinden in
het register in de brievenbus bij de en-
tree van het kerkhof.
St. Clemenskerk Gerwen
Zondag 28 oktober 11.00 uur: viering,
parochiekoor, voorganger pastoraal
werker M. Feuth.
Allerzielen, vrijdag 2 november 19.00
uur: gebedsviering, parochiekoor, voor-
ganger pastoraal werker M. feuth.
Misintenties
Wilhelmina Maria van Hout - Jansen;
Overleden familie de Groot - Vrijal-
denhoven; Ben Lijten, vanwege ver-
jaardag; Piet Martens en Corrie Mar-
tens - Geven; Diny Geraets - Zweegers;
Overleden ouders Bunthof - de Weerd;
Heleen Bunthof - Nissen, vanwege
sterfdag; Piet en Miet Maas - van Berlo.
Mededelingen
Aanstaande zondag is het wereldmis-
siedag. Dan is er een extra collecte ter
ondersteuning van de armste paro-
chies op de wereld.
H. Lambertuskerk Nederwetten
Zondag 28 oktober 09.30 uur: viering
met volkszang, voorganger pastoraal
werker M. Feuth.
Allerzielen, vrijdag 2 november 19.00
uur: gebedsviering, Avondwakekoor,
voorganger dhr. T. v. d. Tillaart.
Misintenties
Frans Raaijmakers en Fien Raaijma-
kers - Aalders; Toon van Rooij; Frans
Saris en overleden familie Saris; Thijs
Migchels; Antoon Snijders en Cisca
Snijders - Vos.
Mededelingen
Aanstaande zondag is het wereldmis-
siedag. Dan is er een extra collecte ter
ondersteuning van de armste paro-
chies op de wereld.
De Regenboog
Protestantse Gemeente Nuenen
Zondag 28 oktober zal in de dienst
voorgaan onze kerkelijk werker P.
Flach. U bent van harte welkom om
deze dienst met ons mee te vieren! Er
is kindernevendienst voor kinderen
van de basisschool. De collecte is voor
de ZWO Syrische vluchtelingen. De
kerk staat open op donderdag 25 okto-
ber tussen 10.00 en 12.00 uur voor het
Open Huis. Er is dan koffie en thee en
ontmoeting met anderen. Voor meer
info: zie de website en Facebook.
Oude Sint-Clemenskerk Gerwen
Uitsluitend de ‘Buitengewone vorm
van de Romeinse ritus’, volgens decreet
Summorum Pontificum van paus Be-
nedictus XVI, van 7 juli 2007.
Donderdag 25 oktober. 17.30 uur Lof
van de oktobermaand; 18.30 uur H.
Mis, gedachtenis van de H. Chrysan-
thus en Daria, martelaren.
Vrijdag 26 oktober. 07.15 uur H. Mis,
gedachtenis van H. Evaristus, paus en
martelaar.
Zaterdag 27 oktober 08.30 uur H. Mis,
Onze Lieve Vrouw op zaterdag. 10.00
uur Godsdienstlessen.
Zondag 28 oktober. Feest van Christus
Koning. 10.30 uur gezongen Hoogmis.
Na de H. Mis volgt het H. Lof met toe-
wijding van de wereld aan het H. Hart
van Jezus.
Maandag 29 oktober. 18.30 uur H. Mis.
Dinsdag 30 nov. 18.30 uur H. Mis.
Woensdag 31 oktober. 7.15 uur H. Mis.
De geschiedenis van het kerkgebouw
en de toren vanaf begin 15de eeuw staat
Je hoort nog steeds die stem,
kijkt op en realiseert je eerst dan
dat zij er niet meer is.
Het vreemde is dat het gemis
eerder sterker wordt dan minder
bij het verglijden van de tijd.
En als je ’s avonds stil in bed ligt
en de tranen over je gezicht rollen,
zeg je fluisterend; ‘ik mis je zo!’
Verdrietig hebben wij afscheid moeten nemen van
D
iny
J
ansen-van
B
ussel
echtgenote van
Toon Jansen
Zij werd slechts 62 jaar.
Nuenen:
Toon Jansen
Rianne
Chiara
Monique
22 oktober 2018
Correspondentieadres:
Uitvaartzorg Hans Raaijmakers
T.a.v. familie Jansen
Emopad 56, 5663 PB Geldrop
U kunt persoonlijk afscheid van Diny nemen op vrijdag 26 oktober van
19.00 tot 20.00 uur in Uitvaarthuis Hans Raaijmakers, Emopad 56, Geldrop.
De crematiedienst vindt plaats op zaterdag 27 oktober om 11.30 uur in
crematorium Berkendonk, Meanderlaan 1, Helmond.
Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar vanaf 11.00 uur
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren.
Inplaats vanbloemenwordt eengift voor KWF Kankerbestrijdingopprijs gesteld.
Collectebussen hiervoor staan bij het condoleanceregister.
t/m zondag 13 januari
woe- en zondag 13.00-17.00 uur.
Vrijdag 13.00-20.00 uur
Jeroen Buitenman bij SHE Art Gallery
De Huufkes 34, Nuenen
t/m woensdag 31 oktober
woe- en zondag 13.00-17.00 uur,
vrijdag 13.00-20.00 uur
Kunstenaar Guusje Bertholet, groot(s) werk
SHE Art Gallery. De Huufkes 34, Nuenen
Elke zaterdag
13.30-16.30 uur Elk half uur rondleiding
in Salon Nune Ville. Berg 24 Nuenen
t/m oktober
Elke tweede woensdag en laatste zondag
van de maand
13.30-17.00 uur Van Goghkerkje open
Papenvoort Nuenen
Elke maandag
14.00-16.00 uur Gezellig samen sjoelen
Jo van Dijkhof
Elke woensdag
13.30-16.30 uur Rikken en Jokeren
Jo van Dijkhof
Maand oktober
WSV-wandeling
Zondag 09.00 uur,
parkeerplaats aan de vijverzijde
bij het gemeentehuis.
Elke tweede zondag v.d. maand
14.00-17.00 uur Ierse sessies
Weverkeshof,
Jhr. Hugo van Berckellaan 5 Nuenen
Elke dinsdag
13.00 uur Beweegroute in groepsverband
Fysioth. Kwiek, V. v Goghstraat 139 Nuenen
13.30-15.30 uur schilder en tekenen o.b.v.
ervaren lerares. Jo van Dijkhof
Elke dinsdag en woensdag
Di. 09.30-12.30. Woe. 19.30-21.30
Foto expositie historische boereninterieurs
het Heemhuis van De Drijehornick,
Papenvoort 15A
Vrijdag 26, zaterdag 27, zondag 28 okt
18.00-01.00 uur Oktoberfest
Parkeerplaats RKSV Oude Landen
Zaterdag 27 en zondag 28 oktober
13.00-17.00 uur Kunstexpositie van Yvonne,
Jolanda, Irma en Ria van de Grint
Ruimte in Beeld, Dubbestraat 9a Nuenen
We gaan weer zingen
Wordt u ook zo blij van zingen? Dan nodigen wij u uit om gezellig met ons mee te
komen zingen op zondag 28 oktober bij Café Schafrath aan het Park in Nuenen.
Wat zingen we ? Voor de pauze hebben we een lekker gevarieerde selectie uit on-
ze liederenbundel. Na de pauze bepaalt u mede het programma. U mag uw favo-
riete nummers noteren op een bierviltje, en hier wordt een keuze gemaakt door
onze Daan. Tot zondag 28 oktober, 20.30 uur, bij Café Schafrath.
op
. Bekijk het
ook op Facebook en op YouTube.
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12
Powered by FlippingBook