week - page 10

Rond de Linde
Nr. 43
Donderdag 25 oktober 2018
SPORT
PUZZELHOEK
Week 43
Horizontaal:
1 vakantieganger 6 stumper 12 bewusteloosheid 14 zwaardwalvis
15 kletskous 18 delfstof 20 muziekinstrument 21 paddestoel 23 ontkenning 24 onwetend
25 sprookjesfiguur 27 een zekere 28 drijfrad 30 werkplaats 32 voegwoord
33 lichamelijke opvoeding 34 ceremonie 39 contributie 44 voordat 45 strafwerktuig
46 Noorse godheid 47 paling 48 geestdrift 49 guit 51 tegen 52 grafiek 54 hemellichaam
56 plaats in Frankrijk 58 muziekgezelschap 59 stellage
Verticaal:
1 aanleg 2 maar 3 ambtshalve 4 Internationaal Monetair Fonds 5 Amerikaans café
7 deel van een woning 8 deel van een wet 9 kosten koper 10 klus 11 wijnglas 13 brandstof
16 behoeftig mens 17 Europese voetbalbond 19 mannelijk dier 22 plaats in Overijssel
24 avondmaal 26 plaats in Drenthe 29 spuugzat 31 vod 34 mannelijk dier 35 mager
36 psychische stoornis 37 verfstof 38 rivier in Rusland 39 staaf 40 keukenapparaat 41 talent
42 opening 43 extract 50 Turks bevelhebber 52 aanwijzend voornaamwoord 53 honingdrank
55 slee 57 ter inzage
O N V R E D E E T A L A G E
B O E I
E E D G U I T
O E I G E N G E R E I D A
B A G G E R E I N F A A M
J A E E A L A D E A B
E N E R L E I
A N A L I S T
C E
S
E
E E
T A R E N T E P E L O T O N
I E Z A G A L A R H A
E X P E R T A P R I S M A
F E L E K T R I C I E N R
M E I D O D E K N E L
W A N N E E R P E S T K O P
2 5 8 6 4 1 7 3 9
4 6 1 3 7 9 8 5 2
7 3 9 2 8 5 4 6 1
9 2 6 4 3 8 1 7 5
8 7 5 1 9 6 2 4 3
3 1 4 7 5 2 9 8 6
5 9 3 8 2 4 6 1 7
1 8 7 9 6 3 5 2 4
6 4 2 5 1 7 3 9 8
Oplossingen wk 42
N E N A R G V E R N I E L E N
E J T N E E T K O O L F O N K
S L E N G T E T E L T A E H E
D T H C E V L M F L A T E R K
N I E U W J A A R S N A C H T
O E Q R N A P M G E D U R F D
F A T E A N A O C R T N A I R
M R E L V E E R K E R O N E T
O M K I A K A A D G G E L T L
B L O E D A R M O E D E N S E
E A R K P B G A N N R G E T T
L S K S C R N R E W R E K S A
I T A M R U E D R O O V N G R
S I L I A U R C O L H U U O A
K G A S A V K T H K K M D O K
HEMELLICHAAM
Woordzoeker
De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in
de puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar ook overlappen. Zoek ze op en streep
ze af. De overblijvende letters vormen achter elkaar gelezen de oplossing.
BALIE
BRUTAAL
CELLOFAAN
COMPLICATIE
ERFENIS
ERNST
FIETSTAS
FOLIE
GEBIT
GEHOORAPPARAAT
GERAAMTE
GILDEHUIS
IDAHO
JUWELIER
KATJE
KRAAG
LICHT
LOBITH
LOUCHE
MENSENWERK
MOKER
MOSSEL
NEVENBETREKKING
NIEUW
PASTA
PETER
PISTOOL
RUIGPOOTBUIZERD
SCHERM
SCHUIT
SNUIT
TANKAANVAL
TERRAS
TRIEN
VALREEP
VECHT
VENLO
VINGERVLUG
VLOEI
VOLDOENING
WADEN
L A V N A A K N A T S A P I O
M R E H C S I U H E D L I G L
G N I K K E R T E B N E V E N
U S T J U W E L I E R N A H E
L C A W V G N I N E O D L O V
V H C E L L O F A A N R R O K
R U I G P O O T B U I Z E R D
E I L O F V U E I L A B E A M
G T P E T E R C I U U W P P O
N N M I
I C L C H N N H T P S
I E O A S H H F I E T S T A S
V D C K A T J E S I N E F R E
G A A R K R O N B R U T A A L
P W R H E M E O E T E R R A S
I R E K O M L G L G E B I T E
WIN EEN WAARDEBON T.W.V. € 10,-
VAN DE ALBERT HEIJN PARKSTRAAT
NUENEN
Los de
woordzoeker
hierboven op en stuur het antwoord op:
per email:
of
per post/brievenbus:
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. (Vermeld naam, tel. en adres).
De winnaar kan na bericht de bon afhalen bij de drukkerij.
Winnaar:
Kruiswoord
1
2 3 4 5
6 7 8 9 10
11
12
13
14
15
16
17
18 19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34 35 36
37 38
39 40
41 42 43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54 55
56
57
58
59
8
3
6 3 1
5
7
4 9 6 3
8 3
5 4
9 5
7 2
4 2 5 7
9
7
9 4 1
4
2
Sudoku
week 41, Dhr. K. Hendrikx, Lierop.
NKV B1 kampioen
Afgelopen zaterdag, 20 oktober, was het eindelijk zover: de kampioenswed-
strijd van NKV B1. Na een spannende wedstrijd en winst de week ervoor,
wist NKV B1 de mogelijkheid op het kampioenschap van de tegenstander
NeCa B1 af te pakken.
startsignaal voor de kampioenswed-
strijd tegen BIO B1 uit Oerle. Onder
aanmoediging van vele ouders, opa’s
De spanning liep gedurende de week al
aardig op, maar afgelopen zaterdag
klonk om 12.00 uur dan eindelijk het
Korfbal
en oma’s, clubgenoten en vrienden
mochten de 10 dames en de drie trai-
ners/coaches beginnen aan de wed-
strijd. NKV B1 had in de eerste helft
zichtbaar te kampen met de zenuwen
die de wedstrijd met zich mee bracht.
Het eerste doelpunt viel dan ook aan
de kant van de tegenstander, en de da-
mes van NKV B1 wisten dat ze het niet
gemakkelijk gingen krijgen.
Na een gelijk opgaande eerste helft,
werd in de rust iedereen weer op scherp
gezet met als doel de wedstrijd zo snel
mogelijk te beslissen. Gelijk in de twee-
de helft liet NKV B1 zien dat ze de kam-
pioenstitel waard zijn. Er werd gevoch-
ten voor iedere bal, er werden mooie
kansen gecreëerd en bovenal: veel doel-
punten gemaakt. ‘Onze’ dames, NKV
B1, pakken meer dan verdiend de kam-
pioenstitel met een, uiteindelijk over-
duidelijke winst van 16-7.
Het tweede jaar dat deze 10 dames da-
meskorfbal spelen, en dat doen ze ze-
ker niet onverdienstelijk. Namens de
drie coaches, Laura, Tim en Anouk:
van harte gefeliciteerd met het kam-
pioenschap, en op naar een mooi zaal-
seizoen!
IVN Kids: ga mee op zoek
naar paddenstoelen!
Zondag vindt de eerste in een reeks nieuwe IVN Kids-
activiteiten plaats. De gidsen van IVN Nuenen nemen je
mee op pad in het bos op zoek naar paddenstoelen. De
herfst is hét moment om de mooiste paddenstoelen te
vinden, al zijn het er door het gebrek aan regen nog niet
zo veel als normaal in deze tijd van het jaar.
We vertrekken om 10.00 uur bij de poort van het Steen-
oventerrein aan de Parallelweg in Nuenen. Vanuit Nuenen
is dit voorbij het Avia-tankstation aan de Collse Hoefdijk
voor het spoor linksaf. Uiterlijk om 12.00 uur zijn we weer
terug bij het startpunt. Vooraf aanmelden is niet nodig.
Voor wie?
IVNKids is er voor kinderen van 6 tot 11 jaar die nieuws-
gierig zijn naar wat er allemaal leeft, groeit en bloeit in
de mooie Nuenense natuurgebieden. Natuurlijk zijn ook
ouders, broertjes en zusjes welkom. Deelname is gratis.
Elke maand (behalve in december en januari) organi-
seert het IVN een speelse, educatieve kinderactiviteit
met een thema dat past bij de tijd van het jaar. Kijk voor
meer informatie op
of mail naar
.
Sinterklaas Kienen bij BV ‘de klos’
Maandag 5 november 2018. In café/zaal ’t café van Lieshout,
Dorpsstraat 58-60, 5737 GD Lieshout. Zaal open 18.30 uur.
Opbrengst orgelconcert voor giro 555
Afgelopen zondag hebben een dertigtal muziekliefhebbers genoten van een mooi
orgelconcert in de 'Regenboog'. Het oorspronkelijke geplande programma van
het benefietconcert is op het laatste moment gewijzigd en Roelof Hamberg (Ven-
lo) was bereid op het orgel een aantal meesterwerken uit te voeren. De muzikale
fruitmand was zeer gevarieerd gevuld van licht klassiek tot swingende jazz. De
totale opbrengst voor GIRO 555 is € 600,-.
Het kampioensteamvan NKV B1
Mena Smolders uit Nuenen
naar het WK in Paraguay
Op woensdag 24 oktober stapt Mena Smolders op het vliegtuig naar Zuid-
Amerika. Als lid van een achttienkoppige Oranje-delegatie gaat de 36-jari-
ge Eindhovense tussen 29 oktober en 4 november in Paraguay de
Nederlandse eer hooghouden.
Nederlandse Padelbond het beter ge-
regeld. Smolders: “Ditmaal is alles gefi-
nancierd uit sponsoring. Dat is een te-
ken dat het wat professioneler wordt.
Een reis naar Paraguay kost nogal wat.
Als we nu weer alles zelf hadden moe-
ten betalen, waren er waarschijnlijk
wel wat spelers afgehaakt.”
De Eindhoven WK-deelneemster ziet
padel als een leuke hobby. Een
profloopbaan streeft ze op bijna 36-ja-
rige leeftijd niet meer na. Ze heeft wel
in 2014 als eerste Nederlandse dame
deelgenomen aan het professioneel
circuit “World Padel Tour”, daar heeft
ze ook 87e van de wereldranglijst ge-
staan. Ik heb er de tijd nu niet voor om
intensief te gaan trainen en verder
komt de jeugd uit Spanje en Argentinië
er als een speer aan.
Het team weet op voorhand dat ze zo-
wel bij de dames als de heren niet in
aanmerking komen voor de prijzen.
“Wereldkampioen worden we niet.
Daarvoor lopen we eenvoudigweg te
ver achter op de toplanden, zoals
Spanje, Argentinië en Portugal. Al is
het wel supergaaf om tegen zulke lan-
den te spelen. Een Top-10 klassering
zou leuk zijn op het WK. Twee weken
geleden werd er trouwens voor het
eerst in de geschiedenis een WK Vete-
ranen georganiseerd in Villa Padierna
in Estepona (Spanje) waar het Neder-
lands dames een geweldige prestatie
neerzette, 3e werden ze.
Wat ze tijdens haar Paraguayaanse
avontuur mag verwachten, blijft voor
Smolders een verrassing. “Het wordt
in elk geval een heel lange reis. We
vliegen vanaf Schiphol eerst naar Ro-
me. Dan naar Sao Paulo. En vandaar
naar Asuncion. Al met al zijn we zo’n
24 uur onderweg. Gelukkig hebben we
na aankomst wat tijd om te wennen
aan de omstandigheden. Op 4 novem-
ber vliegen we weer terug. Het wordt
hoe dan ook een gave ervaring. Ik heb
er veel zin in. We gaan er wat leuks van
maken.”
Mena is geboren in Eindhoven, maar
opgegroeid in de Kapperdoes op Boord
2 in Nuenen. Ze begon met tennissen
op de Lissevoort, daarna is zij op 11-ja-
rige leeftijd naar Spanje verhuisd van-
wege de gezonheidsproblemen van
haar vader (Henk Smolders). Daar ging
zij verder met haar tenniscarrière en
uiteindelijk is ze overgestapt naar de 2e
meest beoefende sport van Spanje. In
Nederland is de sport nog in opkomst
maar er worden inmiddels veel tennis-
banen weggehaald om padelbanen te
maken. Ook bestaat er de Nederlandse
Padelbond
.
nl/). Het is jammer dat er in Nuenen
nog steeds geen banen zijn. Maar het
zit er aan te komen, op de Lissevoort
zijn ze banen aan het bouwen (vraag de
Lissevoort om de openingsdatum). Het
wordt ook wel tijd”, zegt de Nuenense
padelambassadrice die uitkijkt naar de
komst van padelbanen in haar woon-
plaats. Ondanks dat het aantal beoefe-
naars toeneemt, blijft de dynamische
combinatie van squash en tennis bij het
grote publiek vooralsnog relatief onbe-
kend.
Moesten de Nederlandse deelnemers
aan het EK hun reis- en verblijfskosten
vorig jaar nog zelf ophoesten, voor de
dure trip naar Zuid-Amerika heeft de
Padel is inNederland een opkomende sport
Duvelscross
bij Runnersclub
Lieshout
Op zondag 4 november wordt in Lies-
hout weer de Duvelscross gelopen. De
duvelscross is weer volop in de belang-
stelling bij de lopers in onze regio. Het
vorig jaar was de deelname iets minder
door een gewijzigde datum. Dit jaar
hoopt Runnersclub Lieshout weer vele
lopers naar de Duvelsberg te trekken.
Inschrijven is mogelijk vanaf 10.00 uur
voor de afstanden 2, 4, 6, of 8 km. bij de
Duvelsberg aan ’t Hof te Lieshout. De
start is om 11.00 uur
Voor meer informatie,
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12
Powered by FlippingBook