week - page 9

Rond de Linde
Nr. 42
Donderdag 18 oktober 2018
60
De taxateur heeft het gedaan!
De huizenprijzen zijn stevig gestegen en dat gaat waarschijnlijk ook nog wel
even door. Het is een gevolg van krap aanbod en grote vraag in een periode die
ook nog eens gekenmerkt wordt door historisch lage rente en goede economi-
sche omstandigheden. Het is kennelijk onvermijdelijk dat in zo’n situatie de on-
afhankelijke taxateur onder vuur komt te liggen. Onlangs doken in diverse me-
diaweer berichtenopover taxateursdieonder druk vanbanken, opdrachtgevers
of hypotheekadviseurs een te hoge waarde aan door hen te taxeren panden
toekennen.
Ik kan niet uitsluiten dat er taxateurs zijn die zich onder druk laten zetten. Aan de
andere kant kan ik me ook weer niet voorstellen dat dit grootse vormen heeft
aangenomen. De regelgeving voor taxateurs is de laatste jaren behoorlijk aan-
gescherpt door de oprichting van het register voor taxateurs (NRVT) en de con-
trole - door o.a. het Nederlands Woning Waarde Instituut (NWWI) - staat op een
hoog peil. Uit eigen ervaring weet ik dat een taxateur aan strenge opleidingsei-
sen moet voldoen en dat je voortdurend moet bijscholen om het vak te mogen
blijven uitoefenen. Het lijstje van organisaties dat richtlijnen afgeeft en/of con-
troleert is inmiddels behoorlijk lang. Het vak is steeds transparanter geworden.
Ook ik ben natuurlijk wel eens gebeld met de vraag een taxatie in een door een
opdrachtgever of betrokkene gewenste richting bij te stellen. Maar een onafhanke-
lijk taxateur kan het zich eenvoudigweg niet veroorloven daarop in te gaan. Hij of
zij moet met veel factoren rekening houden, zoals bouwjaar, omvang, materiaalge-
bruik, energiezuinigheid en staat van het onderhoud van het pand. Maar ook: lig-
ging, omgeving, bestemmingsplan, eventuele kasstromen en
verplichtingen en rechten (erfpacht, recht van overpad). Als
laatste aandachtspunt is de marktsituatie van belang: wat
hebben vergelijkbare woningen of bedrijfspanden in de
buurt recent opgeleverd? Dat wordt als referentie ge-
bruikt bij het inschatten van de marktwaarde.
Marktontwikkelingen spelen dus een rol bij het vast-
stellen van de marktwaarde. Daarom kan het taxatie-
bedrag van een woning in pakweg Eindhoven hoger uit-
pakken dan voor een vergelijkbarewoning inbijvoorbeeld
Geldrop. Dan klinkt al gauw: de taxateur heeft het ge-
daan! Maar het is uiteindelijk de markt die bepaalt
wat wordt betaald en de taxateur stelt vast wat de
marktwaarde is.
Makelaar Pieter van Santvoort beschouwt elke
2 weken de situatie op de woningmarkt in de regio
Woningmarkt in beweging
Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort
Sunny Blues Nuenen presenteert:
Bourbon Street (Be)
Weer eens een Belgische bluesband op hét blues podium van Nuenen…Ca-
fé Schafrath. Op 21 oktober, vanaf 15.30 uur speelt Bourbon Streetband een
mix van Funky blues, rauwe Swampblues en Bluesrock. Covers en eigen
nummers wisselen elkaar af in deze gevarieerdheid aan Blues stijlen. De
band stond al op vele grote podia en zal ook nu weer zorgen voor een heer-
lijke middag voor de muziekliefhebbers en dansers. Want swingen zal het
ongetwijfeld.
de website:
nl. Dan mist u nooit een optreden.
Datum: 21 oktober, 15.30 uur. Entree
gratis. Locatie: Cafe Schafrath, Park 35
Nuenen.
Sunny Blues Nuenen organiseert blues
optredens in samenwerking met Café
Schafrath te Nuenen en deze zijn altijd
gratis te bezoeken. Interesse? Meld u
dan aan voor de gratis nieuwsbrief via
Kinderboekenweek
op de Wentelwiek
Van woensdag 3 t/m zondag 14 okto-
ber werd de Kinderboekenweek 2018
gehouden. Het thema van de kinder-
boekenweek in 2018 is ‘Vriendschap’
en het motto ‘Kom erbij!’
Het basisidee (om kinderen enthou-
siast te maken voor lezen) is altijd ge-
bleven en daar zijn wij op de Wentel-
wiek ook flink mee aan de slag gegaan.
Onze kinderen werden in die week ex-
tra aangespoord om te lezen want het
is bijvoorbeeld goed voor je algemene
kennis. Boeken bevorderen de algeme-
ne ontwikkeling en de kinderen doen
er bovendien vaak fantastische erva-
ringen door op. Op onze school werd
alles in de kinderboekenweek georga-
niseerd met het doel om te zorgen dat
kinderen meer geïnteresseerd raken,
en geïnteresseerd blijven in lezen.
Op de Wentelwiek besteedden wij na-
tuurlijk veel aandacht aan de Kinder-
boekenweek. Op woensdag 3 oktober
openden we in onze aula de Kinder-
boekenweek met een toneelstuk van
leerkrachten voor de kinderen. Het
boek ‘kersenhemel’ stond hierin cen-
traal. Iedere dag werden er in de klas-
sen lessen verzorgd rondom leesbe-
vordering. Ook hebben we per bouw
een vriendenboekje gemaakt over
jouw favoriete boekpersonage. Op
vrijdag 12 oktober hebben we de week
afgesloten met een presentatie van ie-
dere klas in onze prachtige aula. Enke-
le voorbeelden; Groep 6 had hele
mooie gedichten gemaakt, groep 1/2 B
speelde een leuk toneelstukje, groep 4
had een vrolijk liedje ingestudeerd en
groep 7 droeg zelf geschreven verhalen
voor. We kunnen samen terugkijken
op een leerzame en gezellige kinder-
boekenweek. Op naar volgend jaar…..!
Kinderboekenweek
op de Crijnsschool
Op 3 oktober openden wij de landelijke Kinderboekenweek met het thema
‘vriendschap’op ons buitenpodium. De kinderen kwamen de speelplaats op
onder een heuse vriendschapsboog van ballonnen en kregen een‘vriendjes’
stempel. Ondertussen zocht Roos haar penvriendin Francien die voor haar
uit Frankrijk was gekomen. Gelukkig vonden zij elkaar tussen alle kinderen
en ouders. Om hun vriendschap te vieren werd het liedje ‘kom erbij’ gezon-
gen en gedanst.
Tijdens deze week gaven wij elkaar
veel complimentjes die in de vriend-
schapsgroeimeter werden gehangen
en werd er voorgelezen door Roos en
Francien. We stuurden een echte
vriendschapskaart naar elkaar en hiel-
den een spelletjesmiddag met alle kin-
deren van de school.
Op dinsdag gingen kinderen van groep
7 voorlezen bij ‘Kids Society Erica’ .
Hier hebben alle kinderen erg van ge-
noten.
Vrijdag 12 oktober sloten we de week
af met een vriendschapsspeurtocht,
een samenwerkingsopdracht en maak-
ten we vriendschapsarmbandjes. De
groepen kregen als aandenken van
Francien nog een mooi boek voor in de
klas.
Het was weer een super week waarin
veel werd gelezen op leesschool de
Crijns!
Wie wordt de nieuw Prins(es) in Nederwetten?
In totaal zijn er 11 aanwijzingen. Vorige week zijn de eerste 3 aanwijzingen
vrijgegeven.
Dit zijn de volgende 3.
Door mee te raden maakt u, net als andere jaren weer kans op een supermooie prijs.
We zien jullie graag op zaterdag 10 november a.s. in de MFA om afscheid te nemen
van Prins
PreparŽ
en zijn adjudanten
ImportŽ
en
Overk‰
ppŽ
en de nieuwe
kartrekkers te presenteren.
Kijk voor meer informatie ook op
Voor deze week zijn de 3 aanwijzingen:
CV de Narre-Kappen (1)
Narregat jubileert…
Nieuwe hoogheid is er klaar voor!
De dagen worden weer korter en de carnavalsliefhebbers kijken alweer uit
naar het naderende prinsenbal. Afgelopen jaar hebben wij in Gerwen en
omstreken genoten van kartrekkers in de vorm van het jonge gezelschap
prins Pajoto, en zijn beide adjudanten Tojapa en Jopato. Wat hebben zij la-
ten zien wat het is om iedereen met volle teugen te laten genieten van het
carnaval. #nooitmeernaarhuis, hebben zij echt waar kunnen maken en een
bedankje hiervoor is wel op zijn plaats. Complimenten mannen!
Dit jaar heeft carnavalsvereniging de
Narre-Kappen een extra reden om het
groots aan te pakken. Ze hebben hun
55-jarig jubileum te vieren, dit doen ze
op 1 december. Mooi om te zien waar
een klein dorp groot in kan zijn door er
al 55 jaar ieder jaar weer een mooi feest-
je van te maken tijdens het carnaval.
Toch was de verrassing best groot,
toen wat eerder dan door menig actie-
ve speurder verwacht de inmiddels
traditioneel geworden witte rook al op
de jaarlijkse barbecue te zien was. Dit
jaar was deze niet wit maar had andere
kleuren. Zou dit al een eerste hint zijn
naar een bedrijfslogo of clubkleuren?
Ze zijn er in ieder geval lekker op tijd
bij dit jaar.
Natuurlijk betekent dit ook dat de ‘ja-
gers, raaiers en verraaiers’, weer alle
zeilen bij zullen gaan zetten om op
slinkse wijze achter het allergrootste
geheim van Gerwen te komen. Weke-
lijks zullen in de Nuenense media weer
de nodige aanwijzingen verschijnen
om te raden wie de dorstlustige hoog-
heid van het jubilerende jaar zal gaan
worden.
Wij nodigen jullie de komende weken
dan ook graag uit deze aanwijzingen
nauwlettend in de gaten te houden en
noteer alvast 24 november in de agen-
da want dan kan iedereen tijdens het
jaarlijkse prinsenbal van CV de Narre-
Kappen getuige zijn van de onthulling
van de prins van het komende carna-
valsjaar.
De eerste aanwijzingen zijn:
• 2011 was uiteindelijk nie vur niks
• Hij leent ze hendig uit
Familiedag
Oktoberfest Nuenen
Zoals misschien bekend vindt op 26, 27 en 28 oktober het eerste Oktober-
fest Nuenen plaats, met op de vrijdag en zaterdag spetterende optredens en
volop feest en gezelligheid. Voor toegang tot deze avonden kunt u tickets
kopen op
en daar kunt u ook het programma
zien van de verschillende dagen, of let op onze advertentie in deze krant.
Op de zondag is het een echte familie-
dag voor zowel jong als oud en kunt u
de sfeer proeven van een oktoberfest
in een gezellig versierde tent, met op-
tredens van de Böhmische Freunde
uit Geldrop. Deze doorgewinterde
egerlander kapel staat garant voor ge-
zellig in het gehoor liggende blaasmu-
ziek en hun optreden begint vanaf
14.00 uur.
Na hun optreden is het de beurt aan
de Nunenthaler Schurzenjager en de
naam zegt het al, natuurlijk uit ons ei-
gen Nuenen. Deze groep heeft het in
deze maanden erg druk omdat zij op
de verschillende oktoberfeesten in de
regio maar ook ver daarbuiten vele
optredens verzorgen en gelukkig heb-
ben wij ze op zaterdag, maar dus ook
nog op zondag kunnen strikken om
hun kunsten te laten horen en om de
tent omver te blazen.
De Nunenthaler worden afgewisseld
door Danny Canters die de sfeer nog
extra zal verhogen met zijn gezellige
Hollandse- en oktoberfest muziek.
Dit alles wordt omlijst met muziek
van onze huis DJ Angelo. Kortom een
zeer gezellige muzikale zondag in de
tent op de parkeerplaats bij RKSV
Nuenen op de Pastoorsmast in Nue-
nen. Deze middag is zoals gezegd vrij
toegankelijk voor jong en oud.
Bis bald auf unser Oktoberfest Nue-
nen!
Jeugdworkshop: knuffel
makenmet de naaimachine.
Kom je ook
meedoen?
Op dit moment is het herfstvakantie
en doe je misschien al wat leuke din-
gen. Even lekker niet naar school hoe-
ven en een beetje uitslapen. Misschien
eens genieten van een warme herfst-
wandeling. En natuurlijk even gamen
of zoals je moeder liever ziet, een boek
lezen. Maar, sorry dat ik je er nu even
aan help herinneren, maar maandag
moet je gewoon weer naar school!
Maar misschien kun je die eerste
schooldag veel leuker maken door na
schooltijd naar D’n Heuvel te komen
en een knuffel, kussen, of sier-dier ma-
ken. En dit allemaal op de naaimachi-
ne. Heb je het nog nooit gedaan, dan
krijg je natuurlijk hulp. Eerst ga je leu-
ke lapjes stof kiezen, dan zelfs een pa-
troon tekenen, daarna knippen, spel-
den en alles met de naaimachine aan
elkaar zetten. En dan kun je je knuffel-
dier of kussen ook nog versieren. Deze
leuke workshop is voor kinderen tus-
sen de 10 en 12 jaar. Er kunnen maar
acht kinderen meedoen, geef je dus
maar snel op via de mail. Het vindt
plaats op 22 en 29 oktober van 15.30
uur tot 17.00 uur. Zijn we dan nog niet
klaar dan gaan we 5 november nog
verder. De kosten zijn 7 euro.
Deze jeugdactiviteit wordt georgani-
seerd door de WLG; werkgroep leef-
baarheid Gerwen. D’n Heuvel, Heuvel
11 in Gerwen. Telefoon: 06-41102625.
ie wordt de nieuwe Prins(es)
in Nederwetten?
In totaal zijn er 11 aanwijzingen. Vorige week zijn de eerste 3 aanwijzingen vrijge-
geven. Hieronder zijn de volg de 3. Door mee te raden maakt u, net als andere
jaren w er kans op
supermooie prijs. We zien jullie graag op zaterdag 10 no-
vember a.s. in de MFA om afscheid te nemen van Prins Preparé en zijn adjudan-
ten Importé en Overkâppé
rekkers te presenteren.
Kijk voor meer informatie ook op
Voor deze week zijn de 3 aanwijzingen:
Carnaval
Vecteezy.com
K
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14
Powered by FlippingBook