week - page 11

Rond de Linde
Nr. 42
Donderdag 18 oktober 2018
60
ACTIVITEITENAGENDA
Opgave activiteitenagenda via
onder vermelding van ‘activiteitenagenda’
Kerkberichten
Bernhardstraat 4 | Nuenen
040 284 1550 |
In samenwerking met Yarden
Afscheid nemen
begint bij vasthouden wat je lief is.
Wij helpen u graag bij het verzorgen van een bijzonder en persoonlijk
afscheid, waarin uw herinneringen en emoties alle ruimte krijgen.
Een mooi, passend afscheid kan u straks houvast
geven bij de verwerking van uw verdriet.
Sigrid Hielkema-Tas RU en
Thijs van den Biggelaar RU
uitvaartverzorgers Nuenen c.a.
Donderdag 18 oktober
20.00 uur Drijehornick-lezing
‘De ontwikkeling van het middeleeuwse kas-
teel in Brabant’. BS de Dassenburcht,
Jacob Catsstraat 1-3, Nuenen
Donderdag 18 oktober
20.00 uur Voordracht over veranderend
klimaat door Rini Kersten
IVN Laarbeek in De Bimd,
Beekseweg 3 in Aarle-Rixtel
Vrijdag 19 - 26 oktober
20.00 uur Rikken bij de supportersclub
RKSV Nuenen
Clublokaal RKSV Nuenen
Pastoorsmast 14 Nuenen
Vrijdag 19 t/m maandag 22 oktober
Dorpskermis Gerwen
Ter hoogte van Café De Stam, Gerwen
Vrijdag 19 oktober
20.00 uur Kienavond seniorenvereniging
Dorpshuis Lieshout
Donderdag 18 oktober
14.30 uur Cultuur Overdag:
klassieke muziek door Nanneke Schaap
Van Goghkerkje aan de Papenvoort
Zaterdag 20 oktober
20.00 uur Country Dance Party
met Country-DJ Henk
Dorpshuis-Lieshout, Grotenhof 2, Lieshout
Donderdag 18 oktober
19.30 Ontmoetingsavond ruilkring
Lets Nuenen. Dorpsboerderij Weverkeshof,
Jhr. Hugo van Berckellaan 5, Nuenen
Zondag 21 oktober
08.00 uur OLAT herfstwandeltocht
Startlocatie is Laco Strandbad Nuenen,
Enodedreef 3, Nuenen
Zondag 21 oktober
14.00-18.00 uur Liveband ‘Old Fashion’
60/70 jaren muziek
Het Klooster
Zondag 21 oktober
14.30-17.30 uur ShantyCafé
Café Ons Dorp
Zondag 21 oktober
15.30 uur Sunny Blues Nuenen presenteert:
Bourbon Street (Be)
Cafe Schafrath, Park 35 Nuenen
Zondag 21 oktober
17.00 uur Markant en DJ Nick
Café De Stam Gerwen
Zondag 21 oktober
Opening wildseizoen
Hotel restaurant de Collse Hoeve
Collse Hoefdijk 24
Maandag 22 en 29 oktober
15.30-17.00 uur Twee of 3 daagse
( 5 nov.) kinderworkshop
naaien met naaimachine voor jeugd van
10 tot 12 jaar. Den Heuvel in Gerwen
Donderdag 25 oktober
09.30 uur Schuif even aan tafel bij
Palwasha Bana
Trefpuntzaal van Het Klooster
Donderdag 25 oktober
09.30 uur Computercafé
Workshop etiketten maken
Bibliotheek Dommeldal,
Jhr. Hugo van Berckellaan 18
Vrijdag 26 oktober
20.00 uur Sphinx speelt ‘Paintings’
duo fluit & harp
Van Gogh Kerkje aan de Papenvoort Nuenen
Vrijdag 26, zaterdag 27, zondag 28 okt
18.00-01.00 uur Oktoberfest
Parkeerplaats RKSV Oude Landen
Zaterdag 27 en zondag 28 oktober
13.00-17.00 uur Kunstexpositie van Yvonne,
Jolanda, Irma en Ria van de Grint
Ruimte in Beeld, Dubbestraat 9a Nuenen
T 040 844 8630
Het afscheid
in vertrouwde
handen.
Een fijne gedachte:
H. Clemenskerk Nuenen
Weekenddiensten
Zaterdag 20 oktober 18.30 uur: vie-
ring, stilteviering, voorganger pastor J.
Vossenaar.
Zondag 21 oktober 11.00 uur: viering,
Gregoriaans koor, voorgangers leden
van de werkgroep.
Misintenties
Zaterdag 20 oktober 18.30 uur: Henk
Rooswinkel; Cathrien en Piet Wer-
naart.
Zondag 21 oktober 11.00 uur: Jos Bex;
Jan en Miet Dijstelbloem Knoops;
Noud van Rooij en Marie van Rooij -
van de Kam; Pastoor Carel Swinkels
(vanwege sterfdag); Joost van der
Graaf en Ineke Hilberink; Cobie Sta-
chuletz - Dokman; Jet van Kroonen-
burg - Smulders; Grada van de Laar -
Donkers; Ries en Anneke Meulendijk
(vanwege verjaardag); Annie van Ke-
menade.
Mededelingen
In onze parochie is overleden Riënts
Slippens, Herikhof 32. Wij wensen de
familie en vrienden veel troost en sterk-
te bij het verwerken van dit verlies.
Kerkhof
Als de weersomstandigheden het toe-
laten zullen de 2e helft van de maand
november, wederom grafmonumenten
(geen graven) worden verwijderd. De
betreffende grafmonumenten zijn al-
len van een witte stip voorzien.
Uiteraard bestaat er voor rechtheb-
benden de mogelijkheid zelf over het
monument, of een onderdeel daarvan,
te beschikken. Is dat het geval, wilt u
dan contact opnemen met het paro-
chiesecretariaat (040-2831210) of met
Tini Smulders (06-14778939).
Het parochiesecretariaat is van maan-
dag tot en met vrijdag te bereiken van
09.00 uur tot 12.00 uur.
Wilt u in ieder geval bij contact over de
navolgende gegevens van de overlede-
ne beschikken:
volledige naam, geboortedatum, over-
lijdensdatum en het vaknummer van
het graf van de dierbare. Deze gegevens
kunt u vinden in het register in de brie-
venbus bij de entree van het kerkhof.
St. Clemenskerk Gerwen
Zondag 21 oktober 11.00 uur: viering,
volkszang, voorganger pastor J. Vosse-
naar.
Misintenties
Piet Martens en Corrie Martens - Ge-
ven; Theo van Duppen en Clasine van
Duppen - Heijl; Marie Jansen-Raaij-
makers; Bert Verhagen, vanwege sterf-
dag; Harrie en Jo Raaijmakers - Keij-
zers.
Mededelingen
Geen.
H. Lambertuskerk Nederwetten
Zondag 21 oktober 09.30 uur: viering
met volkszang, voorganger pastor J.
Vossenaar.
Misintenties
Piet Coolen; Sjef Versantvoort en An
Versantvoort-Teunisse.
De Regenboog
Protestantse Gemeente Nuenen
Zondag 21 oktober zal in de dienst
voorgaan onze kerkelijk werker P.
Flach. U bent van harte welkom om
deze dienst met ons mee te vieren! Er
is kindernevendienst voor kinderen
van de basisschool. De collecte is voor
de organisatie van de Kerstpakketten-
actie. De kerk staat open op donderdag
25 oktober tussen 10.00 en 12.00 uur
voor het Open Huis. Er is dan koffie en
thee en ontmoeting met anderen. Voor
meer informatie: zie onze website en
op Facebook.
Oude Sint-Clemenskerk Gerwen
Uitsluitend de ‘Buitengewone vorm
van de Romeinse ritus’, volgens decreet
Summorum Pontificum van paus Be-
nedictus XVI, van 7 juli 2007.
Donderdag 18 oktober. 17.30 uur Lof
van de oktobermaand; 18.30 uur H.
Mis, H. Lucas, evangelist.
Vrijdag 19 oktober. 07.15 uur H. Mis,
H. Petrus van Alcantara, belijder.
Zaterdag 20 oktober. 08.30 uur H. Mis,
gedachtenis van H. Johannes van Kent,
belijder.
Zondag 21 oktober. 22ste zondag na
Pinksteren. 10.30 uur gezongen Hoog-
mis. Gedachtenis van de Uitbreiding
van het Geloof; Missiezondag.
Maandag 22 oktober. 18.30 uur H. Mis.
Dinsdag 23 oktober. 18.30 uur H. Mis,
H. Antonius Maria Claret, bisschop en
belijder.
Woensdag 24 oktober. 07.15 uur H.
Mis, H. Rafaël, aartsengel.
De geschiedenis van het kerkgebouw
en de toren vanaf begin 15de eeuw
staat op
. Be-
kijk Kerken in Peelland ook op Face-
book en op YouTube.
t/m zondag 13 januari
woe- en zondag 13.00-17.00 uur.
Vrijdag 13.00-20.00 uur
Jeroen Buitenman bij SHE Art Gallery
De Huufkes 34, Nuenen
t/m woensdag 31 oktober
woe- en zondag 13.00-17.00 uur,
vrijdag 13.00-20.00 uur
Kunstenaar Guusje Bertholet, groot(s) werk
SHE Art Gallery. De Huufkes 34, Nuenen
Elke zaterdag
13.30-16.30 uur Elk half uur rondleiding
in Salon Nune Ville. Berg 24 Nuenen
t/m oktober
Elke tweede woensdag en laatste zondag
van de maand
13.30-17.00 uur Van Goghkerkje open
Papenvoort Nuenen
Elke maandag
14.00-16.00 uur Gezellig samen sjoelen
Jo van Dijkhof
Elke woensdag
13.30-16.30 uur Rikken en Jokeren
Jo van Dijkhof
Maand oktober
WSV-wandeling
Zondag 09.00 uur,
parkeerplaats aan de vijverzijde
bij het gemeentehuis.
Elke tweede zondag v.d. maand
14.00-17.00 uur Ierse sessies
Weverkeshof,
Jhr. Hugo van Berckellaan 5 Nuenen
Elke dinsdag
13.00 uur Beweegroute in groepsverband
Fysioth. Kwiek, V. v Goghstraat 139 Nuenen
13.30-15.30 uur schilder en tekenen o.b.v.
ervaren lerares. Jo van Dijkhof
Elke dinsdag en woensdag
Di. 09.30-12.30. Woe. 19.30-21.30
Foto expositie historische boereninterieurs
het Heemhuis van De Drijehornick,
Papenvoort 15A
Duo fluit & harp in het Van Gogh Kerkje
Sphinx speelt ‘Paintings’
Fluit en harp vormen samen een prachtige combinatie, die al veel componis-
ten geïnspireerd heeft. FluitisteMariël van den Bos en harpiste Inge Frimout-
Hei geven vrijdagavond 26 oktober een concert in het Van Gogh Kerkje aan
de Papenvoort. Het duo Sphinx brengt het schilderachtige programma‘Pain-
tings’ met werken van o.a. Mozart, Chopin, Fauré, Ibert, Albéniz, Satie en
Hovhaness.
Sinds 1993 maakt ze deel uit van het
wereldberoemde Metropole Orkest,
waar ze eerste fluit speelt. Hier komen
haar liefde en passie voor de meest uit-
eenlopende muzieksoorten helemaal
tot zijn recht.
Met mede orkestlid Erik Winkelmann,
bas, Cyrille van Poucke, trompet en
Matthias Konrad, trombone vormt
Mariël ensemble SoWhat waarmee ze
voorstellingen verzorgt voor kinderen
van 1 tot 99. SoWhat speelde onlangs
een speciaal jazz-programma op
Amersfoort Jazz en Leusden Jazz.
Inge Frimout-Hei gaf al eens eerder
twee zeer succesvolle (en uitverkoch-
te) concerten in het Van Gogh kerkje
samen met tenorsaxofonist Jos Beeren.
Inge studeerde harp bij Edward Wit-
senburg aan het Koninklijk Conserva-
torium in Den Haag, met kamermu-
ziek als specialisatie. Zij geeft concer-
ten met harp en zang en is met haar
elektrische harpen regelmatig te gast
op festivals. Met het Malando Tango
Orkest ging zij tweemaal op tournee
naar China. Zij geeft leiding aan het
Blue Planet Harp Ensemble voor jonge
harpisten tot 21 jaar.
Componeren voor de harp is haar grote
passie. Sphinx zal dan ook enkele wer-
ken van haar op het programma zetten.
Vrijdagavond-concerten in het Van
Gogh Kerkje
Concert ‘Paintings’ door het duo Sphinx
op vrijdag 26 oktober, aanvang 20.00
uur. Deur open vanaf 19.30 uur. Concert
ticket 10 euro. Reserveren via inge@
frimout.com of 06-53913560.
Vrijdagavond 16 november zal het vol-
gende concert in de mini-serie plaats-
vinden door het trio Jos Beeren, Judith
Nijland en Gé Bijvoet.
In het sfeervolle kerkje kan er voluit
genoten worden van het samenspel
van deze prachtige instrumenten,
waarbij Inge ook vocaal zal bijdragen.
Mariël van den Bos studeerde fluit bij
Koos Verheul en Harrie Starreveld aan
het Sweelinck Conservatorium waar
ze haar solistendiploma behaalde. Ze
speelde in talloze ensembles klassieke
muziek, modern klassieke muziek,
tango’s van Piazzolla, jazz en pop.
Foto: Michelle Peeters
Bomen over berken
De beuk ging in de berken
Op vier exemplaren na zijn ze omver gegaan
Dat zijn waarschijnlijk heel erg sterke
Waarom laat men ze anders staan?
Gelukkig zijn er nog voldoende beuken en eiken
Die het fijnstof reduceren
En voorlopig voor niemand hoeven te wijken
De toekomst zal leren
Of deze Nuenense bomen Eindhoven gaan verrijken
Joke van Overbruggen,
Antoon Kerssemakersstraat 34, Nuenen©
Voorleeslunch in
de Jo van Dijkhof
In het kader van de Nationale Oude-
rendag werd in Gasterij Jo van Dijkhof
op donderdag 11 oktober een voorlees-
lunch gehouden. Voor een aandachtig
gehoor heeft Bram Soetendal uit Nue-
nen het verhaal ‘Straatje’ van Yvonne
Keuls voorgelezen dat juist voor deze
gelegenheid werd geschreven. Een ver-
haal speciaal voor ouderen.
Na deze voorlezing werd door de aan-
wezigen genoten van een heerlijke
lunch, die door de medewerkers van de
Gasterij Jo van Dijkhof was samenge-
steld. Tijdens deze lunch werd nog ge-
zellig over het verhaal nagepraat. Deze
geslaagde middag vond plaats in samen-
werking met Bibliotheek Dommeldal.
Landelijk deden burgemeesters, schrij-
vers en acteurs mee aan de Nationale
Ouderendag.
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14
Powered by FlippingBook