week - page 1

WE EKD I ENS T EN
Spoeddienst Huisartsen en Ziekenhuis:
____________________________
SPOEDPOST
Spoedpost St. Anna,
St. Annaziekenhuis, Bogardeind 2, Geldrop.
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,
Michelangelolaan 2, Eindhoven.
TEL. 0900 - 8861
‘s Avonds,‘s nachts, in het weekend en op feestdagen.
____________________________
SPOEDDIENST APOTHEKEN:
Centrale Dienstapotheek Eindhoven
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,
Michelangelolaan 2, Eindhoven.
TEL. 040 - 243 66 66
Ma. t/m vrij. van 17.30 - 08.30 uur.
In het weekend en op feestdagen
EXTRA OPENSTELLING IN NUENEN:
Apotheek Nuenen,
Parkstraat 36.
Maandag t/m vrijdag 08.30 - 17.30 uur.
Zaterdag 09.00 - 11.00 uur.
Apotheek Aan de Berg,
Berg 22b.
Maandag t/m vrijdag 08.00 - 18.00 uur.
DEZE WEEK:
De enige échte Nuenense krant
Weekblad voor hét nieuws uit Nuenen c.a.
• Aanleveren tekst:
• Aanleveren advertenties:
Actiecomité
Nuenen c.a.
Zelfstandig
is trots
op de inwoners
‘Taxusplant
mooi alternatief
voor
dode buxus’
‘Dak van
Brabant’
trekt 600
liefhebbers
Jaargang 60 • Nr. 42 • 18 oktober 2018
A
AutoCrew
ABoschAutomotive
WorkshopBrand
AutoCrew
ABoschAutomotive
WorkshopBrand
Alstublieft,
uw waardecheque!
AutoCrew
ABoschAutomotive
WorkshopBrand
10% korting op uw
werkplaatsfactuur!
Nog niet toe aan onderhoud of reparatie?
Geef dan gerust de service van AutoCrew
cadeau aan iemand anders!
Quik Service Nuene
Alstublieft,
uw waardecheque!
AutoCrew
ABoschAutomotive
WorkshopBrand
10% korting op uw
werkplaatsfactuur!
Nog niet toe aan o erhoud of reparatie?
Geef dan gerust de service vanAutoCrew
cadeau aan iemand anders!
Quik Service Nuenen
Alstublieft,
uw waardecheque!
AutoCrew
ABoschAutomotive
WorkshopBrand
10% korting op w
werkplaatsfactuur!
Nog niet toe aan onderhoud of reparatie?
Geef dan gerust de service van AutoCrew
cadeau aan iemand anders!
Alstublieft,
uw waardecheque!
AutoCrew
ABoschAutomotive
WorkshopBrand
10% korting op uw
r plaatsfactuur!
Nog niet toe a n onder
f r aratie?
Geef dan gerust de servi
t rew
cadeau a n iemand an
Quik Service Nuenen
Alstublieft,
uw waardecheque!
10% korting op uw
werkplaatsfactuur!
Nog niet toe aan onderhoud of reparatie?
Geef dan gerust de service van AutoCrew
cadeau aan iemand anders!
Quik Service Nuenen
Tegen inlevering van deze uitknipbon.
Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels
Tel.: 040 - 283 88 37
GRATIS WAARDEBEPALING
VAN UW WONING?
040 - 711 1152
Puur | Professioneel | Persoonlijk
Verkeersongeval? Arbeidsongeval?
Medische fout? Mishandeling?
Bel 0492 - 70 02 80
Wij bezoeken u gratis aan huis!
,BTUFFMUSBWFSTF )FMNPOE t XXX EQ BEWPDBUFO OM
BINNENKORT:
ONTDEK HET
GEHEIM VAN
EEN GEEL KONIJN
IN HET PARK
IN NUENEN!
meubelpleinekkersrijt.nl
Het
Meubelplein
is gelegen op
woonboulevard
Ekkersrijt
Gratis
opvang
Gratis
suikerspin
Project ‘Superschoon’
op OBS De Rietpluim
Door Gerrit van Ginkel
fgelopen vrijdag is De Rietpluimbezocht door de StichtingDe Schone
Stad die zich sterk maakt om vooral bij de jeugd het bewustzijn bij te
brengen over zwerfvuil en het nut van afval scheiden.
Wethouder Joep Pernot instrueert
de leerlingen over het spel ‘Ren je Rot’
Halloween in het Horror Village Nuenen
PRESENTEERT
Alle kinderen werden op de speel-
plaats verzameld en er volgde een kor-
te uitleg door Wethouder Joep Pernot.
Hij stelde vragen, zoals bij ‘Ren je Rot’
en na iedere vraag en opdracht Ren je
Rot hadden de kinderen de keus uit
kliko A, B of C.
Zij die het goede antwoord hadden
gegeven, kregen een muntje en de
groep die de meeste muntjes had ver-
zameld werd uiteindelijk de winnaar.
Voor de gehele school waren er ver-
schillende onderdelen bij het project
‘Let’s do it Kids’, verdeeld in lessen,
maar ook met kindertheater, die de kin-
deren informeren, onder andere over
het gevolg van zwerfafval in de natuur
en de voordelen van afval scheiden.
De gemeente had gezorgd voor 24
minikliko’s en een bijdrage voor de
verzamelkar die gebruikt gaat wor-
den als de leerlingen afval gaan prik-
ken en zwerfvuil in en om de school
gaan verzamelen.
Projectleider Superschoon, Jacqueline
Bleeker en coördinator Sjaak Veeken
kunnen terugzien op een voortvaren-
de start van hun project dat dankbaar
omarmd werd door de begeleiders op
school.
Zaterdag 27 oktober om20.00 uur organiseert Café Ons Dorp in samenwer-
king met The Freaks en +/- 50 enthousiaste vrijwilligers een Halloween-
tocht met afterparty.
The Freaks is een groepje wat al voor
het 6de jaar de organisatie op zich
neemt. Vanuit deze groep wordt sa-
men met alle vrijwilligers horror en
creativiteit gecombineerd tot een Hal-
loweenspektakel.
Elk jaar in een ander jasje en met een
ander thema. Dit jaar in het teken van
het Dorp en het mysterie rond de
dood van het liefje van Vincent van
Gogh, Margot Begemann. Hoe is zij
nu echt gestorven en waar ligt ze ei-
genlijk begraven? Deze vragen zullen
de deelnemers vol spanning en in een
spelvorm gaan beantwoorden. Er
wordt natuurlijk in teams tegen elkaar
gestreden. Dit spel is voor 18 jaar en
ouder!
Na deze challenge vol spanning en
horror kan er ontspannen een feestje
gebouwd worden in Café Ons Dorp.
Daar zal DJ Roel voor angstaanjagen-
de gezellige muziek zorgen.
Horror Village Nuenen is het een spel
of toch niet? Ben erbij!
OPENBARE BASISSCHOOL NUENEN
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...14
Powered by FlippingBook