week - page 9

Rond de Linde
Nr. 41
Donderdag 11 oktober 2018
60
ACTIVITEITENAGENDA
Opgave activiteitenagenda via
onder vermelding van ‘activiteitenagenda’
Kerkberichten
Bernhardstraat 4 | Nuenen
040 284 1550 |
In samenwerking met Yarden
Afscheid nemen
begint bij vasthouden wat je lief is.
Wij helpen u graag bij het verzorgen van een bijzonder en persoonlijk
afscheid, waarin uw herinneringen en emoties alle ruimte krijgen.
Een mooi, passend afscheid kan u straks houvast
geven bij de verwerking van uw verdriet.
Sigrid Hielkema-Tas RU en
Thijs van den Biggelaar RU
uitvaartverzorgers Nuenen c.a.
Donderdag 11 oktober
11.30 uur Voorleeslunch Bram Soetendal
bibliotheek Dommeldal
Gasterij Jo van Dijkhof
Vrijdag 12, 19, 26 oktober
20.00 uur Rikken bij de supportersclub
RKSV Nuenen. Pastoorsmast 14
Zaterdag 13 oktober
20.30-02.00 uur ‘Club No Nonsense’
presents SoulBeach met DJ Shurandi
Het Klooster
Zondag 14 oktober
08.30-10.00 uur. ‘Dak van Brabant’
Mountainbiketocht voor ATB-ers.
Vertrek veldtoertocht vanaf NKV-kantine
op sportpark Wettenseind.
t/m zondag 14 oktober
Janssen Kerres Goudhoek
Open tennistoernooi
TV de Goudhoek aan de Polder in Gerwen
Zondag 14 oktober
15.00 uur lezing door Marc van Dijk over
‘De paus van Amsterdam’
i.h.k.v. Huub Oosterhuis wordt 85
H. Clemenskerk Nuenen
t/m zondag 13 januari
woe- en zondag 13.00-17.00 uur.
Vrijdag 13.00-20.00 uur
Jeroen Buitenman bij SHE Art Gallery
De Huufkes 34, Nuenen
Zondag 14 oktober
20.00 uur Nuenen helpt Sulawesi
KC ‘de Regenboog’, Sportlaan 5, Nuenen
Donderdag 11 oktober
10.00-12.30 uur Workshop Art on Wood
In de werkplaats van SHE Art Gallery,
De Huufkes 34, Nuenen
Dinsdag 16 oktober
13.30 uur KBO film ‘Deux jours, une nuit’
Dorpshuis van Lieshout
Woensdag 17 oktober
13.30-16.00 uur Repair Café Laarbeek
Dorpshuis Grotenhof 2 te Lieshout
Donderdag 18 oktober
14.30 uur Cultuur Overdag:
klassieke muziek door Nanneke Schaap
Van Goghkerkje aan de Papenvoort
Donderdag 18 oktober
19.30 Ontmoetingsavond
ruilkring Lets Nuenen
Dorpsboerderij Weverkeshof,
Jhr. Hugo van Berckellaan 5, Nuenen
Donderdag 18 oktober
20.00 uur Drijehornick lezing
middeleeuwse kastelen in Brabant
Basisschool de Dassenburcht,
Jacob Catsstraat, Nuenen
Donderdag 18 oktober
20.00 uur Voordracht over
veranderend klimaat door Rini Kersten
IVN Laarbeek in De Bimd,
Beekseweg 3 in Aarle-Rixtel
Vrijdag 19 t/m maandag 22 oktober
Dorpskermis Gerwen
Ter hoogte van Café De Stam, Gerwen
Vrijdag 19 oktober
20.00 uur Kienavond
Het Dorpshuis Lieshout
Zondag 21 oktober
Wandeltochten wandelsportvereniging OLAT
start en finish vanaf
strandbad Nuenen Enodedreef 3
Zondag 21 oktober
14.00-18.00 uur Liveband ‘Old Fashion’
60/70 jaren muziek
Het Klooster
Zondag 21 oktober
15.00-17.30 uur ShantyCafeé
Café Ons Dorp
17.00 uur Markant en DJ Nick
Café De Stam Gerwen
Zondag 21 oktober
15.30 uur Sunny Blues Nuenen presenteert:
Bourbon Street (Be)
Cafe Schafrath, Park 35 Nuenen
1-09 grijze baan herfstblad (346x230)
Herikhof 32, 5672 BV Nuenen
De afscheidsdienst wordt gehouden op maandag 15 oktober om
12.00 uur in de H. Clemenskerk aan het Park te Nuenen. Aansluitend
volgt de begrafenis op begraafplaats Oude Landen aan de Beekstraat 48a
te Nuenen.
Samenkomst in de kerk vanaf 11.30 uur, waar tevens gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Riënts is thuis aan de Herikhof 32 te Nuenen.
U bent welkom hier persoonlijk afscheid van hem te nemen op dinsdag
tussen 10.00 en 21.00 uur en op woensdag tussen 10.00 en 19.00 uur.
Na een rijk, veelzijdig en welbesteed leven, waarin hij er altijd
voor iedereen was, is overleden ons pap, schoonvader
en opa
Riënts Slippens
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
echtgenoot van
Riet Slippens-van Gils
† 2013
Hengelo, 14 juni 1938 † Veldhoven, 6 oktober 2018
Yme en Mariëlle
Stan
Rick
Tom
Evi
Bertje en Jurgen
Bram en Sophie
a en rijk, veelzijdig en welbesteed leven,
waarin hij er altijd voor iedereen was,
is overleden ons pap, schoonvader en opa
Riënts Slippens
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
echtgenoot van
Riet Slippens-van Gils
† 2013
Hengelo, 14 juni 1938
† Veldhoven, 6 oktober 2018
Yme en Mariëlle
Stan, Rick, Tom, Evi
Bertje en Jurgen
Bram en Sophie
erikhof 32, 5672 BV Nuenen
De afscheidsdienst wordt gehouden op maandag
15 oktober om 12.00 uur in de H. Clem n kerk aan
het Park te Nuenen. Aansluitend volgt de begrafenis
op begraafplaats Oude Landen aan de Beekstraat 48a
te Nuenen.
Samenkomst in de kerk vanaf 11.30 uur, waar tevens
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren.
Indien u geen rouwbrief heeft ontvangen, hopen wij u
middels deze advertentie te bereiken.
T 040 844 8630
Het afscheid
in vertrouwde
handen.
Een fijne gedachte:
Herinner mij, maar niet in sombere dagen.
Herinner mij, in stralende zon, hoe ik was toen ik alles nog kon.
Op 92 jarige leeftijd is onze lieve moeder, schoonmoeder en oma vredig
ingeslapen. Tot op het laatste moment behield zij levenslust en interesse in
haar omgeving.
Riet
Maria Elizabeth Theresia Vroomen-Beutener
echtgenote van
Laurens Vroomen
Tiel, 16 januari 1926
Nuenen, 29 september 2018
Anita en Philippe Tondu-Vroomen
Patricia Vroomen en Machiel Kuipers
Anouk, Roos, Ole
Alphons Vroomen
Laurens, Stephan, Anne, Pieter
We hebben afscheid genomen op donderdag 4 oktober in de H. Clemenskerk
in Nuenen. Zij is begraven op de begraafplaats achter de kerk.
Correspondentieadres:
De Groof Uitvaartverzorging, Oranjelaan 54, 5741 HH Beek en Donk
H. Clemenskerk Nuenen
Weekenddiensten
Zaterdag 13 oktober 18.30 uur: vie-
ring, volkszang, voorganger mevrouw
M. Habraken.
Zondag 14 oktober 11.00 uur: viering,
parochiekoor, voorgangers pastor J.
Vossenaar en mevrouw M. Habraken.
Misintenties
Zaterdag 13 oktober 18.30 uur: Toos
Hurkmans - Damen en overleden fa-
milieleden; Drieka van de Tillaart.
Zondag 14 oktober 11.00 uur: Tijn en
Jo Smits Kuijten; Jeanne Straathof -
Scholtes; Jan en Gusta Swinkels -
Veldkamp en schoonzoon Hans Strij-
bosch; Toos Hurkmans - Damen en
overleden familieleden; overleden ou-
ders Tinie van Grotel en Lies van Gro-
tel - Verberne; Leo en Tonnie Verhap-
pen - Aarts; Cobie Stachuletz - Dok-
man; Gerard van Roosmale (vanwege
trouwdag); Louis van der Linden.
Mededelingen
In onze parochie zijn gedoopt Guus
Bartholomeus, Lijsterbesstraat 8 en
Sterre Lansman, Weverstraat 44. Wij
wensen de families van harte proficiat
en veel geluk.
In onze parochie zijn overleden José
de Los Santos, Koolmeeshof 10, Riet
Vroomen - Beutener, Margot Bege-
manstraat 9 en Rieky Raessens - van
de Ven, Margot Begemannstraat 9.
Wij wensen de families en vrienden
veel troost en sterkte bij het verwer-
ken van dit verlies.
St. Clemenskerk Gerwen
Zondag 14 oktober 11.00 uur: viering,
parochiekoor, voorganger pastoraal
werker mevrouw M. Feuth.
Misintenties
Uit dankbaarheid bij gouden bruiloft
van Joop en Riet Bierhoff; Corrie
Martens - Geven; Riet de Groot - de
Laat; Thea Maas - Köhnen, vanwege
verjaardag; Sjef en Lena Saris - Swin-
kels; Dora van den Boomen - Schee-
pers; Mien van Hoof - Brugmans,
vanwege verjaardag.
Mededelingen
Geen.
H. Lambertuskerk Nederwetten
Zondag 14 oktober 09.30 uur: viering
met volkszang, voorganger pastoraal
werker mevrouw M. Feuth.
Misintenties
Jo Teunisse-Biemans; Jan van der Loo;
Frans Saris en overleden familie; Toon
Meijers.
De Regenboog
Protestantse Gemeente Nuenen
Zondag 14 oktober zal in de dienst
voorgaan ds. Karin Seijdell uit Eind-
hoven. Er is kindernevendienst voor
kinderen van de basisschool. De col-
lecte is voor de Wereldvoedseldag.
Zoals altijd bent u op donderdag tus-
sen 10.00 en 12.00 uur welkom in het
Open Huis voor een kop koffie en
ontmoeting met anderen. Voor meer
informatie: zie onze website en op
Facebook.
Oude Sint-Clemenskerk Gerwen
Uitsluitend de ‘Buitengewone vorm van
de Romeinse ritus’, volgens decreet
Summorum Pontificum van paus Be-
nedictus XVI, van 7 juli 2007.
Donderdag 11 oktober. 17.30 uur Lof
van de oktobermaand; 18.30 uur H.
Mis, Feest van het Moederschap van de
H. Maagd.
Vrijdag 12 oktober. 07.15 uur H. Mis.
Zaterdag 13 oktober. 08.30 uur H.
Mis, H. Eduardus, koning en belijder.
Zondag 14 oktober. 21ste zo. na Pink-
steren. 10.30 uur gezongen Hoogmis.
Maandag 15 oktober. 18.30 uur H.
Mis, H. Theresa van Avila.
Dinsdag 16 oktober. 18.30 H. Mis,
Kerkwijdingsfeest van de kerken waar-
van het wijdingsfeest onbekend is.
Woensdag 17 oktober. 07.15 uur uur H.
Mis, H. Margaretha Maria Alacoque,
maagd. De geschiedenis van het kerkge-
bouw en de toren vanaf begin 15de
eeuw staat op
Bekijk Kerken in Peelland ook op Face-
book en op YouTube.
t/m woensdag 31 oktober
woe- en zondag 13.00-17.00 uur,
vrijdag 13.00-20.00 uur
Kunstenaar Guusje Bertholet, groot(s) werk
SHE Art Gallery. De Huufkes 34, Nuenen
Elke zaterdag
13.30-16.30 uur Elk half uur rondleiding
in Salon Nune Ville. Berg 24 Nuenen
t/m half oktober
Expositie cursisten Atelier Van Gogh
Het Klooster
Elke maandag
14.00-16.00 uur Gezellig samen sjoelen
Jo van Dijkhof
Elke woensdag
13.30-16.30 uur Rikken en Jokeren
Jo van Dijkhof
Maand oktober
WSV-wandeling
Zondag 09.00 uur,
parkeerplaats aan de vijverzijde
bij het gemeentehuis.
Elke tweede zondag v.d. maand
14.00-17.00 uur Ierse sessies
Weverkeshof,
Jhr. Hugo van Berckellaan 5 Nuenen
Elke dinsdag
13.00 uur Beweegroute in groepsverband
Fysioth. Kwiek, V. v Goghstraat 139 Nuenen
13.30-15.30 uur schilder en tekenen o.b.v.
ervaren lerares. Jo van Dijkhof
Elke dinsdag en woensdag
Di. 09.30-12.30. Woe. 19.30-21.30
Foto expositie historische boereninterieurs
het Heemhuis van De Drijehornick,
Papenvoort 15A
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12
Powered by FlippingBook