week - page 7

Rond de Linde
Nr. 41
Donderdag 11 oktober 2018
60
douchen, om mij te ontlasten. Op zondag-
morgen doe ik dat zelf, dan hebben we onze
privacy nog. Ik probeer alles zoveel mogelijk
zelf te doen, maar het wordt steeds zwaarder,
vooral door de gebroken nachten. Ik denk
dat ik steeds mijn grenzen blijf verleggen en
gewoon doorga. Ik heb liever geen vreem-
den in huis. We hebben nu een groep vaste
verzorgers om ons heen. Ik ben wel makkelij-
ker geworden. Als het een keer niet lukt om
het gras te maaien, komt dat later wel. Wat
het zwaar maakt, is dat het 24 uur 7 dagen
per week is. Arno gaat nu drie dagen naar de
dagopvang en wordt met een taxi gehaald
en gebracht. Ik werk twee dagen per week en
heb op maandag en vrijdag tijd en rust”. Ca-
rien knutselde graag en maakte zelf kaarten.
Daar heeft ze de puf niet meer voor, maar als
de kleinkinderen komen en willen knutselen,
gaan ze gezellig samen aan de gang.
Frustrerend
“Ik had een mantelzorgmakelaar ingescha-
keld om respijtzorg en een respijthotel te
regelen, zodat ik kan bijtanken, maar na
een huisbezoek en een telefonisch vervolg-
gesprek heb ik niets meer vernomen. Zulke
dingen leveren frustratie op en maken het
zwaar, net als het lange wachten op een
storingsmonteur als er iets met de tillift is.
Ik heb goed contact met het WMO-loket en
toen ik dat had gebeld, ging het ineens een
stuk sneller en nam de storingsdienst zelf
contact met mij op”.
Gezegend
“We zijn gezegend, met twee dochters, twee
schoonzoons en vier kleinkinderen. We zijn
met z’n allen naar Madurodam geweest.
Dan sta ik om half zes op om Arno te ver-
zorgen en alles in te pakken. Het ging goed
en het was heel gezellig, daar genieten we
enorm van. Ik heb een speciale passagiers-
stoel geregeld die ik op een onderstel kan
klikken en kan draaien, zo help ik Arno in
en uit de auto” vertelt Carien. “Onze doch-
ters zijn ermee opgegroeid - de jongste was
drie jaar - en weten niet beter. Ze maakten
er geintjes over en ook wel eens handig ge-
bruik van: “Papa kan mij toch niet pakken”.
De kleinkinderen vinden het leuk om te hel-
pen en duwen de rolstoel of bedienen de
tillift” lacht ze.
Vakantie
Volgend jaar zijn Arno en Carien 40 jaar
getrouwd en willen ze met het hele gezin
een weekje weg. “Ik heb van alles bekeken
op internet. Vroeger hadden we een vouw-
wagen en gingen we kamperen in Groede.
Daar zijn geen huisjes te krijgen, ook geen
zorgpersoneel. Het Texelhuis, waar Arno een
week verbleef via de vereniging voor MS-
patiënten, is duur. Landal heeft aangepaste
huisjes, dan hoef ik alleen een tillift en een
doucherolstoel te laten komen, maar er zit
geen wasmachine in en die heb ik wel no-
dig. Het zit er gewoon niet in” besluit Carien
nuchter.
Zicht opmantelzorg, de mantelzorger belicht
“Het zij zo. Het is je man, dat doe je
gewoon”. Carien Raaijmakers
Door Nannie van den Eijnden
Mantelzorger
Carien
Raaijmakers
Herkent u zich in dit verhaal?
Zorgt u ook voor iemand in uw directe omgeving? Meld u dan aan bij het Steunpunt Mantelzorg Nuenen,
telefoon: 040 - 283 16 75 of e-mail:
. U komt in aanmerking voor
de nieuwsbrief, hulp, advies, ondersteuning en mogelijk voor de waardering van de gemeente.
Carien zorgt voor haar man Arno, hij
heeft al 39 jaar een progressieve vorm
vanMS. Ze is positief en heeft een opge-
ruimd karakter.“Het zij zo. Het is jeman,
dat doe je gewoon” zegt ze opgewekt.
“Arno werd ziek toen we pas een half jaar
getrouwd waren. In eerste instantie was
het een ontsteking van het zenuwstel-
sel. Hij ging weer aan het werk als stuka-
door en we kregen twee kinderen. Toen
er een folder over MS in de bus viel,
herkende ik wat daarin stond. Een MRI
scan bevestigde de diagnose. Arno ging
50% minder werken en werd later 100%
arbeidsongeschikt. Hij kwam in de WAO
terecht en is nu 23 jaar thuis” vertelt Carien.
“Van lieverlee komt er steeds iets bij” vult ze
aan. “De dagelijkse dingen kon hij niet meer
doen. Voor mij kwam er ook steeds meer bij. Ik
moest gaan werken en begon bij bakker Frans
van de Ven, onze jongste dochter zat nog op
de basisschool. Daarna ging ik bij Edah werken
en in datzelfde gebouw werk ik nog steeds, al
bijna 20 jaar” lacht ze. Haar werk is belangrijk
voor haar, het geeft haar a eiding en contact
met mensen, dat vindt ze leuk. Achter de kassa
is ze in haar element en ze is blij met haar lei-
dinggevende en jne collega’s.
Privacy
Arno verbleef acht weken in Blixembosch
en dat leverde geen resultaat op. Hij ging
steeds verder achteruit en
werd helemaal rolstoel-
afhankelijk. “De thuis-
zorg komt hem nu
zes keer per week
De uitslag van het referendum
Stembureau’s
:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Opgeroepen :
1395 1451 1402 1481 2289 765 1277 1338 700 1645 618 2987 1254
totaal: 18602
Opkomst % :
99,78 70,85 65,91 68,40 20,05 65,49 75,72 51,49 59,57 52,71 55,34 44,99 45,14
totaal: 56,49%
VOOR
22,05% 296
226
163
248
113
128
159
187
68
220
103
238
168
TEGEN
77,95% 1096 802
761
765
346
373
808
502
349
647
239 1108 398
Niet geldig
0,00%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Blanco
0,00%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
totaal:
1392 1028 924 1013 459 501 967 689 417 867 342 1344 566
Stembureau’s:
1 Het Klooster Raadszaal
2 BS De Dassenburcht
3 BS De Nieuwe Linde
4 Brede School De Wentelwiek
5 Nuenens College
6 Wijkgebouw Scarabee
7 Gasterij Jo van Dijkhof
8 De Crijnsschool
9 Gemeenschapshuis De Koppelaar
10 Gemeenschapshuis D’n Heuvel
11 Gemeenschapshuis Enode
12 Locatie Brede School Oude Landen
13 Gemeentehuis
Nuenen
Voor of tegen samenvoeging Nuenen en Eindhoven
TEGEN
(rood)
VOOR
(blauw)
Verheugende opkomst van 56,74%
Nuenen stemt met 78% tegen
herindeling met Eindhoven
Door Gerrit van Ginkel
Een goed gevuld Raboplein in Het Klooster kwam naar de uitslagen van de
stemming op 10 oktober. Een ruime meerderheid die tegen de herindeling
met Eindhoven was, tekende zich al vroeg af in de avond.
De Scarabee, De Crijnsschool en De Koppel waren samen al goed voor 1224
stemmen tegen herindeling en slechts 383 waren voor. Hiermee was de trend ge-
zet en deze tekende zich verder af voor de rest van de uitslagenavond.
Nadat alle 13 stembureaus geteld waren was het aantal tegenstemmers uitgeko-
men op 78%. Van alle stemgerechtigden van 18.000 kwam ruim 10.000 op het-
geen neerkomt op 56,74 %, een cijfer waar Nuenen erg trots op kan zijn.
Traject
Op 26 oktober is er een themadag in Den Bosch waar Nuenen een toelichting
gaat geven op hetgeen er leeft in het dorp. Op 8 november staat in Nuenen een
raadsdebat op de agenda met het onderwerp herindeling. Op 23 november vindt
er besluitvorming plaats in de Provinciale Staten in Den Bosch,
Reacties
Wethouder Ralf Stultiëns had deze opkomst niet verwacht. Cees Meijvis van het
CDA benadrukte dat deze uitslag niet genegeerd kan worden door de Provinciale
Staten. Hij tekende daarbij wel aan dat door tendentieuze berichtgeving in de
pers, Nuenen slecht afgeschilderd was de laatste jaren.
Een regiovisie was wel nodig geweest
en Mevrouw Spierings van de Provin-
cie dreunde steeds hetzelfde lesje op
en ging nooit in op inhoudelijke argu-
menten van de Nuenenaren.
Wim Metsemakers die regelmatig pu-
bliceerde in de media als groot voor-
stander van samenvoegen. Hij was
zeer tevreden over de opkomst maar
signaleerde dat deze uitkomst slechts
een moment is in een proces. Hij vond
de emoties zeer begrijpelijk en de uit-
slag is wel een signaal waar iets mee
gedaan kan worden.
Jan Wesenbeek van de PvdA roemde
Nuenen met de geweldig hoge op-
komst. Hij stelde dat nu de Provincie
weer aan zet is. Tot 28 november heeft
Nuenen geen invloed meer. In maart
zijn de verkiezingen voor Provinciale
Staten en dan kan er wel veel verande-
ren, volgens Wesenbeek.
2317
8192
voor of tegen samenvoeging Nuenen en Eindhoven
VOOR
(blauw)
TEGEN
(rood)
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12
Powered by FlippingBook