week - page 1

WE EKD I ENS T EN
Spoeddienst Huisartsen en Ziekenhuis:
____________________________
SPOEDPOST
Spoedpost St. Anna,
St. Annaziekenhuis, Bogardeind 2, Geldrop.
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,
Michelangelolaan 2, Eindhoven.
TEL. 0900 - 8861
‘s Avonds,‘s nachts, in het weekend en op feestdagen.
____________________________
SPOEDDIENST APOTHEKEN:
Centrale Dienstapotheek Eindhoven
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,
Michelangelolaan 2, Eindhoven.
TEL. 040 - 243 66 66
Ma. t/m vrij. van 17.30 - 08.30 uur.
In het weekend en op feestdagen
EXTRA OPENSTELLING IN NUENEN:
Apotheek Nuenen,
Parkstraat 36.
Maandag t/m vrijdag 08.30 - 17.30 uur.
Zaterdag 09.00 - 11.00 uur.
Apotheek Aan de Berg,
Berg 22b.
Maandag t/m vrijdag 08.00 - 18.00 uur.
DEZE WEEK:
De enige échte Nuenense krant
Weekblad voor hét nieuws uit Nuenen c.a.
• Aanleveren tekst:
• Aanleveren advertenties:
Berkenbomen Vallestap gerooid
Door Caroline van Nes
ondagavond kwam nog een protestgroepje bijeen, om een laatste actie uit te voeren tegen het rooien van alle berken
in de Vallestap en omliggende straten. In een ludieke actie spoten ze witte verf over de oranje stippen die door de
gemeente geplaatst waren op de bomen. Toen een voorstandster van de kap naar buiten kwam, liepen de emoties
even hoog op. Helaas voor de tegenstanders mocht het allemaal niet meer baten: maandagochtend even na achten werd de
eerste boom omgezaagd, afgevoerd en in de shredder verpulverd.
Overal in de straat stonden groepjes boze bewoners te kijken en te praten. Voorstanders van de kaalslag zag je niet. Een
aantal bomen in de omliggende straten stond niet in het oorspronkelijke kapplan, maar waren toch met oranje gemerkt. De
hoop van de bewoners is dat deze bomen, in overleg met de wethouder, toch gespaard zullen blijven en alsnog enkele van
de berken mogen blijven staan.
Gezellige drukte
tijdens de
Creatieve markt
in Gerwen
Gerwen Kermis
met veel vertier
voor jong en oud
NKV benoemd
Karel Beks
tot Lid van
Verdienste
Jaargang 60 • Nr. 41 • 11 oktober 2018
Z
AutoCrew
ABoschAutomotive
WorkshopBrand
AutoCrew
ABoschAutomotive
WorkshopBrand
Alstublieft,
uw waardecheque!
AutoCrew
ABoschAutomotive
WorkshopBrand
10% korting op uw
werkplaatsfactuur!
Nog niet toe aan onderhoud of reparatie?
Geef dan gerust de service van AutoCrew
cadeau aan iemand anders!
Quik Service Nuene
Alstublieft,
uw waardecheque!
AutoCrew
ABoschAutomotive
WorkshopBrand
10% korting op uw
werkplaatsfactuur!
Nog niet toe aan o erhoud of reparatie?
Geef dan gerust de service vanAutoCrew
cadeau aan iemand anders!
Quik Service Nuenen
Alstublieft,
uw waardecheque!
AutoCrew
ABoschAutomotive
WorkshopBrand
10% korting op w
werkplaatsfactuur!
Nog niet toe aan onderhoud of reparatie?
Geef dan gerust de service van AutoCrew
cadeau aan iemand anders!
Alstublieft,
uw waardecheque!
AutoCrew
ABoschAutomotive
WorkshopBrand
10% korting op uw
r
f tuur!
Nog niet toe a n onder
f r aratie?
Geef dan gerust de servi
t rew
cadeau a n iemand an
Quik Service Nuenen
Alstublieft,
uw waardecheque!
10% korting op uw
werkplaatsfactuur!
Nog niet toe aan onderhoud of reparatie?
Geef dan gerust de service van AutoCrew
cadeau aan i mand anders!
Quik Service Nuenen
Tegen inlevering van deze uitknipbon.
Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels
Tel.: 040 - 283 88 37
Verkeersongeval? Arbeidsongeval?
Medische fout? Mishandeling?
Bel 0492 - 70 02 80
Wij bezoeken u gratis aan huis!
,BTUFFMUSBWFSTF )FMNPOE t XXX EQ BEWPDBUFO OM
Koninklijke Onderscheiding
voor de brandweerlieden
John Janssen en Ruud de Wit
John Janssen is vanaf februari 1991 tot
januari 2017 lid geweest van de Vrij-
willige Brandweer bij de Veiligheids-
regio als korpslid Vrijwillige Brand-
weerpost te Nuenen. Hij heeft op 1
januari wegens privé omstandigheden
na 26 jaar lid het korps verlaten. Hij
was als laatste hoofdbrandwacht en
oefenleider.
Ruud deWit is vanaf 1998 tot 1 januari
2018 lid geweest van de Vrijwillige
Brandweer bij de Veiligheidsregio als
korpslid Vrijwillige Brandweerpost te
Nuenen.
Hij was als laatste Manschap B in de
rang van hoofdbrandwacht. Hij was eer-
der lid van de B andweer bij PTT Post.
Hij neemt afscheid na 20 jaar.
Ruud de Wit ontvangt de felicitaties
van burgemeester Houben
John Janssen ontvangt de felicitaties
van burgemeester Houben
Op zaterdag 6 oktober ontvingen de heer Janssen en de heer deWit uit han-
den van burgemeester M. Houben een Koninklijke Onderscheiding in de
graad ‘Lid in de Orde van Oranje Nassau’ tijdens de jaarlijkse feestavond
van de brandweer. De heer de Wit neemt afscheid deze avond en de heer
Janssen had al eerder afscheid genomen.
De uitslag
van het
referendum
is te vinden op de middenpagina.
BINNENKORT:
ONTDEK HET
GEHEIM VAN
EEN GEEL KONIJN
IN HET PARK
IN NUENEN!
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...12
Powered by FlippingBook