week - page 1

WE EKD I ENS T EN
Spoeddienst Huisartsen en Ziekenhuis:
____________________________
SPOEDPOST
Spoedpost St. Anna,
St. Annaziekenhuis, Bogardeind 2, Geldrop.
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,
Michelangelolaan 2, Eindhoven.
TEL. 0900 - 8861
‘s Avonds,‘s nachts, in het weekend en op feestdagen.
____________________________
SPOEDDIENST APOTHEKEN:
Centrale Dienstapotheek Eindhoven
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,
Michelangelolaan 2, Eindhoven.
TEL. 040 - 243 66 66
Ma. t/m vrij. van 17.30 - 08.30 uur.
In het weekend en op feestdagen
EXTRA OPENSTELLING IN NUENEN:
Apotheek Nuenen,
Parkstraat 36.
Maandag t/m vrijdag 08.30 - 17.30 uur.
Zaterdag 09.00 - 11.00 uur.
Apotheek Aan de Berg,
Berg 22b.
Maandag t/m vrijdag 08.00 - 18.00 uur.
DEZE WEEK:
De enige échte Nuenense krant
Weekblad voor hét nieuws uit Nuenen c.a.
• Aanleveren tekst:
• Aanleveren advertenties:
AFWEZIG
van 15 t/m 19 oktober
Huisartsen A.M. Gieles,
C. Ringeling-Bouma en
S. van Dongen
Info waarneming via tel.nr. eigen praktijk.
Coachgesprek,
training
of workshop
bij Stralend040
Hoe sterk
is een
eenzame etser
Wereldwinkel
Nuenen steunt
onderwijs voor
Maya-vrouwen
in Guatemala
Jaargang 60 • Nr. 40 • 4 oktober 2018
H
AutoCrew
ABoschAutomotive
WorkshopBrand
AutoCrew
ABoschAutomotive
WorkshopBrand
Alstublieft,
uw waardecheque!
AutoCrew
ABoschAutomotive
WorkshopBrand
10% korting op uw
werkplaatsfactuur!
Nog niet toe aan onderhoud of reparatie?
Geef dan gerust de service van AutoCrew
cadeau aan iemand anders!
Quik Service Nuene
Alstublieft,
uw waardecheque!
AutoCrew
ABoschAutomotive
WorkshopBrand
10% korting op uw
werkplaatsfactuur!
Nog niet toe aan o erhoud of reparatie?
Geef dan gerust de service vanAutoCrew
cadeau aan iemand anders!
Quik Service Nuenen
Alstublieft,
uw waardecheque!
AutoCrew
ABoschAutomotive
WorkshopBrand
10% korting op w
werkplaatsfactuur!
Nog niet toe aan onderhoud of reparatie?
Geef dan gerust de service van AutoCrew
cadeau aan iemand anders!
Alstublieft,
uw waardecheque!
AutoCrew
ABoschAutomotive
WorkshopBrand
10% korting op uw
r
f tuur!
Nog niet toe a n onder
f r aratie?
Geef dan gerust de servi
t rew
cadeau a n iemand an
Quik Service Nuenen
Alstublieft,
uw waardecheque!
10% korting op uw
werkplaatsfactuur!
Nog niet toe aan onderhoud of reparatie?
Geef dan gerust de service van AutoCrew
cadeau aan iemand nders!
Quik Service Nuenen
Tegen inlevering van deze uitknipbon.
Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels
Tel.: 040 - 283 88 37
BUNGALOW TE
KOOP GEVRAAGD
040 - 711 1152
Puur | Professioneel | Persoonlijk
TIJDENS DE HERFSTVAKANTIE IS
DE PRAKTIJK VAN DOKTER BOEK
VAN 15 T/M 19 OKTOBER GESLOTEN
De letter verdeling is als volgt:
A-K: DR.RUTTEN en DR. VAN DEN TOP
LAAN VAN NUENHEM 20
TEL: 2837083
L-Z: PRAKTIJK ANDREGGLAAN
ANDREGGLAAN 14
TEL: 2837475
Verkeersongeval? Arbeidsongeval?
Medische fout? Mishandeling?
Bel 0492 - 70 02 80
Wij bezoeken u gratis aan huis!
,BTUFFMUSBWFSTF )FMNPOE t XXX EQ BEWPDBUFO OM
meubelpleinekkersrijt.nl
Het
Meubelplein
is gelegen op
woonboulevard
Ekkersrijt
7 Oktober
WOON
PLEIN
Het gaat er niet omhoeveel tijd je aan je leven toevoegt.
Het gaat eromhoeveel leven je aan je tijd toevoegt
De verbouwing is gestart van
‘Bijna Thuis Huis Latesteijn’
Door Mariët Jonkhout
Latesteijn komt volledig tot stand
door donaties uit de Nuenense ge-
meenschap, waaronder de Oud Prin-
sen, het Oranje fonds en vele Nue-
nense ondernemers. Zo wordt de
Het Bijna-Thuis-Huis zal, zoals de
naam al zegt, een bijna thuis zijn voor
die mensen die omwat voor reden dan
ook, niet in het eigen huis kunnen
sterven maar voor wie sterven in een
ziekenhuis of Hospice geen wenselijk
alternatief is. Omringd door zorg van
vele vrijwilligers, maar ook van eigen
mantelzorgers en de eigen huisarts,
wordt een situatie gecreëerd waarbin-
nen de laatste dagen of weken van het
leven op een waardige manier kunnen
worden afgesloten.
“Er komen twee aparte kamers waar
mensen volledig omringd door naas-
ten en vrijwilligers de laatste periode
van hun leven kunnen doorbrengen.
Ook is er een logeerkamer voor fami-
lieleden en een keuken waarin eigen
maaltijden gekookt kunnen worden”.
Aan het woord is een enthousiaste be-
stuursvoorzitter Fred Heering. “Ik wil
het woord eindelijk niet in de mond
nemen, maar zo is het natuurlijk wel.
Het heeft een aantal jaar gekost, maar
ik mag nu met trots melden dat het nu
allemaal echt gaat gebeuren”.
et heeft flinkwat tijd gekost; de aanvraag van alle benodigde vergun-
ningen, het verkrijgen van donaties omde bouw te kunnen realiseren
en een onverwachts vleermuizen onderzoek. Daarnaast werd het ook
nog dealen met een aantal onverwachte tegenslagen, zoals met zeer ernsti-
ge vernielingen aan het bestaande pand en de diefstal van al het los- en
vastzittende ijzer in en rond het huis. Toch heeft niemand ooit de moed
opgegeven en vanaf 1 oktober zijn alle inspanningen dan ook beloond. De
eerste spade is in de grond gegaan omhuize Latesteijn te transformeren tot
een huis waar het mogelijk is te sterven in een bijna thuis omgeving.
bouw verzorgd door BanBouw, te-
kent Annemarie Pors voor het ont-
werp van het huis en wordt de tuin
van het prachtig rustig gelegen huis
aangelegd door de Tuinmeesters van
Fons Linders.
“Ons huis draait straks op een grote
groep vrijwilligers” vertelt Helma van
den Brink, secretaris van het bestuur.
“De tijd is nu gekomen te polsen of ie-
dereen die zich heeft opgegeven, nog
enthousiast is en er moet natuurlijk
opgeleid worden, want een dergelijke
vrijwilligersbaan pak je niet zomaar
op. Willen we straks goed kunnen
starten, dan zullen we nu ook hiermee
aan de slag moeten. Gelukkig hebben
we al toezeggingen voor het gebruik
van ruimtes om groepen te kunnen
trainen van Het Boordhuys en John
Geven Studios”.
Niek Zonneveld vult nog aan “op 28
februari wordt Bijna Thuis Huis
Latesteijn opgeleverd en we gaan voor
een hele strakke planning nu, zodat we
medio april kunnen beginnen met het
werk waarvoor het allemaal bedoeld
is; mensen de mogelijkheid bieden
hun terminale fase op een prettige
manier in een liefdevolle bijna thuis
omgeving door te brengen.
Mocht u interesse hebben; Latesteijn
kan nog vrijwilligers gebruiken en ook
donaties zijn te allen tijde welkom.
Kijk voor meer informatie op:
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...16
Powered by FlippingBook