week - page 9

Rond de Linde
Nr. 39
Donderdag 27 september 2018
60
HET IS NOG NIET BESLIST
U beslist op 10 oktober
Nuenen c.a. blijft Nuenen c.a.
Met het oog op het te houden referendum op 10 oktober laten we deze week nog enkele mensen uit Nue-
nen c.a. aan het woord om te vertellen waarom zij TEGEN het voorstel tot samenvoeging van Nuenen
met Eindhoven zijn. Zij gaan hun stem uitbrengen. Gaat u dat zeker zelf ook doen als u over uw en onze
toekomst wilt meebeslissen.
Zie ook onze website
en volg ons op Facebook:
Nuenen Zelfstandig Actiecomité
Wij hebben al raambiljetten voor
de ramen zien hangen. Daar kun-
nen er nog wel een aantal bij.
Wilt u ook duidelijk laten merken
dat Nuenen c.a. eruit pikken, om
met Eindhoven samen te voegen,
door ons niet gewenst wordt?
Hang dan alsnog het raambiljet op.
Heeft u geen raambiljet ontvan-
gen? Stuur even een email naar
actiecomite@nuenenzelfstandig.
nl en wij zorgen dat u zo spoedig
mogelijk een raambiljet ontvangt.
Gerda Hekker,
voorzitter
José Hendriks,
plv. secretaris
advertorial
(deel 3)
Harrie van der Meijden |
Tevreden inwoner van Nuenen
Nuenen moet zelfstandig blijven
omdat het er steeds beter
gaat. Ik ga stemmen en stem
zeker tegen samenvoeging met
Eindhoven.
Jan van Rooij |
Echte Nederwettenaar
Ik ben erg nauw betrokken
met alles wat in Nederwetten
gebeurt, o.a. de Kerk,
het St. Annagilde en de
carnavalsvereniging om een paar
dingen te noemen, daarom ben
ik tegen een samenvoeging met
Eindhoven. Nederwetten moet
een dorp blijven en geen wijkje
van Eindhoven. Ik stem op 10
oktober tegen annexatie.
Godfried Schijven |
Kampioen voor de ouderen
Ik stem tegen samenvoeging
omdat Eindhoven drastisch
moet bezuinigen op de sociale
voorzieningen (hebben al
ruim 100 miljoen tekort) en de
ouderen en hulpbehoevenden
uit Nuenen c.a. daarvan dan de
dupe worden.
Gipsyjazz in Gerwen: geslaagde
start ‘Paulus Schäfer invites’
De eerste gipsyjazz-avond‘Paulus Schäfer invites’van het nieuwe seizoen in ca-
fé De Stam in Gerwen trok een volle zaal. Sologitarist Paulus Schäfer vormde
een trio met ritmegitarist/zanger Johnny Rosenberg en bassist Noah Schäfer.
De virtuoze violist Wattie Rosenberg was de gastmuzikant op maandagavond
24 september. De concertbezoekers beloonden de muzikanten veelvuldig met
applaus. Een geslaagde start van de nieuwe serie ‘Paulus Schäfer invites’.
aantal muzikanten en bands uit in zijn
dorp. De ene keer speelt Paulus met
zijn eigen trio en met een gastmuzi-
kant, terwijl op een andere avond een
gastband speelt, samen met Paulus.
Voor meer info:
Gipsygitarist Paulus Schäfer uit Ger-
wen laat graag iedereen kennismaken
met de typische gipsyjazz. En hij is zelf
nieuwsgierig naar de muziekstijlen van
andere muzikanten. Daarom nodigt
hij voor ‘Paulus Schäfer invites’ een
Gipsyjazz in het intieme concertcafé De Stam inGerwenmet v.l.n.r. Wattie Rosenberg, Joh-
nny Rosenberg, Paulus Schäfer en Noah Schäfer….(foto Cees van Keulen)
Nieuwe inwoners in onze gemeente
Op 20 september is Nora geboren. In de Zilvermeeuwhof staat nu een fraai
bord om dat kenbaar te maken. Ook Jaap is op vrijdag 14 september in on-
ze gemeente geboren. Nora en Jaap: welkom in onze gemeente!
Hebt u ook een opvallende aankondi-
ging in de voortuin staan of een ‘ge-
boortekaartje’ op de raam, schiet dan
een plaatje en mail de foto met toelich-
ting naar de redactie. Of ziet u een op-
vallende geboorteaankondiging, geef
het door aan de redactie:
redactie@
ronddelinde.nl
. Via dit 60-jarige
weekblad laten we het ook aan onze le-
zers weten.
Uitzendingen LON-TV
Voortaan op KPN
kanaal 1436 !!
Het programma van ons maga-
zine Nuenen Nú wordt voortaan
dagelijks ververst met nieuwe
onderwerpen. De volgende on-
derwerpen komen in de loop van
week 39 en 40 (onder voorbe-
houd) in de uitzending van Nue-
nen Nú :
• Voor en tegen nieuwe plannen
voor bouw nieuwe sporthal
• Monumentendag: Roggeveld
bij molen de Roosdonck
• Kenmerken kleine scholen in
Gerwen en Nederwetten
• Het referendum op 10 oktober
over al of niet samen met Eind-
hoven
• In de serie Jonge Ondernemers:
golfpro Richard Heesakkers
• Bevrijdingsherdenking in Nue-
nen
• De wijkagenten in Nuenen
• Nieuwe eetgelegenheid
Parkstreet
• In de serie Jonge Ondernemers:
huidtherapeute Inge Raessens
• De Hooidonkse Molen.
De tv-uitzendingen van Nuenen
Nú kunt u zien om 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 en 23.00 uur.
Op donderdag 27 september wordt
vanaf 19.30 uur de gemeenteraads-
vergadering rechtstreeks uitgezon-
den.
De programma’s van LON TV zijn
ook te volgen via de livestream op
Tevens
kunt u op deze website actuele
nieuwsberichten lezen en oude
LON-opnames bekijken.
U kunt alle reportages ook apart
bekijken op You Tube en Facebook
en via
-
omroepnuenen
Hebt u een idee of een tip voor een
door LON TV te verzorgen repor-
tage? Stuur dan een e-mail naar
. U kunt ook
op werkdagen gewoon binnenlo-
pen in onze studio in Het Klooster
tussen 10.00 u en 12.00 uur.
Scouting Rudyard Kipling is
weer aanwezig bij herdenking
Afgelopen vrijdag werd weer de herdenking gehouden van de bevrijding
van Nuenen na de Tweede Wereldoorlog. Zoals ieder jaar vormde de scouts
van Rudyard Kipling een erehaag buiten de kerk omde aanwezige oud-strij-
ders extra in het zonnetje te zetten en te bedanken. Gelukkig was de op-
komst van zowel jongeren als ouderen ook dit jaar weer heel groot.
Heeft u een zoon of dochter in de leef-
tijd van 7 t/m 11 jaar die het leuk zou
vinden ommee te komen spelen en ra-
votten midden in de natuur? In de och-
tend zijn er nog voldoende plaatsen
voor kinderen die willen komen mee-
doen.
Voor meer informatie:
Ondanks het feit dat de oorlog inmid-
dels ruim 73 jaar geleden tot een einde
kwam, blijft het belangrijk om de jeugd
mee te geven dat er heel veel mensen
hebben gevochten voor onze vrijheid.
Scouting Rudyard Kipling doet dit
door jaarlijks mee te helpen en de
scouts bewust te maken dat onze vrij-
heid zeker niet zo vanzelfsprekend is.
En als dank voor de hulp mochten de
scouts na de herdenking nog een rond-
je mee met de prachtige oude leger-
voertuigen die ook ieder jaar aanwezig
zijn. Een prachtige afsluiting van een
wederom mooie herdenking.
De volgende ochtend was er ook weer
gewoon een draaidag op de blokhut.
Terwijl de Explorers pizza-ovens
bouwden onder de grond, bouwden de
Esta’s met touwen en palen prachtige
speeltoestellen. In de middag gingen
de Padvindsters aan de slag om witte t-
shirts om te toveren naar kleurrijke
exemplaren door middel van de Tie
Dye techniek. Binnen de kortste keren
hingen er heel veel kleurtjes te drogen
aan de lijn. De Verkenners stortten
zich op de technieken die komen kij-
ken bij het veilig hakken en zagen zo-
dat er binnenkort nieuwe hak-insignes
uitgedeeld kunnen worden.
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14
Powered by FlippingBook