week - page 11

Rond de Linde
Nr. 39
Donderdag 27 september 2018
60
ACTIVITEITENAGENDA
Opgave activiteitenagenda via
onder vermelding van ‘activiteitenagenda’
Kerkberichten
Bernhardstraat 4 | Nuenen
040 284 1550 |
In samenwerking met Yarden
Afscheid nemen
begint bij vasthouden wat je lief is.
Wij helpen u graag bij het verzorgen van een bijzonder en persoonlijk
afscheid, waarin uw herinneringen en emoties alle ruimte krijgen.
Een mooi, passend afscheid kan u straks houvast
geven bij de verwerking van uw verdriet.
Sigrid Hielkema-Tas RU en
Thijs van den Biggelaar RU
uitvaartverzorgers Nuenen c.a.
Elke zaterdag
13.30-16.30 uur Elk half uur rondleiding in
Salon Nune Ville. Berg 24 Nuenen
Donderdag 27 september
09.30 uur Schuif even aan tafel bij……
Peter Linders. Trefpuntzaal, Het Klooster
19.30 uur Informatiebijeenkomst over een-
zaamheid. Goudvink, Goudvinkhof 12a
Woensdag 26 t/m zondag 30 september
Circusvoorstellingen Circus Barani
t.h.v. Pastoorsmast 12
Vrijdag 28 september
15.00 uur Cultuur Overdag: Kamerconcert
van ‘Soleil Duo’. Het Klooster
20.00 uur Kienen KBO
Dorpshuis Lieshout
Zaterdag 29 september
08.30-14.00 uur Fit4Lady Nuenen
viert éénjarig bestaan
Vincent van Goghstraat 143 Nuenen
Zaterdag 29 september
20.00-02.00 uur Tina Turner Tribute band
Disco Afterparty met Hilco Silk (veronica)
Het Klooster
Zondag 30 september
10.00-13.00 uur Fit4Lady Nuenen
viert éénjarig bestaan
Vincent van Goghstraat 143 Nuenen
Zondag 30 september
13.00-17.00 uur Open dag SDF Friends
Jacobushoek 7, 5672 HZ te Nuenen
13.30 en 14.15 uur Optreden Vissersvrou-
wenkoor De Walnoten. Dorpsb. Weverkeshof
Zondag 30 september
13.30 uur Sezoensluiting speeltuin de Kievit
‘kleedjesdag’. Kerkstraat Nuenen
Zondag 30 september
15.30 uur Sunny Blues Nuenen presenteert:
Swing Supply. Café Schafrath te Nuenen
20.30 uur Liederentafel
Café Schafrath, Nuenen
Maandag 1 oktober
14.30-15.30 uur DobbelFit Fysiotherapie
Kwiek. Vincent van Goghstraat 139
20.00-22.00 uur workshop zanggr. Midòre.
BS De Wentelwiek, Jacobushoek 5 Nuenen
Dinsdag 2 oktober
19.30 uur Bloemschikken KBO
Dorpshuis Lieshout
20.00 uur Kienen in wijkcentrum Scarabee
Mantelmeeuwlaan 10
Woensdag 3 oktober
Nationale Kinderzwerfboekdag. Breng een kinder-
boek naar KinderzwerfboekStation De Vroente 188
14.00 uur Dag van de Ouderen Lenny Kuhr
Dorpshuis Lieshout
Donderdag 4 oktober
11.00 uur Voorlichtingsochtend van Senia
over lees-groepen/clubs. Bibliotheek Nuenen
15.30-16.30 uur DobbelFit Fysiotherapie
Kwiek. Vincent van Goghstraat 139
Donderdag 4 oktober
20.30-22.00 uur LEKS; De Weg
Van Goghkerkje aan de Papenvoort
Vrijdag 5 oktober
09.30 uur Een -vrijblijvende- informatieve
ochtend. Gespreksgroep: lotgenoten in rouw
na partnerverlies. Pastoraal Centrum,
Park 55, 5671 GC Nuenen
Vrijdag 5 oktober
Tweede Nationale Ouderendag Nuenen
Zaterdag 6 oktober
09.30-16.00 uur Ontmoetingsdag ‘Zonder armen
om je heen’. De Regenboog, Sportlaan Nuenen
10.00-12.30 uur Sam’s kleding inzame-
lingsactie. H. Clemenskerk Park 55 Nuenen
Zaterdag 6 en zondag 7 oktober
11.00-17.00 uur Herfstplantendagen
De Walburgtuinen, Boord 64
Zaterdag 6 oktober
13.30 uur Bridgedrive t.b.v. de Voedselbank
Nuenen. KBO ruimte Het Klooster Nuenen
20.00 uur Concert Roon Staal
Van Goghkerkje aan de Papenvoort
Zaterdag 6 oktober
20.00 uur Concert Roon Staal
Van Goghkerkje Papenvoort Nuenen
20.30 Clachan in ons Tejater
Dorpshuis Lieshout
H. Clemenskerk Nuenen
Weekenddiensten
Zaterdag 29 september 18.30 uur: vie-
ring, volkszang, voorgangers dhr. P. Ja-
cobs en dhr. R. Bovens.
Zondag 30 september 09.30 uur: vie-
ring, parochiekoor, voorgangers dhr. P.
Jacobs en dhr. R. Bovens.
Misintenties
Zaterdag 29 september 18.30 uur: geen
intenties.
Zondag 30 september 09.30 uur: Cor
van Lierop; Paul Perrée; Marco Jans-
sen; Mien van Grotel - Smulders.
Mededelingen
De opbrengst van de extra collecte
voor de PAX Vredesbeweging bedroeg
in Nuenen € 368,14. Hartelijk dank
hiervoor.
St. Clemenskerk Gerwen
Zondag 30 september 11.00 uur: vie-
ring, volkszang, voorganger pastor J.
Vossenaar.
Misintenties
Jos v.d. Rijt; Riet de Groot - de Laat;
Overleden familie v.d. Sande; Piet en
Lena Raaijmakers - v.d. Sande en hun
zoon Antoon.
Mededelingen
De opbrengst van de extra collecte te
Gerwen op zondag 16 september voor de
PAX vredesbeweging bedraagt € 232,-.
H. Lambertuskerk Nederwetten
Zondag 30 september 09.30 uur: vie-
ring met volkszang, voorganger pastor
J. Vossenaar.
Misintenties
Harrie van der Putten en Bet van der
Putten-van Duynhoven; Toon van
Rooij; Martien van de Wetering.
Mededeling
Op zondag 16 september was er geen
dienst in Nederwetten, dus er was ook
geen collecte voor PAX.
De Regenboog
Protestantse Gemeente Nuenen
Ons jaarthema is ‘Omzien naar elkaar’.
In de dienst van 23 september hebben
twee gemeenteleden verteld, hoe zij dat
op het eiland Lesbos in praktijk gaan
brengen door te helpen in het vluchte-
lingenkamp Kara Tepe. Op zondag 30
september om 10.00 uur is er een dienst,
die geleid wordt door mv. I. van der
Mast-Veenendaal. Er is kinderneven-
dienst voor kinderen van de basis-
school. De collecte is voor het Dalit-
project in India. U bent van harte wel-
kom om deze dienst met ons mee te
vieren. Zoals altijd bent u op donderdag
tussen 10.00 en 12.00 uur welkom in het
Open Huis voor een kop koffie en ont-
moeting met anderen. Voor meer infor-
matie: zie onze website en op Facebook.
Oude Sint-Clemenskerk Gerwen
Uitsluitend de ‘Buitengewone vorm
van de Romeinse ritus’, volgens decreet
Summorum Pontificum van paus Be-
nedictus XVI, van 7 juli 2007.
Donderdag 27 september. 17.30 uur
Lof; 18.30 H. Mis, H. Cosmas en Da-
mianus, martelaren.
Vrijdag 28 september. 07.15 H. Mis, H.
Wenceslaus, hertog en martelaar.
Zaterdag 29 september. 08.30 uur H.
Mis, Wijding van de basiliek van de H.
Aartsengel Michaël. 10.00 Gods-
dienstlessen.
Zondag 30 september. Negentiende
zondag na Pinksteren. 10.30 uur ge-
zongen Hoogmis.
Maandag 1 oktober. 18.30 uur H. Mis,
H. Remigius, bisschop en belijder.
Dinsdag 2 oktober. 18.30 uur H. Mis,
Heilige Engelbewaarders.
Woensdag 3 oktober. 07.15 uur H. Mis,
H. Teresia van het Kind Jezus, maagd.
De geschiedenis van het kerkgebouw
en de toren vanaf begin 15de eeuw staat
op
Bekijk Ker-
ken in Peelland ook op Facebook ('Ker-
ken in Peelland') en op YouTube ('Ker-
ken in Peelland Gerwen WMV').
Na voor ons allen een voorbeeld te zijn geweest van liefde en geduld is
vrij plotseling van ons heengegaan mijn lieve man, ons pap, opa en opi
Martien (Tinus) van Vroenhoven
echtgenoot van
Mien van Vroenhoven-Verheijen
Hij overleed in de leeftijd van 84 jaar.
Nuenen: Mien
Nuenen: Els en Hennie
Michiel en Marieke
Danita en Lars
Nuenen: Tiny en Yvonne
Diana en Patrick
Nuenen: Carolien en Cor †
Maaike en Ben, Hannah
Davy en Farhide
Eindhoven, 23 september 2018
Stormvogelhof 21, 5672 GH Nuenen
De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 29 september om
14.00 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers,
Anthony Fokkerweg 150 te Eindhoven.
t/m 30 september
14.00 uur opening Expositie ‘September-
licht’. Galerie Bonnard, Berg 9 in Nuenen
KuBra presenteert: expositie ‘September’
De Huufkes 34 Nuenen
t/m half oktober
Expositie cursisten Atelier Van Gogh
Het Klooster
Elke maandag
14.00-16.00 uur Gezellig samen sjoelen
Jo van Dijkhof
Elke woensdag
13.30-16.30 uur Rikken en Jokeren
Jo van Dijkhof
Maand september
WSV-wandeling
Zondag 09.00 uur, woensdag 19.00 uur
ingang van de tennisvelden
op Sportpark De Lissevoort
Elke tweede zondag v.d. maand
14.00-17.00 uur Ierse sessies
Weverkeshof,
Jhr. Hugo van Berckellaan 5 Nuenen
Elke dinsdag
13.00 uur Beweegroute in groepsverband
Fysioth. Kwiek, V. v Goghstraat 139 Nuenen
13.30-15.30 uur schilder en tekenen o.b.v.
ervaren lerares. Jo van Dijkhof
Elke dinsdag en woensdag
Di. 09.30-12.30. Woe. 19.30-21.30
Foto expositie historische boereninterieurs
het Heemhuis van De Drijehornick,
Papenvoort 15A
t/m oktober
Elke tweede woensdag en
laatste zondag van de maand
13.30-17.00 uur Van Goghkerkje open
Papenvoort Nuenen
Gespreksgroep: lotgenoten
in rouw na partnerverlies
Op vrijdag 5 oktober is er een informatieochtend georganiseerd door de Oe-
cumenischeWerkgroep Rouwbegeleiding Nuenen c.a. Luisteren naar elkaar,
het delen van verdriet, en zoeken naar een perspectief, dit zijn de onderwer-
pen die personen die een partner verloren hebben, met elkaar verbinden.
Aan deelname zijn geen kosten ver-
bonden. Bij voldoende deelname start
de gespreksgroep begin november.
Hoewel deze bijeenkomsten een initia-
tief van de kerken zijn, zijn ook niet-ker-
kelijke deelnemers van harte welkom.
Het kan zijn dat u liever niet deelneemt
aan groepsgesprekken. Dan willen we u
wijzen op de mogelijkheid dat een lid
van de bezoekgroep bij u thuis komt
voor één of meerdere gesprekken.
Voor verdere vragen kunt U contact
opnemen met:
Hans Vossenaar, pastor. Telefoon: 040-
283 1210 (tussen 09.00 en 12.00 uur)
of: 040 285 9094.
Janni Groot-Baart, lid werkgroep. Te-
lefoon: 040-283 3234.
Bijeenkomsten.
Tijdens een 5-tal bijeenkomsten zal de
uitwisseling van ervaringen voorop-
staan, in de periode november tot en
met januari. De gesprekken worden
gehouden op een vrijdagochtend, en
worden begeleid door een pastor en
een lid van de werkgroep.
Informatieochtend.
Een -vrijblijvende- informatieve och-
tend is op:
vrijdag 5 oktober om 09.30 uur in het
Pastoraal Centrum, Park 55, 5671 GC
Nuenen.
De opzet van de vervolgbijeenkomsten
wordt dan uiteengezet.
Daarna kunt u in alle rust besluiten of u
wilt deelnemen aan de gespreksgroep.
Leesgroepen in de bibliotheek
van Nuenen
Op donderdag 4 oktober om 11.00 uur is er een voorlichtingsochtend van
Senia over lees-groepen/clubs in de Bibliotheek in Nuenen
Kienavond
in Lieshout
Vrijdag 26 september aanstaande orga-
niseert Seniorenvereniging KBO Lies-
hout in het Dorpshuis Grotenhof 2
Lieshout weer de bekende en gezellige
kienavond. Naast het kienen is er een
mooie loterij. Ook maakt u kans om de
jackpot te winnen.
Kom kienen en win een van die prachti-
ge prijzen. De zaal is open vanaf 19.00
uur en het kienen begint om 20.00 uur.
Wij nodigen iedereen van harte uit
voor een avondje gezellig kienen in het
Dorpshuis.
Stichting Senia is een particulier initia-
tief die in het hele land voorlichting
geeft om leesgroepen op te richten.
Stichting Senia richt zich met name op
mensen die overdag op zoek zijn naar
activiteiten, maar er zijn ook ‘s avonds
oprichtingsbijeenkomsten,
vooral
voor mensen die werken.
Senia richt verschillende soorten groe-
pen op, zoals leesgroepen literatuur,
geschiedenis, filosofie, kunstgeschie-
denis en muziek- en luister-groepen.
Op donderdag 4 oktober vertelt de
ambassadeur van Senia hoe het werkt
in een groep om het gelezen boek sa-
men te bespreken. Groepen bestaan
uit 6 en soms uit 8 personen, dat is af-
hankelijk van de groep.
U kunt zich al een beetje voorbereiden
om op de site te kijken van
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14
Powered by FlippingBook