week - page 10

LINDEBLAADJES
CT KLUS
Voor al uw klus-
sen in en om uw huis, tuin
en (koi)vijver. Telefoon 040-
2434706 of 06-1058 7405.
Voor particulier en bedrijf.
LINDEBLAADJES
per
E-MAIL
opgegeven, worden
NIET GE-
PLAATST
indien niet vooruit be-
taald is. Er volgt geen tegenbericht.
KUNSTSTOF SCHUTTING
180 cm hoog p.m € 125,-
Hoogte 200 cm p.m € 135,-
ANTRACIET EN GRIJS!
ALUMINIUM SCHUTTING!
ALUMINIUM POORTEN!
KUNSTSTOF PALEN BALKEN!
PUZZELHOEK
Week 39
Horizontaal:
1 neerslag 4 voordat 6 controle 9 soort gebak 11 betaaleenheid 13 berggeel
16 Zuidamerikaans gebergte 18 liefdesgod 21 monster 23 likeursoort 25 een weinig scheel
26 plaats in Noord-Brabant 27 verdieping 28 radon 29 civiel ingenieur 31 dat is
32 Frans lidwoord 33 de oudste 34 huismeester 35 zangnoot 36 landbouwwerktuig
38 rijksgrens 39 annexus 40 heden 41 gebint 43 namaak 44 reusachtig 47 neteldier
49 lichaamszwakte 50 staat in Amerika 51 palmriet 54 schildknaap 55 hetzelfde
57 verlegenheid 59 verbouw 60 gravin van Holland 61 erwtensoep
Verticaal:
1 afvoergoot 2 juwelenkistje 3 achter 4 lidwoord 5 soort hert 6 chroom
7 keelaandoening 8 afgesloten stand 10 voertuig 12 Amerika 14 nurk 15 lusthof
17 andersdenkende 19 vreemde munt 20 ongeduldig 22 begeleiding 24 appelflap 30 titel
31 spoedig 37 avondkleding 40 slaapziekte 41 injectienaald 42 volstrekt niets 45 dwingen
46 gemeenschappelijke weide 48 voor 49 plaats in Overijssel 52 grootmoeder
53 Turks bevelhebber 56 debet 58 Nederlandse Spoorwegen
M O E R A S N E C T A R
G K N U L V T R A M T
E R A I M P A S S E I N O
L E P E L L A T W A G O N
A P I S B A R A K F O O I
G A T R A N S P O R T R C
R E L K O H L A O W
M A A P E L D O O R N E W
E T E N N O O R S D O G E
L I N D E O N S E S S E N
D E K N E G A T I E A N E
E E M I R R E N A K N
V L E G E L A L D A A R
6 8 7 9 2 4 3 1 5
9 5 3 6 7 1 2 4 8
4 2 1 3 8 5 7 9 6
2 9 6 4 1 3 8 5 7
7 1 5 8 9 2 6 3 4
8 3 4 7 5 6 9 2 1
3 7 8 5 4 9 1 6 2
5 6 2 1 3 7 4 8 9
1 4 9 2 6 8 5 7 3
Oplossingen wk 38
G T T O N E E L L E I D E R U
N I A C I L P E R A E T N L S
I B B K D S T A A L T R U U A
T R A W K E I R K H S I N I F
I A K N E R F C W U E E L B E
U N S L I W A T E R V N R X I
L D P A A T R C I E D E T K T
S S R S G Y E O H G N R A P C
N T O E I N O R T T A C L O E
A I D R A S E U E C H O L M J
A C U U T V N S T E E O I I B
D H C Z X E T A L U T R N L O
O T E K K A P H C N U L A K E
O E N E N E W A A R N E M E R
N R T D O L G E L U K K I G R
TU I NKABOUTER
Woordzoeker
De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in
de puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar ook overlappen. Zoek ze op en streep
ze af. De overblijvende letters vormen achter elkaar gelezen de oplossing.
AANZET
ADEPT
CLAUSULE
CLIENTELE
FABEL
FORUM
FRIET
HAKHOUT
JUMBOJET
KADER
KAKIBROEK
KNOEIBOEL
KOMIEK
KOPJE
KRAAL
LICHAAM
LIEFJE
NAAIKAMER
OBSTINAAT
OMRUILEN
PANEL
PAUZE
PERTINENT
PILLETJE
PLAMUUR
PRIEEL
REUMA
REUZE
RUCOLA
TABAKSINDUSTRIE
TIMBRE
TJALK
TRIMFIETS
TRUCJE
TSJECH
VIERJARENPLAN
VISHAAK
VLINDER
ZOETWATERBEKKEN
P A U Z E H R E N L A A R K S
F A L O C U R A R E D N I L V
R V I E R J A R E N P L A N T
I E J T L I C H A A M U E R A
E S D W K L A J T P E D A V T
T A B A K S I N D U S T R I E
P T M T K A K I B R O E K S Z
E E L E T N E I L C O H T H N
R J R R L R O K O M I E K A A
T O F B U U U E R T I R R A A
I B A E M A S U I F R E T K H
N M B K I
I
I U M B M U R O F
E U E K E L T I A A O Z C P U
N J L E E I R P I L L E T J E
T A A N I T S B O R C P L E E
WIN EEN WAARDEBON T.W.V. € 10,-
VAN DE ALBERT HEIJN PARKSTRAAT
NUENEN
Los de
woordzoeker
hierboven op en stuur het antwoord op:
per email:
of
per post/brievenbus:
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. (Vermeld naam, tel. en adres).
De winnaar kan na bericht de bon afhalen bij de drukkerij.
Winnaar:
Kruiswoord
1
2 3
4
5
6 7
8
9
10
11 12
13 14 15
16
17
18 19 20
21
22
23 24
25
26
27
28
29 30
31
32
33
34
35
36 37
38
39
40
41
42
43
44 45
46
47
48
49
50
51 52
53
54
55 56
57
58
59
60
61
6 4 2
8 3
3 6
5
8
5 1
9
5
8
9
6 7
2
6
4 7
9 3
1 4 5
Sudoku
week 37, Mw. L. Schäfer, Gerwen.
VEHANU VERWARMING
Onderhoud en service cen-
trale verwarming, plaat-
sen van nieuwe ketels. J.
Verhappen, Sonseweg 5,
5737 RG Lieshout, telefoon
06-48273718.
ANDO
ONTZORGT
DOOR:
Verhuizing, Ontruiming
Montage en herstelwerk-
zaamheden, Opslag en Ver-
wijderen / Afvoeren vloer-
bedekking / oude spullen.
Tel: 06 28832682.
www.
ando-verhuisservice.nl
LOODGIETERSBEDRIJF JASPERS
Werkzaamheden: centrale
verwarming, airco, water,
gas & sanitair, badkamer
compleet, zink- en koper-
werk, bitumen dakbedekking.
Tel. 06-51497161.
STEP AEROBICS!
LEKKER SPORTEN!
GRATIS proefles? Even bellen!
Woensdagavond 19.30 tot
20.30 uur en donderdagavond
van 19.00 tot 20.00 uur. Jaco-
bushoek, Nuenen.Germaine.
Tel. 06 - 22 22 07 28.
FEESTJE?
HUUR:
Statafel € 4,-; Barkruk € 1,25;
Karaoke € 25,-; Abraham/
Sarah € 35,-; Muziekinstallatie
€ 30,-; Partytent vanaf € 20,-;
Verwarming, Drankkoelers,
tafels en stoelen etc. Bezorgen
mogelijk.
Mulders Verhuur,
Bruhezerweg 49, Helmond,
0492-510855 of 06-27175412.
ERVAREN ARTS verricht
rijbewijskeuring
bij u
thuis! Tel. 040-2844993.
REPARATIE
van was-,
droog- en koel-apparaten.
Tevens verkoop van AEG,
Siemens, Miele en Beko.
Zowel vrijstaand als inbouw.
Voor aanbiedingen zie www.
adivitswasdroogkoelspec-nl. -
Uw specialist
AD IVITS
, tel.
040-2541803 / 06-14697792,
email:
houten vloeren leggen,
renoveren, onderhoud,
laminaat en diverse
timmerwerkzaamheden
T. 06 - 24 63 62 91
GS STAALWERKEN
GERWEN
is op zoek
naar een oproepkracht
in de leeftijd van 18 tot 23
jaar, voor allround werk-
zaamheden op voornamelijk
zaterdagochtend. Stuur uw
CV met begeleidend schrij-
ven naar
g.bukkems@
gss-gerwen.nl
of bel
040-2831926.
TE HUUR:
Tijdelijke opslag
vanaf 3 m2 in Lieshout. Zie:
Denopslag.nl
GEVRAAGD:
vrijwilligers
voor ‘Het Tuincafé’ van de
Walburg Tuinen tijdens het
HERFSTWEEKEINDE op
6 en 7 oktober. Info: 040-
2449682 of
dewalburg@
hetnet.nl
GRATIS AF TE HALEN:
Pallets, Tel. 040-2831200.
T W E E D E H A N D S
SPEELGOED EN KIN-
DERKLEDINGBEURS.
150 kramen. 30 septem-
ber: Bongerd in Breugel.
7 oktober: Dreef in Aarle-
Rixtel 11.00 - 14.00 uur.
ZONDAG 30 SEPT.
SPIRITUELE BEURS.
11.00-17.00 uur, 4 lezin-
gen + verkoop. Den Tref
Alexanderhof 7 Hapert.
Entree € 5,- max. consult
€ 15,-. Kortingsbon
www.
stichting-deva.nl
ICT-ER MET DE VUT
helpt graag met uw: Wifi;
computer versnellen / op-
schonen; Windows 7/8/10,
Ipad-, e-mail-, virusscan-
installatie. 040-2952567 /
06-23854915.
PEDICURE:
ALTAGRACE
(Ook voor diabetes en reu-
ma) Lekker makkelijk ik kom
aan huis! Cadeaubonnen te
verkrijgen.Tel: 06-50571183.
HONDENUI TLAAT-
SERVICE
‘de Snuffelende
Snuit’
Al 21 jaar! Uw hond
wordt uitgelaten op 1
1/4
ha.
professioneel omheind en
volledig afgesloten terrein.
Ook hondenpension. Tel.
06-12508487.
TE KOOP GEVRAAGD:
Fietsen en snorfietsen/
opknapfietsen. Tel. 06-
46 83 01 17.
administraties | belastingen | advies
Voirt 55, 5671 HB Nuenen
M 06-41184188
“ook voor uw aangifte(n)
inkomstenbelasting 2017”
powered by Rooijmans print en druk
Geboortekaartjes-Trouwkaarten-Uitnodigingen-Kerstkaarten-Verhuiskaarten
Gratis Proefdruk
Vóór 13:00 uur besteld dezelfde dag verzonden
Ophalen is ook mogelijk
Eindhoven
Schäfer Notarissen | 040 - 2 660 660 |
|
Ruusbroeclaan 28 te Eindhoven | Het Steenen Huys 34 te Nuenen
Schäfer Notarissen
Educatief Vermaak
Een avondvullend programma vol
vermaak met een educatieve twist!
4 oktober 2018
| Parktheater Eindhoven | Aanvang 19.30 uur |
Karin Bloemen
Zangeres en Cabaretière
Prof. mr. dr. Bernard Schols
Hoogleraar verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen
Lezing over o.a.
Testamenten | Levenstestamenten |
Besparen Erfbelasting |
Kaarten verkrijgbaar via
Entree:
€ 15,00
(voor bestaande klanten van Schäfer Notarissen
€ 7,50
)
De gehele opbrengst van de kaartverkoop gaat naar
Stichting Leergeld Eindhoven
Korting op uw eerstvolgende akte op vertoon van uw
entreekaart
.
Meld je aan als kranten/folderbezorger en.....
• Ben je 13 jaar of ouder
• Verdien je eigen geld
• Bezorgen op:
woensdagmiddag en/of donderdag
Weekblad voor hét nieuws uit Nuenen c.a.
Aanleveren tekst:
Aanleverenadvertenties:drij.mes@iae.nl
DeenigeéchteNuenensekrant
Rond de Linde is op
zoek naar bezorgers in:
Zin in een bijbaantje!
PER
DIRECT
NUENEN/GERWEN
±175 kranten
Een bezorger die ± 2 uur kranten/folders bezorgt, verdient tot
circa € 7,00. Je vergoeding is mede afhankelijk van het aantal
kranten en folders. Het is de ene week meer dan de andere
week. Houd er ook rekening mee dat je in het begin langer
met bezorgen bezig bent dan wanneer je een aantal weken
hebt bezorgd en dus meer ervaren bent. Ook het hulpmiddel
dat je gebruikt, bijvoorbeeld een fiets of een karretje, heeft
invloed op de tijd die je bezig bent met een krantenwijk. Een
fietstas en een schoudertas krijg je in bruikleen.
Ben jij geïnteresseerd? Bel of mail zo snel mogelijk!
040-283 12 00 /
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14
Powered by FlippingBook