week - page 1

WE EKD I ENS T EN
Spoeddienst Huisartsen en Ziekenhuis:
____________________________
SPOEDPOST
Spoedpost St. Anna,
St. Annaziekenhuis, Bogardeind 2, Geldrop.
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,
Michelangelolaan 2, Eindhoven.
TEL. 0900 - 8861
‘s Avonds,‘s nachts, in het weekend en op feestdagen.
____________________________
SPOEDDIENST APOTHEKEN:
Centrale Dienstapotheek Eindhoven
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,
Michelangelolaan 2, Eindhoven.
TEL. 040 - 243 66 66
Ma. t/m vrij. van 17.30 - 08.30 uur.
In het weekend en op feestdagen
EXTRA OPENSTELLING IN NUENEN:
Apotheek Nuenen,
Parkstraat 36.
Maandag t/m vrijdag 08.30 - 17.30 uur.
Zaterdag 09.00 - 11.00 uur.
Apotheek Aan de Berg,
Berg 22b.
Maandag t/m vrijdag 08.00 - 18.00 uur.
DEZE WEEK:
De enige échte Nuenense krant
Weekblad voor hét nieuws uit Nuenen c.a.
• Aanleveren tekst:
• Aanleveren advertenties:
Wil jij vrienden
worden
met Stichting
Intocht Sinterklaas
Nuenen?
Fit4Lady Nuenen
viert éénjarig
bestaan met
actie voor
de hartstichting
JONG!
zet zich in
voor oud
Jaargang 60 • Nr. 39 • 27 september 2018
AutoCrew
ABoschAutomotive
WorkshopBrand
AutoCrew
ABoschAutomotive
WorkshopBrand
Alstublieft,
uw waardecheque!
AutoCrew
ABoschAutomotive
WorkshopBrand
10% korting op uw
werkplaatsfactuur!
Nog niet toe aan onderhoud of reparatie?
Geef dan gerust de service van AutoCrew
cadeau aan iemand anders!
Quik Service Nuene
Alstublieft,
uw waardecheque!
AutoCrew
ABoschAutomotive
WorkshopBrand
10% korting op uw
werkplaatsfactuur!
Nog niet toe aan o erhoud of reparatie?
Geef dan gerust de service vanAutoCrew
cadeau aan iemand anders!
Quik Service Nuenen
Alstublieft,
uw waardecheque!
AutoCrew
ABoschAutomotive
WorkshopBrand
10% korting op w
werkplaatsfactuur!
Nog niet toe aan onderhoud of reparatie?
Geef dan gerust de service van AutoCrew
cadeau aan iemand anders!
Alstublieft,
uw waardecheque!
AutoCrew
ABoschAutomotive
WorkshopBrand
10% korting op uw
r
f tuur!
Nog niet toe a n onder
f r aratie?
Geef dan gerust de servic
t rew
cadeau a n iemand an
Quik Service Nuenen
Alstublieft,
uw waardecheque!
10% korting op uw
werkplaatsfactuur!
Nog niet toe aan onderhoud of reparatie?
Geef dan gerust de service van AutoCrew
cadeau aan iemand anders!
Quik Service Nuenen
Tegen inlevering van deze uitknipbon.
Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels
Tel.: 040 - 283 88 37
Verkeersongeval? Arbeidsongeval?
Medische fout? Mishandeling?
Bel 0492 - 70 02 80
Wij bezoeken u gratis aan huis!
,BTUFFMUSBWFSTF )FMNPOE t XXX EQ BEWPDBUFO OM
meubelpleinekkersrijt.nl
Het
Meubelplein
is gelegen op
woonboulevard
Ekkersrijt
28/29/30
september
Collectie 2017-2018
tegen
outletprijzen
PLEIN
OUTLET
28
september
pre-sale
vanaf
18.00u
Nuenen zondag 30 september op tv
Medio augustus heeft RTL7 opnames gemaakt in ons mooie centrum. Dit
gebeurde in het kader van het tv-programma ‘Ondernemend Nederland’
met als werktitel ‘Hoe belangrijk zijn bloemen en planten voor sfeer en
beleving in winkelgebieden’.
Nieuwe buurtbusverbinding
tussen Nuenen en Geldrop
Buurtbus 260 verzorgt sinds 1991 het openbaar vervoer tussen Nuenen,
Nederwetten, Son en Breugel en Best. Net als in de grote lijn- en streekbussen
reis je met de OV-kaart en tegen dezelfde tarieven, kun je een losse rit met de
pinpas afrekenen, is de bus rolstoeltoegankelijk en heeft eenWi-Fi verbinding.
Om te bereiken dat er ieder uur tussen
circa 07.30 uur en 18.30 uur een bus
rijdt, wordt vanaf 10 december 2018 de
dienstregeling uitgevoerd met twee
buurtbussen. De huidige route, rijtij-
den en haltes tussen het NS-station in
Best via Son en Breugel naar het bus-
station Nuenen-Centrum blijven nage-
noeg ongewijzigd. Vanaf dit busstation
wordt via de Europalaan, Geldropse-
dijk, Collse Hoefdijk en industrieter-
rein de Huufkes naar Geldrop gereden
waar via de Wielewaal, Stationstraat,
Parallelweg en Laarstraat de halte vlak
naast de hoofdingang van het St. Anna
Ziekenhuis wordt bereikt.
Hoewel de buurtbus bus qua uiterlijk
precies lijkt op de grote lijn- en streek-
bussen, rijdt zij tussen plaatsen waar
een busverbinding met deze grotere
bussen niet rendabel is. Daarom biedt
deze bus plaats aan maximaal 8 passa-
giers en rijdt alleen op werkdagen.
Uitbreiding route en wijziging
dienstregeling vanaf december 2018
Op 10 december 2018 wijzigt Hermes
de route en dienstregeling van buurt-
buslijn 260. De Provincie Noord-Bra-
bant heeft goedgekeurd om deze bus-
lijn tussen Best en Nuenen vanaf het
busstation Nuenen-Centrum te ver-
lengen naar Geldrop gedurende een
proefperiode van twee jaar. Daarmee
gaat de wens in vervulling om een kor-
tere verbinding te hebben tussen Nue-
nen en het St. Anna Ziekenhuis in
Geldrop. Ook wordt de dienstregeling
van buurtbuslijn 259 Stiphout-Beek
en Donk via Nuenen zodanig aange-
past dat passagiers uit Gerwen bij het
busstation in Nuenen kunnen over-
stappen op buurtbuslijn 260.
Gevonden
voorwerpen
Autonavigatiesysteem
Gevonden op 24 augustus een Mo-
torola autonavigatiesysteem (zwart)
met opschrift gevonden in de/op de
De Smidse (op straat) te Nuenen. Voor
informatie: 06 519 34 519.
Sleuteletui
Gevonden op 20 september rond
18.15 uur, op de Parkstraat ter hoogte
van café Ons Dorp, een sleuteletui
met o.a. een Renaultsleutel. Voor in-
formatie: 06 233 95 216.
Grote inbraak
bij Cycle Trend
in Nuenen
Op donderdag 20 september hebben
dieven de showroom van Cycle Trend
Nuenen aan de Duivendijk leegge-
roofd. Er zijn 33 exclusieve racefietsen
gestolen. Op bewakingscamerabeel-
den is de roof vastgelegd. De winkel is
nu weer open voor publiek.
Politieberichten
Vacatures vrijwilligers
Chauffeurs van buurtbuslijn 260 zijn
allemaal vrijwilligers. Ruim 30 perso-
nen, mannen en vrouwen, staan klaar
om jaarlijks circa 7.500 passagiers,
jong en oud, werkend of student, te
vervoeren. Vanwege de uitbreiding
van de lijn met een tweede bus is de
buurtbusvereniging dringend op zoek
naar ruim 20 extra vrijwilligers/chauf-
feurs uit Geldrop-Mierlo, Nuenen c.a.,
Son en Breugel en Best.
Interesse?
Elke chauffeur wordt periodiek getest
op gezondheid en rijvaardigheid, rijbe-
wijs B is voldoende. Iedereen krijgt een
vaste plek in een rooster, zodat altijd
van te voren bekend is wanneer je
moet rijden. Een dienst duurt onge-
veer 3,5 - 4 uur. Men rijdt naar eigen
keuze eenmaal per week of eenmaal
per 14 dagen van circa 07.30-11.15 uur,
11.15-14.45 uur of 14.45-18.30 uur en
alleen op werkdagen.
Als personen willen rijden op een van
de mooiste routes door Brabant en een
glimlach en dankjewel van de passa-
giers belangrijker vinden dan een gel-
delijke beloning, dan kan men vrijblij-
vend informeren bij de coördinator via
telefoon 06-10739797 of een e-mail
sturen naar
Kinderboeken deel je op
de Nationale Kinderzwerfboekdag
Op woensdag 3 oktober is het Nationale Kinderzwerfboekdag. In heel
Nederland worden op deze dag kinderboeken uit zwerven gestuurd. Ook
KinderzwerfboekStation De Vroente doet mee! Wij roepen kinderen op om
op 3 oktober gelezen kinderboeken bij ons te brengen. Het boek krijgt een
zwerfsticker opgeplakt en kan beginnen aan een spannend zwerfavontuur.
boek Nuenen). Kinderen halen hier
een boek om thuis te lezen en laten het
weer ergens achter voor een ander
kind. Een zwerfboek kan je ook tegen-
komen in wachtkamers, scholen, ver-
enigingen, treinen, hotels, kinder-
boerderijen en natuurlijk in een
KinderzwerfboekStation. Hier vind je
ook de speciale zwerfstickers. Deze
kun je op de boeken plakken die jij
hebt m egenomen en wilt laten zwer-
ven. Via de code op de stikker is het
boek te volgen tijdens de zwerftocht
door heel Nederland.
Voor meer informatie, het aanvragen
van zwerfstickers en de adressen van
alle Kinderzwe fboekStations:
Breng een boek
De Kinderboekenweek start op 3 okto-
ber. Kinderzwerfboek, een initiatief
van Nationaal Fonds Kinderhulp, vindt
dat er boeken moeten zijn voor álle
kinderen. Lezen is namelijk cruciaal
voor de ontwikkeling van ieder kind.
Daarom roept KinderzwerfboekSta-
tion De Vroente kinderen op om op 3
oktober gelezen kinderboeken te
brengen. Natuurlijk kunnen zij dan
zelf een ander leuk boek uitzoeken
om thuis te lezen en daarna weer uit
zwerven te sturen!
Wat is een KinderzwerfboekStation?
Bij de voordeur van De Vroente 188 in
Nuenen staat een Kinderzwerfboek-
Station (op Facebook: Kinderzwerf-
Het centrummanagement Nuenen
heeft hier, in samenwerking met de le-
verancier van de hanging baskets in
het centrum, met plezier aan meege-
werkt en dit heeft zeker mooie beel-
den opgeleverd van ons mooie, kleur-
rijke, sfeervolle en gezellige centrum.
Zeker de moeite waard om dit te be-
kijken. De uitzending vindt plaats tij-
dens het programma ‘Ondernemend
Nederland’ op zondag 30 september
om 09.55 uur op RTL7. Een herhaling
van dit programma kun je nog zien op
de aansluitende zaterdag 6 oktober
om 13.00 uur op RTL7.
Zeker even kijken! Een mooi stukje
Nuenen Promotie.
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...14
Powered by FlippingBook