week - page 9

Rond de Linde
Nr. 38
Donderdag 20 september 2018
60
Schuif even aan tafel bij.....
Peter Linders
De ‘KBO Schuif-lezingen’ wegens succes met weer een nieuw seizoen ver-
lengd. Dat mag je wel stellen bij de druk bezochte lezingen van de ‘Schuif’,
de maandelijkse presentaties die KBO Nuenen ieder jaar opnieuw organi-
seert. Voor, door en over Nuenen en zijn inwoners.
Europa om onderweg heel bijzondere
mensen, maar vooral ook zichzelf te-
gen te komen.
Vijf weken en 3400 kilometer verder
kon Peter aan de Middellandse Zee
zijn vrouw Carin weer in zijn armen
sluiten en was hij een boel levenserva-
ring rijker.
De eindeloze tocht was soms eenzaam,
soms eng of spannend, soms meedo-
genloos uitputtend, maar vaak ook
hartverwarmend.
Peter komt er graag over vertellen. Zijn
boeiende verhaal zal worden onder-
steund door een mooie fotoreportage.
De maandelijkse KBO lezingen zijn
gratis toegankelijk voor iedereen,
KBO-lid of niet, die geïnteresseerd is in
het thema. U bent van harte welkom.
Op donderdag 27 september, ’s mor-
gens om 09.30 uur in de Trefpuntzaal
van Het Klooster, bijt Nuenenaar Peter
Linders het spits af van een nieuw sei-
zoen aan lezingen in 2018-2019.
Hij komt vertellen over zijn avontuur-
lijke fietstocht van Nuenen naar Zuid
Spanje.
Na een hectische periode van mantel-
zorg, omdat het gezin van Peter Lin-
ders overvallen werd door ziekte, was
hij toe aan een uitdaging, waarin hij
zichzelf en zijn rust weer terug moest
zien te vinden.
Als enthousiast sportfietser werd het
een spannende fietstocht in zijn uppie
naar Zuid Spanje.
Alleen op zijn fietsje trapte zo de Nue-
nense banketbakkerszoon dwars door
MS collecteweek:
collectanten gezocht!
Van 19 tot en met 24 november organiseert het Nationaal MS Fonds de lan-
delijke huis-aan-huiscollecte om geld in te zamelen voor onderzoek naar de
ziekte multiple sclerose (MS).
kost maar twee uur van je tijd. En het is
nog leuk ook.
Kijk op de website
voor meer info en meld je snel aan!
MS is een chronische ziekte van het
centrale zenuwstelsel. In Nederland
hebben meer dan 17.000 mensen MS
en jaarlijks krijgen 800 mensen de di-
agnose. De eerste ziekteverschijnselen
openbaren zich meestal tussen het 20e
en 40e levensjaar en het is de meest in-
validerende ziekte onder jonge men-
sen in Nederland. Veelvoorkomende
klachten van MS zijn moeheid, oog-
klachten, krachtverlies, coördinatie-
stoornissen, blaasproblemen en ge-
voelsstoornissen.
Over de ziekte MS is nog veel onbe-
kend. Onderzoekers weten nog niet
waardoor MS veroorzaakt wordt en
hoe het genezen kan worden. Met de
opbrengst van de collecte investeert
het Nationaal MS Fonds in innovatieve
onderzoeken omMS te genezen.
Laat mensen met MS niet aan hun
lot over
Word collectant. Help mensen met
MS. Collecteren is niet moeilijk en
Veel belangstelling bij de
heropening van Schijvens mode
Onder grote belangstelling opende Schijvensmodewoensdag 12 september
om10.00 uur de deuren van haar prachtige nieuwe winkel aan de Parkstraat.
De afgelopen weken werd er met man en macht gewerkt om de bestaande
winkel om te toveren naar een moderne eigentijdse fashion store.
“Wauw wat een verandering”, “Super-
gaaf”, “Wat een aanwinst voor Nue-
nen” waren aan de orde van de dag. Er
is echt helemaal niets meer hetzelfde,
maar het vertrouwde gevoel is zeker
gebleven. Onder het genot van een
heerlijk ‘Brabants’ kopje koffie, staat
het vaste team bestaande uit Diane,
Irene, Elles, Trudy en Elske met heel
veel plezier voor hun klanten klaar.
Voorlopig worden ze nog even geassis-
teerd door de vaste crew achter Schij-
vens mode; Thea, Pernille en Rita.
De hele maand september staat in het
teken van ‘Kraak de Code’ waarmee de
zeer begeerde Giant E-Bike te winnen
is. In samenwerking met Rubino ver-
loot Schijvens mode onder haar vaste
klanten deze bijzondere fiets. Wat
moet u er voor doen? Elke week staat
er onderaan op de kassabon een vraag,
deze onthuld een code. In de winkel
krijgt iedere betalende klant een kaart-
je waar men deze code op in kan vul-
len. De laatste week van september
zijn de cijfers compleet. De eerste
week van oktober kunt u het kaartje
komen inleveren bij Schijvens mode
en op maandag 8 oktober zal de prijs-
winnaar bekend worden gemaakt.
De oude gevel werd vervangen door
een strakke pui met veel glas, waar-
door er een lichte open winkel is ge-
creëerd. Hierdoor kom je in de verlei-
ding een kijkje in de winkel te nemen.
Het interieur is strak, met wit verlichte
muren en afgewisseld met zwarte in-
dustriële wandmeubels. In combinatie
met een goed lichtplan komt de kleur-
rijke collectie hierin als het ware tot le-
ven. De ruimtelijke indeling maakt het
mogelijk de collectie te tonen zoals
Schijvens mode dat graag wil. Naast de
vertrouwde merken is de collectie uit-
gebreid met enkele nieuwe merken zo-
als Zizo, Maicazz en Dayz. De warme
herfsttinten zorgen voor een prachtig
kleurenpallet in de winkel, welke per-
fect wordt afgestemd met bijpassende
tassen, stoere boots en sjaals. Ook
nieuw zijn de lifestyle artikelen, met
zorg verweven door de hele collectie,
dit maakt het plaatje compleet. Hier-
mee weet Schijvens mode werkelijk te
verrassen. Shoppen in deze winkel is
een ware beleving.
Tijdens de openingsweek was er veel
belangstelling, vaste klanten maar ook
veel nieuwe en jonge gezichten kwa-
men de winkel bewonderen. Kreten als
Supertrots op deze 4 generaties: mijn oma Corry van Engeland 95 jaar uit Nuenen
met dochter Ria van Hilten-van Engeland, kleindochter Judi Berhili-van Hilten en
achterkleindochter ZahraMaria Berhili! Dikke kus voor jou oma!
Belangrijke oproep aan
deelnemers Hee doede mee
Op zaterdag 3 november vindt voor het vijfde jaar de Nuenense dorpsquiz
‘Hee doede mee’ plaats.
Om de voorpret nog verder aan te wakkeren én om de nodige voorbereidingen te
kunnen treffen, wordt er van ieder deelnemend team aankomende zaterdag 22
september om 19.00 uur één teamlid verwacht bij de kiosk in het centrum van
Nuenen. Daarbij is het belangrijk dat het teamlid de teamnaam en het teamnum-
mer weet. Zorg dat ook jouw team vertegenwoordigd is, zodat je op 3 november
niet met lege handen staat...
Voor meer informatie of voor het alsnog aanmelden van je team, kun je terecht op
de website:
.
Tot zaterdag!
Bent u niet de gelukkige winnaar van
de E-Bike dan zijn er ook nog 2 outfits
ter waarde van € 100,- en € 200,- te
winnen. Voor verdere uitleg over het
winnen van deze mooie E-Bike kunt u
kijken op
, klik
op ‘Onze winkels’ -> ‘Schijvens mode
Nuenen’.
Bollen en bolletjes
garen gevraagd
Donderdagmiddag, volop gezelligheid
in een van de ruimtes van het gebouw
van de Zuidzorg aan de Kloosterstaat.
Een groep dames is aan het breien en
haken onder het genot van een kopje
koffie of thee. Met vanzelfsprekend
een koekje erbij.
Voor breien en haken is veel garen no-
dig. Zeer waarschijnlijk ligt op planken
in kasten, in dozen, op zolders nog veel
garen te wachten op een nieuwe, goede
bestemming maar breit en haakt de ei-
genaar van de garens niet meer. Wij
zouden er erg mee geholpen zijn. En u
vermoedelijk ook, omdat u een be-
stemming heeft gevonden voor deze
garens en ruimte in uw kast krijgt.
Heeft u niet te dikke garens liggen en
wilt u deze een goede bestemming ge-
ven? Wij zijn er erg blij mee.
Voor meer info kunt u contact opne-
men met Liesbeth Deckers 2845855 of
met Ruud Moviat 2835000.
Cursus natuurfotogra e najaar 2018
Wegens het enorme succes en de grote belangstelling wordt de cursus na-
tuurfotogra e in Nuenen voor de 18e keer georganiseerd. Hiervoor kunnen
IVN-leden maar ook niet IVN leden zich opgeven.
koffie en thee wordt gezorgd. De prak-
tijkochtend is van 09.00 uur tot 12.00
uur. De lessen worden gegeven in de
IVN -ruimte van Het Klooster, Park 1 te
Nuenen. Het meenemen van de eigen
digitale camera met handleiding is bij
alle theorielessen en praktijkdag nodig.
Aanmelding voor de cursus kan met
een mailreactie naar ivn-natuurfoto-
met vermelding
van uw naam, volledig adres en tele-
foonnummer. (IVN leden met opgaaf
van lidmaatschapnummer).
De kosten van de cursus inclusief cur-
susmateriaal, bedragen € 40,-. Gelieve
het bedrag te voldoen vóór aanvang
van de cursus op rekening nummer:
NL97 RABO 01091.20.108 t.n.v. pen-
ningmeester IVN Nuenen o.v.v. cursus
natuurfotografie najaar 2018. Deelna-
me wordt geregistreerd na ontvangst
van uw betaling.
Het maximaal aantal cursisten is 12
personen. Overige aanmeldingen wor-
den op een wachtlijst geplaatst. Aan-
meldingen gelden op volgorde van
binnenkomst. Voor info : 0622754367.
Zie ook
ling/nuenen-ca/fotowerkgroep.
Fotografie heeft de afgelopen jaren een
vogelvlucht genomen. Steeds meer men-
sen houden zich hier mee bezig en moge-
lijkheden zijn er legio. Iedereen kan dit
op zijn eigen niveau en behoefte invullen.
Ook binnen het IVN heeft de fotografie
zijn plaats veroverd en de combinatie
met onze prachtige natuur is natuurlijk
een extra dimensie die we hierbij kunnen
betrekken. We hebben daarom een cur-
sus georganiseerd die is opgezet en gege-
ven wordt door Frans van den Boom.
De cursus ziet er als volgt uit:
Maandagavond 1 oktober: basistech-
niek van de fotografie. Mogelijkheden
camera’s, diafragma, sluitertijd enz.
Maandagavond 08 oktober: creatief
aan de slag. Techniek, scherptediepte,
compositie enz.
Zaterdagochtend 13 oktober: praktijk
in een van de natuurgebieden van
Nuenen c.a..
Maandagavond 22 oktober: napraten
over de praktijk en het bespreken van
de ingezonden foto’s door middel van
de computer en beamer.
De theorielessen zijn van 20.00 uur tot
22.15 uur met een korte pauze. Voor
Open dag
Showkorps O&V
Zondag 23 september vindt de open
dag van Showkorps O&V | Nuenen
voor het eerst plaats op een nieuwe lo-
catie in het centrum van Nuenen. Na-
melijk het Kerkplein van de Heilige
Clemenskerk.
Jong en oud zijn vanaf 13.00 uur wel-
kom voor een middag vol muziek, spel-
letjes, show, en gezelligheid. Voor de
kinderen zijn er gratis stempelkaarten
verkrijgbaar voor de spelletjes en ui-
teraard mogen alle instrumenten door
jong en oud uitgeprobeerd worden.
Inschrijven Music Kids
Na de open dag zal op 25 september de
opening van het nieuwe jaar Music
Kids plaatsvinden. Inschrijven voor dit
jaar gratis kennismaken met muziek is
ook tijdens de open dag nog mogelijk.
Kom langs bij de infostand voor de
mogelijkheden.
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14
Powered by FlippingBook