week - page 8

Rond de Linde
Nr. 38
Donderdag 20 september 2018
60
Ko erbakverkoop
in Gerwen
Op zondag 23 september wordt voor
de 15e keer de kofferbakverkoop in
Gerwen georganiseerd. Spullen verko-
pen vanuit je kofferbak... hoe werkt
dat? In Engeland is de ‘carboot sale’ al
jaren een begrip. De deelnemers rijden
met hun eigen auto het terrein op. Je
parkeert in lange rijen naast elkaar. Er
wordt van alles te koop aangeboden:
tweedehands speelgoed, antiek, meu-
bels, dvd’s, witgoed, fietsen, te veel op
op te noemen. Alles kan, spullen zó
vanuit de kofferbak van een auto of
aanhanger of busje.
Bezoekers kunnen naar hartenlust
rondsnuffelen op zoek naar de beste
koopjes. Er zijn hapjes en drankjes te
krijgen. En ook voor kinderen zijn er
activiteiten. Kortom, een gezellige
markt waar iedereen op een leuke en
ontspannen manier spullen kan kopen
of verkopen.
Het marktterrein is open voor het pu-
bliek tussen 08.30 en 15.30 uur. Entree
€ 2,- per persoon (dit is inclusief een
kop koffie of thee aan de bar op ver-
toon van uw entreebewijs), voor kin-
deren tot en met 12 jaar is het gratis
toegang. Er is ruim voldoende par-
keergelegenheid en parkeren is gratis.
Op het terrein zijn toiletten aanwezig.
U kunt er ook terecht voor een hapje of
een drankje. Waar? Op het gildeterrein
van het Heilig Kruisgilde, Lankveld 10,
Gerwen. Kijk voor meer informatie op
erbakverkoop-gerwen.nl
Gitarist Eddie Franken
in Van Goghkerkje
Op zondagmiddag 7 oktober speelt gitarist Eddie Fran-
ken om 15.30 uur in het Van Goghkerkje, Papenvoort 2a
in Nuenen. Eddie Franken is dit jaar 25 jaar gitaardocent
bij het Kunstkwartier in Het Klooster in Nuenen, hij
heeft al die jaren met veel plezier en humor veel Nue-
nense kinderen en volwassenen leren gitaarspelen.
Foto Karla Hoffman
Week van de Loopbaan,
bezoek een coach bij jou in de buurt
Door Nannie van den Eijnden
werk te doen dat bij je past en waar je
blij van wordt. Een loopbaanprofessio-
nal helpt je om helder te krijgen waar
je tegenaan loopt en wat je daaraan
kunt doen.
Als er iets gebeurt dat impact heeft,
zoals ontslag, een organisatieverande-
ring of een nieuwe leidinggevende,
kunnen spanningen optreden, thuis of
op je werk. Meestal kom je daar zelf
wel uit. Je pakt het probleem succesvol
aan of kiest voor aan andere baan. Het
kan ook zijn dat je daar zelf niet goed
uitkomt. Dan is mogelijk een traject bij
een coach iets voor jou.
Met jezelf aan de slag, leren leiding-
geven aan je zelf
Eén van de loopbaanprofessionals in
de buurt is Jan Bezemer. In het door
hem ontwikkelde coachingstraject ‘Le-
ren krachtig leidinggeven aan jezelf’
laat hij je eerst je leven tot nu toe be-
schrijven. Uit deze biografie haalt hij
samen met jou je natuurlijke talenten,
kwaliteiten, drijfveren en vaardighe-
den. Je succesverhalen. Hij geeft oefe-
ningen en opdrachten mee die vaak
verrassende inzichten en meer zelfver-
trouwen geven. Je leert jezelf beter
kennen en komt in je kracht.
Jan werkt in zijn aanpak met levensthe-
ma’s als zingeving, vitaliteit en geluk.
Hij helpt je je leven te ordenen en onaf-
gemaakte zaken op te ruimen. Relaties
worden hersteld of in een ander per-
spectief gebracht. Dat zorgt voor nieu-
we energie (lees: vitaliteit). Waarden en
drijfveren kunnen per levensfase ver-
De week van de loopbaan is een initia-
tief van de Nederlandse vereniging van
loopbaanprofessionals NOLOC en be-
doeld om stil te staan bij je werk. Loop
je er nog warm voor? De professionals
van deze vereniging nodigen je uit
voor een gratis loopbaangesprek.
Waar loop je tegenaan?
Veel voorkomende impasses zijn: werk
doen dat niet meer past, gebrek aan
zelfvertrouwen, onder je niveau wer-
ken, conflictsituaties op het werk of re-
latieproblemen thuis, op de automati-
sche piloot draaien of je teveel aanpas-
sen en daardoor je motivatie kwijt zijn.
Er kunnen talloze redenen zijn waar-
om je vastloopt. Het kost veel energie
als je te lang met loopbaanvragen blijft
rondlopen.
Als je bedenkt dat je gemiddeld zo’n
90.000 uur van je leven werkt, besef je
nog meer hoe belangrijk het is om
Werk neemt in ons leven een belangrijke plaats in. Het zorgt voor inkomen,
dagstructuur, sociale contacten, waardering en plezier. Je kunt je kennis, ta-
lenten, kwaliteiten en vaardigheden inzetten. Je doet waar je goed in bent
en wat je leuk vindt. Toch?
schillen. Jan kijkt samen met jou naar
wat er nu speelt, wat je inspireert en
wat belangrijk voor je is, hoe je het bes-
te uit jezelf kunt halen. Hij bespreekt
ook ineffectieve gedragspatronen, zo-
als te kritisch zijn naar jezelf en/of an-
deren, perfectionisme, je grenzen niet
aangeven, niet zeggen waar het op staat
of geen “Nee” durven zeggen. Je leert
hoe je deze patronen kunt ombuigen
naar nieuwe vaardigheden. Na een coa-
chingstraject bij Jan heb je in drie tot
vier maanden deze resultaten bereikt:
je weet wat je wilt en welke baan bij je
past, kunt helder en effectiever com-
municeren, ervaart verdieping in je re-
laties, hebt meer zelfvertrouwen en
toont persoonlijk leiderschap.
Als professioneel coach en trainer
heeft Jan al vele organisaties en cliën-
ten in korte tijd uit hun impasse gehol-
pen. Neem de uitnodiging van NO-
LOC aan en bel of mail Jan voor een
vrijblijvend gesprek.
Cabaretgroep KUUB met 'STAPEL’
in Ons Tejater
Op zaterdag 22 september om 20.30 uur opent Ons Tejater het seizoen met
cabaretgroep Kuub. Al onze voorstellingen zijn in het dorpshuis te Lieshout.
Swingende auwe kul, droogkomisch en soms stapelgek, zo kun je KUUB
het beste omschrijven. De groep weet op een aanstekelijke manier humor
aan muzikaliteit te koppelen. Sinds de oprichting in 2007 toeren ze door de
hele regio, vooral op carnavalspodia, maar ook met regelmaat op feestjes,
openingen en theaters.
In 2015 hebben de vijf heren hun leuk-
ste liedjes en sketches 'opgestapeld' en
er een avondvullend programma van
gemaakt: KUUB - STAPEL!
De show bevatte gouwe ouwe hits en
nieuwe klassiekers, afgewisseld met
oude en nieuwe sketches. In 2016 en
2017 werd nieuw materiaal ontwik-
keld, en nu gaat de groep opnieuw de
theaters in. Het programma is wat op-
gefrist en aangescherpt, maar de naam
blijft hetzelfde. Wat kunnen we er ver-
der van zeggen? Dat u dit eigenlijk niet
mag missen…
Kaartjes a € 12,50 (incl. 1 consumptie)
zijn via internet te reserveren via:
-
ter. Resterende toegangskaarten zijn
vanaf 1 week voor de voorstelling te
koop in het Dorpshuis te Lieshout te-
gen contante betaling.
OV chipkaart gevonden
Op zondag 16 september is nabij de kiosk in het Park van Nuenen een OV chip-
kaart op naam van B. Merks gevonden. De eigenaar kan contact opnemen mid-
dels telefoonnummer: 06 519 34 519.
Vissersvrouwenkoor
De Walnoten bestaat 20 jaar
Het zeeliedjeskoor is twintig jaar geleden opgericht door een aantal part-
ners van de mannen van Dwarsgetuigd, het shantykoor dat vorig jaar het
twintig jarig bestaan heeft gevierd. De dames hadden ook a niteit met het
zingen van liedjes over van alles wat met de zee te maken heeft en hebben
zich verenigd in schippersvrouwenkoor De Walnoten, zoals het toen
heette.
gouwe ouwe liedjes. Een moorddiner
vormde het slot van de oergezellige
feestdag,” vertelt een van de koorleden.
Gekleed als vissersvrouwen uit ver-
vlogen tijden wordt er regelmatig op-
getreden. Bij havenfestivals en, zorg-
centra. Maar ook bij particulieren en
verenigingen die iets te vieren hebben.
Het koor zorgt voor een aantrekkelijk
programma, afgestemd op het pu-
bliek. Er worden vrolijke en ernstige
liedjes in verschillende talen gezongen
over alles wat met de zee te maken
heeft. Een paar smartlappen horen er
ook bij, zowel als meezingers van lang
geleden.
Op 30 september is het jubileumop-
treden bij de Weverkeshof. Vrienden
familie en alle belangstellenden zijn
van harte welkom. Er wordt opgetre-
den van 13.30 uur tot 14.00 uur en van
14.15 uur tot 14.45 uur.
Kort na de oprichting sloten ook ande-
re dames uit Nuenen, Eindhoven en
wijde omgeving zich aan. Het koor
groeide tot wel 38 leden en kende ook
krimp. Elke vereniging kent natuurlijk
verloop. Maar steeds melden zich weer
nieuwe leden aan. Op dit moment be-
staat het koor uit 28 enthousiaste zan-
geressen die begeleid worden door
twee accordeonisten. Het geheel staat
onder leiding van dirigente Yvonne
Bouvrie.
Het 20 jarig jubileum is in juni groots
gevierd met een verrassingsprogram-
ma. “Wij begonnen met een fantas-
tisch hapjes-ontbijt in de tuin van de
kok zelf. Daarna kwamen we terecht in
Tilburg, waar we een rondvaart heb-
ben gemaakt met een gids die heel en-
thousiast over de ontwikkeling van het
havengebied kon vertellen. Een groep-
je troubadours stapte onderweg aan
boord en zij vermaakten ons met hun
Nieuwe oktobertour Roon Staal
Zanger en componist Roon Staal tourt in oktober met een nieuw program-
ma langs 17 locaties door Nederland. Tijdens de komende tour zal er een
nieuw album gepresenteerd worden. Een van de concerten vindt plaats in
het Van Goghkerkje te Nuenen op zaterdag 6 oktober. Aanvangstijd is 20.00
uur. De locatie is een half uur voor aanvang van het concert geopend.
Songs die Staal speelt op zijn concer-
ten zijn eigen werken zoals Promise,
Als Je Mij Zoekt en Weet Waarom Je
Leeft, die diepgang geven aan het con-
cert en onthullen waarom hij aan de
Universiteit van Amsterdam de ba-
chelor studie Wijsbegeerte heeft ge-
volgd. Maar dit zijn versieringen in een
breed repertoire door de Westerse
muziek heen, waarin klassieke stukken
(Pie Jesu, Parelvissers, Panis Angeli-
cus) worden afgewisseld met bekende
songs van onder andere The Beatles,
Paul Simon, John Denver of van Ne-
derlandse grond, Boudewijn de Groot.
Staal schuwt uitersten niet: zo wordt
zelfs Ozzy Osbourne uit de kast ge-
haald met Dreamer - dat hij ooit in
Hollywood opnam met producer Jim
Ervin. Ook een crooner zoals Moon
River of Blue Moon maken dat de
avond heel divers is.
De gehele tourlijst is te vinden op
Hier vindt u alle
informatie over de locaties en data.
Kaarten zijn daar online te reserveren,
of via tel. 06-30025992 en kosten € 15,-
per stuk.
Staal, die onlangs fraai gerecenseerd
werd door Jacques d’Ancona en eerder
al goede kritieken ontving van grote
namen zoals Art Garfunkel en Gilbert
O’Sullivan, heeft een authentieke en
intrigerende performance en weet een
steeds breder publiek te bereiken die
zijn inmiddels vele CD releases weten
te vinden.
Ontdaan van glamour en show wisselt
hij met behulp van zijn soepele tenor-
stem zeggingskracht en inhoud af met
tedere melodieën en dan weer royaal
pianospel. In 2011 nog genomineerd
voor een musical award voor zijn rol-
vertolking van Peter Koot in de musical
Petticoat en met veel eerder (2002) nog
zijn hoofdrol in de rock-opera (!) Tom-
my van rock-group The Who in een
productie van het Koninklijke Lucht-
macht orkest, trad Staal ook op in het
voorprogramma van de legendarische
Art Garfunkel (Simon&Garfunkel) die
Staal als zijn protégé koestert. Ook
geeft hij optredens in het verre Oosten
van Rusland (Vladivostok) en Japan. In
november reist hij opnieuw af naar
Azië voor een nieuw concert in dat
laatst genoemde land.
Naast het lesgeven heeft hij ook altijd
veel opgetreden, in 1994 won Eddie
Franken de Nederlandse Gitaarprijs en
heeft toen o.a. in het Concertgebouw
in Amsterdam opgetreden. Eddie heeft
een brede muzieksmaak, hij speelt
graag klassieke stukken van Bach,
Spaanse en Zuid- Amerikaanse mu-
ziek maar ook rockmuziek van o.a.
Status Quo.
Tijdens het concert in het Van Gogh-
kerkje zal Eddie een programma spelen
met muziek uit de Barok (Bach), uit de
Romantiek (Barrios) en moderne gitaar-
muziek van de Amerikaanse componist
Sid Robinowitsj. De toegang is € 12,- voor
volwassenen, Kunstkwartier- leerlingen
vanaf 16 jaar betalen € 6,- en kinderen t/m
16 jaar hebben gratis toegang. Je kunt re-
serveren via
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14
Powered by FlippingBook